Contabilitate Manageriala

Curs
9/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 18716
Mărime: 130.91KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Ratcov
Contabilitate manageriala - generalitati la temele decizii manageriale, calculatia costului: metoda moderna si clasica, contabilitate de gestiune a consumurilor

Extras din document

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a întreprinderii si consta din:

- productia finita;

- semifabricate;

- lucrari si servicii cu caracter productiv, care se desfasoara în sectiile principale de productie si care, în special, este destinata vînzarii catre alte unitati sau persoane, ca de exemplu: productia de masini si utilaje în industria constructoare de masini, productia firelor si tesaturilor în industria textila, etc.

Aceasta productie se realizeaza în mai multe faze de fabricatie succesive, organizata în mai multe sectii de producere, în care se fabrica mai multe produse sau comenzi.

Contabilitatea consumurilor productiei de baza se organizeaza cu ajutorul contului de activ 811 „Activitati de baza”. Acest cont serveste pentru generalizarea informatiei privind consumurile pentru fabricarea produselor, prestarea serviciilor si determinarea costului lor efectiv. El este un cont de calculatie.

În debitul acestui cont se reflecta:

1. soldul productiei în curs de executie la începutul perioadei de gestiune, care se trece în contul contabilitatii financiare 215 „Productie în curs de executie”.

2. consumurile pentru fabricarea produselor în perioada de gestiune.

În creditul acestui cont se reflecta:

1. soldul productiei în curs de executie la finele perioadei de gestiune, care se trece la sfîrsitul perioadei de gestiune în debitul contului 215„Productie în curs de executie”;

2. costul efectiv al produselor fabricate si serviciilor prestate, rebutului definitiv si deseurilor recuperabile.

Dt 811 „Activitati de baza” Ct

Soldul productiei în curs de executie la începutul perioadei de gestiune În perioada de gestiune:

- costul efectiv al rebutului definitiv

Consumurile pentru fabricarea produselor în perioada de gestiune: - costul efectiv al deseurilor recuperabile

Soldul productiei în curs de executie la finele perioadei de gestiune

CDM,

CDS, Costul efectiv al produselor fabricate si serviciilor prestate, lucrarilor executate

CASM,

CIP.

Rulaj Dt Rulaj Ct

Nu are sold final.

-1.1-

Pentru o gestionare eficienta a materiei prime si materialelor se folosesc coduri sau numar nomenclator, care pot fi alcatuite din 7 sau 9 semne:

2113204, unde:

211 – contul sintetic „Materiale”

3 – subcontul „Combustibil”

2 – tipul combustibilului solid

04 – nr. de ordine „Carbune”

Documentarea consumului materialelor

Consumurile de materiale se reflecta în contabilitate în baza documentelor primare, în care sunt indicate directiile concrete de utilizare a materialelor.

Aceste documente sunt:

1) Fisa limita de consum – utilizata pentru eliberarea sistematica a materialelor în productie în baza limitelor prevazute. Se întocmeste în 2 exemplare: de catre sectia Aprovizionare sau sectia Planificare, reiesind din necesitatile planificate de materiale, în care obligatoriu se arata limita stabilita. Un exemplar se transmite sectiei consumatoare, iar al 2-lea – depozitului. În fisa sectiei semneaza seful depozitului, iar în fisa depozitului semneaza seful sectiei, asigurîndu-se astfel un control reciproc privind veridicitatea înregistrarilor efectuate în aceste fise.

2) Eliberarea materialelor peste limita prevazuta sau pentru înlocuirea unor materiale cu altele este permisa numai cu autorizatia conducatorului întreprinderii sau inginerului sef. În asemenea cazuri se întocmeste Bon de înlocuire (eliberare suplimentara) de materiale care se elibereaza pentru un singur fel de materiale ( în 2 exemplare).

3) Dispozitie de livrare a materialelor (miscare interna) se utilizeaza pentru evidenta miscarii materialelor în interiorul întreprinderii si eliberarii acestora catre subdiviziunile structurale ale întreprinderii plasate în alte teritorii ( în 2 exemplare)..

4) Bon de consum – se întocmeste pentru eliberarea de o singura data a materialelor consumate pentru necesitatile generale ale întreprinderii ( în 2 exemplare)..

Metodele de repartizare a consumurilor materiale

În majoritatea ramurilor, consumurile directe de materiale se includ în mod direct în costul productiei, adica nemijlocit pe baza datelor din documentele primare, fara efectuarea unor calcule suplimentare. Însa, includerea directa a consumurilor materiale în costul produselor nu este întotdeauna posibil.

De ex: în unele ramuri complexe ale industriei unde din unul si acelasi material se fabrica câteva tipuri de produse, materialele utilizate se repartizeaza pe tipuri de produse indirect în baza urmatoarelor metode:

a) Proportional consumului normat de materiale

Aceasta metoda se utilizeaza în întreprinderi care fabrica din acelasi material produse neomegene: la întreprinderi constructoare de masini, la fabrici de mobila, încaltaminte, etc.

Conform acestei metode, se parcurg urmatoarele etape:

1. se stabilesc consumurile normate totale de materiale prin înmultirea volumului de productie cu consumurile normate pe unitate de produs pentru fiecare tip de produs fabricat din aceeasi materie prima.

2. se stabileste coeficientul de repartizare prin raportul dintre cantitatea totala de materiale efectiv consumata si consum normativ total de materiale.

3. se determina consumurile efective de materiale pe fiecare tip de produs prin înmultirea coeficientului de repartizare cu consumul normativ de materiale.

Preview document

Contabilitate Manageriala - Pagina 1
Contabilitate Manageriala - Pagina 2
Contabilitate Manageriala - Pagina 3
Contabilitate Manageriala - Pagina 4
Contabilitate Manageriala - Pagina 5
Contabilitate Manageriala - Pagina 6
Contabilitate Manageriala - Pagina 7
Contabilitate Manageriala - Pagina 8
Contabilitate Manageriala - Pagina 9
Contabilitate Manageriala - Pagina 10
Contabilitate Manageriala - Pagina 11
Contabilitate Manageriala - Pagina 12
Contabilitate Manageriala - Pagina 13
Contabilitate Manageriala - Pagina 14
Contabilitate Manageriala - Pagina 15
Contabilitate Manageriala - Pagina 16
Contabilitate Manageriala - Pagina 17
Contabilitate Manageriala - Pagina 18
Contabilitate Manageriala - Pagina 19
Contabilitate Manageriala - Pagina 20
Contabilitate Manageriala - Pagina 21
Contabilitate Manageriala - Pagina 22
Contabilitate Manageriala - Pagina 23
Contabilitate Manageriala - Pagina 24
Contabilitate Manageriala - Pagina 25
Contabilitate Manageriala - Pagina 26
Contabilitate Manageriala - Pagina 27
Contabilitate Manageriala - Pagina 28
Contabilitate Manageriala - Pagina 29
Contabilitate Manageriala - Pagina 30
Contabilitate Manageriala - Pagina 31
Contabilitate Manageriala - Pagina 32
Contabilitate Manageriala - Pagina 33
Contabilitate Manageriala - Pagina 34
Contabilitate Manageriala - Pagina 35
Contabilitate Manageriala - Pagina 36
Contabilitate Manageriala - Pagina 37
Contabilitate Manageriala - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Manageriala
  • TEMA 4.doc
  • Tema 5 Metode clasice de calculatie.doc
  • Tema 6 metode moderne cost.doc
  • Tema 7 analiza informatiei punct critic.doc
  • tema 8 decizii manageriale.doc

Alții au mai descărcat și

Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Metoda - Direct Costing

Diversificarea activitatilor de productie si desfacere, sub aspectele organizarii, functionarii , dotarilor si chiar rezultatelor obtinute, a cerut...

Monografie Contabila - Institutii Publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Metoda pe Comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Ai nevoie de altceva?