Contabilitatea Capitalurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7222
Mărime: 57.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tutu Anca
Facultatea Finante, Banci, Asigurari si Burse de Valori, ASE

Extras din document

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1. 1 CONCEPTUL DE CAPITAL

Reprezintă :

Totalitatea surselor de finanţare stabile utilizate de întreprindere pentru procurarea activelor necesare existenţei şi funcţionării acesteia .

Totalitatea mijloacelor de producţie create prin munca anterioară a caror posesiune acordă posibilitatea de a obţine produsul muncii altora în formă de profit .

1.2 STRUCTURI DE CAPITALURI

Dacă se ia în considerare criteriul dreptului de proprietate sa a sursei de finanţare , putem distinge următoarele elemente ale capitalului :

a) CAPITALURILE PROPRII ; respectiv surse proprii de finanţare .poate fi definit ca reprezentând interesul rezidual al proprietarilor întreprinderii .Se determinăca diferenţă între totalul activelor şi datoriile acesteia la un moment dat .

b) PROVIZIOANELE : sunt datorii cu exigibilitate mai mare de 12 luni, incerte din punct de vedere al datei scadente sau a sumei de plată .

c) DATORIILE PE TERMEN LUNG : sunt obligaţii de plată cu exigibilitate mai mare de 12 luni, sau nu sunt decontabile pe parcursul unui ciclu de exploatare .

1.3 CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social se asigură la constituirea societăţii comerciale ,prin aporturile în numerar sau în natură depuse da către acţionari sau asociaţi .

Mai poate fi definit ca fiind contravaloarea valorii nominale a acţiunilor subscrise de acţionari sau asociaţi .

Suportul material îl reprezintă acţiunea , ce poate fi evaluată astfel :

- Valoarea nominală , ce reprezintă suma aferentă unei unităţi de capital ,stând la baza calculului capitalului social . Vorbind despre evaluraea acţiunilor ca şi titlu negociabil ,valoarea niminala are o importanţă redusă.În acest caz se va lua în considerare valoarea de piaţăsau cea bursieră .

- Valoarea de emisiune , reprezintă valoarea la care acţiunea este vândută către acţionari sau asociaţiîn momentul constituirii sicietăţii conerciale sau la majorarea capitralului social prinn emisiune suplimentara de acţiuni .

- Valoarea contabilă , determinată ca raport între totalitatea surselor proprii de finanţare şi numărul de acţiuni .

Tranzacţiile privind capiatalul social sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul următoarelor conturi sintetice de gradul I şi II :

- 101 Capital, detaliat astfel : 1011 Capital subscris nevărsat, 1012 Capital subscris vărsat, 1015 Patrimoniul regiei, 1016 Patrimoniul public , cu funcţie contabilă de pasiv . În credit se înregistrează operaţiile privind constituirea sau majorarea capitalului social, iar în debit operaţiile privind reducerea capitalului social . Soldul contului este creditor,reprezentând valoarea capitalului subscris vărsat sau nevărsat de care dispune societatea .

- 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul , utilizat pentrzu reflectarea relaţiilor de decontare între sociatate şi acţionari sau ascociaţi . Se debitează cu valoarea capitalului subscris de acţionari , se creditează la realizarea aporturilor subscrise . Soldul poate fi debitor,reprezentând contravaloarea capitalului subscris şi nedepus încă. Totodată, cu ajutorulacestui cont sunt reflectate ţidatoriile pe care societatea la are faţă de acţionari sau asociaţi, privind rambursarea capitalului subscris şi depus de către aceştia .

Tranzacţiile economice privind capitalulosocial leputem grupa astfel :

a) operaţii privind constituirea capitalului social

b) operaţii privind majorarea capitalului social

c) operaţii privind reducerea capitalului social

1.3.1 Operaţii privind constituirea capitalului social

Capitalul social se constituie odată cu înfiinţarea societăţii comerciale ,ca entitate juridică distinctă şi diferităde proprietarii ei, potrivit legislaţiei în vigoare .

Exemplu

Se constituie o societate comercială , prin emisiune şi subscriere de acţiuni, cu un capital social în valoare de 6.000 lei, divizat în 1.000 acţiuni,valoare nominală 6 lei/buc . Aporturile acţionarilor sunt: 60% în numerar, depuse în contul bancar,40% în natură, sub forma unui nteren . La constituirea societăţii au fost înregistrate cheltuieli de constituire în valoare de 100 lei,platite din contul bancar al societăţii .

1. subscrierea acţiunilor da către acţionari

456

Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = 1011

Capital subscris nevărsat 6.000 lei

2. depunerea aportului de către acţionari

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009

Cap 1 Introducere Începând cu 01.01.2010, Contabilitatea din România se bazează pe OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea “Reglementîrilor contabile...

Contabilitate Financiară

De realizat o monografie contabila. Pornind de la o situaţie iniţială reflectată printrun bilanţ iniţial la o entitate economica cu profil...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor în Unitatea SC Nicolzoe Impex SRL

Argument În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist , adică cuprinde contabilitatea financiară şi...

Fiscalitatea Veniturilor din Munca în Anul 2010

Frecventele modificări ale legislaţiei fiscale, inclusiv prin legile anuale ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat,...

Societatile Comerciale - Organizarea si Tehnica Inventarierii

INTRODUCERE Lucrarea de faţă,” Societatile comerciale. Organizarea si tehnica inventarierii.” prezintă rolul inventarierii în cadrul S.C. STAR...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Ai nevoie de altceva?