Contabilitatea Capitalului Social

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2975
Mărime: 206.77KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

2.2.1.2. Contabilitatea reducerii capitalului social

Reducerea capitalului social se practica de societatile comerciale în urmatoarele situatii:

- se acumuleaza pierderi semnificative de la un exercitiu la altul care nu pot fi acoperite pe seama altor elemente de capital propriu;

- marimea capitalului social este supradimensionata în raport cu volumul de activitate desfasurata.

În cea de-a doua situatie societatea se confrunta cu o reducere a randamentului financiar al titlurilor de capital emise (reducerea marimii dividendelor acordate pentru o actiune). Pentru a nu se confrunta cu o retragere “în masa” a asociatilor, ca urmare al randamentului redus al titlurilor detinute, societatea prefera sa restituie o parte din valoarea aporturilor la capital, prin rascumpararea unui anumit numar de titluri1 si anularea acestora. În acest mod, masa profitului se împarte la un numar mai redus de titluri, ceea ce conduce la o crestere a randamentului financiar al unui titlu.

Exemplu: La o societate comerciala pe actiuni AGA hotaraste reducerea capitalului social de la 200.000 lei la 150.000 lei. Reducerea capitalului social are drept scop:

a)- acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenti;

b)- rambursarea unei parti din aporturile initiale la capitalul social;

c)- rascumpararea unei parti din actiuni si anularea acestora; pretul de rascumparare a titlurilor este de: i) 52.500 lei;

ii) 49.000 lei.

a) înregistrarea reducerii capitalului social pentru acoperirea pierderilor:

a.

1012 “Capital subscris varsat”

=

117 “Rezultatul reportat”

50.000

50.000

b) 1) Plata catre actionari a sumei reprezentând rambursarile din aportul la capital

b1.

456 “Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul”

=

5121 “Conturi la banci în lei”/ 5311 “Casa în lei”

50.000

50.000

2) Diminuarea capitalului social cu valoarea rambursarilor efectuate.

b2.

1012 “Capital subscris varsat”

=

456 “Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul”

50.000

50.000

c) rascumpararea actiunilor în vederea anularii acestora

ci.

1091 “Actiuni proprii detinute pe termen scurt”

=

5121 “Conturi la banci în lei”/ 5311 “Casa în lei”

52.500

52.500

cii.

1091 “Actiuni proprii detinute pe termen scurt”

=

5121 “Conturi la banci în lei”/ 5311 “Casa în lei”

49.000

49.000

Anularea actiunilor proprii rascumparate

ci.

%

=

1091 “Actiuni proprii detinute pe termen scurt”

52.500

1012 “Capital subscris varsat”

50.000

6583 “Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”

2.500

1 Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate în bilant ca o corectie a capitalului propriu.

cii.

1012 “Capital subscris varsat”

=

%

50.000

-

1091 “Actiuni proprii detinute pe termen scurt”

49.000

7583 “Venituri din vînzarea activelor si alte operatii de capital”

1.000

2.2.1.3. Contabilitatea majorarii capitalului social si a primelor legate de capital

Societatile comerciale care doresc sa-si extinda activitatea, ceea ce necesita folosirea unor resurse de finantare suplimentare, opteaza în general pentru majorarea capitalului social, prin emisiunea de noi actiuni sau parti sociale. La stabilirea pretului de vânzare (valorii de emisiune) a noilor titluri, societatea emitenta trebuie sa respecte urmatoarea corelatie:

VN d VE d VMC, în care:

VMC = Capitaluri proprii/Numar de titluri

Daca noile titluri emise sunt oferite subscriitorilor la nivelul valorii nominale, reflectarea în contabilitate o operatiilor de majorare a capitalului social este identica cu cele prezentate la constituirea acestuia. În situatia în care cedarea titlurilor se face la un pret superior valorii nominale, diferenta între valoarea de emisiune si valoarea nominala reprezinta prima de capital.

Primele legate de capital reprezinta elemente ale capitalurilor proprii si rezulta în urma operatiunilor de majorare a capitalului social prin emisiunea de noi actiuni, fuziunea cu alte societati si conversia datoriilor în actiuni.

În functie de natura lor, primele legate de capital apar sub forma primelor de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor în actiuni.

Prima de emisiune apare în cazul unor noi emisiuni de actiuni sau parti sociale cu aporturi în lichiditati si se determina ca diferenta între pretul de vânzare al noilor titluri si valoarea nominala a titlurilor acordate în schimbul aportului primit. Din punct de vedere economic, prima de emisiune este corelata cu valoarea celorlalte elemente de capital propriu (altele decât capitalul social), existenta la data emisiunii noilor actiuni sau parti sociale, având menirea de a asigura conditii de egalitate la obtinerea viitoarelor dividende, atât pentru actionarii noi, cât si pentru cei vechi.

Prima de fuziune apare cu ocazia majorarii capitalului social prin fuziune si reprezinta diferenta între valoarea bunurilor primite în urma fuziunii si valoarea nominala a titlurilor de capital cedate pentru aceste aporturi.

Prima de aport apare în cazul aporturilor în natura calculându-se ca diferenta între valoarea bunurilor primite ca aport în natura si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale cedate în schimbul acestor aporturi.

Majorarea capitalului social al societatilor comerciale se poate realiza si prin conversia obligatiunilor (datoriilor financiare de natura împrumuturilor obligatare) în actiuni, cu acordul creditorilor (posesorii obligatiunilor). În averea întreprinderii are loc o reducere sau disparitia unui element al capitalului permanent (împrumuturi din emisiuni de obligatiuni) si sporirea capitalului propriu (capitalul social).

Prima de conversie a obligatiunilor în actiuni apare în cazul în care exista

Preview document

Contabilitatea Capitalului Social - Pagina 1
Contabilitatea Capitalului Social - Pagina 2
Contabilitatea Capitalului Social - Pagina 3
Contabilitatea Capitalului Social - Pagina 4
Contabilitatea Capitalului Social - Pagina 5
Contabilitatea Capitalului Social - Pagina 6
Contabilitatea Capitalului Social - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalului Social.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Finantarea Afacerii prin Majorari de Capital Social

Apectele finantarii prezinta importanta cruciala pentru supravietuirea si dezvoltarea intreprinderii. In primul rand, intreprinderea trebuie sa...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Lucrare Practica Contabilitate

1 Contabilitatea capitalurilor Capitalul reprezinta totalitatea surselor de finantare stabile, care prin asociere cu ceilalti factori de productie...

Recunoasterea, Evaluarea și Controlul Activelor Circulante

Bibliografie 51 Cap. I. Tratamentul contabil al activelor circulante in spiritul standardelor internationale 1.1. Structuri privind activele...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor în Unitatea SC Nicolzoe Impex SRL

Argument În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist , adică cuprinde contabilitatea financiară şi...

Impozitul pe Profit

Capitolul I Impozitul – Prezentare generala I.1 Impozitul Impunerea fiscală este o formă de constituire a unei părţi din veniturile statului,...

Ai nevoie de altceva?