Contabilitate Națională

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 23998
Mărime: 90.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: diana dumitrescu
contine 7 cursuri

Extras din document

Introducere

1. Ce este contabilitatea naţională?

2. La ce serveşte contabilitatea naţională?

3. Cum a evoluat ea?

4. Sistemul actual de reglementare SEC 1995.

1. Ce este contabilitatea naţională? Definire.

Contabilitatea naţională este:

a. O reprezentare globală

b. Sub forma unui circuit

c. Simplificată

d. Cifrică

A economiei naţionale într-un cadru contabil.

a. O reprezentare globală

Contabilitatea naţională descrie într-un cadru contabil toate operaţiunile economice realizate în fiecare an de o naţiune. Trebuie ţinut cont, însă, că această construcţie a realităţii se bazează pe anumite convenţii.

b. Sub forma unui circuit

Reprezentarea pe care o dă contabilitatea naţională realităţii economice este cea a unui circuit economic. Cel mai simplu circuit economic descrie formarea simultană a fluxurilor de bunuri şi servicii şi a fluxurilor de venituri şi cheltuieli.

Producţia este, în primul rând, la originea bunurilor şi serviciilor(produselor) care satisfac nevoile economice(consum, investiţii,..) şi la originea veniturilor care vor fi cheltuite.

Există, în acest sens, două abordări posibile:

- Economia văzută, în special, ca proces de producţie(abordarea prin produse);

- Economia văzută ca traseu descris de circulaţia fluxurilor de venituri – formarea, distribuirea, utilizarea veniturilor(abordarea prin venituri).

Schematic, reprezentarea unui circuit economic, aferent unei economii simplificate, se prezintă astfel:

Fig.1 Reprezentarea circuitului economic al unei economii simplificate (G. Klotz)

Pe piaţa factorilor de producţie se realizează echilibrul dintre cererea şi oferta de factori de producţie. Astfel, menajul oferă întreprinderilor factori de producţie, sub forma factorului muncă, ceea ce determină formarea unui flux real, în timp ce întreprinderile pentru a asigura remunerarea acestui factor transmit către menaj un flux monetar. Urmare a acestui flux monetar, menajele obţin venituri pe care le cheltuiesc în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii de pe piaţa specifică, care, la rândul lor, au fost produse de întreprinderi.

Sintetizând, se constată apariţia în această schemă a unui circuit real generat de fluxurile reale care se formează şi, în sens invers, a unui circuit monetar, la fel creat prin contribuţia fluxurilor monetare.

Circuitul real se exprimă în unităţi fizice sau convenţional-constante (t, buc, km etc.) iar circuitul monetar în unităţi monetare omogene. Deoarece moneda este măsura comună a tuturor bunurilor economice, contabilitatea naţională neglijează fluxurile reale şi reflectă doar circuitul fluxurilor monetare.

c. Simplificată

Această simplificare provine din regruparea actorilor(agenţilor) economici şi a operaţiunilor economice în mari categorii care sunt descrise de nomenclatoare.

Actorii economici sunt centre de decizie autonomă, care în abordarea prin produse sunt unităţi de producţie omogenă(cei care produc exclusiv un produs sau o grupă de produse, indiferent de cadrul instituţional în care aceştia îşi desfăşoară activitatea), regrupate în ramuri de activitate după nomenclatorul produselor, iar în abordarea prin venituri sunt unităţi instituţionale(definite după cadrul instituţional în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi de comportamentul predominant al acestora cu privire la venituri, cheltuieli finale şi operaţiuni financiare) regrupate în sectoare instituţionale rezidente(societăţi nefinanciare SNF, societăţi financiare SF, administraţii publice AP, gospodăriile populaţiei GP, instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei IFSLSGP) şi unităţi instituţionale nerezidente grupate în sectorul Restul Lumii RL. Criteriul de delimitare a economiei naţionale, reţinut de contabilitatea naţională, este rezidenţa. Astfel, economia naţională este formată din ansamblul unităţilor instituţionale (agenţi economici) rezidente, adică ansamblul unităţilor ce au centru de interes pe teritoriul economic naţional.

Teritoriul economic al unei ţări este zona geografică aflată în administraţia unui guvern, în interiorul căreia persoanele, bunurile şi capitalurile circulă liber. Frontierele economice ale unei ţări nu corespund, în mod obligatoriu, cu frontierele fizice şi politice, însă, în linii mari, sunt aceleaşi.

Teritoriul economic al unei ţări cuprinde:

 teritoriul naţional – delimitat prin frontiere, mai puţin enclavele străine;

 spaţiul aerian, apele teritoriale şi platoul continental situat în apele internaţionale, asupra cărora ţara respectivă are drepturi exclusive sau îşi revendică jurisdicţia în ceea ce priveşte dreptul de exploatare a resurselor naturale;

 enclavele teritoriale, precis delimitate, care se găsesc în restul lumii şi sunt stabilite cu acordul oficial al guvernelor altor ţări în care se află, fizic, situate. Aceste enclave se folosesc, în special, în scopuri militare sau diplomatice.

Distincţia între unităţile instituţionale rezidente şi cele nerezidente este o caracteristică fundamentală a contabilităţii naţionale. O unitate instituţională (agent economic) este considerată rezidentă a unei ţări dacă are un centru de interes economic pe teritoriul economic al acelei ţări.

O unitate instituţională are un centru de interes economic într-o ţară dacă aceasta a desfăşurat operaţiuni economice pe o durată de cel puţin un an pe teritoriul economic al acelei ţări.

Operaţiunile economice sunt regrupate în trei mari categorii:

1. operaţiuni cu bunuri şi servicii(consum, investiţii, importuri, exporturi,…)

2. operaţiuni de repartizare(transferuri sociale,…)

3. operaţiuni financiare(titluri, credite,…)

cuantificate într-un sistem de conturi articulate.

Preview document

Contabilitate Națională - Pagina 1
Contabilitate Națională - Pagina 2
Contabilitate Națională - Pagina 3
Contabilitate Națională - Pagina 4
Contabilitate Națională - Pagina 5
Contabilitate Națională - Pagina 6
Contabilitate Națională - Pagina 7
Contabilitate Națională - Pagina 8
Contabilitate Națională - Pagina 9
Contabilitate Națională - Pagina 10
Contabilitate Națională - Pagina 11
Contabilitate Națională - Pagina 12
Contabilitate Națională - Pagina 13
Contabilitate Națională - Pagina 14
Contabilitate Națională - Pagina 15
Contabilitate Națională - Pagina 16
Contabilitate Națională - Pagina 17
Contabilitate Națională - Pagina 18
Contabilitate Națională - Pagina 19
Contabilitate Națională - Pagina 20
Contabilitate Națională - Pagina 21
Contabilitate Națională - Pagina 22
Contabilitate Națională - Pagina 23
Contabilitate Națională - Pagina 24
Contabilitate Națională - Pagina 25
Contabilitate Națională - Pagina 26
Contabilitate Națională - Pagina 27
Contabilitate Națională - Pagina 28
Contabilitate Națională - Pagina 29
Contabilitate Națională - Pagina 30
Contabilitate Națională - Pagina 31
Contabilitate Națională - Pagina 32
Contabilitate Națională - Pagina 33
Contabilitate Națională - Pagina 34
Contabilitate Națională - Pagina 35
Contabilitate Națională - Pagina 36
Contabilitate Națională - Pagina 37
Contabilitate Națională - Pagina 38
Contabilitate Națională - Pagina 39
Contabilitate Națională - Pagina 40
Contabilitate Națională - Pagina 41
Contabilitate Națională - Pagina 42
Contabilitate Națională - Pagina 43
Contabilitate Națională - Pagina 44
Contabilitate Națională - Pagina 45
Contabilitate Națională - Pagina 46
Contabilitate Națională - Pagina 47
Contabilitate Națională - Pagina 48
Contabilitate Națională - Pagina 49
Contabilitate Națională - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Nationala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontarii cu Salariatii

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Contabilitatea Salariilor

DENUMIRE: S.C. AXACON S.R.L. SEDIU: localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu TELEFON: 0246/214105 FORMA JURIDICA: Societate cu Raspundere Limitata...

Studiu asupra Normalizarii Contabilitatii la Nivel European

1. Originile si începuturile IASB Raportarea financiara în lumea civilizata a evoluat pornind de la doua modele generale, ale caror obiective erau...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitatea Salariilor

CONTABILITATEA SALARIILOR Intre unitatea economica si angajatii sai, se incheie un contract individual de munca prin care personalul se obliga sa...

Contabilitatea Stocurilor si Productiei in Curs de Executie

1.1 STRUCTURA STOCURILOR Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii defineste stocurile si productia in curs de executie ca fiind...

Ai nevoie de altceva?