Contabilitate publică

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 348 în total
Cuvinte : 126372
Mărime: 3.07MB (arhivat)
Publicat de: Mari D.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciurea Maria
Curs pentru ID

Cuprins

 1. CAPITOLUL I .6
 2. PARTICULARITĂȚI ALE ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII 6
 3. CONTABILITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE - 6
 4. 1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice - 6
 5. 1.2. Reprezentarea instituțiilor publice de către ordonatorii de credite 8
 6. 1.3. Tipologia instituțiilor publice 10
 7. 1.4. Prezentarea principiilor contabile - 12
 8. 1.5. Organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice - 13
 9. 1.6. Particularități ale planului de conturi utilizat în instituțiile publice 17
 10. CAPITOLUL 2 - 20
 11. SPECIFICITATEA PROCESULUI BUGETAR ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE 20
 12. 2.1. Considerații cu privire la sistemul bugetar și bugetul public - 20
 13. 2.2. Descrierea principiilor bugetare - 22
 14. 2.3. Prezentarea etapelor și calendarul derulării procesului bugetar 24
 15. 2.4. Clasificația bugetară - instrument de structurare a veniturilor și cheltuielilor bugetare 29
 16. CAPITOLUL 3 - 34
 17. CONTABILITATEA FINANȚĂRII BUGETARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE - 34
 18. 3.1. Aspecte privind finanțarea bugetară a instituțiilor publice 34
 19. 3.2. Prezentarea documentelor specifice finanțării bugetare - 35
 20. 3.3. Contabilitatea finanțării instituțiilor publice din sursele bugetului de stat 41
 21. 3.3.1. Conturi utilizate - 41
 22. 3.3.2. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind finanțarea instituțiilor de stat 45
 23. 3.4. Contabilitatea finanțării din surse bugetare locale 50
 24. 3.4.1. Specificul finanțării prin bugetele locale - 50
 25. 3.4.2. Conturi utilizate - 52
 26. 3.4.3. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind finanțarea instituțiilor publice de
 27. interes local - 53
 28. 3.5. Contabilitatea finanțării din sursele bugetului fondurilor speciale și a fondurilor cu destinație
 29. specială - 54
 30. 3.6. Contabilitatea autofinațării sau finanțării integrale sau parțiale din venituri proprii 57
 31. CAPITOLUL 4 - 62
 32. CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE - 62
 33. 4.1. Delimitări conceptuale privind activele fixe 62
 34. 4.2. Recunoașterea activelor fixe 66
 35. 4.3. Documente financiar - contabile utilizate în contabilitatea activelor fixe - 67
 36. 4.4. Contabilitatea activelor fixe - 68
 37. 4.4.1. Conturi utilizate - 68
 38. 4.4.2. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind activele fixe necorporale - 69
 39. 4.4.3. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind activele fixe corporale - 71
 40. 4
 41. 4.4.3.1. Contabilitatea operațiunilor privind intrările de active fixe corporale - 71
 42. 4.4.3.2. Contabilitatea operațiunilor privind ieșirile de active fixe corporale - 77
 43. 4.4.3.3. Contabilitatea cheltuielilor ulterioare 80
 44. 4.4.3.4. Contabilitatea reevaluării activelor fixe corporale 81
 45. 4.4.3.5. Contabilitatea amortizării activelor fixe corporale - 84
 46. 4.4.4. Contabilitatea operațiunilor privind activele financiare - 86
 47. CAPITOLUL 5 - 89
 48. CONTABILITATEA STOCURILOR 89
 49. 5.1. Delimitări conceptuale privind stocurile - 89
 50. 5.2. Recunoașterea stocurilor - 91
 51. 5.3. Documente financiar-contabile utilizate în contabilitatea stocurilor 94
 52. 5.4. Contabilitatea stocurilor 96
 53. 5.4.1. Conturi utilizate - 96
 54. 5.4.2. Contabilitatea operațiunilor privind stocurile de materii prime și materiale consumabile
 55. - 97
 56. 5.4.3. Contabilitatea operațiunilor privind materialele de natura obiectelor de inventar - 99
 57. 5.4.4. Contabilitatea operațiunilor privind stocurile aflate la terți 103
 58. 5.4.5. Contabilitatea operațiunilor privind ajustarea pentru deprecierea stocurilor și producției
 59. în curs de execuție 105
 60. CAPITOLUL 6 - 107
 61. CONTABILITATEA TERȚILOR - 107
 62. 6.1. Delimitări conceptuale privind terții 107
 63. 6.2. Evaluarea datoriilor și creanțelor 109
 64. 6.3. Documente financiar-contabile utilizate în contabilitatea terților - 110
 65. 6.4. Reflectarea în contabilitate a terților - 111
 66. 6.4.1. Conturi utilizate 111
 67. 6.4.2. Contabilitatea operațiunilor privind furnizorii, clienții și conturile asimilate 112
 68. 6.4.3. Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale, protecția socială și
 69. conturile asimilate 116
 70. 6.4.3.1. Contabilitatea operațiunilor privind decontările cu personalul 116
 71. 6.4.3.2. Contabilitatea operațiunilor privind decontările cu asigurările sociale și protecția
 72. socială 120
 73. 6.4.3.3. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind minusurile constatate în gestiune
 74. 124
 75. 6.4.4. Contabilitatea operațiunilor privind decontările cu bugetul statului, bugetul local,
 76. bugetul asigurărilor sociale de stat și conturi asimilate - 126
 77. 6.4.5. Contabilitatea operațiunilor privind debitorii și creditorii diverși, debitorii și creditorii
 78. bugetelor 131
 79. 6.4.6. Contabilitatea operațiunilor specifice cheltuielilor și veniturilor înregistrate în avans, a
 80. operațiilor în curs de clarificare și a sumelor în curs de certificare sau declarare Comisiei
 81. Europene 137
 82. 6.4.7. Contabilitatea operațiunilor privind decontările între instituțiile publice 139
 83. 6.4.8. Contabilitatea operațiunilor privind ajustările pentru deprecierea creanțelor - 143
 84. 5
 85. CAPITOLUL 7 - 146
 86. CONTABILITATEA TREZORERIEI ȘI A INSTITUȚIILOR DE CREDIT 146
 87. 7.1. Delimitări conceptuale privind contabilitatea trezoreriei și a instituțiilor de credit - 146
 88. 7.2. Documente financiar-contabile utilizate în contabilitatea trezoreriei 148
 89. 7.3. Recunoașterea elementelor de trezorerie 149
 90. 7.4. Contabilitatea trezoreriei - 149
 91. 7.4.1. Conturi utilizate 149
 92. 7.4.2. Contabilitatea operațiunilor privind investițiile pe termen scurt - 151
 93. 7.4.3. Contabilitatea operațiunior privind disponibilitățile bănești - 152
 94. 7.4.4. Contabilitatea operațiunilor privind împrumuturile pe termen scurt - 155
 95. 7.4.5. Contabilitatea operațiunilor privind alte valori, acreditivele și avansurile de trezorerie
 96. 157
 97. CAPITOLUL 8 - 164
 98. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ȘI FINANȚĂRILOR - 164
 99. 8.1. Delimitări conceptuale cu privire la cheltuieli, venituri și finanțări - 164
 100. 8.2. Recunoașterea cheltuielilor și a veniturilor 168
 101. 8.3. Contabilitatea operațiunilor privind cheltuielile - 170
 102. 8.4. Contabilitatea operațiunilor privind veniturile și finanțările - 176
 103. CAPITOLUL 9 - 182
 104. SITUAȚIILE FINANCIARE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 182
 105. 9.1. Aspecte specifice situațiilor financiare la instituțiile publice - 182
 106. 9.2. Prezentarea componentelor situațiilor financiare la instituțiile publice 185
 107. 9.2.1. Structura și conținutul bilanțului - 185
 108. 9.2.2. Structura și conținutul contului de rezultat patrimonial 187
 109. 9.2.3. Structura și conținutul situației fluxului de trezorerie și a situației modificărilor în
 110. structura activelor/capitalurilor 189
 111. 9.2.4. Structura și conținutul contului de execuție bugetară - 190
 112. 9.2.5. Conținutul anexelor la situațiile financiare - 191
 113. BIBLIOGRAFIE 192
 114. ANEXE - 195

Extras din curs

1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice

Instituțiile publice sunt organisme prin intermediul cărora statul își organizează și

desfășoară activitatea, fiind reprezentate de acele entități care contribuie la realizarea

funcțiilor sale în domeniul administrației publice, în sfera acțiunilor social-culturale, justiției,

procuraturii, apărării țării, ordinei publice, transporturilor, telecomunicațiilor și cercetării

științifice.

Instituțiile publice sunt instituții cu personalitate juridică, a administrației publice

centrale, locale sau europene, care gestionează resurse financiare publice. Legea finanțelor

publice nr. 500/2002 și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cuprind precizări

cu privire la formarea, administrarea și întreținerea resurselor financiare ale statului, ale

unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice. În marea majoritate a cazurilor,

resursele financiare publice se constituie din încasarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și

veniturilor nefiscale de la persoane juridice și fizice în baza criteriilor stabilite de lege.

În categoria instituțiilor care participă la constituirea resurselor financiare publice și

utilizarea lor intră:

- Parlamentul României;

- Administrația prezidențială;

- Guvernul României;

- Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale;

- Instituțiile de stat de subordonare centrală sau locală;

- Autoritatea judecătorească;

- Instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora,

indiferent de modalitatea de finanțare;

- Alte autorități publice.

Resursele financiare ale instituțiilor publice pentru întreținere și funcționare cât și

pentru cheltuieli de capital, în conformitate cu prevederile legale1, sunt asigurate prin:

- finanțare integrală din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

- finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat,

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, după caz;

- finanțare integrală din veniturile proprii.

Instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale

de stat, bugetele fondurilor speciale, varsă integral veniturile realizate la bugetul din care

1 Legea finanțelor publice nr.500/2002.

7

sunt finanțate. Avându-se în vedere specificul activității desfășurate, instituțiile publice din

domeniul social-cultural cum sunt: școlile de arte, casele universitarilor, policlinicile cu plată

și unele cluburi sportive constituite ca unități cu personalitate juridică aparte, pot să își

finanțeze în totalitate cheltuielile din veniturile proprii.

Instituțiile publice mai pot utiliza pentru derularea și lărgirea activităților lor, mijloace

materiale și bănești primite de la persoane fizice și juridice sub formă de donații și

sponsorizări prin transmitere gratuită potrivit prevederilor legale. Aceste valori materiale și

bănești sunt utilizate în conformitate cu destinațiile stabilite de transmițător.

Finanțarea cheltuielilor unor instituții din domeniul social-cultural, indiferent de

subordonare se asigură atât din bugetul de stat cât și din bugetul unei unități administrativteritoriale

numai în cazuri în care prin lege se stabilesc categoriile de cheltuieli care se

finanțează din fiecare buget.

Veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice se încasează, administrează și

centralizează de instituțiile în cauză potrivit normelor pentru finanțele publice, fără a se

efectua vărsămintele din acestea la bugetul de stat sau bugetele locale dacă legea nu

prevede altfel. Veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice provin din chirii, taxe,

manifestări culturale, valorificări de produse din activități proprii sau anexe, concursuri

artistice, publicații, impresariat, exploatarea filmelor, prestații editoriale, consultații și

servicii medicale, studii, proiecte, prestări de servicii, lucrări, exploatări ale unor bunuri pe

care le au în administrare și altele stabilite de legile de organizare a instituțiilor sau de

Guvern.

Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral

din mijloace extrabugetare se preiau ca venituri în anul următor.

Bugetele instituțiilor publice finanțate din mijloace extrabugetare se includ în bugetul

centralizat al ordonatorului principal de credite.

Plățile pentru investițiile instituțiilor publice se efectuează prin unitățile trezoreriei

statului care, potrivit legii, execută aceste operațiuni pe bază de listă de lucrări, utilaje,

mobilier și alte obiecte de investiții, a documentației tehnice prevăzute de lege și a

mijloacelor depuse de către instituție, cu respectarea dispozițiilor legale privind investițiile și

decontarea acestora.

Spre deosebire de entitățile economice, instituțiile publice prezintă anumite trăsături

caracteristice, dintre care mai importante sunt:

- instituțiile publice sunt entități care în general nu desfășoară activități productive

ci activități de conducere, îndrumare, coordonare și control în domeniul administrației de stat

și prestează servicii cu anumite funcții sociale în sfera acțiunilor social-culturale, justiției,

procuraturii și apărării țării;

- unele instituții publice nu își acoperă cheltuielile generate de întreținerea și

funcționarea acestora din veniturile proprii realizate;

- acele instituții publice care realizează unele venituri din activitatea desfășurată,

au obligația de a le vărsa la bugetul statului sau în baza unor dispoziții legale beneficiează de

dreptul de a le reține parțial sau integral, ca surse de autofinanțare a activității;

- pentru activitatea derulată întocmesc bugete de venituri și cheltuieli;

- instituțiile publice nu pot efectua cheltuieli din veniturile încasate;

- în funcție de subordonarea lor, instituțiile publice primesc alocații bugetare pentru

acoperirea cheltuielilor de funcționare și a cheltuielilor de capital, de la bugetul de stat sau

bugetele locale, după caz;

8

- instituțiile publice calculează o serie de indicatori economico-financiari;

- de la data de 1 ianuarie 2004, instituțiile publice calculează amortizarea activelor

fixe necorporale și corporale.

1.2. Reprezentarea instituțiilor publice de către ordonatorii de credite

Sursa principală de finanțare a instituțiilor publice o reprezintă veniturile provenite

de la diverse bugete iar răspunderea pentru utilizarea acestora revine conducătorilor

instituțiilor publice care poartă numele de ordonatori de credite. Pe parcursul exercițiului

bugetar, în procesul de elaborare a proiectelor de buget și de execuție a bugetului

aprobat, precum și în repartizarea și utilizarea creditelor bugetare un rol deosebit de

important o au ordonatorii de credite care sunt mandatați prin lege să contribuie la

proiectarea bugetului public și la executarea acestuia. În funcție de competențele și

importanța instituțiilor pe care le conduc ordonatorii de credite pot fi: principali, secundari și

terțiari.

Ordonatorii principali de credite sunt reprezentați de conducătorii instituțiilor

publice cu personalitate juridică, care au aprobată finanțarea atât pentru cheltuielile proprii

cât și pentru instituțiile din subordine, în conformitate cu bugetele aprobate prin legea

bugetară anuală. Această categorie de ordonatori repartizează creditele bugetare instituțiilor

ierarhic inferioare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terțiari, au

dreptul să modifice bugetul acestora și să aprobe efectuarea de cheltuieli în limita și

destinația aprobată prin bugetul propriu. Din categoria ordonatorilor principali de credite

fac parte:

- miniștrii și conducătorii organelor centrale care sunt ordonatori principali ai

bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale sau bugetelor fondurilor speciale;

- președinții consiliilor județene, primarul general al capitalei, primarii sectoarelor

municipiului București și primarii municipiilor, orașelor și comunelor sunt ordonatorii

principali ai bugetelor locale respective.

Ordonatorii de credite principali au posibilitatea de a delega această calitate

înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane cu funcții de conducere în

ministerul, ori în organul de stat pe care îl conduc, precizând limitele și condițiile delegării

respective.

Ordonatorii secundari de credite sunt reprezentați de conducătorii instituțiilor de

stat, centrale sau locale, care au în subordine instituții de stat cu personalitate juridică

pentru care trebuie să defalce credite bugetare menținând necesarul propriu de credite. În

această categorie de ordonatori secundari intră următoarele instituții: inspectoratele

școlare, direcțiile de sănătate publică, direcțiile de muncă și protecție socială, instituțiile de

învățământ superior.

Subvențiile prevăzute a se acorda din bugetul de stat regiilor autonome,

societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar sau

integral de stat, se cuprind și se execută prin bugetele ordonatorilor principali sau

secundari de credite potrivit Normelor metodologice stabilite de Ministerul Finanțelor

Publice.

În categoria ordonatorilor terțiari de credite intră conducătorii instituțiilor de stat

care nu au în subordine unități cu personalitate juridică, aceștea fiind răspunzători de

9

folosirea creditelor repartizate de către ordonatorul principal sau secundar de credite în

funcție de poziția instituției în ierarhie.

Toți ordonatorii de credite se află în situație de egalitate din punct de vedere al

obligației de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și

destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice

respective și cu respectarea dispozițiilor legale. Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor se

efectuează, potrivit dispozițiilor legale, numai cu viza prealabilă de control financiar propriu.

Operațiunile supuse controlului financiar preventiv delegat se exercită de către Ministerul

Finanțelor Publice, conform legislației în domeniu.

Potrivit prevederilor din legea finanțelor publice, ordonatorilor de credite le revin

următoarele responsabilități :

- angajarea, lichidarea, ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare

repartizate și aprobate;

- realizarea veniturilor;

- angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei bune gestiuni

financiare;

- integritatea bunurilor încredințate instituției care o conduc;

- organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea în termen a situațiilor

financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a

programului de lucrări de investiții publice;

- organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

- organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor

legale.

Elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și

bugetul fondurilor speciale se realizează potrivit Legii finanțelor publice, de către Ministerul

Finanțelor Publice, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite sub directa

îndrumare, urmărire și coordonare din partea Guvernului României.

Ordonatorii principali de credite, la întocmirea și prezentarea proiectului de buget

pe anul următor și a estimărilor pentru cei trei ani, vor avea în vedere următoarele:2

- Prezentarea unui „Document de politică, strategie și performanță", care trebuie

să cuprindă următoarele:

- misiunea și activitatea ordonatorului de credite;

- schimbările de politică și strategie;

- politica sectorială și strategia în domeniu;

- prioritățile stabilite de ordonatorii principali de credite pentru perioada

menționată, în concordanță cu politicile și prioritățile Guvernului;

- consecințele bugetare anticipate ale politicilor promovate prin proiectul de

buget;

- obiectivele programelor și indicatorii acestora urmăriți prin propunerile

prezentate pe care ordonatorul de credite intenționează să le îndeplinească. Indicatorii de

program trebuie să pună în evidență rezultatele specifice, măsurabile, atât ale perioadei

anterioare, cât și cele anticipate.

- Identificarea, dezvoltarea, perfecționarea și implementarea finanțării pe bază de

programe, având drept scop:

2 Consilier - Contabilitate pentru instituții publice, Editura Rentrop & Straton, 2016.

10

- luarea deciziilor în legătură cu modalitatea de alocare a fondurilor, în funcție

de priorități;

- folosirea fondurilor publice în condiții de eficacitate optimă;

- identificarea și evidențierea rezultatelor programelor, măsurate prin

indicatorii programelor respective pe anii: anterior, curent și următori.

- Structurarea și detalierea informațiilor cuprinse în proiectul de buget de către

ordonatorii principali de credite, în vederea creșterii gradului de transparență a alocării,

utilizării și gestionării fondurilor publice.

Bibliografie

Criveanu M., Contabilitate publică, Editura Universitaria, Craiova, 2007.

2. Dascălu C. (coord.), Convergența contabilității publice din România la Standardele

Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR, București.

3. Drăgan C-tin., Noi orizonturi ale contabilității instituțiilor publice, Editura Universitară,

București, 2009.

4. Dumitru M., Pitulice I. C., Stefănescu A., Cartea verde a contabilității instituțiilor

publice, Ediția a II-a, Editura RENTROP & STRATON, București, 2014.

5. Georgescu I., Bețianu L., Calitate în contabilitatea instituțiilor publice, Editura

Universității ,, Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009.

6. Gisberto A., Nișulescu I., Șendroiu C., Contabilitatea instituțiilor publice, Editura ASE,

București, 2012.

7. Gisberto A., Nișulescu I., Șendroiu C., Probleme și studii de caz privind contabilitatea

instituțiilor publice, Editura ASE, București, 2012.

8. Greceanu-Cocoș V., Contabilitatea instituțiilor publice. Comentată, actualizată și

simplificată, Editura Universitară, București, 2014.

9. Gisberto Alberta, Nișulescu-Ashrafzadeh Ileana, Contabilitatea în instituțiile publice,

Editura ASE, București, 2017.

10. Ionescu L., (coord.), Contabilitate publică, Editura Fundației România de Mâine,

București, 2008.

11. Jitaru C-tin., Noua contabilitate a instituțiilor publice și unităților administrativ -

teritoriale (comune, orașe, municipii, județ), Editura Danubius, Brăila, 2006.

12. Măcriș M., Issues concernining the man tools of financial planning and control in the

public system, 6th International Multidisciplinary Scientific Symposium,

UNIVERSITARIA SIMPRO 2014, 10-11 October 2014, Petroșani.

13. Măcriș M., Contabilitatea instituțiilor publice, Editura Universitas, Petroșani, 2009.

14. Manea D.M., Contabilitatea instituțiilor publice, Ediția aII-a, revizuită și adăugită,

Editura C.H.Beck, București, 2012.

15. Măcriș M., Contabilitate publică. Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Universitas,

Petroșani, 2015.

16. Moșteanu T., Roman C-tin., Finanțele instituțiilor publice, Editura Economică,

București, 2012.

17. Pitulice I. C., Glăvan M., Contabilitatea instituțiilor publice din România, Editura

ContaPlus, București, 2007.

18. Pitulice I.C., Contabilitatea instituțiilor publice, Editura Inter Contact Group, București,

2008.

19. Ștefănescu A., Dumitru M., Glăvan M. E., Pitulice I. C., Contabilitate publică, Editura

ASE, București, 2013.

20. Ștefănescu Aurelia, ș.a., Contabilitatea instituțiilor publice, Editura RAABE, București,

2015, 2016, 2017.

21. Văcărel I., Anghelache G., Bistriceanu Gh.D., Moșteanu T., Bercea F., Ungureanu A. M.,

Buget si trezorerie publică, Editura Universitară, București, 2011.

Preview document

Contabilitate publică - Pagina 1
Contabilitate publică - Pagina 2
Contabilitate publică - Pagina 3
Contabilitate publică - Pagina 4
Contabilitate publică - Pagina 5
Contabilitate publică - Pagina 6
Contabilitate publică - Pagina 7
Contabilitate publică - Pagina 8
Contabilitate publică - Pagina 9
Contabilitate publică - Pagina 10
Contabilitate publică - Pagina 11
Contabilitate publică - Pagina 12
Contabilitate publică - Pagina 13
Contabilitate publică - Pagina 14
Contabilitate publică - Pagina 15
Contabilitate publică - Pagina 16
Contabilitate publică - Pagina 17
Contabilitate publică - Pagina 18
Contabilitate publică - Pagina 19
Contabilitate publică - Pagina 20
Contabilitate publică - Pagina 21
Contabilitate publică - Pagina 22
Contabilitate publică - Pagina 23
Contabilitate publică - Pagina 24
Contabilitate publică - Pagina 25
Contabilitate publică - Pagina 26
Contabilitate publică - Pagina 27
Contabilitate publică - Pagina 28
Contabilitate publică - Pagina 29
Contabilitate publică - Pagina 30
Contabilitate publică - Pagina 31
Contabilitate publică - Pagina 32
Contabilitate publică - Pagina 33
Contabilitate publică - Pagina 34
Contabilitate publică - Pagina 35
Contabilitate publică - Pagina 36
Contabilitate publică - Pagina 37
Contabilitate publică - Pagina 38
Contabilitate publică - Pagina 39
Contabilitate publică - Pagina 40
Contabilitate publică - Pagina 41
Contabilitate publică - Pagina 42
Contabilitate publică - Pagina 43
Contabilitate publică - Pagina 44
Contabilitate publică - Pagina 45
Contabilitate publică - Pagina 46
Contabilitate publică - Pagina 47
Contabilitate publică - Pagina 48
Contabilitate publică - Pagina 49
Contabilitate publică - Pagina 50
Contabilitate publică - Pagina 51
Contabilitate publică - Pagina 52
Contabilitate publică - Pagina 53
Contabilitate publică - Pagina 54
Contabilitate publică - Pagina 55
Contabilitate publică - Pagina 56
Contabilitate publică - Pagina 57
Contabilitate publică - Pagina 58
Contabilitate publică - Pagina 59
Contabilitate publică - Pagina 60
Contabilitate publică - Pagina 61
Contabilitate publică - Pagina 62
Contabilitate publică - Pagina 63
Contabilitate publică - Pagina 64
Contabilitate publică - Pagina 65
Contabilitate publică - Pagina 66
Contabilitate publică - Pagina 67
Contabilitate publică - Pagina 68
Contabilitate publică - Pagina 69
Contabilitate publică - Pagina 70
Contabilitate publică - Pagina 71
Contabilitate publică - Pagina 72
Contabilitate publică - Pagina 73
Contabilitate publică - Pagina 74
Contabilitate publică - Pagina 75
Contabilitate publică - Pagina 76
Contabilitate publică - Pagina 77
Contabilitate publică - Pagina 78
Contabilitate publică - Pagina 79
Contabilitate publică - Pagina 80
Contabilitate publică - Pagina 81
Contabilitate publică - Pagina 82
Contabilitate publică - Pagina 83
Contabilitate publică - Pagina 84
Contabilitate publică - Pagina 85
Contabilitate publică - Pagina 86
Contabilitate publică - Pagina 87
Contabilitate publică - Pagina 88
Contabilitate publică - Pagina 89
Contabilitate publică - Pagina 90
Contabilitate publică - Pagina 91
Contabilitate publică - Pagina 92
Contabilitate publică - Pagina 93
Contabilitate publică - Pagina 94
Contabilitate publică - Pagina 95
Contabilitate publică - Pagina 96
Contabilitate publică - Pagina 97
Contabilitate publică - Pagina 98
Contabilitate publică - Pagina 99
Contabilitate publică - Pagina 100
Contabilitate publică - Pagina 101
Contabilitate publică - Pagina 102
Contabilitate publică - Pagina 103
Contabilitate publică - Pagina 104
Contabilitate publică - Pagina 105
Contabilitate publică - Pagina 106
Contabilitate publică - Pagina 107
Contabilitate publică - Pagina 108
Contabilitate publică - Pagina 109
Contabilitate publică - Pagina 110
Contabilitate publică - Pagina 111
Contabilitate publică - Pagina 112
Contabilitate publică - Pagina 113
Contabilitate publică - Pagina 114
Contabilitate publică - Pagina 115
Contabilitate publică - Pagina 116
Contabilitate publică - Pagina 117
Contabilitate publică - Pagina 118
Contabilitate publică - Pagina 119
Contabilitate publică - Pagina 120
Contabilitate publică - Pagina 121
Contabilitate publică - Pagina 122
Contabilitate publică - Pagina 123
Contabilitate publică - Pagina 124
Contabilitate publică - Pagina 125
Contabilitate publică - Pagina 126
Contabilitate publică - Pagina 127
Contabilitate publică - Pagina 128
Contabilitate publică - Pagina 129
Contabilitate publică - Pagina 130
Contabilitate publică - Pagina 131
Contabilitate publică - Pagina 132
Contabilitate publică - Pagina 133
Contabilitate publică - Pagina 134
Contabilitate publică - Pagina 135
Contabilitate publică - Pagina 136
Contabilitate publică - Pagina 137
Contabilitate publică - Pagina 138
Contabilitate publică - Pagina 139
Contabilitate publică - Pagina 140
Contabilitate publică - Pagina 141
Contabilitate publică - Pagina 142
Contabilitate publică - Pagina 143
Contabilitate publică - Pagina 144
Contabilitate publică - Pagina 145
Contabilitate publică - Pagina 146
Contabilitate publică - Pagina 147
Contabilitate publică - Pagina 148
Contabilitate publică - Pagina 149
Contabilitate publică - Pagina 150
Contabilitate publică - Pagina 151
Contabilitate publică - Pagina 152
Contabilitate publică - Pagina 153
Contabilitate publică - Pagina 154
Contabilitate publică - Pagina 155
Contabilitate publică - Pagina 156
Contabilitate publică - Pagina 157
Contabilitate publică - Pagina 158
Contabilitate publică - Pagina 159
Contabilitate publică - Pagina 160
Contabilitate publică - Pagina 161
Contabilitate publică - Pagina 162
Contabilitate publică - Pagina 163
Contabilitate publică - Pagina 164
Contabilitate publică - Pagina 165
Contabilitate publică - Pagina 166
Contabilitate publică - Pagina 167
Contabilitate publică - Pagina 168
Contabilitate publică - Pagina 169
Contabilitate publică - Pagina 170
Contabilitate publică - Pagina 171
Contabilitate publică - Pagina 172
Contabilitate publică - Pagina 173
Contabilitate publică - Pagina 174
Contabilitate publică - Pagina 175
Contabilitate publică - Pagina 176
Contabilitate publică - Pagina 177
Contabilitate publică - Pagina 178
Contabilitate publică - Pagina 179
Contabilitate publică - Pagina 180
Contabilitate publică - Pagina 181
Contabilitate publică - Pagina 182
Contabilitate publică - Pagina 183
Contabilitate publică - Pagina 184
Contabilitate publică - Pagina 185
Contabilitate publică - Pagina 186
Contabilitate publică - Pagina 187
Contabilitate publică - Pagina 188
Contabilitate publică - Pagina 189
Contabilitate publică - Pagina 190
Contabilitate publică - Pagina 191
Contabilitate publică - Pagina 192
Contabilitate publică - Pagina 193
Contabilitate publică - Pagina 194
Contabilitate publică - Pagina 195
Contabilitate publică - Pagina 196
Contabilitate publică - Pagina 197
Contabilitate publică - Pagina 198
Contabilitate publică - Pagina 199
Contabilitate publică - Pagina 200
Contabilitate publică - Pagina 201
Contabilitate publică - Pagina 202
Contabilitate publică - Pagina 203
Contabilitate publică - Pagina 204
Contabilitate publică - Pagina 205
Contabilitate publică - Pagina 206
Contabilitate publică - Pagina 207
Contabilitate publică - Pagina 208
Contabilitate publică - Pagina 209
Contabilitate publică - Pagina 210
Contabilitate publică - Pagina 211
Contabilitate publică - Pagina 212
Contabilitate publică - Pagina 213
Contabilitate publică - Pagina 214
Contabilitate publică - Pagina 215
Contabilitate publică - Pagina 216
Contabilitate publică - Pagina 217
Contabilitate publică - Pagina 218
Contabilitate publică - Pagina 219
Contabilitate publică - Pagina 220
Contabilitate publică - Pagina 221
Contabilitate publică - Pagina 222
Contabilitate publică - Pagina 223
Contabilitate publică - Pagina 224
Contabilitate publică - Pagina 225
Contabilitate publică - Pagina 226
Contabilitate publică - Pagina 227
Contabilitate publică - Pagina 228
Contabilitate publică - Pagina 229
Contabilitate publică - Pagina 230
Contabilitate publică - Pagina 231
Contabilitate publică - Pagina 232
Contabilitate publică - Pagina 233
Contabilitate publică - Pagina 234
Contabilitate publică - Pagina 235
Contabilitate publică - Pagina 236
Contabilitate publică - Pagina 237
Contabilitate publică - Pagina 238
Contabilitate publică - Pagina 239
Contabilitate publică - Pagina 240
Contabilitate publică - Pagina 241
Contabilitate publică - Pagina 242
Contabilitate publică - Pagina 243
Contabilitate publică - Pagina 244
Contabilitate publică - Pagina 245
Contabilitate publică - Pagina 246
Contabilitate publică - Pagina 247
Contabilitate publică - Pagina 248
Contabilitate publică - Pagina 249
Contabilitate publică - Pagina 250
Contabilitate publică - Pagina 251
Contabilitate publică - Pagina 252
Contabilitate publică - Pagina 253
Contabilitate publică - Pagina 254
Contabilitate publică - Pagina 255
Contabilitate publică - Pagina 256
Contabilitate publică - Pagina 257
Contabilitate publică - Pagina 258
Contabilitate publică - Pagina 259
Contabilitate publică - Pagina 260
Contabilitate publică - Pagina 261
Contabilitate publică - Pagina 262
Contabilitate publică - Pagina 263
Contabilitate publică - Pagina 264
Contabilitate publică - Pagina 265
Contabilitate publică - Pagina 266
Contabilitate publică - Pagina 267
Contabilitate publică - Pagina 268
Contabilitate publică - Pagina 269
Contabilitate publică - Pagina 270
Contabilitate publică - Pagina 271
Contabilitate publică - Pagina 272
Contabilitate publică - Pagina 273
Contabilitate publică - Pagina 274
Contabilitate publică - Pagina 275
Contabilitate publică - Pagina 276
Contabilitate publică - Pagina 277
Contabilitate publică - Pagina 278
Contabilitate publică - Pagina 279
Contabilitate publică - Pagina 280
Contabilitate publică - Pagina 281
Contabilitate publică - Pagina 282
Contabilitate publică - Pagina 283
Contabilitate publică - Pagina 284
Contabilitate publică - Pagina 285
Contabilitate publică - Pagina 286
Contabilitate publică - Pagina 287
Contabilitate publică - Pagina 288
Contabilitate publică - Pagina 289
Contabilitate publică - Pagina 290
Contabilitate publică - Pagina 291
Contabilitate publică - Pagina 292
Contabilitate publică - Pagina 293
Contabilitate publică - Pagina 294
Contabilitate publică - Pagina 295
Contabilitate publică - Pagina 296
Contabilitate publică - Pagina 297
Contabilitate publică - Pagina 298
Contabilitate publică - Pagina 299
Contabilitate publică - Pagina 300
Contabilitate publică - Pagina 301
Contabilitate publică - Pagina 302
Contabilitate publică - Pagina 303
Contabilitate publică - Pagina 304
Contabilitate publică - Pagina 305
Contabilitate publică - Pagina 306
Contabilitate publică - Pagina 307
Contabilitate publică - Pagina 308
Contabilitate publică - Pagina 309
Contabilitate publică - Pagina 310
Contabilitate publică - Pagina 311
Contabilitate publică - Pagina 312
Contabilitate publică - Pagina 313
Contabilitate publică - Pagina 314
Contabilitate publică - Pagina 315
Contabilitate publică - Pagina 316
Contabilitate publică - Pagina 317
Contabilitate publică - Pagina 318
Contabilitate publică - Pagina 319
Contabilitate publică - Pagina 320
Contabilitate publică - Pagina 321
Contabilitate publică - Pagina 322
Contabilitate publică - Pagina 323
Contabilitate publică - Pagina 324
Contabilitate publică - Pagina 325
Contabilitate publică - Pagina 326
Contabilitate publică - Pagina 327
Contabilitate publică - Pagina 328
Contabilitate publică - Pagina 329
Contabilitate publică - Pagina 330
Contabilitate publică - Pagina 331
Contabilitate publică - Pagina 332
Contabilitate publică - Pagina 333
Contabilitate publică - Pagina 334
Contabilitate publică - Pagina 335
Contabilitate publică - Pagina 336
Contabilitate publică - Pagina 337
Contabilitate publică - Pagina 338
Contabilitate publică - Pagina 339
Contabilitate publică - Pagina 340
Contabilitate publică - Pagina 341
Contabilitate publică - Pagina 342
Contabilitate publică - Pagina 343
Contabilitate publică - Pagina 344
Contabilitate publică - Pagina 345
Contabilitate publică - Pagina 346
Contabilitate publică - Pagina 347
Contabilitate publică - Pagina 348

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate publica.PDF

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Contabilitatea datoriilor comerciale la instituțiile publice

Pentru evidenta datoriilor pe care institutia si le creeaza, in calitatea sa de beneficiar debunuri materiale, lucrari si servicii, se folosesc,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Contabilitatea Publică

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ 1.1. Scurt istoric privind contabilitatea publică În cursul său „Elemente şi...

Ai nevoie de altceva?