Contabilitate si Control de Gestiune

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate si Control de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere doc de 105 de pagini (in total).

Profesor: Conf. univ. dr. Mihaela BÎRSAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I 4
ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE
GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 4
1.1. Contabilitatea financiară ca sistem informaţional pentru deciziile economice 4
1.2. Contabilitatea de gestiune: obiective, organizare, conturi de gestiune 5
1.2.1. Importanţă, obiective, organizare 5
1.2.2. Tipurile de costuri în fundamentarea deciziilor manageriale 14
1.2.3 Necesitatea definirii de noi obiective 15
1.3. Managementul firmei prin costuri 16
1.3.1. Importanţa costurilor în sistemul managerial al înteprinderii 16
1.3.2. Calculaţia costurilor: delimitări conceptuale, principii, metode 21
1.3.2.1. Necesitatea şi importanţa calculaţiei costurilor 21
1.3.2.2 Consideraţii privind influenţa calculaţiei costurilor asupra rezultatului 22
1.3.2.3. Principiile organizării calculaţiei costurilor 24
1.3.2.4. Clasificarea metodelor de calculaţie a costurilor 26
1.3.2.5. Factorii care determină alegerea metodei de calculaţie a costurilor 47
CAPITOLUL II 50
CONTROLUL DE GESTIUNE: CONCEPTE, ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE 50
2.1. Controlul de gestiune: domeniu de definire şi obiective 50
2.1.1 Rolul controlului în managementul întreprinderii 50
2.1.2. Control de gestiune: domeniu de definire şi evoluţie 54
2.1.3. Organizarea controlului de gestiune 60
2.1.4. Controlul activităţii prin costuri 61
2.1.5. Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor 63
2.2. Costurile complete ca instrument al controlului de gestiune 67
2.3. Costurile parţiale ca instrument al controlului de gestiune 70
2.4. Alte informaţii privind costurile utilizate în controlul comportamentelor şi
ameliorarea performanţelor: costul calităţii, costurile acunse, costul – ţintă. 70
2.4.1 Costul calităţii 70
2.4.2. Costurile ascunse 72
CAPITOLUL III 73
CONTROLUL DE GESTIUNE PRIN SISTEMUL DE BUGETE 73
3.1 Prezentarea generală a practicii de planificare şi bugetare 73
3.2. Definirea, principiile şi configuraţia sistemului bugetar al întreprinderii 76
3.3. Tipologia bugetelor 80
3.3.1. Bugetul vânzărilor 80
3.3.2. Bugetul cheltuielilor de distribuţie, de publicitate şi al serviciilor 83
3.3.3. Bugetul producţiei 84
3.3.4. Bugetul aprovizionărilor 87
3.3.5. Bugetul cheltuielilor generale 90
3.3.6. Bugetul de investiţii 94
3.3.7. Bugete generale ale întreprinderii 97
3.4. Avantajele şi dezavantajele bugetării 98
BIBLIOGRAFIE 100

Extras din document

CAPITOLUL I

ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE

1.1. Contabilitatea financiară ca sistem informaţional pentru deciziile economice Definiţia modernă a contabilităţii precizează că aceasta reprezintă un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o întreprindere identificabilă, permiţând utilizatorilor să “opteze în mod raţional între consumurile alternative ale resurselor rare în procesul desfăşurării activităţilor de producţie şi

comerciale”1

Potrivit acestei definiţii, contabilitatea reprezintă o activitate de prestare de servicii pentru management. Legătura care se stabileşte între activităţile economice şi factorii decizionali prin intermediul contabilităţii este evidenţiată prin următoarele elemente:

- contabilitatea cuantifică activităţile economice, înregistrând datele ce le privesc pentru o utilizare viitoare;

- datele sunt stocate cât timp este necesar iar apoi prelucrate pentru a deveni informaţii

utile;

- informaţiile sunt comunicate, prin intermediul rapoartelor (dărilor de seamă)

factorilor de decizie.

S-ar putea spune că datele brute ce privesc activităţile economice reprezintă un input

în sistemul contabil, iar informaţia prelucrată, utilă pentru factorii de decizie, reprezintă

output-ul.

Atunci când o decizie vizează probleme economice, informaţia contabilă este esenţială pentru procesul decizional oferind informaţii cantitative pentru trei funcţii: planificare, control şi evaluare.

Planificarea reprezintă procesul formulării unui curs de acţiune. Aceasta cuprinde stabilirea unui obiectiv, identificarea diferitelor alternative pentru atingerea acestui obiectiv şi alegerea celei mai bune dintre acestea. Informaţiile contabile referitoare la veniturile estimate şi la bugetele de cheltuieli reprezintă un element important al planificării.

Controlul reprezintă procesul de urmărire a respectării planurilor. În această etapă, contabilul poate fi solicitat să prezinte informaţii ce compară cheltuielile şi veniturile efective

cu cele proiectate.

1 Belverd E. Needles Jr., Henry R. Anderson, James C. Caldwell, Principiile de bază ale contabilităţii, 5th

eddfition, 1993, versiunea românească Ed. ARC, 2001, pg. 3;

Evaluarea reprezintă examinarea întregului proces decizional în scopul perfecţionării acestuia. Prin aceasta se caută răspuns la următoarea întrebare: Obiectivul iniţial a fost atins în mod satisfăcător? Dacă răspunsul este negativ se vor căuta cauzele. A fost o problemă de planificare sau de control? Obiectivul a fost corect stabilit? Etc.

Contabilitatea este considerată, în general, ca fiind principalul model de descriere şi modelare al unei întreprinderi şi, în acelaşi timp, ca cel mai important sistem de informare şi asistare a deciziei acesteia. Se afirmă chiar, că contabilitatea ca practică socială face din aceasta mai mult decât o tehnică, un instrument de putere, şi din acest motiv contabilitatea financiară a devenit, astăzi, în toate ţările normalizată, reglementată şi controlată2

Soluţii privind organizarea sistemului contabil sunt numeroase, acestea fiind legate

atât de conjunctura mediului de afaceri al întreprinderii unde are loc implementarea, cât şi de nevoile informaţionale ale utilizatorilor. Dacă punem problema prezentării posibilităţilor care stau în faţa managerului atunci când trebuie să decidă asupra opţiunii structurale, va trebui să răspundem unei controverse contabile: monism sau dualism contabil.

Dualismul formal sau sistemul contabil în două circuite este acea organizare a sistemului contabil ce permite o disociere între contabilitatea financiară, care poate face obiectul unei normalizări, şi contabilitatea de gestiune, pentru care regula este “no admittance except on bussiness”.3

Dualismul formal (ca reprezentare dualistă a ciclului de exploatare, atât în

contabilitatea financiară cât şi în contabilitatea de gestiune, obţinându-se acelaşi rezultat în două moduri diferite) a fost adoptat ca soluţie de organizare a sistemului contabil în majoritatea ţărilor din Europa continentală, considerându-se că răspunde mai bine nevoii de adaptare la mediul de afaceri, realizându-se astfel un compromis şi o mediere a conflictului informaţional apărut între diversele categorii de utilizatori.

Sistemul contabil românesc a adoptat în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991 ca soluţie

de organizare “dualismul contabil” sau sistemul contabil în două circuite: unul obligatoriu, normat sau standardizat, destinat contabilităţii financiare, şi unul opţional, atât ca aplicare cât

şi ca stuctură, nestandardizat, aferent contabilităţii manageriale (de gestiune).

Fisiere in arhiva (10):

 • Contabilitate si Control de Gestiune
  • c1.doc
  • c10.doc
  • c2.doc
  • c3.doc
  • c4.doc
  • c5.doc
  • c6.doc
  • c7.doc
  • c8.doc
  • c9.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LICENŢĂ SPECIALIZAREA: CIG/FB AN III