Contabilitatea Afacerilor

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6635
Mărime: 67.37KB (arhivat)
Publicat de: Blanduzia Iacob
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Teorie privind contabilitatea afacerilor:

Contabilitatea afacerilor are ca obiect reprezentarea tranzacţiilor de afaceri precum şi a resurselor investite şi utilizate în afaceri.

Într-o enumerare simplificată, tranzacţiile privind afacerile, denumite şi acte de comerţ, au ca obiect:

- vânzarea, încasarea de bunuri materiale şi servicii;

- cumpărarea, achitarea de bunuri materiale şi servicii;

- contractarea, rambursarea de credite bancare;

- investiţia de capital şi distribuirea de dividende;

- alte tranzacţii care prin efectul lor generează câştiguri pentru afacerişti.

Din punct de vedere organizatoric, afacerile vor îmbrăca una din următoarele forme:

a) afaceri, proprietate individuală realizată de către o singură persoană fizică;

b) afaceri în parteneriat, realizate de mai multe persoane asociate, fără a îmbrăca o formă corporativă;

c) afaceri în corporaţie, realizate de o persoană juridică distinctă de proprietar şi managementul afacerilor.

Corporaţia se individualizează sub forma unei identităţi care administrează bunuri şi deţine capitalul în proprietate, un capital social individualizat sub forma acţiunilor ca titlu de valoare.

Contabilitatea afacerilor produce şi furnizează informaţii financiare în măsură să dezvăluie performanţa afacerilor realizate într-una din formele organizatorice prezentate mai sus.

Obiectul fundamental al afacerilor este cel al maximizării afacerilor. În plan contabil şi financiar, un asemenea obiectiv se traduce prin:

a) prezentarea de informaţii privind poziţia financiară a entităţii care realizează afaceri. Relaţia de evaluare a poziţiei financiare este: ACTIVE = CAPITALURI PROPRII + DATORII. Poziţia financiară este pozitivă în cazul în care CP sau A net ≥ DAT. În aceste condiţii, maximizarea afacerilor se traduce prin maximizarea A net. În principiu, creşterea A net de la o perioadă la alta se traduce prin:

- obţinerea de profit;

- contribuţia, investiţia de capitaluri noi, fără a exclude şi situaţia rambursărilor de capital către proprietar.

Din punct de vedere informaţional, poziţia financiară este reprezentată prin bilanţul contabi.

b) prezentarea de informaţii privind performanţa financiară a afacerilor, descrisă prin prisma câştigurilor, pierderilor rezultate din afaceri. Formula generală de evaluare a performanţelor este: PROFIT / PIERDERE = VENITURI REALIZATE – CHELTUIELI CORESPONDENTE.

Faţă de relaţia contabilă de mai înainte, abordarea financiară a maximizării afacerilor se evaluează în raport de speranţă de câştiguri pe care le generează activele unei entităţi în calitatea lor de resurse controlate, producătoare de beneficii economice viitoare. Este o estimare a profitabilităţii afacerilor prin prisma calculelor de actualizare.

Formula de calcul este: unde:

* reprezintă durata de viaţă estimată a afacerilo;

* reprezintă fluxurile nete de beneficii sau numerar generate de active pe durata de viaţă utilă a afacerilor;

* reprezintă rata de actualizare, ;

* reprezintă valoarea reziduală, respectiv valoarea recuperată în momentul încheierii afacerilor, deci în momentul când se realizează dezinvestiţia actualelor investite;

Formula de mai sus ridică probleme cu privire la obiectul maximizării afacerilor respectiv:

o maximizarea profitului realizat, iar prin reinvestirea sa, maximizarea activului net;

o maximizarea averii totale, producătoare de beneficii economice.

Răspunsul la cele două probleme de mai sus trebuie căutat în sursele producătoare de câştiguri, respectiv:

o tranzacţiile privind afacerile, cum au fost enumerate;

o participarea activelor dar şi a datoriilor ca resurse controlate producătoare de beneficii economice.

Mariajul dintre cele două surse care produc câştiguri a fost tradus în contabilitate prin termenul de rezultat global, respectiv, rezultat realizat din tranzacţiile de afaceri (profit / pierdere) +, - câştigul / pierderea din deţinerea de active / datorii = REZULTATUL GLOBAL

Remarcă – În descrierea performanţei financiare se folosesc şi slţi indicatori intermediari, mai semnificativi fiind:

• CIFRA DE AFACERI (valoarea afacerilor fără TVA)

- COSTUL VÂNZĂRILOR (costul de producţie al producţiei vândute, de cumpărare al mărfurilor vândute)

= MARJA BRUTĂ sau MARJA COSTULUI VÂNZĂRILOR

+ ALTE VENITURI PRIVIND AFACERILE

- COSTURI CU DESFACEREA (vânzarea)

- COSTURI GENERALE DE ADMINISTRARE (costuri cu birocraţia)

- ALTE COSTURI DE EXPLOATARE

= REZULTATUL DIN EXPLOATARE PRIVIND ACTIVITĂŢOLE DE AFACERI

+ VENITURI DIN AFACERI FINANCIARE (din dobânzi)

- CHELTUIELI PRIVIND AFACERILE FINANCIARE

= REZULTATUL CURENT (profit şi pierdere)

c) Prezentarea de informaţii privind lichiditatea afacerilor bazate pe formula de principii:

* ÎNCASĂRI DIN AFACERI

- PLĂŢI PRIVIND AFACERILE

= REZULTATUL DIN TREZORERIE DIN AFACERI.

Preview document

Contabilitatea Afacerilor - Pagina 1
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 2
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 3
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 4
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 5
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 6
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 7
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 8
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 9
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 10
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 11
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 12
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 13
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 14
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 15
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 16
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 17
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 18
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 19
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 20
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 21
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 22
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 23
Contabilitatea Afacerilor - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL

1. Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri este întocmit pentru estimarea oportunității de deschidere a unei afaceri in localitatea...

Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit

Un bun control asupra activităţilor, atingerea obiectivelor, înseamnă înainte de toate administrarea riscurilor. Într-adevăr orice entitate este...

Proiect practică - SC Prescom Iernut SA

1. Aspecte cu privire la modul de constituire şi funcţionare a S.C. Prescom Iernut S.A. S.C. Prescom Iernut S.A. este o societate pe acţiuni...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Suport curs contabilitate și gestiune fiscală

1 Notiuni introductive 1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala A gestiona eficient resursele economice şi...

Contabilitatea Afacerilor

1. A B C - UL A F A C E R I L - R 1.1. Particularitati ale afacerilor Definirea afacerii - Afacerea , in trecut, avea un inteles limitat,...

Contabilitate Financiară Aplicată

1. SITUAŢIILE FINANCIARE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Ca instrument al conducerii, contabilitatea asigură informaţiile specifice...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Te-ar putea interesa și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Analiza procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică

CAPITOLUL 1 PARTENERIATUL DEZVOLTĂRII LOCALE 1.1.Consideraţii generale Parteneriatul, este definit ca fiind „un acord între două sau mai multe...

Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii,...

Contabilitatea veniturilor din exploatare a unei societăți comerciale - studiu de caz - SC Sim Construct SRL Bistrița

Memoriu justificativ Veniturile reprezinta expresia valorica a productiei stocate si livrate.Similar cheltuielilor, veniturile au o mare...

Modificări ale contabilității japoneze după 1997

OPORTUNITATEA TEMEI ALESE Lumea nu are încredere în raportările financiare prezentate de către companiile japoneze. O serie de falimente şi...

Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări

1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ETICA ȘI PROFESIA CONTABILĂ Profesionistul contabil îşi poate întreține munca în diverse domenii printre care se...

De la internaționalizarea afacerilor la armonizarea contabilă internațională

I.Globalizarea economică, internaţionalizarea afacerilor şi armonizarea contabilă În contextul actual al globalizării economiei mondiale,...

ICAEW (Institute of Chartered Accountants în England and Wales)

Capitolul I. Profesia contabilă în Marea Britanie Profesia contabilă britanică s-a organizat încă de la mijlocul secolului trecut în institute...

Ai nevoie de altceva?