Contabilitatea Capitalului Propriu

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 24 în total
Mărime: 41.01KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoroi

Extras din document

Elementele capitalului propriu si conturile de evidenta

Formarea capitalului statutar

Marimea aporturilor la capitalul statutar este determinanta de actele de constituire

Aporturile fondatorilor pot fi banesti (mijloace banesti) si nebanesti (bunuri aflate in circuitul civil, drepturi patriomiale)

Aporturile nebanesti se evalueaza in conformitate cu prevederele S.N.C. 2, 13, 16, 25.

Formarea capitalului statutar se reflecta in contabilitate dupa inregistrarea de stat a intreprinderii.

Actiunile, cotele de participatie, la crearea intreprinderii se vand la valoarea nominala sau valoarea de piata ce depaseste valoarea nominala

Formulele contabile la formarea capitalului statutar

Dt 241, 242, 243 Ct 311- Depunerea mijloacelor banesti ca aport la capitalul statutar, in contul achitarii valorii nominale a actiunilor in baza dispozitiei de incasare sau dispozitiei de plata

Dt 313 Ct311- Reflectarea capitalului nevarsat (contract de constituire, statut)

Dt 111, 112, 121, 123 ,131 ,132, 211, 213, 217, 231, 232, 241, 242, 243 Ct 313- Depunerea capitalului nevarsat la valoarea de intrare (Proces verbal de primire-predare, factura fiscala, extras din registrul detinatorilor hartiilor de valoare)

Dt 534 Ct 313- reflectarea TVA aferenta aporturilor nebanesti depusa*

Dt 313 Ct 312- Reflectarea diferentei dintre valoare nominala si valoare de piata a actiunilor

*Nota: mijloacele fixe depuse in capitalul statutar sunt scutite de TVA

Exemplu 1

La 12 martie 2005 fondatorii SRL „Cosmidan” au încheiat un contract de constituire a societăţii al cărui capital statutar este de 8000 lei, din care aporturi nebăneşti în valoare de – 4000 lei. Până la înregistrarea societăţii fondatorii au virat în contul bancar provizoriu mijloace băneşti în proporţie de 40 % din capitalul statutar. La 1 aprilie s-a efectuat înregistrarea de stat a întreprinderii şi astfel la 12 aprilie fondatorii şi-au achitat datoria în capitalul societăţii: mijloace băneşti – 800 lei; „Xerox” color al cărui valoare constituie 4900 lei. Conform deciziei comitetului de conducere a societăţii, suma depăşirii valorii aportului nebănesc asupra părţii sociale cuvenite se consideră drept datorie a societăţii faţă de fondator şi urmează să fie achitată până la sfârşitul lunii curente contra mijloace băneşti. Se cere: de reflectat în conturi operaţiile legate de crearea capitalului statutar al întreprinderii.

Exemplu 1 (rezolvare)

Contabilitatea capitalului nevarsat

Si

Cota neachitata de fondatori aferenta aporturilor la capitalul statutar

Dt 313 Ct 311

Primirea mijloacelor de la fondatori in contul achitarii datoriilor

Dt 121, 123, 111, 112, 242, 243, 211, 213, 217 Ct 313

Modificarea capitalului statutar

Modificarea capitalului statutar se efectueaza prin majorarea sau micsorarea lui, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Decizia privind modificarea capitalului statutar se aproba de adunarea generala a asociatilor (SRL) sau actionarilor (SA) sau organelor puterii de stat (intreprindere de stat, municipala);

Operatiunile de modificare a capitalului statutar se reflecta in contabilitate dupa introducera schimbarilor in Registru de Inregistrare de Stat;

In calitate de docunente justificative pentru inregistrarea modificarilor capitalului statutar in contabilitate servesc extrasul din procesul verbal al adunarii organului imputernicit, statutul intreprinderii, deciyia de inregistrarea a modificarii capitalului statutar eliberata de Oficiul Teritorial al Camerii Inregistrarii de Stat;

Modificarea capitalului statutar se inregistreaza la valoarea nominala.

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalului Propriu.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA

CAPITOLUL 1: INVENTARIEREA – NOTIUNI GENERALE Inventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta elementelor de activ si...

Contabilitatea Salariilor, Asigurarilor Sociale si Protectiei Sociale

Capitolul I Structura datoriilor şi creanţelor privind personalul şi bugetele de asigurări şi protecţie sociale Alături de resursele materiale,...

Proiect Contabilitate Consolidata

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA FUZIUNII Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc separat să se unească în vederea...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Analiza Economico Financiara a Intreprinderii

Aceasta societate a fost constituita in anul 2004 . Denumirea este S.C RECIM GRUP SRL. CUI RO 16942632, J17/1838/2004, CAEN 4521 Are forma...

Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor unei Intreprinderi, Reflectarea Lor in Contul de Profit si Pierderi Studiu de Caz - SC Casvida SA

Rezultatul contabil a fost considerat timp îndelungat cel mai semnificativ indicator de măsurare a performanţelor întreprinderii, reflectate prin...

Capitalul Propriu

Problematica abordată în cadrul lucrării surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiară a capitalurilor. Am ales capitalul propriu deoarece...

Ai nevoie de altceva?