Contabilitatea Activelor Nemateriale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4530
Mărime: 33.61KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian Lupu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Niderita Alexandru

Cuprins

  1. TEMA 2: Contabilitatea activelor nemateriale
  2. Cuprins:
  3. 1 Componenţa şi caracteristica activelor nemateriale
  4. 2 Evaluarea activelor nemateriale
  5. 3 Contabilitatea intrărilor de active nemateriale
  6. 4.Contabilitatea amortizarii activelor nemateriale
  7. 5. Contabilitatea iesirii activelor nemateriale

Extras din curs

1. Componenţa şi caracteristica activelor nemateriale

Activele nemateriale reprezintă active nebăneşti indentificate care nu imbracă o formă materială , sunt controlate de catre întreprindere , pot fi utilizate o perioadî mai mare de un an în activitatea de producţie , comerţ sau alte tipuri de activităţi , precum şi în scopuri administrative sau sunt destinate pentru a fi predate în folosinţă persoanelor juridice sau fizice .

Prin active nemateriale se subintelege totalitatea de drepturi juridice în urma folosirii carora întreprinderea obţine un anumit avantaj economic .

Exemplu:

Valoarea dreptului de utilizare a unei cladiri, investitit de fondator sub forma de aport la capitalul statutar al intreprinderii “Luceafarul” pe zece ani, constituie 200000 lei, iar valoarea clădirii propriu zise – 350000 lei.

În exemplu de faţă ca element al activelor nemateriale serveşte dreptul juridic de utilizare a clădirii evaluat la 20000 lei care nu imbracă o formă materială, deşi purtătorul acestuia are o formă materială concretă . Dacă în capitalul statutar al întreprinderii ar fi fost investit sub forma de aport cladirea pe toata durata de funcţionare a obiectului , sa admitem pe triezeci de ani , în componenţa patrimoniului acestei întreprinderi va fi cunoscută ca mijloc fix propria cladire în valoare de 350000 lei.

Activul nepecuniar trebuie sa indentificat in cadrul altor active, in caz contrar , va fi dificilă determinarea valorii acestuia . In cazul cind intreprinderea cumpara un calculator cu programe informatice respective pentru a controla functionarea utilajului, indentificarea acestuia program de calculator în factura fiscală serveşte drept argument de al recunoaşte ca activ nematerial. In cazul neindentificarii acestui program el va fi recunoscut în componenţa computatorului. In afara de aceasta , din momentul recunoaşterii activului nepecuniar drept activ nematerial , indentificarea mai prevede trecerea riscurilor şi răspunderii pentru păstrarea , protecţiei si utilizarea acestuia în posesia întreprinderii care la procurat în scopul obtinerii avantajului economic .

In acest caz se ia in considerare şi respectarea principiului fundamental al prioritătii conţinutului asupra formei juridice .

Activele nemateriale cuprind cele mai diverse elemente patrimoniale . În componenţa lor se includ :

a. cheltuielele de constituire

b. preţul firmei sau fondul comercial

c. drepturile ce rezulta din brevete , certificate

d. know – how-urile

e. drepturile ce rezultă din contractele de licenţă

f. drepturile ce rezultă din licenţa de activitate

g. francizele

h. drepturile ce rezultă din utilizarea activelor materiale pe termen lung

i. alte active nemateriale.

Cheltuieliele de constituire - reprezinta cheltuielele ocazionate de constituirea întreprinderii pînă la momentul cind aceasta este în stare sa-si desfăşoare activitatea statutară . Ele cuprind cheltuielele aferente pregatirii documentelor pentru înregistrare , elaborarea statutului în original ,copiile statutului pentru înregistrare , confecţionarea ştampilelor, taxele de stat plătite pentru înregistrare , plata serviciilor de consultanţă prestate în scopul constituirii întreprinderii, acţiunilor de reclamă în perioada de constituire .În componenţa cheltuielelor de constituire nu se include valoarea dreptului de folosire a licentei pentru desfasurarea activitatii intreprinderii care reprezintă un activ nematerial separat , precum si cheltuielele de reclamă suportate pe parcursul activităţii întreprinderii .

Fondul comercial -reprezintă suma cu care valoarea întreprinderii ce se cumpară depăşeşte valoarea activelor acesteia la preţul de piaţă în cazul în care acestea ar fi fost procurate separat , diminuată cu suma datoriilor. Fondul comercial caracterizează prestigiul si reputaţia întreprinderii care se cumpară pe piaţa internă si externă .

Preview document

Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 1
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 2
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 3
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 4
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 5
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 6
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 7
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 8
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 9
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 10
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 11
Contabilitatea Activelor Nemateriale - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Activelor Nemateriale.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Ambalajelor

INTRODUCERE Indiferent de gradul de dezvoltare economica a unei tari, marfurile produse si comercializate sunt de neconceput fara ambalaj. In...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Studiu privind organizarea contabilității decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe...

Contabilitatea Activelor Nemateriale

Introducere. Timp de 18 ani Moldova Agroindbank se afla in topul bancilor din Republica Moldova, an de an confirmind, prin rezultatele obtinute,...

Contabilitatea operațiilor de franciză

1. Ce este franciza? În esenţă franciza este un sistem de marketing şi de distribuţie care se bazează pe relaţiile dintre două părţi independente...

Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică

CAP. 1 – Introducere 1.1 – Prezentarea conţinutului lucrării În cadrul acestei lucrări voi vorbi despre performanţa financiară a...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și modul de întocmire al bilanțului contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Raportul Privind Practica de Producție

Pe parcursul unei perioade de patru saptamîni (20 zile lucratoare) am efectuat practica de productie la societatea pe actiuni „Citro-Impex”.În baza...

Evaluarea Activelor Necorporale (Intangibile)

Capitolul I. Clasificarea activelor necorporale 1.1. Activele necorporale – consideraţii generale Activele intangibile cuprind toate elementele...

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Contabilitatea Activelor Nemateriale

Introducere. Timp de 18 ani Moldova Agroindbank se afla in topul bancilor din Republica Moldova, an de an confirmind, prin rezultatele obtinute,...

Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL

1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii SRL “Logist”. Întreprinderea S.R.L. „Logist” a fost fondată în anul 1995. Sfera principală de...

Caracteristica Generală a Structurii și Organizarea Întreprinderii

1. Caracteristica generală a structurii şi organizarea întreprinderii Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău a fost format în a.1952 în...

Raport privind practica

Introducere Societatea cu Răspundere Limitată este persoana juridica si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare,...

Ai nevoie de altceva?