Contabilitatea Capitalurilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 976
Mărime: 8.94KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosif M.
Contabilitate financiara

Extras din document

1.1 Conţinutul şi structura capitalurilor

Capitalul reprezintă o categorie economică sub formă de numerar, echivalente de numerar (titluri de valoare, investiţii financiare pe termen scurt uşor convertibile în numerar) sau bunuri destinate activităţii economice din care rezultă alte bunuri şi servicii în vederea obţinerii de profit. Din punct de vedere financiar-contabil capitalul deţinut de o entitate reprezintă componenta pasivelor, destinat a finanţa de o manieră durabilă activele.

Această finanţare se realizează pe seama a 2 categorii de surse:

1. surse interne care intervin în momentul înfiinţării când capitalul este procurat prin aportul în natură sau în bani al acţionarilor sau asociaţilor sau pe parcursul funcţionării prin intermediul rezervelor şi a profitului;

2. surse externe de procurare a capitalului care se referă la diverse împrumuturi (împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, credite bancare pe termen lung etc).

Pe considerentul că, capitalul se află la dispoziţia entităţii pe o perioadă mai mare de timp (>1 an) acestea se numesc capitaluri permanente. Capitalurile permanente se regăsesc sub forma capitalului propriu, a provizioanelor şi a datoriilor pe termen lung.

A. Capitalul propriu se defineşte ca interes rezidual al proprietarilor entităţii şi se determină ca diferenţă între totalul activelor şi datoriilor acesteia la un moment dat, adică dreptul acţionarilor sau asociaţilor asupra activelor, după deducerea datoriilor conform relaţiei: CAPITALURI PROPRII = ACTIVE - DATORII

Capitalul propriu se structurează astfel: capital propriu-zis (element de capital propriu nominalizat care se înregistrează distinct în contabilitate pe baza actelor de constituire şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital), prime legate de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului (elemente de capital propriu nenominalizate acumulate de entitate ca urmare a activităţii economice).

B. Provizioanele sunt surse create prin prelevare din rezultatul exerciţiului cu scopul de a se acoperi cheltuieli sau pierderi probabile ale perioadelor viitoare. Astfel, provizioanele sunt pasive cu exigibilitate sau valoare incertă din punct de vedere al datei sau al sumei aferente, constituite pentru elemente cum sunt: litigii, amenzi, cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanţie etc.

C. Datoriile pe termen lung exprimă sursele străine aparţinând entităţii pe o perioadă mai mare de 1 an rezultate din împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, credite bancare pe termen lung, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la...

Contabilitate Curs Nr3

1.Capitalul delimiteaza sursele de finantare cu caracter stabil, ale valorilor economice constituite ca Activ patrimonial ale întreprinderii....

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Contabilitatea Capitalurilor

1. Obiectivele cursului Înţelegeţi şi cunoaşteţi obiectivele contabilităţii financiare a capitalurilor; Analizaţi şi detaliaţi formele de...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitate consolidată

Capitolul I. Aspecte generale privind grupurile de societati 1.1.Definitia grupurilor de societati Grupul = un ansamblu de societati format din...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?