Contabilitatea Capitalurilor

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 17 în total
Mărime: 13.69KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: L.Betianu
Este o prezentare Power Point referitoare la Contabilitatea Capitalurilor

Extras din document

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR

Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la constituirea sa.

Capitaluri proprii

Povizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Datorii pe termen mediu şi lung

CAPITALUL SOCIAL (cont 101)

se împarte în:

capital subscris nevărsat (cont 1011)

capital subscris vărsat (cont 1012)

este divizat în:

acţiuni

părţi sociale

ETAPELE CONSTITUIRII CAPITALULUI SOCIAL

1. SUBSCRIEREA CAPITALULUI

456 = 1011

2. VĂSAREA CAPITALULUI

% = 456

5121

5311

21

concomitent,

1011 = 1012

OPERAŢII PRIVIND CREŞTEREA CAPITALULUI SOCIAL

1. ADUCEREA DE APORTURI NOI în bani/natură, presupune parcurgerea aceloraşi etape ca şi la constituirea capitalului social

2. OPERAŢII INTERNE DE CAPITAL:

104, 105 = 1012

106, 129

3. DUBLA MĂRIRE (1+2)

4. CONVERSIA OBLIGAŢIUNILOR ÎN ACŢIUNI

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.ppt

Alții au mai descărcat și

Stabilirea și contabilizarea diferențelor constatate la inventariere

Inventarierea patrimoniului - generalitati Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea Decontarilor cu Terții

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERŢII 1. Definiţie Datoriile şi creanţele pe care întreprinderrea şi le creează în legătură cu înfiinţarea sa, ca...

Contabilitate Curs Nr3

1.Capitalul delimiteaza sursele de finantare cu caracter stabil, ale valorilor economice constituite ca Activ patrimonial ale întreprinderii....

Contabilitate financiară

CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITAL In situatia in care vanzarea titlurilor de capital se face la un prêt superior valorii nominale, intervine...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Contabilitatea Capitalurilor

1. Obiectivele cursului Înţelegeţi şi cunoaşteţi obiectivele contabilităţii financiare a capitalurilor; Analizaţi şi detaliaţi formele de...

Contabilitate consolidată

Capitolul I. Aspecte generale privind grupurile de societati 1.1.Definitia grupurilor de societati Grupul = un ansamblu de societati format din...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?