Contabilitate primara

Curs
8.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 42774
Mărime: 1.91MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: vladu ana maria

Cuprins

Capitolul I - Notiuni introductive 3

1.1. Contabilitatea - importanta, obiect si metoda 3

1.1.1. Contabilitatea - componenta a evidentei economice 3

1.1.2. Comunicarea interpersonala si lucrul in echipa 5

1.1.3. Dezvoltarea profesionala si planificarea activitatilor 9

1.1.4. Obiectul contabilitatii si metoda contabilitatii 15

1.2. Caracteristicile informației contabile. Utilizatorii informației contabile 21

Capitolul II - Elemente de contabilitate primara 25

2.1. Sfera de actiune a contabilitatii 25

2.1.1. Contabilitatea si programele informatice 26

2.1.2. Sfera de acțiune a contabilității 28

2.1.3. Sisteme de contabilitate 31

2.1.4. Sisteme de înregistrare contabilită 32

2.1.5. Principiile contabile general acceptate 35

2.2. Documente contabile 37

2.2.1. Definirea și conținutul documentelor contabile 38

2.2.2. Categorii de documente contabile. Registrele contabile obligatorii 40

2.2.3. Tipizarea şi verificarea documentelor de evidenţă 43

2.2.4. Circulaţia şi păstrarea documentelor de evidenţă, arhivarea documentelor contabile 44

2.3. Contarea operatiunilor patromoniale 47

2.3.1. Importanţa şi conţinutul economic al conturilor 49

2.3.2. Forma grafică a contului 50

2.3.3. Regulile de funcţionare a conturilor 51

2.3.4. Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor 53

2.3.5. Analiza contabilă 54

2.3.6. Formula contabilă 54

2.3.7. Clasificarea conturilor 56

2.3.8. Evidenţa cronologică şi sistematică 58

Suport curs contabilitate primara

Pagina 2

2.3.9. Planul de conturi 58

2.4. Palierele contabilitatii 60

2.4.1. Capitalurile 60

2.4.2. Activele imobilizate 61

2.4.3. Activele circulante 62

2.4.4. Datoriile 64

2.4.5. Casa si conturile la banci 64

2.4.6. Cheltuielile 64

2.4.7. Veniturile 66

Capitolul III - Documente contabile de sinteza si raportare 67

3.1. Balanţa de verificare 67

3.1.1. Noţiunea, conţinutul şi funcţiile balanţei de verificare 67

3.1.2. Întocmirea balanţei de verificare 69

3.2. Evaluarea patrimoniului în contabilitate 72

3.2.1. Conţinutul şi principiile evaluării patrimoniului 72

3.2.1. Formele şi momentele evaluării patrimoniului 75

3.2.3. Reevaluarea patrimoniului 76

3.3. Inventarierea patrimoniului 76

3.3.1. Importanţa şi funcţiile inventarierii 77

Rolul acestei functii: 78

- Stabilirea plusurilor si minusurilor de inventar in vederea punerii de acord a contabilitatii cu realitatea si delimitarii raspunderilor 78

3.3.2. Clasificarea inventarierilor 78

3.4. Bilanţul contabil procedeu al dublei reprezentări a patrimoniului 80

3.4.1. Dubla reprezentare a patrimoniului cu ajutorul bilanţului contabil 80

3.4.2. Conţinutul şi structura bilanţului 88

3.4.3. Influenţa operaţiunilor economice 89

3.4.4. Intocmirea bilantului contabil 92

Capitolul IV - Aspecte conexe 94

4.1. Activitatea curentă și activitatea extraordinară 94

4.2. Modalități de plată și operațiuni bancare 96

Extras din document

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca un sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor societăţii separate patrimonial. De-a lungul istoriei, contabilitatea a cunoscut o evoluţie a scopului său, de la tehnică de înregistrare a tranzacţiilor comerciale, către un mijloc de control, având un caracter probatoriu, apoi apare ca un instrument de gestiune.

În momentul de faţă constatăm tot mai mult o miză socială pentru diverşii protagonişti ai informaţiei contabile. În gândirea unor specialişti, contabilitatea apare ca tehnica sau arta înregistrării, clasificării, prelucrării şi a stocării informaţiilor exprimate valoric referitoare la tranzacţiile şi evenimentele cu caracter financiar care au loc în cadrul entităţii juridice.

Deşi practica a anticipat drumul parcurs de contabilitate influenţând cercetarea aplicată în domeniul contabilităţii, pe baza acestor aspecte practice au fost conturate funcţii, concepte, principii, procedee şi instrumente ştiinţifice acestei discipline, care-i conferă caracter ştiinţific.

1.1.1. Contabilitatea - componenta a evidentei economice

Definitie: Prin evidenta se intelege consemnarea in cadrul unor inscrisuri intr-o anumita ordine a evenimentului, tranzactiilor si operatiunilor care au avut loc cu scopul de a servi necesitatilor utilizatorilor. Informatiile reflectate cu ajutorul evidentei economice se adreseaza managerilor, actionarilor, organismelor de finantare, organelor fiscale si altor utilizatori. Evidenta economica se prezinta sub trei forme: 1. Evidenta operativa 2. Evidenta statistica 3. Evidenta contabila

Suport curs contabilitate primara

Pagina 4

Evidenta contabila este considerata forma principala a evidentei economice, deoarece inregistreaza, urmareste si controleaza in mod permanent, pe baza de documente, acele evenimente care se pot exprima valoric. Evidenta contabila se individualizeaza fata de celelalte forme prin urmatoarele trasaturi: a) Caracterul documentar al inregistrarilor - presupune ca la baza oricarui eveniment, tranzactie, inregistrat in contabilitate, se afla un inscris care justifica operatiunea respectiva; b) Folosirea obligatorie a etalonului valorii. Practica economica cunoaste mai multe categorii de etaloane ale evidentei economice: - etaloane naturale; - etalonul timp; - etalonul valoric. OBIECTIVELE CONTABILITATII Obiectivele specifice contabilitatii sunt: 1. Culegerea, prelucrarea, inmagazinarea si stocarea datelor; 2. Inregistrarea sistematica a datelor in conturi pe baza principiului dublei inregistrari; 3. Calculatia costurilor de productie si de desfacere; 4. Inventarierea periodica a patrimoniului in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu cele privind situatia reala, la un moment dat; 5. Verificarea realitatii si corectitudinii inregistrarilor contabile, periodic, prin intermediul balantelor de verificare; 6. Generalizarea si sintetizarea informatiei financiar-contabile cu ajutorul bilantului contabil si a contului de profit si pierdere; 7. Elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli. Categoriile de utilizatori ai informatiei contabile sunt: - utilizatorii interni: managerii, directorii, administratorii ce au nevoie de informatii contabile pentru a-si fundamenta deciziile; - utilizatorii externi: finantatorii intreprinderii, partenerii comerciali, creditorii, puterea publica si alti utilizatori.

Suport curs contabilitate primara

Pagina 5

1.1.2. Comunicarea interpersonala si lucrul in echipa

(1) Comunicarea interpersonala Comunicarea interpersonala este caracteristica cea mai importanta a omenirii si, în acelasi timp, cea mai mare realizare a sa. Este abilitatea oamenilor de a transforma spusele fara noima în cuvinte vorbite si scrise, prin care ei sunt 414l1117e capabili sa îsi faca cunoscute nevoile, dorintele, ideile si sentimentele. Comunicarea interpersonala este un proces complex care poate sa fie descris, în termeni simplificati, prin aceea ca un Emitator si un Receptor schimba mesaje între ei, mesaje care contin deopotriva si idei si sentimente.

Preview document

Contabilitate primara - Pagina 1
Contabilitate primara - Pagina 2
Contabilitate primara - Pagina 3
Contabilitate primara - Pagina 4
Contabilitate primara - Pagina 5
Contabilitate primara - Pagina 6
Contabilitate primara - Pagina 7
Contabilitate primara - Pagina 8
Contabilitate primara - Pagina 9
Contabilitate primara - Pagina 10
Contabilitate primara - Pagina 11
Contabilitate primara - Pagina 12
Contabilitate primara - Pagina 13
Contabilitate primara - Pagina 14
Contabilitate primara - Pagina 15
Contabilitate primara - Pagina 16
Contabilitate primara - Pagina 17
Contabilitate primara - Pagina 18
Contabilitate primara - Pagina 19
Contabilitate primara - Pagina 20
Contabilitate primara - Pagina 21
Contabilitate primara - Pagina 22
Contabilitate primara - Pagina 23
Contabilitate primara - Pagina 24
Contabilitate primara - Pagina 25
Contabilitate primara - Pagina 26
Contabilitate primara - Pagina 27
Contabilitate primara - Pagina 28
Contabilitate primara - Pagina 29
Contabilitate primara - Pagina 30
Contabilitate primara - Pagina 31
Contabilitate primara - Pagina 32
Contabilitate primara - Pagina 33
Contabilitate primara - Pagina 34
Contabilitate primara - Pagina 35
Contabilitate primara - Pagina 36
Contabilitate primara - Pagina 37
Contabilitate primara - Pagina 38
Contabilitate primara - Pagina 39
Contabilitate primara - Pagina 40
Contabilitate primara - Pagina 41
Contabilitate primara - Pagina 42
Contabilitate primara - Pagina 43
Contabilitate primara - Pagina 44
Contabilitate primara - Pagina 45
Contabilitate primara - Pagina 46
Contabilitate primara - Pagina 47
Contabilitate primara - Pagina 48
Contabilitate primara - Pagina 49
Contabilitate primara - Pagina 50
Contabilitate primara - Pagina 51
Contabilitate primara - Pagina 52
Contabilitate primara - Pagina 53
Contabilitate primara - Pagina 54
Contabilitate primara - Pagina 55
Contabilitate primara - Pagina 56
Contabilitate primara - Pagina 57
Contabilitate primara - Pagina 58
Contabilitate primara - Pagina 59
Contabilitate primara - Pagina 60
Contabilitate primara - Pagina 61
Contabilitate primara - Pagina 62
Contabilitate primara - Pagina 63
Contabilitate primara - Pagina 64
Contabilitate primara - Pagina 65
Contabilitate primara - Pagina 66
Contabilitate primara - Pagina 67
Contabilitate primara - Pagina 68
Contabilitate primara - Pagina 69
Contabilitate primara - Pagina 70
Contabilitate primara - Pagina 71
Contabilitate primara - Pagina 72
Contabilitate primara - Pagina 73
Contabilitate primara - Pagina 74
Contabilitate primara - Pagina 75
Contabilitate primara - Pagina 76
Contabilitate primara - Pagina 77
Contabilitate primara - Pagina 78
Contabilitate primara - Pagina 79
Contabilitate primara - Pagina 80
Contabilitate primara - Pagina 81
Contabilitate primara - Pagina 82
Contabilitate primara - Pagina 83
Contabilitate primara - Pagina 84
Contabilitate primara - Pagina 85
Contabilitate primara - Pagina 86
Contabilitate primara - Pagina 87
Contabilitate primara - Pagina 88
Contabilitate primara - Pagina 89
Contabilitate primara - Pagina 90
Contabilitate primara - Pagina 91
Contabilitate primara - Pagina 92
Contabilitate primara - Pagina 93
Contabilitate primara - Pagina 94
Contabilitate primara - Pagina 95
Contabilitate primara - Pagina 96
Contabilitate primara - Pagina 97
Contabilitate primara - Pagina 98
Contabilitate primara - Pagina 99
Contabilitate primara - Pagina 100
Contabilitate primara - Pagina 101
Contabilitate primara - Pagina 102
Contabilitate primara - Pagina 103
Contabilitate primara - Pagina 104
Contabilitate primara - Pagina 105
Contabilitate primara - Pagina 106
Contabilitate primara - Pagina 107
Contabilitate primara - Pagina 108
Contabilitate primara - Pagina 109
Contabilitate primara - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate primara.pdf

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Stocuri

Capitolul I. GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR 1.1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE Stocurile...

Studiu Privind Analiza Principiilor Contabile General Acceptate în România

Introducere: Tema studiului nostru se referă la analiza principiilor contabile general acceptate în România. Una dintre preocupările noastre...

Principii, Postulate si Conventii Contabile

Obiectivul fundamental al contabilităţii este asigurarea unei imagini fidele asupra situaţiei patrimoniului şi rezultatului exerciţiului. Acesta,...

Prudența și Aplicarea Ei în Contabilitate

Metoda contabilităţii Având un obiect propriu de cercetare, contabilitatea are o metodă specifică de lucru pentru realizarea sarcinilor care...

Principii Contabile General Acceptate în România

Introducere Contabilitatea este stiinta care se ocupa cu masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si a...

Contabilitate Primara

Delta S.R.L. prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant contabil incheiat la data de 31.12.2013. ACTIV SUME PASIV SUME Mijloace fixe...

Documentele de evidenta

FISA DE DOCUMENTARE Documentele de evidenta – Definitie, importanta, structura Documentele sunt acte scrise in care sunt consemnate operatiuni...

Ai nevoie de altceva?