Contabilitate și Analiză Economică

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 26216
Mărime: 150.87KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Necula Veronica

Extras din document

Contabilitate şi analiză economică: curs 1

CAPITOLUL I

OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII

Cuvinte cheie:

contabilitate, patrimoniu, concepţii patrimoniale, activ patrimonial, pasiv patrimonial, cheltuială, venit, rezultat, metoda contabilităţii, procedeu contabil, principiu contabil

1.1. Obiectul contabilităţii

Obiectivul declarat al contabilităţii, ca teorie ştiinţifică şi tehnică de înregistrare, este reflectarea clară, fiabilă şi completă a situaţiei patrimoniului, a rezultatelor obţinute din utilizarea acestuia şi a performanţelor financiare a unităţii patrimoniale.

1.1.1. Repere istorice asupra obiectului contabilităţii

În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de celelalte ştiinţe.

De-a lungul timpului, au apărut şi s-au dezvoltat multe teorii şi concepţii cu privire la definirea obiectului contabilităţii.

O primă definiţie dată contabilităţii a fost formulată de Luca Paciolo, în lucrarea sa „Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalita”, apărută la Veneţia în anul 1494, în care consideră că obiectul contabilităţii, “cuprinde tot ce aparţine negustorului, averea, mobilă şi imobilă, precum şi afacerile mari şi mici în ordinea în care au avut loc”.

Pornind de la definiţia dată de Luca Paciolo, de-a lungul secolelor au fost adoptate diverse concepte în vederea fundamentării şi definirii obiectului contabilităţii. Mai des întâlnite sunt cele de patrimoniu, avere, resurse economice şi capital.

Dintre categoriile economice enumerat mai sus, predominantă în definirea conţinutului obiectului contabilităţii este cea de patrimoniu. O asemenea opţiune se întemeiază pe faptul că, prin geneza sa, contabilitatea a apărut din necesitatea de a răspunde în planul cunoaşterii şi gestiunii, la problema gospodăririi şi dezvoltării patrimoniului.

În ultima vreme se conturează în literatura de specialitate trei concepţii privind obiectul contabilităţii: concepţia juridică, concepţia economică şi concepţia financiară.

1.1.2. Concepţia juridică asupra obiectului contabilităţii

Conform acestei concepţii, obiectul de studiu al contabilităţii este patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, privit din punct de vedere juridic, respectiv a drepturilor şi obligaţiilor pecuniare în corelaţie cu obiectele corespunzătoare. Autonomia subiecţilor participanţi la circuitul economic impune separarea patrimoniului, a averii şi a rezultatelor de gestiune.

În consecinţă, patrimoniul este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică, aparţinând unei persoane fizice sau juridice, inclusiv bunurile la care acestea se referă (fig. 1.1).

Fig. 1.1 Structura de ansamblu a patrimoniului

Expresia “valoare economică” semnifică, în acest caz, însuşirea drepturilor şi obligaţiilor de a fi evaluate în etalon monetar, bănesc.

Dubla reprezentare a valorilor economice separate patrimonial, ce include pe de o parte bunurile economice ca purtătoare de valori şi pe de altă parte drepturile şi obligaţiile ca expresie a raporturilor de proprietate, determină echilibrul intern al patrimoniului exprimat sub forma unei ecuaţii de echilibru.

În baza informaţiilor furnizate de contabilitate se poate efectua controlul asupra operaţiunilor înregistrate, asupra integrităţii patrimoniale şi a eficienţei activităţilor desfăşurate de activităţile patrimoniale.

Starea patrimoniului, este reflectată de contabilitate prin stocurile şi soldurile elementelor patrimoniale, componente ordonate pe categorii (structuri), pe sectoare de activitate, pe faze sau locuri ale circuitului economic etc.

Mişcarea patrimoniului, este reflectată de contabilitate sub aspectul modificărilor cantitative şi calitative care au loc în volumul şi structura bunurilor economice, a drepturilor şi obligaţiilor.

Ecuaţia de echilibru a patrimoniului global, urmare a mişcării şi transformării elementelor patrimoniale, simple sau complexe, interne sau în urma relaţiilor cu terţii, poate lua alte forme după cum urmează:

- în cazul mişcărilor simple, ce au loc între unităţile patrimoniale, ce determină modificarea proprietarului, drept urmare dau naştere la raporturi de drepturi şi obligaţii între aceste unităţi;

EXISTENŢELE

INIŢIALE

+ INTRĂRI

DE ELEMENTE

PATRIMONIALE = IEŞIRI

DE ELEMENTE

PATRIMONIALE + EXISTENŢELE

FINALE

- în cazul mişcărilor complexe, ce produc transformări cantitative şi calitative atât în structura cât şi în volumul patrimoniului, majoritatea activităţilor desfăşurate de unităţile patrimoniale sunt consumatoare de bunuri economice (cheltuieli) şi producătoare de venituri. Echilibrul specific proceselor economice este evidenţiat în contabilitate ca o relaţie între venituri şi cheltuieli. Din diferenţa rezultată prin compararea veniturilor cu cheltuielile se obţine rezultatul exerciţiului. Acesta este un element patrimonial denumit profit sau pierdere. Sinteza mişcărilor complexe privind volumul şi structura elementelor patrimoniale, se materializează ca o consecinţă a evoluţiei veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor:

Preview document

Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 1
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 2
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 3
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 4
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 5
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 6
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 7
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 8
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 9
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 10
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 11
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 12
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 13
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 14
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 15
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 16
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 17
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 18
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 19
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 20
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 21
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 22
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 23
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 24
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 25
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 26
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 27
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 28
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 29
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 30
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 31
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 32
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 33
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 34
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 35
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 36
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 37
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 38
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 39
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 40
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 41
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 42
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 43
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 44
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 45
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 46
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 47
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 48
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 49
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 50
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 51
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 52
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 53
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 54
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 55
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 56
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 57
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 58
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 59
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 60
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 61
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 62
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 63
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 64
Contabilitate și Analiză Economică - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate si Analiza Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Evidenta si Comercializarea Marfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de Curs - Bazele Contabilitatii

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele Contabilitatii

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri si Operatii Contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Ai nevoie de altceva?