Contabilitate si Gestiune Fiscala

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5187
Mărime: 41.67KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Desfasurarea activitatilor in cadrul intreprinderii presupune constituirea obligatiilor fiscale potrivit specificului activitatilor astfel obligatiile fiscale au la baza cadrul legal care reglementeaza impozitele, taxele si contributiile care se regaseste in continutul codului fiscal. Impozitele, taxele si contributiile sunt percepute in sume fixe sau in cote procentuale.

Obligatiile fiscale ale intreprinderii.Structurile fiscale si ecnonimia intreprinderii.

Impozitele, taxele si contributiile ca obligatii fiscale ale intreprinderii pot fi clasificate in urmatoarele categorii :

- obligatii fiscale care privesc activitatea curenta

- obligatii fiscale legate de drepturile de personal

- obligatii fiscale privind detinerea de catre intreprindere a unor active sau de efectuarea unor activitati

- alte obligatii fiscale

Obligatii generate de desfasurarea activitatii curente

- impozit pe profit

- impozit pe profitul microintreprinderilor

- TVA

- accize

- taxe vamale

- impozitul/dividende

- contributia intreprinderii pentru fondul de sanatate

- contributia intreprinderii pentru modernizarea drumurilor publice

- contributia intreprinderii pentru dezvoltarea punctelor de frontiera

- impozitul/profitul obtinut de intreprindere din activitati ilegale

- alte impozite si taxe generate de activitatea curenta

Obligatii fiscale generate de drepturile de personal

Aceasta categorie de obligatii presupune obligatii ale intreprinderii(angajatorul) si obligatii ale personalului(angajatii). Obligatii ale angajatorului :

- contributiile pentru asigurarile sociale

- contributiile pentru fondul de ajutor de somaj

- contributiile pentru asig sociale de sanatate

- contributia pentru concedii si indemnizatii

- contributia pentru asigurari de accidente si boli profesionale

- contributia pentru garantarea creantelor salariale

- alte contributii ale intreprinderii pentru drepturile de personal

Obligatii ale personalului :

- contributiile pentru asigurarile sociale ( pt pensia suplimentara)

- contributia pentru fondul de ajutor de somaj

- contributia pentru asig sociale de sanatate

- impozitul/veniturile din salarii

Obligatii privind detinerea unor bunuri sau efectuarea unor activitati :

- impozitul/cladiri

- impozitul/teren

- impozitul pentru mijloace de transport

- taxe de metrologie

- taxa pentru intabulare pentru transferurile drepturilor de proprietate asupra bunurilor

- alte impozite si taxe

Alte obligatii fiscale:

- taxe locale si taxele percepute de autoritati pt. efectuarea unor servicii pentru intreprindere.

a) Taxe Locale:

- taxe pentru facturarea bunurilor publice

- taxe pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor in dom. constructiilor

- taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

- taxe pentru cantaritul marfurilor

- taxe pentru taierea animalelor in locuri publice

- alte taxe locale

b) Taxe pentru servicii:

- taxe de timbru

- taxe de consulare

- taxe in domeniul audiovizualului: conceperea, productia si emiterea de programe

- taxe de protectie pentru modele, desene industriale, brevete, inventii, alte dr. si valori similare si pt. tipografia circuitelor integrate

- taxe pentru eliberarea de certificate

- taxe pentru prestatii efectuate de capeteniile de port din Rom. la navele sub pavilionul rom. si strain

- taxe pentru serviciul efectuat in aeroporturi

- taxe pentru prestarile de servicii de transport pentru intreprinderile care efectueaza prestatii la nivel national si international

- taxe pentru trecerea podurilor peste Dunare

- alte taxe platite de intreprinderi

- taxe pentru acordarea licentelor pentru jocurile de noroc

- taxe pentru efectuarea analizelor in laboratoare de specialitate

- taxe pentru obtinerea licentelor de transport

Impozitele, taxele si contributiile se aseaza potrivit codului legal in vigoare si se percep intreprinderilor la termenele stabilite

Intreprinderile trebuie sa desfasoare activitati aplicand regrelementarile cu caracter fiscal in baza mecanismului existent in intreprindere care are in vedere o serie de tehnici si un instrumentar special

Structurile fiscale si economia intreprinderilor

Intreaga activitate fiscala desfasurata in cadrul intreprinderii este delimitata de sistemul fiscal

Def: Sistemul fiscal reprezinta totalitatea impozitelor, taxelor si contributiilor si a altor venituri pe care statul prin organele sale de specialitate le percepe in baza surselor legislative care genereaza aparitia creantelor fiscale ale statului fata de intreprindere.

Sistemul fiscal este structurat in urm. componente

1. impozitele, taxele si contributiile ca venituri ale statului

2. mecanismul fiscal

3. aparatul fiscal

1. impozitele, taxele si contributiile ca venituri ale statului: Acestea provin de la intrep. ca urmare a onorarii obligatiilor sale. Acestea urmeaza sa acopere cheltuielile statului, neexistand o legatura directa intre ch. si sursa de finantare

impozitele, taxele si contrib. se clasifica in 2 categorii: < ven curente / ven. de capital

Veniturile curente se obtin de la intreprinderi in cursul anului si pot fi privite ca venituri fiscale si venituri nefiscale

Veniturile fiscale se structureaza la randul lor in impozite directe si impozite indirecte.

Impozitele directe sunt suportate de intreprinderi si sunt platite de catre acestea. ex: impozit pe profit, intr-o anumita masura imp. pe ven din salarii, imp. pe dividende

Imp. indirecte sunt platite de intreprinderi dar nu sunt suportate de acestea: TVA, Accize

Veniturile nefiscale provin din varsamintele din Pr. net efectuate de BNR, regiile autonome; din venitul realizat de institutiile publice si din alte surse.

Veniturile de capital: sunt realizate de intreprinderi cu capital de stat, prin valorificarea unor -- ale acestora sau prin valorificarea rezervei de stat.

Fiecare imp., taxa sau contributie trebuie sa prezinte urm. caractere:

1. obligatia fiscala reprezinta venitul sau -- pt care se percepe obligatia de la intreprindere

2. baza de calcul reprezinta suma asupra careia se calculeaza obligatia sau pt care coresp o anumita valoare stabilita in contul obligatiei

De regula ob. oblig. fiscale se confunda cu baza de calcul

3. subiectul impozitului este persoana care realizeaza venit sau pers care detine -b-

4 platitorul impozitului este pers. care are obligatia de a plati suma coresp. obligatiei fiscale. Sunt situatii in care platitorul este alta pers. decat sub. imp; ex: imp. pe venitul din sal.

5. cotele de impunere pot fi cote procentuale sau cote fixe. Ac. se aplica bazei impozabile; cota procentuala poate fi proportionala sau progresiva

6. termenul de plata este stabilit prin legislatia care reglementeaza obligatia fiscala; ex: termenul de plata pt. tva este lunar pt intrep. cu ven > 100 000E si trimestrial pentru intrep care realiz ven. < 100 000E.

7. Inlesnirile la plata se prezinta sub forma: scutirilor, reducerilor, bonificatiilor, amanarilor la plata si esalonarilor

Preview document

Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 1
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 2
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 3
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 4
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 5
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 6
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 7
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 8
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 9
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 10
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 11
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 12
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 13
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 14
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 15
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 16
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 17
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 18
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 19
Contabilitate si Gestiune Fiscala - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate si Gestiune Fiscala
  • curs 1 CTB Fiscala.doc
  • curs 10 Gest Fiscala.doc
  • curs 2 CTB Gest Fiscala.doc
  • curs 3 CTB Gest Fiscala.doc
  • Curs 4 Gest Fiscala.doc
  • curs 5 CTB Fiscala.doc
  • Curs 6 Gest Fiscala.doc
  • Curs 7 gest fiscala.doc
  • curs 8 CTB Fiscala.doc
  • curs 9 gest fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Sistemul Informatic privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor de Marfuri - SCDMAI Unirea SA

Introducere În această lucrare denumită „Sistemul informatic privind contabilitatea şi gestiunea stocurilor de mărfuri” ne-am propus studierea...

Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Sistemul Informational al Stocurilor de Produse Finite pe Exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Ai nevoie de altceva?

''