Contabilitate și Control de Gestiune

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 37010
Mărime: 813.22KB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Toma
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mihaela BÎRSAN
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LICENŢĂ SPECIALIZAREA: CIG/FB AN III

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 4
 2. ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE
 3. GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 4
 4. 1.1. Contabilitatea financiară ca sistem informaţional pentru deciziile economice 4
 5. 1.2. Contabilitatea de gestiune: obiective, organizare, conturi de gestiune 5
 6. 1.2.1. Importanţă, obiective, organizare 5
 7. 1.2.2. Tipurile de costuri în fundamentarea deciziilor manageriale 14
 8. 1.2.3 Necesitatea definirii de noi obiective 15
 9. 1.3. Managementul firmei prin costuri 16
 10. 1.3.1. Importanţa costurilor în sistemul managerial al înteprinderii 16
 11. 1.3.2. Calculaţia costurilor: delimitări conceptuale, principii, metode 21
 12. 1.3.2.1. Necesitatea şi importanţa calculaţiei costurilor 21
 13. 1.3.2.2 Consideraţii privind influenţa calculaţiei costurilor asupra rezultatului 22
 14. 1.3.2.3. Principiile organizării calculaţiei costurilor 24
 15. 1.3.2.4. Clasificarea metodelor de calculaţie a costurilor 26
 16. 1.3.2.5. Factorii care determină alegerea metodei de calculaţie a costurilor 47
 17. CAPITOLUL II 50
 18. CONTROLUL DE GESTIUNE: CONCEPTE, ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE 50
 19. 2.1. Controlul de gestiune: domeniu de definire şi obiective 50
 20. 2.1.1 Rolul controlului în managementul întreprinderii 50
 21. 2.1.2. Control de gestiune: domeniu de definire şi evoluţie 54
 22. 2.1.3. Organizarea controlului de gestiune 60
 23. 2.1.4. Controlul activităţii prin costuri 61
 24. 2.1.5. Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor 63
 25. 2.2. Costurile complete ca instrument al controlului de gestiune 67
 26. 2.3. Costurile parţiale ca instrument al controlului de gestiune 70
 27. 2.4. Alte informaţii privind costurile utilizate în controlul comportamentelor şi
 28. ameliorarea performanţelor: costul calităţii, costurile acunse, costul – ţintă. 70
 29. 2.4.1 Costul calităţii 70
 30. 2.4.2. Costurile ascunse 72
 31. CAPITOLUL III 73
 32. CONTROLUL DE GESTIUNE PRIN SISTEMUL DE BUGETE 73
 33. 3.1 Prezentarea generală a practicii de planificare şi bugetare 73
 34. 3.2. Definirea, principiile şi configuraţia sistemului bugetar al întreprinderii 76
 35. 3.3. Tipologia bugetelor 80
 36. 3.3.1. Bugetul vânzărilor 80
 37. 3.3.2. Bugetul cheltuielilor de distribuţie, de publicitate şi al serviciilor 83
 38. 3.3.3. Bugetul producţiei 84
 39. 3.3.4. Bugetul aprovizionărilor 87
 40. 3.3.5. Bugetul cheltuielilor generale 90
 41. 3.3.6. Bugetul de investiţii 94
 42. 3.3.7. Bugete generale ale întreprinderii 97
 43. 3.4. Avantajele şi dezavantajele bugetării 98
 44. BIBLIOGRAFIE 100

Extras din curs

CAPITOLUL I

ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE

1.1. Contabilitatea financiară ca sistem informaţional pentru deciziile economice Definiţia modernă a contabilităţii precizează că aceasta reprezintă un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o întreprindere identificabilă, permiţând utilizatorilor să “opteze în mod raţional între consumurile alternative ale resurselor rare în procesul desfăşurării activităţilor de producţie şi

comerciale”1

Potrivit acestei definiţii, contabilitatea reprezintă o activitate de prestare de servicii pentru management. Legătura care se stabileşte între activităţile economice şi factorii decizionali prin intermediul contabilităţii este evidenţiată prin următoarele elemente:

- contabilitatea cuantifică activităţile economice, înregistrând datele ce le privesc pentru o utilizare viitoare;

- datele sunt stocate cât timp este necesar iar apoi prelucrate pentru a deveni informaţii

utile;

- informaţiile sunt comunicate, prin intermediul rapoartelor (dărilor de seamă)

factorilor de decizie.

S-ar putea spune că datele brute ce privesc activităţile economice reprezintă un input

în sistemul contabil, iar informaţia prelucrată, utilă pentru factorii de decizie, reprezintă

output-ul.

Atunci când o decizie vizează probleme economice, informaţia contabilă este esenţială pentru procesul decizional oferind informaţii cantitative pentru trei funcţii: planificare, control şi evaluare.

Planificarea reprezintă procesul formulării unui curs de acţiune. Aceasta cuprinde stabilirea unui obiectiv, identificarea diferitelor alternative pentru atingerea acestui obiectiv şi alegerea celei mai bune dintre acestea. Informaţiile contabile referitoare la veniturile estimate şi la bugetele de cheltuieli reprezintă un element important al planificării.

Controlul reprezintă procesul de urmărire a respectării planurilor. În această etapă, contabilul poate fi solicitat să prezinte informaţii ce compară cheltuielile şi veniturile efective

cu cele proiectate.

1 Belverd E. Needles Jr., Henry R. Anderson, James C. Caldwell, Principiile de bază ale contabilităţii, 5th

eddfition, 1993, versiunea românească Ed. ARC, 2001, pg. 3;

Evaluarea reprezintă examinarea întregului proces decizional în scopul perfecţionării acestuia. Prin aceasta se caută răspuns la următoarea întrebare: Obiectivul iniţial a fost atins în mod satisfăcător? Dacă răspunsul este negativ se vor căuta cauzele. A fost o problemă de planificare sau de control? Obiectivul a fost corect stabilit? Etc.

Contabilitatea este considerată, în general, ca fiind principalul model de descriere şi modelare al unei întreprinderi şi, în acelaşi timp, ca cel mai important sistem de informare şi asistare a deciziei acesteia. Se afirmă chiar, că contabilitatea ca practică socială face din aceasta mai mult decât o tehnică, un instrument de putere, şi din acest motiv contabilitatea financiară a devenit, astăzi, în toate ţările normalizată, reglementată şi controlată2

Soluţii privind organizarea sistemului contabil sunt numeroase, acestea fiind legate

atât de conjunctura mediului de afaceri al întreprinderii unde are loc implementarea, cât şi de nevoile informaţionale ale utilizatorilor. Dacă punem problema prezentării posibilităţilor care stau în faţa managerului atunci când trebuie să decidă asupra opţiunii structurale, va trebui să răspundem unei controverse contabile: monism sau dualism contabil.

Dualismul formal sau sistemul contabil în două circuite este acea organizare a sistemului contabil ce permite o disociere între contabilitatea financiară, care poate face obiectul unei normalizări, şi contabilitatea de gestiune, pentru care regula este “no admittance except on bussiness”.3

Dualismul formal (ca reprezentare dualistă a ciclului de exploatare, atât în

contabilitatea financiară cât şi în contabilitatea de gestiune, obţinându-se acelaşi rezultat în două moduri diferite) a fost adoptat ca soluţie de organizare a sistemului contabil în majoritatea ţărilor din Europa continentală, considerându-se că răspunde mai bine nevoii de adaptare la mediul de afaceri, realizându-se astfel un compromis şi o mediere a conflictului informaţional apărut între diversele categorii de utilizatori.

Sistemul contabil românesc a adoptat în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991 ca soluţie

de organizare “dualismul contabil” sau sistemul contabil în două circuite: unul obligatoriu, normat sau standardizat, destinat contabilităţii financiare, şi unul opţional, atât ca aplicare cât

şi ca stuctură, nestandardizat, aferent contabilităţii manageriale (de gestiune).

Preview document

Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 34
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 35
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 36
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 37
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 38
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 39
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 40
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 41
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 42
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 43
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 44
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 45
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 46
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 47
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 48
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 49
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 50
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 51
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 52
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 53
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 54
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 55
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 56
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 57
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 58
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 59
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 60
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 61
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 62
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 63
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 64
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 65
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 66
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 67
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 68
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 69
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 70
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 71
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 72
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 73
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 74
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 75
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 76
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 77
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 78
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 79
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 80
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 81
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 82
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 83
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 84
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 85
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 86
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 87
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 88
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 89
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 90
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 91
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 92
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 93
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 94
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 95
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 96
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 97
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 98
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 99
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 100
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 101
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 102
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 103
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 104
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 105
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 106
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 107
Contabilitate și Control de Gestiune - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate si Control de Gestiune
  • c1.doc
  • c10.doc
  • c2.doc
  • c3.doc
  • c4.doc
  • c5.doc
  • c6.doc
  • c7.doc
  • c8.doc
  • c9.doc

Alții au mai descărcat și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Control strategic de gestiune - metoda target costing

1. CONTROLUL DE GESTIUNE SI ROLUL CONTROLULUI IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR Administrarea eficientă a unei întreprinderi presupune utilizarea cât...

Sistemul Indicatorilor de Performanță economico-financiară în Diagnosticul Întreprinderii

INTRODUCERE Lumea contemporană devine, din ce în ce mai mult, o realitate de neconceput fără preocuparea pentru performanţă, reuşită, success....

Diagnosticul Global Strategic al Firmei

Fundamentele analizei economico-financiare a intreprinderii Diagnosticul global strategic al intreprinderii Intreprinderea este un sistem...

Audit și Control Intern - Audit Intern 2010

Introducere Auditul intern a cunoscut o largă răspândire după deceniul IX al secolului XX, iar evoluţia lui continuă şi în prezent. Auditul intern...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate...

Lucrare de diplomă - contabilitate

INTRODUCERE Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă a impus adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor...

Contabilitatea gestiunii de mărfuri pe exemplul SC Comat Mehedinți SA

1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A S.C. COMAT MEHEDINŢI S.A. 1.1. LOCUL ŞI ROLUL S.C. COMAT MEHEDINŢI S.A. ÎN ECONOMIA JUDEŢULUI MEHEDINŢI În ţara...

Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA

CAPITOLUL I – Prezentarea S.C. AGRA’S S.A. 1.1. Aspecte privind identificarea S.C. AGRA’S S.A. Societatea Comercială AGRA’S Societate pe Acţiuni...

Contabilitate și Control de Gestiune

Calculaţia costurilor reprezintă un ansamblu de operaţii matematice, mai mult sau mai puţin complexe, prin care se realizează identificarea,...

Ai nevoie de altceva?