Contabilitatea Bancara

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19473
Mărime: 79.32KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Principile de organizare a lucrului de evidenţă şi operaţional în bănci. Particularităţile şi sarcinele contabilităţii.

Banca este o unitate structurală de bază a sferei circulaţiei monetare.Producţia unităţii bancare sunt serviciile legate de organizarea plăţilor şi decontărilor. Evidenţa conturilor persoanelor fizice şi juridice, păstrarea mijloacelor băneşti şi decontărilor, rezultatul activităţii băncii prezintă eficienţa băncii atât pentru bancă cât şi pentru clienţii acesteia. În activitatea bancară un loc important îi revine contabilităţii ce asigură primirea informaţiei privind mişcarea mijloacelor şi a surselor acestora.

Se pot evidenţia următoarele sarcini ale conturilor bancare:

1. Formarea informaţiei privind procesele economice financiare şi rezultatele activităţii băncii necesare pentru conducerea operaţiunilor şi întocmirea dărilor de seamă, adică informaţia trebuie să fie deplină şi concretă.

2. Controlul privind existenţa şi mişcarea mijlocelor băncii, a valorilor materiale şi nemateriale, rezultatele financiare şi alte valori şi surse de formare a lor.

3. Asigurarea la timp a clienţilor băncii cu informaţia exactă privind mişcarea mijloacelor pe conturile acestora ce se efectuează pe baza extrasului de cont.

Principiile contabilităţii operaţiilor bancare sunt următoarele:

- perfectarea documentelor şi reflectarea activităţii economice;

- evaluarea patrimoniului şi obligaţiunilor;

- calcularea costului efectiv al producţiei şi serviciilor prin sumarea cheltuielilor;

- inventarierea mijlocelor unităţii economice în scopul asigurării exacticităţii evidenţei contabile;

- sistematizarea informaţiei primite prin metoda dublei înregistrări în corespundere cu planul de conturi în vigoare.

La etapa actuală în procesul de evidenţă are loc caracteristica genarală a sistemului de gestionare la o dată anumită.

E necesar de menţionat că evidenţa acţiunilor bancare şi unele particularităţi ce sunt condiţionate de specificul sferei de circulaţie monetare deservite de către bănci. Ponderea principală a operaţiunilor efectuate de către bancă o constituie operaţiile legate de mişcare mijloacelor băneşti, plăţilor şi decontărilor.

Din această cauză sunt înaintate cerinţe specifice la perfectarea lor documentară. În structura aparatului de evidenţă se formează o grupă de evidenţă ce duc evidenţa conturilor omogene, după conţinutul lor econom număr de grupe şi componeţa acestora ce depind de activitatea băncii şi mărimea ei. În secţia de decontare lucrătorii se numesc executori de decontare. Ei sunt lucrători de încredere ai băncii ce perfectează şi semnează documente de decontare, conturile şi operaţiunile se repartizează între executori în aşa mod ca fiecare executor să fie asigurat cu volumul necesar de lucru şi să evite întîrzierea prelucrării documentelor.

Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. toate operaţiunile în documente îndeplinite de la clienţi în timpul zilei operaţionale se reflectă în cont în aceeaşi zi;

2. transmiterea documentelor prelucrate la centrul de calcul al documentelor se efectuează în timpul zilei de lucru conform graficului însă nu mai tîrziu de două ore până la sfîrşitul zile de lucru, până ca informaţia să fie prelucrată la întocmirea dărilor de seamă pe ziua de mîine;

3. bilanţul contabil se întocmeşte zilnic nu mai tîrziu de ziua următoare a zilei de lucru. Organizarea lucrului de evidenţă şi operaţional al băncii necesită stabilirea în bancă a unui ordin de trecere a documentelor de la o etapă de prelucrare la alta. Pentru aceasta se întocmeşte graficul şi schema circuitului documentelor. În această schemă se prevăd următoarele:

- timpul necesar pentru prelucrarea documentelor ce au intrat la bancă pînă la începutul zilei de lucru;

- graficul de deservire a clienţilor;

- timpul prevăzut pentru prelucrarea documentelor primite la sfîrşitul zilei operaţionale.

La perfectarea operaţiunilor bancare e necesar de a asigura controlul privind legitimitatea operaţiilor şi păstrarea mijloacelor. Executorul responsabil trebuie să verifice respectarea regulelor de decontare, corectitudinea perfectării documentelor şi să le certifice prin semnătura sa. Dacă doumentele necesită un control suplimentar acestea se transmit controlorului. În timpul verificării controlorul se utilizaeză de specimentele de semnături ale lucrătorilor băncii şi amprenta ştampilei cît şi a clienţilor. După verificarea ducumentelor operaţiile se execută după normele stabilite de bancă.

2. Documentaţia bancară. Clasificarea, tipurile şi circuitul documentelor.

Băncile efectuează un volum mare de operaţiuni care se înregistrează în contabilitate în baza documentelor. Documente utilizate la bancă pentru evidenţa fondurilor şi efectiv controlului forma documentelor bancare. Toate documentele bancare sînt standarte şi unificate. Fiecare document conţine un şir de indici care descriu conţinutul lor. Aceşti indici se numesc rechizite şi la ele se referă: denumirea, data, întocmirea, denumirea emitent cifra conturilor corespodente. Amprenta ştampilei, semnătura persoanelor împuternicite. Aceste rechizite sunt obligatorii, pentru tote documentele.

Preview document

Contabilitatea Bancara - Pagina 1
Contabilitatea Bancara - Pagina 2
Contabilitatea Bancara - Pagina 3
Contabilitatea Bancara - Pagina 4
Contabilitatea Bancara - Pagina 5
Contabilitatea Bancara - Pagina 6
Contabilitatea Bancara - Pagina 7
Contabilitatea Bancara - Pagina 8
Contabilitatea Bancara - Pagina 9
Contabilitatea Bancara - Pagina 10
Contabilitatea Bancara - Pagina 11
Contabilitatea Bancara - Pagina 12
Contabilitatea Bancara - Pagina 13
Contabilitatea Bancara - Pagina 14
Contabilitatea Bancara - Pagina 15
Contabilitatea Bancara - Pagina 16
Contabilitatea Bancara - Pagina 17
Contabilitatea Bancara - Pagina 18
Contabilitatea Bancara - Pagina 19
Contabilitatea Bancara - Pagina 20
Contabilitatea Bancara - Pagina 21
Contabilitatea Bancara - Pagina 22
Contabilitatea Bancara - Pagina 23
Contabilitatea Bancara - Pagina 24
Contabilitatea Bancara - Pagina 25
Contabilitatea Bancara - Pagina 26
Contabilitatea Bancara - Pagina 27
Contabilitatea Bancara - Pagina 28
Contabilitatea Bancara - Pagina 29
Contabilitatea Bancara - Pagina 30
Contabilitatea Bancara - Pagina 31
Contabilitatea Bancara - Pagina 32
Contabilitatea Bancara - Pagina 33
Contabilitatea Bancara - Pagina 34
Contabilitatea Bancara - Pagina 35
Contabilitatea Bancara - Pagina 36
Contabilitatea Bancara - Pagina 37
Contabilitatea Bancara - Pagina 38
Contabilitatea Bancara - Pagina 39
Contabilitatea Bancara - Pagina 40
Contabilitatea Bancara - Pagina 41
Contabilitatea Bancara - Pagina 42
Contabilitatea Bancara - Pagina 43
Contabilitatea Bancara - Pagina 44
Contabilitatea Bancara - Pagina 45
Contabilitatea Bancara - Pagina 46
Contabilitatea Bancara - Pagina 47
Contabilitatea Bancara - Pagina 48
Contabilitatea Bancara - Pagina 49
Contabilitatea Bancara - Pagina 50
Contabilitatea Bancara - Pagina 51
Contabilitatea Bancara - Pagina 52
Contabilitatea Bancara - Pagina 53
Contabilitatea Bancara - Pagina 54
Contabilitatea Bancara - Pagina 55
Contabilitatea Bancara - Pagina 56
Contabilitatea Bancara - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate Bancara

Valorile imobilizate reprezinta bunurile si creantele destinate sa serveasca bancii o perioada îndelungata, fiind compuse din imobilizari...

Contabilitatea Afacerilor

1. A B C - UL A F A C E R I L - R 1.1. Particularitati ale afacerilor Definirea afacerii - Afacerea , in trecut, avea un inteles limitat,...

Curs Conta

Contabilitatea - disciplina informationala Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care sa-i precizeze rolul în mod formal, informatia a fost...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Bazele Contabilității

Obiectivele şi natura contabilităţii Contabilitatea - disciplină informaţională Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i precizeze...

Contabilitate Bancara - Riscuri

Definitia riscului Afacerile aconomice se desfasoara in conditiile existentei a numeroase riscuri deoarece: ~ relatiile furnizor – beneficiar au...

Ai nevoie de altceva?