Contabilitatea bancară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19473
Mărime: 79.32KB (arhivat)
Publicat de: Leonard Popa
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Principile de organizare a lucrului de evidenţă şi operaţional în bănci. Particularităţile şi sarcinele contabilităţii.

Banca este o unitate structurală de bază a sferei circulaţiei monetare.Producţia unităţii bancare sunt serviciile legate de organizarea plăţilor şi decontărilor. Evidenţa conturilor persoanelor fizice şi juridice, păstrarea mijloacelor băneşti şi decontărilor, rezultatul activităţii băncii prezintă eficienţa băncii atât pentru bancă cât şi pentru clienţii acesteia. În activitatea bancară un loc important îi revine contabilităţii ce asigură primirea informaţiei privind mişcarea mijloacelor şi a surselor acestora.

Se pot evidenţia următoarele sarcini ale conturilor bancare:

1. Formarea informaţiei privind procesele economice financiare şi rezultatele activităţii băncii necesare pentru conducerea operaţiunilor şi întocmirea dărilor de seamă, adică informaţia trebuie să fie deplină şi concretă.

2. Controlul privind existenţa şi mişcarea mijlocelor băncii, a valorilor materiale şi nemateriale, rezultatele financiare şi alte valori şi surse de formare a lor.

3. Asigurarea la timp a clienţilor băncii cu informaţia exactă privind mişcarea mijloacelor pe conturile acestora ce se efectuează pe baza extrasului de cont.

Principiile contabilităţii operaţiilor bancare sunt următoarele:

- perfectarea documentelor şi reflectarea activităţii economice;

- evaluarea patrimoniului şi obligaţiunilor;

- calcularea costului efectiv al producţiei şi serviciilor prin sumarea cheltuielilor;

- inventarierea mijlocelor unităţii economice în scopul asigurării exacticităţii evidenţei contabile;

- sistematizarea informaţiei primite prin metoda dublei înregistrări în corespundere cu planul de conturi în vigoare.

La etapa actuală în procesul de evidenţă are loc caracteristica genarală a sistemului de gestionare la o dată anumită.

E necesar de menţionat că evidenţa acţiunilor bancare şi unele particularităţi ce sunt condiţionate de specificul sferei de circulaţie monetare deservite de către bănci. Ponderea principală a operaţiunilor efectuate de către bancă o constituie operaţiile legate de mişcare mijloacelor băneşti, plăţilor şi decontărilor.

Din această cauză sunt înaintate cerinţe specifice la perfectarea lor documentară. În structura aparatului de evidenţă se formează o grupă de evidenţă ce duc evidenţa conturilor omogene, după conţinutul lor econom număr de grupe şi componeţa acestora ce depind de activitatea băncii şi mărimea ei. În secţia de decontare lucrătorii se numesc executori de decontare. Ei sunt lucrători de încredere ai băncii ce perfectează şi semnează documente de decontare, conturile şi operaţiunile se repartizează între executori în aşa mod ca fiecare executor să fie asigurat cu volumul necesar de lucru şi să evite întîrzierea prelucrării documentelor.

Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. toate operaţiunile în documente îndeplinite de la clienţi în timpul zilei operaţionale se reflectă în cont în aceeaşi zi;

2. transmiterea documentelor prelucrate la centrul de calcul al documentelor se efectuează în timpul zilei de lucru conform graficului însă nu mai tîrziu de două ore până la sfîrşitul zile de lucru, până ca informaţia să fie prelucrată la întocmirea dărilor de seamă pe ziua de mîine;

3. bilanţul contabil se întocmeşte zilnic nu mai tîrziu de ziua următoare a zilei de lucru. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional al băncii necesită stabilirea în bancă a unui ordin de trecere a documentelor de la o etapă de prelucrare la alta. Pentru aceasta se întocmeşte graficul şi schema circuitului documentelor. În această schemă se prevăd următoarele:

- timpul necesar pentru prelucrarea documentelor ce au intrat la bancă pînă la începutul zilei de lucru;

- graficul de deservire a clienţilor;

- timpul prevăzut pentru prelucrarea documentelor primite la sfîrşitul zilei operaţionale.

La perfectarea operaţiunilor bancare e necesar de a asigura controlul privind legitimitatea operaţiilor şi păstrarea mijloacelor. Executorul responsabil trebuie să verifice respectarea regulelor de decontare, corectitudinea perfectării documentelor şi să le certifice prin semnătura sa. Dacă doumentele necesită un control suplimentar acestea se transmit controlorului. În timpul verificării controlorul se utilizaeză de specimentele de semnături ale lucrătorilor băncii şi amprenta ştampilei cît şi a clienţilor. După verificarea ducumentelor operaţiile se execută după normele stabilite de bancă.

2. Documentaţia bancară. Clasificarea, tipurile şi circuitul documentelor.

Băncile efectuează un volum mare de operaţiuni care se înregistrează în contabilitate în baza documentelor. Documente utilizate la bancă pentru evidenţa fondurilor şi efectiv controlului forma documentelor bancare. Toate documentele bancare sînt standarte şi unificate. Fiecare document conţine un şir de indici care descriu conţinutul lor. Aceşti indici se numesc rechizite şi la ele se referă: denumirea, data, întocmirea, denumirea emitent cifra conturilor corespodente. Amprenta ştampilei, semnătura persoanelor împuternicite. Aceste rechizite sunt obligatorii, pentru tote documentele.

Preview document

Contabilitatea bancară - Pagina 1
Contabilitatea bancară - Pagina 2
Contabilitatea bancară - Pagina 3
Contabilitatea bancară - Pagina 4
Contabilitatea bancară - Pagina 5
Contabilitatea bancară - Pagina 6
Contabilitatea bancară - Pagina 7
Contabilitatea bancară - Pagina 8
Contabilitatea bancară - Pagina 9
Contabilitatea bancară - Pagina 10
Contabilitatea bancară - Pagina 11
Contabilitatea bancară - Pagina 12
Contabilitatea bancară - Pagina 13
Contabilitatea bancară - Pagina 14
Contabilitatea bancară - Pagina 15
Contabilitatea bancară - Pagina 16
Contabilitatea bancară - Pagina 17
Contabilitatea bancară - Pagina 18
Contabilitatea bancară - Pagina 19
Contabilitatea bancară - Pagina 20
Contabilitatea bancară - Pagina 21
Contabilitatea bancară - Pagina 22
Contabilitatea bancară - Pagina 23
Contabilitatea bancară - Pagina 24
Contabilitatea bancară - Pagina 25
Contabilitatea bancară - Pagina 26
Contabilitatea bancară - Pagina 27
Contabilitatea bancară - Pagina 28
Contabilitatea bancară - Pagina 29
Contabilitatea bancară - Pagina 30
Contabilitatea bancară - Pagina 31
Contabilitatea bancară - Pagina 32
Contabilitatea bancară - Pagina 33
Contabilitatea bancară - Pagina 34
Contabilitatea bancară - Pagina 35
Contabilitatea bancară - Pagina 36
Contabilitatea bancară - Pagina 37
Contabilitatea bancară - Pagina 38
Contabilitatea bancară - Pagina 39
Contabilitatea bancară - Pagina 40
Contabilitatea bancară - Pagina 41
Contabilitatea bancară - Pagina 42
Contabilitatea bancară - Pagina 43
Contabilitatea bancară - Pagina 44
Contabilitatea bancară - Pagina 45
Contabilitatea bancară - Pagina 46
Contabilitatea bancară - Pagina 47
Contabilitatea bancară - Pagina 48
Contabilitatea bancară - Pagina 49
Contabilitatea bancară - Pagina 50
Contabilitatea bancară - Pagina 51
Contabilitatea bancară - Pagina 52
Contabilitatea bancară - Pagina 53
Contabilitatea bancară - Pagina 54
Contabilitatea bancară - Pagina 55
Contabilitatea bancară - Pagina 56
Contabilitatea bancară - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Afacerilor

1. A B C - UL A F A C E R I L - R 1.1. Particularitati ale afacerilor Definirea afacerii - Afacerea , in trecut, avea un inteles limitat,...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Curs Conta

Contabilitatea - disciplina informationala Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care sa-i precizeze rolul în mod formal, informatia a fost...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Ai nevoie de altceva?