Contabilitate Primara

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 198 în total
Cuvinte : 90456
Mărime: 370.41KB (arhivat)
Cost: Gratis
Cursul de contabilitate primara . Contine 8 capitole..

Extras din document

CAPITOLUL 1

OBIECTUL CONTABILITĂŢII

1.1. Evidenţa economică şi formele ei. Etaloanele de evidenţă economică

1.2. Tipologia contabilităţii. Contabilitatea curentă şi contabilitatea centralizatoare. Noţiuni generale privind obiectul contabilităţii

OBIECTUL CONTABILITĂŢII

1.1 Evidenţa economică şi formele ei. Etaloanele de evidenţă economică

În cadrul sistemului informaţional economic, circulă numeroase ştiri şi informaţii, care provin din diferite domenii dar cele mai numeroase au ca sursă de provenienţă evidenţa economică. În general, prin evidenţă economică se înţelege înregistrarea într-o anumită ordine, continuă şi sistematică a activităţii economice, avându-se în vedere însuşirile ei cantitative şi calitative. În acest fel evidenţa economică furnizează informaţii cu aprovizionarea de materiale, lansarea şi desfăşurarea producţiei, expedierea produselor şi încasarea preţului de vânzare, stabilirea şi înregistrarea rezultatelor financiare finale etc.

Evidenţa economică, este prima şi cea mai importantă formă de evidenţă economică, ea a apărut în mod obiectiv, undeva la periferia comunei primitive, când oamenii au observat că însemnându-şi activităţile le pot repeta mai bine, mai eficient. În continuare, fiecare treaptă de dezvoltare a vieţii sociale, fiecare nou mod de producţie, a însemnat progres social şi perfecţionări şi pentru evidenţa economică. Aceasta înseamnă că fiecare nou mod de producţie, nu numai că nu a renunţat la evidenţa economică, dar a perfecţionat-o, tocmai ca expresie a faptului că i-a fost necesară.

În etapa actuală de dezvoltare a ţării noastre de orientare spre economia de piaţă, se pun în faţa evidenţei economice sarcini noi, determinând îmbunătăţirea substanţială a indicatorilor economici pentru a se fundamenta mai bine deciziile de conducere economică.

Din punct de vedere al sferei de cuprindere şi al volumului de informaţii pe care le transmit în sistemul informaţional economic, există mai multe forme de evidenţă economică, cele mai importante fiind:

a) evidenţa tehnico-operativă o găsim organizată la toţi agenţii economici, fie că sunt regii autonome, fie că sunt societăţi comerciale, precum şi la agenţii economici cu activitate mai mică, dar şi la asociaţii economice, în instituţii etc. Evidenţa tehnico-operativă se organizează la locul şi în momentul producerii fenomenelor economice, operativ, adică în cel mai scurt timp de producere a lor. De exemplu, urmărirea comenzilor şi contractelor de aprovizionare şi desfacere, urmărirea prezenţei la lucru, urmărirea gradului de încărcare a utilajelor etc. Din evidenţa tehnico-operativă se obţin numeroase informaţii necesare conducerii, dar această evidenţă singură nu poate satisface necesităţile conducerii, dat fiind limitele sale. în primul rând evidenţa tehnico-operativă nu este completă, respectiv ea nu urmăreşte întreaga activitate economică din unităţi. Unele activităţi economice sunt urmărite în această evidenţă, altele nu şi aceasta face ca pe lângă informaţiile ce provin din evidenţa tehnico-operativă, factorul de decizie să mai aibă nevoie şi de altele. în acelaşi timp se remarcă faptul că evidenţa tehnico-operativă nu se realizează în toate unităţile de acelaşi fel. Nu există reglementări unice şi obligatorii, care să prevadă cum trebuie organizată evidenţa tehnico-operativă. În aceste condiţii, aproape fiecare agent economic şi-a organizat propria sa evidenţă tehnico-operativă, aşa cum a considerat necesar, există deci o diversitate de evidenţe tehnico-operative uneori la acelaşi tip de unitate. Această situaţie îngreunează raportarea informaţiei care provine din evidenţa tehnico-operativă şi apoi sunt destule greutăţi de acomodare pentru salariaţi, atunci când ei se transferă de la un agent economic la altul.

b) evidenţa statistică căreia îi corespunde pe plan teoretic ştiinţa statistică, o ştiinţă foarte veche care a fost folosită încă din vremea sclavagismului. Statistica are mai multe componente printre care statistica economică, statistica demografică, statistica socială etc. Caracteristic pentru statistică este faptul că ea, de cele mai multe ori, preia datele de care are nevoie din celelalte forme ale evidenţei economice, date pe care apoi le supune unor prelucrări specifice statisticii cum ar fi determinarea structurii, a ritmului de evoluţie, a factorilor de influenţă, a tendinţelor de dezvoltare etc. Statistica are însă şi alte posibilităţi de culegere a datelor care de altfel îi sunt caracteristice cum ar fi recensămintele, sondajele, anchetele etc.

În economia ţării noastre, ca de altfel în economia oricărei ţări, statistica joacă un rol important în cunoaşterea activităţilor desfăşurate şi în fundamentarea deciziilor curente sau de perspectivă. De aceea, reflectarea statistică este bine organizată. La nivel naţional există un organ coordonator, respectiv Comisia Naţională de Statistică, care are reprezentanţi în cadrul fiecărui judeţ. Comisia Naţională de statistică elaborează norme de reprezentare a statisticii, unice şi obligatorii, elaborează modele de calcul ale unor indici şi indicatori, colaborează cu celelalte organe de sinteză pentru îmbunătăţirea evidenţei economice în toate formele sale şi pentru raportarea activităţilor la sfârşit de exerciţiu gestionar.

Cu toate meritele sale, evidenţa statistică nu este nici ea desăvârşită, are anumite limite, respectiv neajunsuri. Este vorba de faptul că nici ea, ca şi evidenţa tehnico-operativă nu cuprinde în sfera sa de observaţie întreaga activitate economică. Sunt activităţi economice care sunt urmărite de statistică, iar altele nu, motiv pentru care informaţia statistică, singură, nu este suficientă pentru fundamentarea deciziilor de conducere economică.

c) evidenţa contabilă este şi ea o formă de evidenţă economică căreia îi corespunde pe plan teoretic ştiinţa contabilităţii, evidenţa contabilă care deserveşte societatea de peste cinci secole. Spre deosebire de toate celelalte forme ale evidenţei economice, contabilitatea reflectă, urmăreşte şi controlează toate activităţile economice întreprinse de agenţii economici şi care se pot exprima în etalon bănesc. Prin volumul informaţiilor pe care le transmite în sistemul informaţional economic şi prin calitatea acestora, evidenţa contabilă se impune ca fiind cea mai importantă formă de evidenţă economică.

Rezultă că evidenţa contabilă are o seamă de trăsături caracteristice faţă de celelalte forme de evidenţă contabilă astfel:

- este singura formă de evidenţă economică care are în acelaşi timp, atât un caracter general cât şi total. Caracterul general rezultă din faptul că ea trebuie să existe la toţi agenţii economici indiferent de mărime sau obiect al activităţii şi caracterul total rezultă din faptul că este singura formă de evidenţă care urmăreşte întreaga activitate economică desfăşurată.

- se realizează după reguli unice şi obligatorii stabilite de organul coordonator care este Ministerul Finanţelor.

- se caracterizează prin folosirea obligatorie a exprimării activităţilor în etalon bănesc. Este adevărat că uneori unele activităţi economice sunt exprimate şi în etalon natural, dar exprimarea bănească nu trebuie să lipsească.

Evident că aceste trei forme principale ale evidenţei economice sunt în strânsă legătură, ele nu se concurează, ci dimpotrivă se completează reciproc în cadrul sistemului informaţional economic, asigurând informaţiile necesare gestionării patrimoniului şi luării deciziilor.

Pentru a-şi realiza rolul de informare şi gestionare toate formele de evidenţă economică folosesc etaloane de evidenţă.

Prin etalon de evidenţă se înţelege o modalitate de măsurare şi exprimare a activităţii şi fenomenelor economice prin care se poate cunoaşte dimensiunile acestora. în evidenţa economică se folosesc mai multe etaloane de evidenţă, cele mai importante fiind etalonul natural, etalonul convenţional şi etalonul bănesc.

Etalonul natural se utilizează pentru a exprima activităţile economice ţinând seama de dimensiunile lor naturale şi îmbracă forma metrului, kilogramului, tonei etc. Etalonul natural se foloseşte în toate formele de evidenţă economică, cu o mare frecvenţă în evidenţa tehnico-operativă. Pe lângă meritele sale, etalonul natural prezintă şi dezavantajul că folosirea lui este limitată la măsurarea şi compararea unor activităţi omogene. Pentru creşterea puterii sale de exprimare şi extinderea posibilităţilor de utilizare, în unele ramuri au fost concepute etaloane natural-convenţionale, tocmai pentru a se putea exprima activităţi relativ eterogene. Aşa de exemplu în agricultură se foloseşte "hantrul" care reprezintă un hectar de arătură normală la 18 -20 cm cu antetrupiţă şi toate celelalte lucrări agricole se pot transforma în hantrii, folosindu-se coeficienţi de echivalenţă supraunitari sau subunitari, în raport de complexitatea respectivelor lucrări. în construcţii (alt exemplu: etalonul convenţional în construcţii - apartamentul convenţional care este apartamentul cu două camere).

Preview document

Contabilitate Primara - Pagina 1
Contabilitate Primara - Pagina 2
Contabilitate Primara - Pagina 3
Contabilitate Primara - Pagina 4
Contabilitate Primara - Pagina 5
Contabilitate Primara - Pagina 6
Contabilitate Primara - Pagina 7
Contabilitate Primara - Pagina 8
Contabilitate Primara - Pagina 9
Contabilitate Primara - Pagina 10
Contabilitate Primara - Pagina 11
Contabilitate Primara - Pagina 12
Contabilitate Primara - Pagina 13
Contabilitate Primara - Pagina 14
Contabilitate Primara - Pagina 15
Contabilitate Primara - Pagina 16
Contabilitate Primara - Pagina 17
Contabilitate Primara - Pagina 18
Contabilitate Primara - Pagina 19
Contabilitate Primara - Pagina 20
Contabilitate Primara - Pagina 21
Contabilitate Primara - Pagina 22
Contabilitate Primara - Pagina 23
Contabilitate Primara - Pagina 24
Contabilitate Primara - Pagina 25
Contabilitate Primara - Pagina 26
Contabilitate Primara - Pagina 27
Contabilitate Primara - Pagina 28
Contabilitate Primara - Pagina 29
Contabilitate Primara - Pagina 30
Contabilitate Primara - Pagina 31
Contabilitate Primara - Pagina 32
Contabilitate Primara - Pagina 33
Contabilitate Primara - Pagina 34
Contabilitate Primara - Pagina 35
Contabilitate Primara - Pagina 36
Contabilitate Primara - Pagina 37
Contabilitate Primara - Pagina 38
Contabilitate Primara - Pagina 39
Contabilitate Primara - Pagina 40
Contabilitate Primara - Pagina 41
Contabilitate Primara - Pagina 42
Contabilitate Primara - Pagina 43
Contabilitate Primara - Pagina 44
Contabilitate Primara - Pagina 45
Contabilitate Primara - Pagina 46
Contabilitate Primara - Pagina 47
Contabilitate Primara - Pagina 48
Contabilitate Primara - Pagina 49
Contabilitate Primara - Pagina 50
Contabilitate Primara - Pagina 51
Contabilitate Primara - Pagina 52
Contabilitate Primara - Pagina 53
Contabilitate Primara - Pagina 54
Contabilitate Primara - Pagina 55
Contabilitate Primara - Pagina 56
Contabilitate Primara - Pagina 57
Contabilitate Primara - Pagina 58
Contabilitate Primara - Pagina 59
Contabilitate Primara - Pagina 60
Contabilitate Primara - Pagina 61
Contabilitate Primara - Pagina 62
Contabilitate Primara - Pagina 63
Contabilitate Primara - Pagina 64
Contabilitate Primara - Pagina 65
Contabilitate Primara - Pagina 66
Contabilitate Primara - Pagina 67
Contabilitate Primara - Pagina 68
Contabilitate Primara - Pagina 69
Contabilitate Primara - Pagina 70
Contabilitate Primara - Pagina 71
Contabilitate Primara - Pagina 72
Contabilitate Primara - Pagina 73
Contabilitate Primara - Pagina 74
Contabilitate Primara - Pagina 75
Contabilitate Primara - Pagina 76
Contabilitate Primara - Pagina 77
Contabilitate Primara - Pagina 78
Contabilitate Primara - Pagina 79
Contabilitate Primara - Pagina 80
Contabilitate Primara - Pagina 81
Contabilitate Primara - Pagina 82
Contabilitate Primara - Pagina 83
Contabilitate Primara - Pagina 84
Contabilitate Primara - Pagina 85
Contabilitate Primara - Pagina 86
Contabilitate Primara - Pagina 87
Contabilitate Primara - Pagina 88
Contabilitate Primara - Pagina 89
Contabilitate Primara - Pagina 90
Contabilitate Primara - Pagina 91
Contabilitate Primara - Pagina 92
Contabilitate Primara - Pagina 93
Contabilitate Primara - Pagina 94
Contabilitate Primara - Pagina 95
Contabilitate Primara - Pagina 96
Contabilitate Primara - Pagina 97
Contabilitate Primara - Pagina 98
Contabilitate Primara - Pagina 99
Contabilitate Primara - Pagina 100
Contabilitate Primara - Pagina 101
Contabilitate Primara - Pagina 102
Contabilitate Primara - Pagina 103
Contabilitate Primara - Pagina 104
Contabilitate Primara - Pagina 105
Contabilitate Primara - Pagina 106
Contabilitate Primara - Pagina 107
Contabilitate Primara - Pagina 108
Contabilitate Primara - Pagina 109
Contabilitate Primara - Pagina 110
Contabilitate Primara - Pagina 111
Contabilitate Primara - Pagina 112
Contabilitate Primara - Pagina 113
Contabilitate Primara - Pagina 114
Contabilitate Primara - Pagina 115
Contabilitate Primara - Pagina 116
Contabilitate Primara - Pagina 117
Contabilitate Primara - Pagina 118
Contabilitate Primara - Pagina 119
Contabilitate Primara - Pagina 120
Contabilitate Primara - Pagina 121
Contabilitate Primara - Pagina 122
Contabilitate Primara - Pagina 123
Contabilitate Primara - Pagina 124
Contabilitate Primara - Pagina 125
Contabilitate Primara - Pagina 126
Contabilitate Primara - Pagina 127
Contabilitate Primara - Pagina 128
Contabilitate Primara - Pagina 129
Contabilitate Primara - Pagina 130
Contabilitate Primara - Pagina 131
Contabilitate Primara - Pagina 132
Contabilitate Primara - Pagina 133
Contabilitate Primara - Pagina 134
Contabilitate Primara - Pagina 135
Contabilitate Primara - Pagina 136
Contabilitate Primara - Pagina 137
Contabilitate Primara - Pagina 138
Contabilitate Primara - Pagina 139
Contabilitate Primara - Pagina 140
Contabilitate Primara - Pagina 141
Contabilitate Primara - Pagina 142
Contabilitate Primara - Pagina 143
Contabilitate Primara - Pagina 144
Contabilitate Primara - Pagina 145
Contabilitate Primara - Pagina 146
Contabilitate Primara - Pagina 147
Contabilitate Primara - Pagina 148
Contabilitate Primara - Pagina 149
Contabilitate Primara - Pagina 150
Contabilitate Primara - Pagina 151
Contabilitate Primara - Pagina 152
Contabilitate Primara - Pagina 153
Contabilitate Primara - Pagina 154
Contabilitate Primara - Pagina 155
Contabilitate Primara - Pagina 156
Contabilitate Primara - Pagina 157
Contabilitate Primara - Pagina 158
Contabilitate Primara - Pagina 159
Contabilitate Primara - Pagina 160
Contabilitate Primara - Pagina 161
Contabilitate Primara - Pagina 162
Contabilitate Primara - Pagina 163
Contabilitate Primara - Pagina 164
Contabilitate Primara - Pagina 165
Contabilitate Primara - Pagina 166
Contabilitate Primara - Pagina 167
Contabilitate Primara - Pagina 168
Contabilitate Primara - Pagina 169
Contabilitate Primara - Pagina 170
Contabilitate Primara - Pagina 171
Contabilitate Primara - Pagina 172
Contabilitate Primara - Pagina 173
Contabilitate Primara - Pagina 174
Contabilitate Primara - Pagina 175
Contabilitate Primara - Pagina 176
Contabilitate Primara - Pagina 177
Contabilitate Primara - Pagina 178
Contabilitate Primara - Pagina 179
Contabilitate Primara - Pagina 180
Contabilitate Primara - Pagina 181
Contabilitate Primara - Pagina 182
Contabilitate Primara - Pagina 183
Contabilitate Primara - Pagina 184
Contabilitate Primara - Pagina 185
Contabilitate Primara - Pagina 186
Contabilitate Primara - Pagina 187
Contabilitate Primara - Pagina 188
Contabilitate Primara - Pagina 189
Contabilitate Primara - Pagina 190
Contabilitate Primara - Pagina 191
Contabilitate Primara - Pagina 192
Contabilitate Primara - Pagina 193
Contabilitate Primara - Pagina 194
Contabilitate Primara - Pagina 195
Contabilitate Primara - Pagina 196
Contabilitate Primara - Pagina 197
Contabilitate Primara - Pagina 198

Conținut arhivă zip

  • capitolul 1 obiect.doc
  • capitolul 2 patrimoniu.doc
  • capitolul 3 metoda contabila.doc
  • capitolul 4 analiza conturilor.doc
  • capitolul 5 balante.doc
  • capitolul 6 inventarierea.doc
  • capitolul 7 registrele contabile.doc
  • capitolul 8 lucrari de sinteza.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Studiu De Caz- S.C. Tricotaje Somesul S.A.

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Monografie Contabila - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Evidenta Gestiunii Stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Lucrare Practica la Contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA

Introducere Mi-am ales ca tema « Organizarea contabilităţii în partidă simplă la P.F.A. », fiind cea mai apropiată în domeniul în care eu lucrez,...

Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL

Cap I.Obiective,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii SC MCA CONTEX SRL a fost infiintata in anul...

Ai nevoie de altceva?