Contabilitatea Activelor Imobilizate

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 32304
Mărime: 192.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Cursul de la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Extras din document

1. Definiţii şi delimitări

Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente.

Reglementările contabile din România definesc activele imobilizate ca acele active ale unei întreprinderi destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia.

Astfel, activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea entităţii economice şi care nu se consumă sau se înlocuiesc după prima lor utilizare şi, ca atare, nu sunt destinate comercializării.

Activele imobilizate, în raport de comportamentul lor economic şi al structurii lor materiale, se grupează astfel:

- imobilizări corporale;

- imobilizări necorporale;

- imobilizări financiare.

Imobilizările corporale sunt definite de IAS 16 „Imobilizări corporale” ca active materiale nemonetare, care:

a. sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

b. pot fi utilizate de întreprindere pe parcursul mai multor perioade de gestiune.

Deşi IAS 16 „Imobilizări corporale” exclude din aria sa de aplicabilitate investiţiile imobiliare, făcând trimitere la IAS 40 „Investiţii imobiliare”, acestea se numără printre elementele de imobilizări corporale.

IAS 40 „Investiţii imobiliare” defineşte investiţia imobiliară ca fiind acea proprietate imobiliară (un teren sau o clădire sau parte a unei clădiri - sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar, în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă în scopul închirierii sau pentru creşterea valorii capitalului sau ambele, decât pentru:

- a fi utilizată în producţia de bunuri, prestarea de servicii sau în scopuri administrative; sau

- a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.

Dacă însă, investiţia imobiliară se aşteaptă să fie realizată (vândută) într-o perioadă mai mică de un an de la data bilanţului sau în cursul ciclului normal de exploatare ea poate fi clasificată drept activ curent.

Imobilizările corporale mai sunt cunoscute şi sub denumirile de active corporale, active tangibile sau imobilizări fizice, terminologii care tind a fi înlocuite cu denumirea proprie standardelor internaţionale, aceea de imobilizări corporale.

Imobilizările necorporale sunt definite de IAS 38 „Active necorporale” ca active identificabile nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau de furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate altora sau pentru nevoi administrative.

Imobilizările financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu sunt active deţinute de o societate în vederea creşterii valorii averii sale prin încasarea unor sume din repartizări (dobânzi, redevenţe, dividende si chirii), prin creşterea valorii capitalizate sau prin obţinerea unor beneficii de genul celor rezultate în urma vânzării acestor investiţii.

2. Recunoaştere şi evaluare. Principii şi reguli

Recunoaşterea este procesul încorporării în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere a unui element care îndeplineşte criteriile de recunoaştere stabilite în Cadrul general.

Un element care corespunde definiţiei unei structuri a situaţiei financiare trebuie recunoscut în cazul în care:

a) este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat să intre sau să iasă în sau din intreprindere; şi

b) elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluată în mod credibil.

Evaluarea activelor imobilizate se circumscrie principiilor generale ale evaluării.

Evaluarea este procesul prin care se determină valorile la care structurile situaţiilor financiare vor fi recunoscute în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de evaluare.

Pentru evaluarea activelor în situaţiile financiare sunt utilizate diverse baze de evaluare în combinaţii variate, aşa cum sunt prezentate în Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare şi preluate prin reglementările din România. Ele includ următoarele:

a) costul istoric. Activele sunt înregistrate la suma plătită în numerar sau în echivalente ale numerarului sau la valoarea justă din momentul cumpărării lor;

b) costul curent. Activele sunt înregistrate la valoarea în numerar sau în echivalente ale numerarului, care ar trebui plătită dacă acelaşi activ sau unul asemănător ar fi achiziţionat în prezent;

c) valoarea realizabilă (de decontare a obligaţiei). Activele sunt înregistrate la valoarea în numerar sau în echivalente ale numerarului, care poate fi obţinută în prezent prin vânzarea normală a activelor;

d) valoarea actualizată. Activele sunt înregistrate la valoarea actualizată a viitoarelor intrări nete de numerar, care urmează să fie generate în derularea normală a activităţii întreprinderii.

Baza de evaluare cea mai frecvent adoptată de întreprinderi în elaborarea situaţiilor financiare este costul istoric. Acesta este de obicei combinat cu alte baze de evaluare. Unele întreprinderi utilizează costul curent ca răspuns la incapacitatea modelului contabil bazat pe costul istoric de a rezolva problemele legate de efectul modificării preţurilor activelor nemonetare.

În raport de momentele în care se realizează evaluarea elementelor din situaţiile financiare se delimitează:

- evaluarea la intrare;

- evaluarea la ieşire;

- evaluarea la inventar;

- evaluarea la bilanţ.

Preview document

Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 1
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 2
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 3
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 4
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 5
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 6
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 7
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 8
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 9
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 10
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 11
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 12
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 13
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 14
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 15
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 16
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 17
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 18
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 19
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 20
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 21
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 22
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 23
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 24
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 25
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 26
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 27
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 28
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 29
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 30
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 31
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 32
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 33
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 34
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 35
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 36
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 37
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 38
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 39
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 40
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 41
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 42
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 43
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 44
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 45
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 46
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 47
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 48
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 49
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 50
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 51
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 52
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 53
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 54
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 55
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 56
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 57
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 58
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 59
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 60
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 61
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 62
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 63
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 64
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 65
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 66
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 67
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 68
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 69
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 70
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 71
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 72
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 73
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 74
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 75
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 76
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 77
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 78
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 79
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 80
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 81
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 82
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 83
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 84
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 85
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 86
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 87
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 88
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 89
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 90
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 91
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 92
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 93
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 94
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 95
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 96
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 97
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 98
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 99
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 100
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 101
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 102
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 103
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 104
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 105
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 106
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 107
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 108
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 109
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 110
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 111
Contabilitatea Activelor Imobilizate - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Activelor Imobilizate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la...

Imobilizările Corporale

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 1.1 PATRIMONIUL ECONOMIC - ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA Din...

Deprecierea Activelor

1. Aspecte generale privind standardul IAS 36 O multitudine de factori endogeni si exogeni face necesara cunosterea de catre profesionistii...

Ai nevoie de altceva?