Contabilitatea Capitalurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7222
Mărime: 57.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tutu Anca
Facultatea Finante, Banci, Asigurari si Burse de Valori, ASE

Extras din curs

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1. 1 CONCEPTUL DE CAPITAL

Reprezintă :

Totalitatea surselor de finanţare stabile utilizate de întreprindere pentru procurarea activelor necesare existenţei şi funcţionării acesteia .

Totalitatea mijloacelor de producţie create prin munca anterioară a caror posesiune acordă posibilitatea de a obţine produsul muncii altora în formă de profit .

1.2 STRUCTURI DE CAPITALURI

Dacă se ia în considerare criteriul dreptului de proprietate sa a sursei de finanţare , putem distinge următoarele elemente ale capitalului :

a) CAPITALURILE PROPRII ; respectiv surse proprii de finanţare .poate fi definit ca reprezentând interesul rezidual al proprietarilor întreprinderii .Se determinăca diferenţă între totalul activelor şi datoriile acesteia la un moment dat .

b) PROVIZIOANELE : sunt datorii cu exigibilitate mai mare de 12 luni, incerte din punct de vedere al datei scadente sau a sumei de plată .

c) DATORIILE PE TERMEN LUNG : sunt obligaţii de plată cu exigibilitate mai mare de 12 luni, sau nu sunt decontabile pe parcursul unui ciclu de exploatare .

1.3 CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social se asigură la constituirea societăţii comerciale ,prin aporturile în numerar sau în natură depuse da către acţionari sau asociaţi .

Mai poate fi definit ca fiind contravaloarea valorii nominale a acţiunilor subscrise de acţionari sau asociaţi .

Suportul material îl reprezintă acţiunea , ce poate fi evaluată astfel :

- Valoarea nominală , ce reprezintă suma aferentă unei unităţi de capital ,stând la baza calculului capitalului social . Vorbind despre evaluraea acţiunilor ca şi titlu negociabil ,valoarea niminala are o importanţă redusă.În acest caz se va lua în considerare valoarea de piaţăsau cea bursieră .

- Valoarea de emisiune , reprezintă valoarea la care acţiunea este vândută către acţionari sau asociaţiîn momentul constituirii sicietăţii conerciale sau la majorarea capitralului social prinn emisiune suplimentara de acţiuni .

- Valoarea contabilă , determinată ca raport între totalitatea surselor proprii de finanţare şi numărul de acţiuni .

Tranzacţiile privind capiatalul social sunt evidenţiate în contabilitate cu ajutorul următoarelor conturi sintetice de gradul I şi II :

- 101 Capital, detaliat astfel : 1011 Capital subscris nevărsat, 1012 Capital subscris vărsat, 1015 Patrimoniul regiei, 1016 Patrimoniul public , cu funcţie contabilă de pasiv . În credit se înregistrează operaţiile privind constituirea sau majorarea capitalului social, iar în debit operaţiile privind reducerea capitalului social . Soldul contului este creditor,reprezentând valoarea capitalului subscris vărsat sau nevărsat de care dispune societatea .

- 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul , utilizat pentrzu reflectarea relaţiilor de decontare între sociatate şi acţionari sau ascociaţi . Se debitează cu valoarea capitalului subscris de acţionari , se creditează la realizarea aporturilor subscrise . Soldul poate fi debitor,reprezentând contravaloarea capitalului subscris şi nedepus încă. Totodată, cu ajutorulacestui cont sunt reflectate ţidatoriile pe care societatea la are faţă de acţionari sau asociaţi, privind rambursarea capitalului subscris şi depus de către aceştia .

Tranzacţiile economice privind capitalulosocial leputem grupa astfel :

a) operaţii privind constituirea capitalului social

b) operaţii privind majorarea capitalului social

c) operaţii privind reducerea capitalului social

1.3.1 Operaţii privind constituirea capitalului social

Capitalul social se constituie odată cu înfiinţarea societăţii comerciale ,ca entitate juridică distinctă şi diferităde proprietarii ei, potrivit legislaţiei în vigoare .

Exemplu

Se constituie o societate comercială , prin emisiune şi subscriere de acţiuni, cu un capital social în valoare de 6.000 lei, divizat în 1.000 acţiuni,valoare nominală 6 lei/buc . Aporturile acţionarilor sunt: 60% în numerar, depuse în contul bancar,40% în natură, sub forma unui nteren . La constituirea societăţii au fost înregistrate cheltuieli de constituire în valoare de 100 lei,platite din contul bancar al societăţii .

1. subscrierea acţiunilor da către acţionari

456

Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul = 1011

Capital subscris nevărsat 6.000 lei

2. depunerea aportului de către acţionari

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și Diagnostic Fianaciar

Capitolul I Analiza dinamicii si structurii patrimoniului Bilantul financiar Scopul bilantului este acela de a inventaria averea si...

Analiza performanțelor și a riscurilor întreprinderii la SC Electromagnetica SA

1. Situaţiile financiare ale S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. BILANT CONTABIL RON Nr. rd. 1 2 3 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE...

Bilanțul contabil - oglindă a patrimoniului

Asa cum am vazut în capitolele anterioare, informatia contabila este unul din aliatii diverselor categorii de utilizatori ai acestei informatii în...

Contul - element central al partidei duble

Analizam în primul capitol al acestei lucrari evolutia contabilitatii de la o forma primara de prezentare a patrimoniului catre un aliat al...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Contabilitate consolidată

Capitolul I. Aspecte generale privind grupurile de societati 1.1.Definitia grupurilor de societati Grupul = un ansamblu de societati format din...

Inventarierea Patrimoniului

CAP I. ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. NOTIUNEA INVENTARIERII Cu toate precautiile ce si le impune, respectând anumite principii,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?