Contabilitatea Capitalurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 10189
Mărime: 67.80KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii sale.

Din punct de vedere contabil, capitalul reprezintă ansamblul resurselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia întreprinderilor. Aceste surse se compun din:

- capital propriu

- provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

- împrumuturi şi datorii asimilate

Figura 1.1. Structura capitalului

Figura 1.2. Împărţirea capitalului social

Figura 1.3. Formarea capitalului social

I.1. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU

Contabilitatea capitalului propriu se ţine distinct pe componentele sale (figura 1.1).

Contabilitatea sintetică a capitalului propriu se ţine cu ajutorul conturilor:

- 10 „Capital şi rezerve”: 101 „Capital”, 104 „Prime de capital”, 105 „Rezerve din reevaluare”, 106 „Rezerve”

- 11 „Rezultatul reportat”: 117 „Rezultatul reportat”

- 12 „Rezultatul exerciţiului financiar”: 121 „Profit şi pierdere”, 129 „Repartizarea profitului”

- 13 „Subvenţii pentru investiţii”: 131 „Subvenţii pentru investiţii”

1) Contabilitatea capitalului social

Capitalul social se împarte în capital social subscris şi nevărsat (CSSN) şi în capital social subscris şi vărsat (CSSV): capitalul social subscris şi nevărsat este capitalul pe care asociaţii sau acţionarii s-au angajat să îl pună la dispoziţia întreprinderii (este reflectat în documentele constitutive), iar în măsura în care capitalul este eliberat sau capitalizat efectiv în bani şi/sau în natură, el devine capital social subscris şi vărsat (este reflectat în documentele justificative privind vărsămintele de capital: chitanţă, foaie de vărsământ, extras de cont, proces-verbal de preluare).

Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi evidenţiind numărul şi valoarea acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate.

Contabilitatea sintetică se ţine cu ajutorul contului 101 „Capital social”.

Contul 101 „Capital social” ţine evidenţa capitalului subscris şi vărsat de către acţionari sau asociaţi şi se împarte pe conturi sintetice de gradul doi, dintre care cele mai uzuale sunt: 1011 „Capital subscris nevărsat” şi 1012 „Capital subscris vărsat”.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 51
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 52
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 53
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Evaluarea Patrimoniului

9.1. Evaluarea – noţiune Scopul evaluarii: - obţinerea unei imagini fidele asupra elementelor patrimoniale ; - obţinerea unei imagini fidele...

Elementele Bilantului

ELEMENTELE BILANTULUI Elementele bilantului sunt activele, capitalul propriu si datoriile, primul regasindu-se în activul bilantului, iar ultimele...

Aplicatii - Contabilitate de Gestiune

Exemplificarea privind utilizarea conturilor din contabilitatea de gestiune în paralel cu contabilitatea financiara Presupunând funcCionarea unui...

Crearea unei Baze de Date Microsoft Acces

In Access, nu se pot deschide simultan mai multe baze de date. Pentru a crea o baza de date se alegec Blank Database Introducem numele bazei...

Aplicatii Privind Diferite Metode din Contabilitatea de Gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Imobilizări Necorporale

Acest Standard se ocupa de tratamentul contabil aplicabil imobilizarilor necorporale. În conformitate cu acest Standard, o entitate trebuie sa...

Ai nevoie de altceva?