Contabilitate operațiunilor cu numerar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2822
Mărime: 27.81KB (arhivat)
Publicat de: Katya B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Organizarea compartimentului de casierie. Casa operațională.

Operațiunile de casă sunt operațiuni intermediare a băncii și servesc drept bază pentru gestionarea fluxurilor monetare primite și eliberate de bancă.

Pentru primirea, verificarea, numărarea și eliberarea numerarului și a altor valori sunt organizate compartimente de casierie.

Potrivit Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, responsabili pentru organizarea și funcționarea casieriei sunt conducătorii, contabilii-șefi și șefii casei subunității băncii.

Ei răspund de organizarea, funcționarea și controlul activității de casierie în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și prezentului Regulament.

Totodată, sunt obligați să asigure organizarea corectă și la zi a evidenței operativ-contabile și statistice, în scopul reflectării în orice moment și cu exactitate a existenței și mișcării numerarului și a celorlalte valori gestionate de către personalul casieriei

Desfășurarea activității de casierie implica necesitatea disponibilității următoarelor: tezaurul, casa de circulație, casa operațională, ghișeele, biroul pentru verificarea numerarului, biroul pentru procesarea numerarului etc.

Tezaur - încăpere special amenajată destinată păstrării numerarului și a altor valori gestionate de bancă depuse din casa de circulație;

Casa de circulație - casă a subunității băncii care efectuează operațiuni de retragere/depunere a numerarului din/în tezaur, de alimentare/retragere a numerarului din casa operațională, precum și de primire sau remitere a numerarului și a altor valori între DTZ (Departamenul Tezaur) și subunitățile băncii și în cadrul operațiunilor cu BNM și băncile comerciale.

Casa operațională - casă a subunității băncii care efectuează operațiuni zilnice de încasări și plăți în numerar și are menirea deservirii clientelei pe tot spectrul operațiunilor de casă corespunzătoare produselor propuse acesteia de bancă. Organizarea activității casei operaționale este în funcția șefului casei subunității băncii.

Casa de încasări de seară (serală) - casă a subunității băncii, care asigură încasări în conturile clienților la ghișeul filialelor băncii după expirarea programului zilei operaționale (deservirea clienților) aprobate.

Ghișeu - spațiu în care se efectuează operațiunile de încasări și plăți în numerar cu clienții

Birou pentru verificarea numerarului - încăpere adiacentă casei operaționale, destinată verificării numerarului de către clienții băncii;

Birou pentru procesarea numerarului - încăpere destinată trierii, verificării și ambalării numerarului gestionat de bancă.

Casieria trebuie să fie dotată cu echipament special care include, dar nu se limitează la sistemul de supraveghere video, sistemul de alarmă, sistemul control acces, efracție și de prevenire a incendiului.

La încadrarea personalului din casierie în funcții de gestionari se încheie contracte privind răspunderea materială. Acesta este obligat să cunoască regulile în vigoare privind efectuarea operațiunilor de casierie, precum și să respecte prevederile dispozițiile legale de răspundere materială deplină confirmată prin semnătura sa.

Necunoașterea legilor și a Regulamentului menționat anterior nu poate fi invocată în apărare de cei ce urmeaz ă să răspundă material ca urmare a gestionării necorespunzătoare a banilor și a celorlalte valori.

Răspunderea materială începe din momentul preluării valorilor spre păstrare, verificare sau transportare, confirmată prin aplicarea semnăturii.

Preview document

Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 1
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 2
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 3
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 4
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 5
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 6
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 7
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 8
Contabilitate operațiunilor cu numerar - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate operatiunilor cu numerar.docx

Alții au mai descărcat și

Documentele de evidență

FISA DE DOCUMENTARE Documentele de evidenta – Definitie, importanta, structura Documentele sunt acte scrise in care sunt consemnate operatiuni...

Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013

Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor 1.1 Cadrul general conceptual privind IAS...

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

Imobilizările corporale sunt acele active care îndeplinesc cumulativ două condiții: - sunt deținute de o întreprindere pentru a fi utilizate în...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Contabilitate imobilizări necorporale

Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Contabilitate primară

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturi curente și în numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Studiu de caz- SC Tricotaje Someșul SA

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Practică în cadrul unei instituții publice

A. Aspecte generale - Scurt istoric al Universitatii Lucian Blaga Inaugurarea unei şcoli este întotdeauna un eveniment plin de semnificaţii...

Contabilitatea Operațiunilor Bănești în Numerar și prin Conturi la Bănci

CAPITOLUL I GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA TREZORERIEI 1.1 Definirea şi obiectivele operaţiunilor băneşti Ansamblul activităţilor desfăşurate de...

Contabilitatea operațiilor fără numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate de- contarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Tehnică bancară - practică în producție

BANCPOST TEHNICA BANCARA CAPITOLUL I. 1.1. Scurta prezentare a companiei Bancpost a fost înfiintat la 1 iulie 1991 ca banca...

Caiet de practică - SC Etap - Rom Construct SRL

I. PREZENTAREA S.C. ETAP – ROM CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Dreptul comercial S-a procedat la analiza contractului şi statutului de societate care...

Ai nevoie de altceva?