Contabilitate Manageriala

Imagine preview
(7/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate Manageriala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Profesor: Mirela Carstea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Rolul contabilitatii manageriale în realizarea functiilor manageriale
2. Noi dimensiuni ale informatiei de tip cost si luarea deciziei
2.1. Luarea deciziei-elemente introductive
2.2. Utilizarea informatiei de tip cost în luarea deciziilor
2.3. Costul ciclului de viata
2.4. Target Costing
2.5. Kaizen Costing sau gestiunea continua a costului
2.6. Costurile aferente procesului decizional
2.7. Costurile ascunse ale organizatiei
3. Managementul strategic al costurilor
4. ABC  ABM  un tandem ce domina gestiunea moderna
4.1. Metoda costurilor bazate pe activitati
4.2. ABC si deciziile de management
4.3. Managementul pe baza activitatilor
5. Influenta tehnologiilor avansate de productie asupra contabilitatii manageriale
6. Alte metode de calculatie a costurilor
6.1. Metoda costurilor retrocalculate
6.2. Metoda de calculatie throughput sau contabilitatea iesirilor
7. Contabilitatea costurilor de productie în noul mediu operational JIT
7.1. Implementarea unui mediu operational JIT
7.2. Alocarea cheltuielilor de productie în noul mediu operational JIT
8. Tendinte contemporane în contabilitatea costurilor de productie
8.1. O perspectiva internationala
8.2. O perspectiva româneasca

Extras din document

1. Rolul contabilitatii manageriale în realizarea functiilor manageriale

Conturarea unei viziuni curente si de perspectiva asupra dimensiunilor teoretice si aplicative ale contabilitatii nu poate fi realizata fara investigarea locului si rolului acesteia în sistemul stiintelor si al practicii economico-sociale. Diversificarea activitatilor productive, cunoasterea, stapânirea si dirijarea proceselor economice, impun masuri pentru perfectionarea continua a mecanismelor de conducere si functionare a agentilor economici. Perpetua preocupare pentru însusirea, dezvoltarea si aplicarea în practica a principiilor moderne de conducere a determinat nemijlocit, mutatii cantitative si calitative în conceptia de abordare, realizare si folosire a surselor generatoare de informatii, între care se înscrie si contabilitatea.

Organizatiile economice sunt deosebit de complexe, relatiile lor cu alte sisteme fiind foarte diversificate. În mute tari, inclusiv România, contabilitatea care ofera informatii utilizatorilor externi se numeste contabilitate financiara; iar cea care ofera informatii de utilitate interna este contabilitatea manageriala sau contabilitatea de gestiune interna sau contabilitate analitica.

Contabilitatea manageriala a devenit, astazi, cea mai importanta sursa de informatii privind activitatea economica atât la nivelul firmei cât si la nivelul economiei nationale. Astfel, apare necesitatea implementarii unor variante dezvoltate de contabilitate manageriala care sa permita obtinerea unei acurateti mai mari a informatiei contabile si în mod deosebit sa favorizeze aparitia unor noi sisteme informationale mai bine adaptate la nevoile utilizatorilor interni.

Pâna nu demult, sistemul informational al contabilitatii manageriale a fost examinat ca

o cutie neagra, discutându-se rolul lui pentru entitatile economico-sociale, dar caile prin care el îsi exercita acel rol nu au fost clarificate.

Profesorul Henry Bouquin propune urmatoarea definitie a contabilitatii manageriale: un sistem de informatii contabil care are în vedere sa ajute managerii si influenteaza comportamentele prin modelarea relatiilor dintre resursele alocate consumate si finalitatile urmarite.

Managerii administreaza viitorul si raporteaza în mod constant prezentul la acesta . Nevoia de informatie este provocata, în general, de deciziile de luat. Oricum ar fi, informatiile produse trebuie sa respecte cele trei criterii enuntate de Emery:

1) o informatie are valoare pentru manager daca ea contribuie la reducerea incertitudinii viitorului;

2) o informatie suplimentara are valoare daca poate afecta decizia respectiva;

3) o informatie are valoare daca ea contribuie la modificarea sensibilaa consecintelor unei decizii.

Prezentarea contabilitatii manageriale în serviciul deciziei înseamna obligatia de a descrie conceptia acestei decizii. Herbert Simon, laureat al Premiului Nobel pentru economie, autor al celebrelor lucrari consacrate sistemelor de decizie, a prezentat într-o ancheta de început ceea ce asteapta managerii de la contabilitatea manageriala :

. sa permita o constatare (score keeping): lucrurile merg bine sau rau?;

. sa atraga atentia (attention directing): de ce probleme trebuie sa se intereseze?;

. sa ajute la solutionarea problemelor (problem solving): dintre diferitele solutii, care este cea mai buna?.

De fapt, contabilitatea manageriala, fiind orientata cu precadere spre furnizarea de informatii managerilor, se pliaza pe cele trei functii-cheie ale managementului, astfel:

. planificarea: în acest proces contabilitatea manageriala ajuta la fixarea obiectivelor viitoare (planificare strategica) furnizând informatii necesare pentru luarea deciziilor referitoare la sistemele de fabricatie adoptate, politica de preturi a firmei, politica comerciala, cât si în estimarea capitalului investit. În procesul de bugetare, rolul contabilitatii manageriale este deosebit de important oferind date cu privire la evolutia trecuta a productiei, vânzarilor etc. În plus, ea stabileste procedurile de bugetare, le coordoneazasi ajuta la articularea functionala, generala a sistemului de bugete. În fine, ea cumuleaza diferite bugete într-un buget general (adica bugetul principal) pentru afaceri si prezinta acest plan spre a fi aprobat de managerul de la cel mai înalt nivel ierarhic;

. organizarea: interactiunea contabilitatii manageriale si a procesului organizatoric se poate prezenta astfel: identificarea elementelor unei structuri organizatorice si o mai buna întelegere a metodelor de stabilire a autoritatii si distribuirii responsabilitatii este esentiala pentru determinarea necesarului de informatii dintr-o entitate economica. În schimb, informatiile necesare definesc structura datelor colectate sia activitatilor de prelucrare din sistemul informational al contabilitatii manageriale. De aceea, determinarea structurii datelor colectate, prelucrate si activitatile de raportare din sistemul informational al contabilitatii manageriale sa fie aproape paralele cu structura organizatorica a entitatii economico-sociale pe care o deservesc. Rezulta ca, în timp ce structura organizatorica defineste liniile de delegare a autoritatii si responsabilitatile dintr-o entitate economica, asigurând cadrul general de planificare, dirijare si controlare a activitatilor pentru atingerea unor obiective (de exemplu: maximizarea profitului etc.), contabilitatea manageriala reprezinta proiectarea si implementarea unui sistem informational contabil pentru o definire si consolidare a acestor relatii;

. controlul: contabilitatea manageriala ajuta (sprijina) procesul de verificare a modului sia masurii în care obiectivele propuse au fost sau nu îndeplinite realizând raportarile care trebuie sa arate cum sunt realizarile actuale fata de scopurile propuse. Controlul , ca functie de baza a conducerii dintr-o organizatie economica, implica urmarirea modului de implementare a politicilor, evaluarea performantelor realizate la nivelurile din subordine si corectarea eventualelor dereglari, în timp ce contabilitatea manageriala, ca instrument al controlului de gestiune, furnizeaza informatiile pe care se poate baza studiile si rationamentele ce permit analiza abaterilor de la bugete si luarea deciziilor corective. Astfel spus, contabilitatea manageriala asista functia de control a managementului identificând activitatile cu probleme ale firmei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Manageriala.doc

Alte informatii

Este prezentat in cadrul Universitatii din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor suport de curs, master, specializarea Managament Financiar-Bancar