Contabilitate managerială

Curs
9/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 18716
Mărime: 130.91KB (arhivat)
Publicat de: Dafina Tudorache
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Ratcov
Contabilitate manageriala - generalitati la temele decizii manageriale, calculatia costului: metoda moderna si clasica, contabilitate de gestiune a consumurilor

Extras din curs

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a întreprinderii si consta din:

- productia finita;

- semifabricate;

- lucrari si servicii cu caracter productiv, care se desfasoara în sectiile principale de productie si care, în special, este destinata vînzarii catre alte unitati sau persoane, ca de exemplu: productia de masini si utilaje în industria constructoare de masini, productia firelor si tesaturilor în industria textila, etc.

Aceasta productie se realizeaza în mai multe faze de fabricatie succesive, organizata în mai multe sectii de producere, în care se fabrica mai multe produse sau comenzi.

Contabilitatea consumurilor productiei de baza se organizeaza cu ajutorul contului de activ 811 „Activitati de baza”. Acest cont serveste pentru generalizarea informatiei privind consumurile pentru fabricarea produselor, prestarea serviciilor si determinarea costului lor efectiv. El este un cont de calculatie.

În debitul acestui cont se reflecta:

1. soldul productiei în curs de executie la începutul perioadei de gestiune, care se trece în contul contabilitatii financiare 215 „Productie în curs de executie”.

2. consumurile pentru fabricarea produselor în perioada de gestiune.

În creditul acestui cont se reflecta:

1. soldul productiei în curs de executie la finele perioadei de gestiune, care se trece la sfîrsitul perioadei de gestiune în debitul contului 215„Productie în curs de executie”;

2. costul efectiv al produselor fabricate si serviciilor prestate, rebutului definitiv si deseurilor recuperabile.

Dt 811 „Activitati de baza” Ct

Soldul productiei în curs de executie la începutul perioadei de gestiune În perioada de gestiune:

- costul efectiv al rebutului definitiv

Consumurile pentru fabricarea produselor în perioada de gestiune: - costul efectiv al deseurilor recuperabile

Soldul productiei în curs de executie la finele perioadei de gestiune

CDM,

CDS, Costul efectiv al produselor fabricate si serviciilor prestate, lucrarilor executate

CASM,

CIP.

Rulaj Dt Rulaj Ct

Nu are sold final.

-1.1-

Pentru o gestionare eficienta a materiei prime si materialelor se folosesc coduri sau numar nomenclator, care pot fi alcatuite din 7 sau 9 semne:

2113204, unde:

211 – contul sintetic „Materiale”

3 – subcontul „Combustibil”

2 – tipul combustibilului solid

04 – nr. de ordine „Carbune”

Documentarea consumului materialelor

Consumurile de materiale se reflecta în contabilitate în baza documentelor primare, în care sunt indicate directiile concrete de utilizare a materialelor.

Aceste documente sunt:

1) Fisa limita de consum – utilizata pentru eliberarea sistematica a materialelor în productie în baza limitelor prevazute. Se întocmeste în 2 exemplare: de catre sectia Aprovizionare sau sectia Planificare, reiesind din necesitatile planificate de materiale, în care obligatoriu se arata limita stabilita. Un exemplar se transmite sectiei consumatoare, iar al 2-lea – depozitului. În fisa sectiei semneaza seful depozitului, iar în fisa depozitului semneaza seful sectiei, asigurîndu-se astfel un control reciproc privind veridicitatea înregistrarilor efectuate în aceste fise.

2) Eliberarea materialelor peste limita prevazuta sau pentru înlocuirea unor materiale cu altele este permisa numai cu autorizatia conducatorului întreprinderii sau inginerului sef. În asemenea cazuri se întocmeste Bon de înlocuire (eliberare suplimentara) de materiale care se elibereaza pentru un singur fel de materiale ( în 2 exemplare).

3) Dispozitie de livrare a materialelor (miscare interna) se utilizeaza pentru evidenta miscarii materialelor în interiorul întreprinderii si eliberarii acestora catre subdiviziunile structurale ale întreprinderii plasate în alte teritorii ( în 2 exemplare)..

4) Bon de consum – se întocmeste pentru eliberarea de o singura data a materialelor consumate pentru necesitatile generale ale întreprinderii ( în 2 exemplare)..

Metodele de repartizare a consumurilor materiale

În majoritatea ramurilor, consumurile directe de materiale se includ în mod direct în costul productiei, adica nemijlocit pe baza datelor din documentele primare, fara efectuarea unor calcule suplimentare. Însa, includerea directa a consumurilor materiale în costul produselor nu este întotdeauna posibil.

De ex: în unele ramuri complexe ale industriei unde din unul si acelasi material se fabrica câteva tipuri de produse, materialele utilizate se repartizeaza pe tipuri de produse indirect în baza urmatoarelor metode:

a) Proportional consumului normat de materiale

Aceasta metoda se utilizeaza în întreprinderi care fabrica din acelasi material produse neomegene: la întreprinderi constructoare de masini, la fabrici de mobila, încaltaminte, etc.

Conform acestei metode, se parcurg urmatoarele etape:

1. se stabilesc consumurile normate totale de materiale prin înmultirea volumului de productie cu consumurile normate pe unitate de produs pentru fiecare tip de produs fabricat din aceeasi materie prima.

2. se stabileste coeficientul de repartizare prin raportul dintre cantitatea totala de materiale efectiv consumata si consum normativ total de materiale.

3. se determina consumurile efective de materiale pe fiecare tip de produs prin înmultirea coeficientului de repartizare cu consumul normativ de materiale.

Preview document

Contabilitate managerială - Pagina 1
Contabilitate managerială - Pagina 2
Contabilitate managerială - Pagina 3
Contabilitate managerială - Pagina 4
Contabilitate managerială - Pagina 5
Contabilitate managerială - Pagina 6
Contabilitate managerială - Pagina 7
Contabilitate managerială - Pagina 8
Contabilitate managerială - Pagina 9
Contabilitate managerială - Pagina 10
Contabilitate managerială - Pagina 11
Contabilitate managerială - Pagina 12
Contabilitate managerială - Pagina 13
Contabilitate managerială - Pagina 14
Contabilitate managerială - Pagina 15
Contabilitate managerială - Pagina 16
Contabilitate managerială - Pagina 17
Contabilitate managerială - Pagina 18
Contabilitate managerială - Pagina 19
Contabilitate managerială - Pagina 20
Contabilitate managerială - Pagina 21
Contabilitate managerială - Pagina 22
Contabilitate managerială - Pagina 23
Contabilitate managerială - Pagina 24
Contabilitate managerială - Pagina 25
Contabilitate managerială - Pagina 26
Contabilitate managerială - Pagina 27
Contabilitate managerială - Pagina 28
Contabilitate managerială - Pagina 29
Contabilitate managerială - Pagina 30
Contabilitate managerială - Pagina 31
Contabilitate managerială - Pagina 32
Contabilitate managerială - Pagina 33
Contabilitate managerială - Pagina 34
Contabilitate managerială - Pagina 35
Contabilitate managerială - Pagina 36
Contabilitate managerială - Pagina 37
Contabilitate managerială - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Manageriala
  • TEMA 4.doc
  • Tema 5 Metode clasice de calculatie.doc
  • Tema 6 metode moderne cost.doc
  • Tema 7 analiza informatiei punct critic.doc
  • tema 8 decizii manageriale.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Imobilizările Corporale - Principala Modalitate de Investire a Resurselor Financiare

Reuşita unei întreprinderi în realizarea beneficiilor economice viitoare depinde de deciziile de investire luate în prezent. În sensul cel mai...

Bazele contabilității

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Contabilitate Managerială

1. Rolul contabilitatii manageriale în realizarea functiilor manageriale Conturarea unei viziuni curente si de perspectiva asupra dimensiunilor...

Contabilitate Financiară Aplicată

1. SITUAŢIILE FINANCIARE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Ca instrument al conducerii, contabilitatea asigură informaţiile specifice...

Contabilitate financiară aprofundată an 2

Contabilitate aprofundata financiara 16.04.2011 Curs 1 Inregistrari contabile: Registrul jurnal= este utilizat de toate tipurile de unitati...

Jurisdictia Fiscala în Uniunea Europeana

PRINCIPIILE FISCALITATII SI JURISDICTIA FISCALA ÎN UNIUNEA EUROPEANA Expunere de motive Guvernele percep impozite pentru a-si finanta...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la societatea SC Creator SRL Chișinău

1. Prezentarea generală a SC CREATOR S.R.L. 1.1 Istoricul firmei Societatea comercială “Creator ” SRL este situată în Chisinău , pe strada Calea...

Organizarea contabilității manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Studiu privind implementarea contabilității manageriale la SC Teraplast Bistrița

1. Prezentarea generala a SC Teraplast G.P. S.A. 1.1 Istoricul firmei Societatea comercială “Teraplast G.P. ” SA este situată în Bistrita ,pe...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției sau a serviciilor

1. Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale Datorita complexitatii fenomenelor si proceselor economice, dar si a evolutiei procesului...

Ai nevoie de altceva?