Contabilitate și Informatică de Gestiune

Curs
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 42305
Mărime: 968.70KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. univ. drd. Mirela Paunescu, Asist. univ. drd. Gabriel Radu
Un curs avansa de CONTABILITATE SI AUDIT

Extras din document

În ultima perioada, datorita rotatiei din ce în ce mai mari a personalului, întreprinderile încearca prin

orice mijloace sa îsi motiveze angajatii, oferindu-le diverse beneficii, cum ar fi specializari periodice,

abonamente la sali de gimnastica, gradinite în interiorul firmei etc. Unul dintre cele mai importante

beneficii asigurate de întreprinderi pentru angajatii lor (trecuti si actuali) este pensia. Pensiile pot fi

private sau de stat. Daca pâna acum câtiva ani pensiile private erau necunoscute în România, în

ultimul timp (pentru a intra în Uniunea Europeana) si la noi în tara au aparut fonduri private de

pensii, ba, mai mult, se pare ca într-un viitor apropiat acestea vor fi obligatorii.

Într-un proiect de lege privind reforma pensiilor, înaintat deja spre dezbatere, se prevede ca tinerii

care se vor angaja în 2006 vor fi obligati sa cotizeze, pe lânga cotizatia pentru pensia de la stat, si la

un fond privat de pensii. Cei care, în 2006, au împlinit 35 de ani nu vor putea sa participe la fondurile

de pensii obligatorii cu acumulare privata, dar vor putea cotiza, pâna la 50 de ani, la sistemul de

pensii private optionale.

Contributia anuntata este de 2% din contributia individuala de asigurari sociale datorata sistemului

public de pensii. Contributia se constituie si se vireaza de catre angajator, aceasta este evidentiata

distinct si urmeaza regimul de deductibilitate fiscala a contributiei de asigurari sociale.

Printre cele mai interesante aspecte enumeram:

• persoanele în vârsta de pâna la 35 de ani, care devin pentru prima data asigurati obligatoriu în

sistemul public de pensii si contribuie la acesta, au obligatia de a participa la un fond privat;

• persoanele în vârsta de pâna la 35 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public

de pensii, pot opta sa devina participanti la un fond privat si vor primi, la batrânete, atât pensia

de stat, cât si o pensie privata. Pentru a beneficia de aceasta din urma, o persoana trebuie sa

cotizeze cel putin 30 de ani la un fond de pensii private;

• o persoana nu poate fi participant la mai multe fonduri în acelasi timp;

• la data pensionarii de invaliditate, participantul are posibilitatea sa primeasca activul personal ca

plata unica sau sa primeasca o pensie obligatorie;

• activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, nu poate fi

cesionat sau gajat, sub sanctiunea nulitatii;

• participantul are dreptul la o pensie obligatorie la îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru

limita de vârsta în sistemul public;

• în cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei în alta tara, stat membru al

UE, participantul si beneficiarul pastreaza dreptul la pensia obligatorie din România si aceasta

se plateste în acel stat, în cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente

platii.

CONTABILITATE SI AUDIT

6 Contabilitate si informatica de gestiune • 8 / 2004

Potrivit oficialitatilor, un tânar de 18 ani, care se va angaja în 2004 cu un salariu minim pe economie

si va începe sa contribuie la un fond de pensii (întâi cu 2% din contributia datorata bugetului de

asigurari sociale de stat, apoi, progresiv, cu pâna la 8% în 2014) va acumula, în 45 de ani de munca, o

suma de aproximativ 25.800 euro, din care i se va putea plati, de la momentul pensionarii

(60 de ani), timp de 15 ani, o pensie de pâna la 175 de euro. Pentru acest calcul, s-a avut în vedere

cresterea salariului minim pe economie de la 75 de euro (în 2004) la 500 de euro (în 2014).

De asemenea, a fost luata în calcul o rentabilitate de minimum 2% a fondului de pensii.

Tipuri de beneficii ale angajatilor

Noile probleme ridicate în contabilitate sunt contabilizarea si prezentarea informatiilor referitoare la

beneficiile angajatilor, în special a beneficiilor pe termen lung. IAS 19 Beneficiile angajatilor este

standardul ce descrie contabilizarea si prezentarea informatiilor referitoare la beneficiile angajatilor.

Recunoasterea datoriilor se face pe baza contabilitatii de angajamente, standardul cerând unei

întreprinderi sa recunoasca:

(a) o datorie, atunci când un angajat a prestat servicii în schimbul beneficiilor ce urmeaza a fi

platite în viitor;

(b) o cheltuiala, atunci când întreprinderea consuma beneficiile economice ce apar ca urmare a

serviciului prestat de un angajat în schimbul beneficiilor.

Beneficiile angajatilor pot lua diverse forme si pot fi clasificate dupa mai multe criterii, dupa cum

vom vedea. Standardul nu face distinctie între beneficiile acordate în forma baneasca (salarii, prime

etc.) sau sub alte forme (avantaje în natura, avantaje în servicii etc.). În categoria angajatilor intra si

managerii. Este, de asemenea, important sa întelegem ca recunoasterea si contabilizarea beneficiilor

angajatilor nu are legatura cu deductibilitatea fiscala a acestor avantaje; statele care aplica

Standardele Internationale de Contabilitate trateaza prin legi speciale regimul juridic si fiscal al

acestor beneficii.

Exista cinci categorii de beneficii ale angajatilor:

(a) beneficii pe termen scurt, cum ar fi indemnizatii, salarii si contributii la asigurarile sociale,

concedii de odihna anuale platite si concedii medicale platite, planuri de prime si participari la

profit (daca se platesc în douasprezece luni de la sfârsitul perioadei) si beneficii nemonetare,

(cum ar fi asistenta medicala, cazarea, masa si bunuri sau servicii gratuite sau subventionate)

pentru angajatii curenti;

(b) beneficii post-angajare, cum ar fi pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurari de viata

post-angajare si asistenta medicala post-angajare;

(c) alte beneficii pe termen lung, care includ plati în urma plecarilor pe termen lung din serviciu

cu sau fara garantarea pastrarii postului respectiv, jubilee sau alte beneficii ce decurg din

servicii pe termen lung, beneficii pentru perioade cu indisponibilitati pe termen lung si, daca

nu sunt platibile în totalitate în termen de douasprezece luni dupa încheierea perioadei,

participari la profit, planuri de prime si compensatii amânate;

(d) beneficii pentru încheierea contractului de munca;

(e) compensatii sub forma participatiilor la capitalurile proprii.

Preview document

Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 34
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 35
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 36
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 37
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 38
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 39
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 40
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 41
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 42
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 43
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 44
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 45
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 46
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 47
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 48
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 49
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 50
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 51
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 52
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 53
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 54
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 55
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 56
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 57
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 58
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 59
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 60
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 61
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 62
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 63
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 64
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 65
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 66
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 67
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 68
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 69
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 70
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 71
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 72
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 73
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 74
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 75
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 76
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 77
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 78
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 79
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 80
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 81
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 82
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 83
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 84
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 85
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 86
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 87
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 88
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 89
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 90
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 91
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 92
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 93
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 94
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 95
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 96
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 97
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 98
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 99
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 100
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 101
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 102
Contabilitate și Informatică de Gestiune - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate si Informatica de Gestiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Studiu privind Beneficiile Angajatilor la SC Alabastru Serv SRL Ploiesti

INTRODUCERE Originea contabilităţii trebuie căutată în trecutul îndepărtat al omenirii, cele mai vechi însemnări contabile fiind descoperite la...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Implicatiile Crizei Economico-Financiare Asupra Contabilitatii si Profesiei Contabile in SUA

I.Consideratii generale privind contabilitatea in SUA 1.1.Factorii de mediu si influenta lor asupra contabilitatii americane Daca procedam la o...

Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Contabilitatea Salariilor

Argument Pregatire cadrelor care lucreaza sau vor lucra în domeniul contabilitatii reprezinta o actiune de maxima importanta si actualitate, ce...

Lucrare Practica SC Persefona

Capitolul.I.Prezentarea entitatii. 1.1. Infiintare,date generale,capital. Societatea SC.PERSEFONA 2001 SRL a luat fiinta in anul 2001, fiind...

Ai nevoie de altceva?