Contabilitate si Analiza Economico-Financiara

Imagine preview
(9/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate si Analiza Economico-Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 84 de pagini .

Profesor: Prof.Dr.Chirian Aurel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Contabilitate, Economie, Finante

Cuprins

CAPITOLUL I –IMPORTANTA SI METODA CONTABILITATII
1.1. Contabilitatea – componenta a evidentei economice
1.2. Obiectul si metoda contabilitatii
CAPITOLUL II – BILANTUL CONTABIL
2.1. Fundamentarea contabila a patrimoniului
2.2. Continutul si structura bilantului
2.3. Tipurile de modificari ale bilantului
CAPITOLUL III - CONTUL CONTABIL SI BALANTA DE VERIFICARE
3.1. Importanta, elementele si forma contului
3.2. Regulile de functionare a conturilor
3.3. Corespondenta conturilor, analiza contabila si dubla înregistrare în conturi
3.4. Clasificarea conturilor
3.5. Balanta de verificare
CAPITOLUL IV - DOCUMENTAREA OPERATIUNILOR ECONOMICE
4.1. Continutul si functiile documentelor de evidenta
4.2. Întocmirea documentelor de evidenta
4.3. Clasificarea documentelor de evidenta
4.4. Tipizarea si verificarea documentelor de evidenta
4.5. Circulatia si pastrarea documentelor de evidenta
CAPITOLUL V - INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
5.1. Importanta si functiile inventarierii
5.2. Clasificarea inventarierilor
CAPITOLUL VI - CALCULATIA SI ROLUL EI ÎN PRELUCRAREA
INFORMATIILOR ECONOMICE
6.1. Continutul si rolul calculatiei în contabilitate
6.2. Calculatia costurilor de productie
6.3. Principiile calculatiei contabile
BIBLIOGRAFIE
PLANUL DE CONTURI GENERAL

Extras din document

CAPITOLUL I

IMPORTANTA SI METODA CONTABILITATII

1.1. Contabilitatea – componenta a evidentei economice

Evidenta economica este o componenta a sistemului informational prin care se

întelege înscrierea într-o anumita ordine, cu respectarea unor principii bine stabilite, a

tuturor informatiilor referitoare la fenomene economice care se desfasoara într-un

anumit loc, într-o anumita perioada de timp. Evidenta economica s-a dezvoltat de-a

lungul timpului si corespunde nivelului de dezvoltare al societatii umane.

Contabilitatea face parte din evidenta economica. Evidenta economica

reprezinta un sistem de înregistrare, de urmarire cantitativa, calitativa si valorica a

activitatii si fenomenelor social-economice ce se produc într-un anumit timp si loc.

Ea ocupa un loc central în sistemul informational si constituie o pîrghie deosebit de

importanta în conducerea activitatii economice. Pentru a-si îndeplini rolul, ea trebuie

sa fie clara, precisa, simpla si tinuta la zi.

Evidenta economica cuprinde urmatoarele componente :

- Evidenta tehnic-operativa ;

- Evidenta statistica ;

- Evidenta contabila.

a) Evidenta tehnic-operativa, constituie o parte a evidentei economice care

înregistreaza activitatea tehnica, tehnologica, în momentul producerii ei, la locul unde

s-a desfasurat, motiv pentru care aceasta evidenta se numeste si evidenta primara.

Informatiile furnizate de aceasta evidenta pot fi, în functie de necesitati si cerinte,

prelucrate si utilizate de celelalte doua componente (evidenta statistica si evidenta

contabila).

b) Evidenta statistica, constituie a doua componenta a evidentei economice care

realizeaza o informare postoperativa a rezultatelor activitatii de ansamblu a unitatilor

patrimoniale, pe baza datelor furnizate de evidenta tehnic-operativa, contabila sau

culese direct.

c) Evidenta contabila, componenta distincta a evidentei economice, furnizeaza

cele mai multe si importante informatii ale activitatii manageriale si constituie

principalul instrument de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului unitatii si

activitatii desfasurate, ocupînd locul central în cadrul evidentei economice. Ea

urmareste si înregistreaza neîntrerupt procesele economice si rezultatele acestora, atît

la nivel de unitate precum si, prin centralizare, la nivel de ramura si pe total

economie.

Atît evidenta contabila cît si evidenta statistica se constituie ca discipline

distincte care poarta denumirea de Contabilitate, respectiv Statistica.

Importanta contabilitatii ca parte componenta a evidentei economice reiese si

din functiile pe care aceasta le îndeplineste. Contabilitatea are doua functii importante :

- functia de reflectare, oglindire fidela a patrimoniului si proceselor

economice care au loc, de gestiune si control al patrimoniului unitatilor si al

rezultatelor obtinute de catre acestea.

- functia de informare cu date certe, a conducerii unitatii patrimoniale, cât si a

asociatilor, actionarilor, bancilor, organelor fiscale, clientilor , furnizorilor, altor

persoane juridice sau fizice.

În conditiile economiei de piata, o parte din informatiile contabile devin

transparente. Ele privesc situatia patrimoniala, rezultatele si situatia financiara,

relatiile unitati cu terti si sunt produsul contabilitatii financiare. Cealalta parte a

informatiilor contabile sunt confidentiale , privesc numai conducerea unitatii si sunt

produsul contabilitatii de gestiune. Separarea celor doua categorii de informatii

contabile genereaza dualismul în contabilitate.

Pentru a-si îndeplini functiile contabilitatea trebuie sa satisfaca anumite

cerinte : sa fie organizata si condusa în mod corespunzator normelor legale, sa fie

tinuta la zi, sa fie clara si precisa sa cuprinda date complete care sa fie furnizate la

timp conducerii unitatii si celor interesati în cunoasterea rezultatelor obtinute si

gestionarea patrimoniului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate si Analiza Economico-Financiara.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Facultatea de ZOOTEHNIE