Contabilitatea Capitalurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 10189
Mărime: 67.80KB (arhivat)
Publicat de: Safta Nechita
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii sale.

Din punct de vedere contabil, capitalul reprezintă ansamblul resurselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia întreprinderilor. Aceste surse se compun din:

- capital propriu

- provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

- împrumuturi şi datorii asimilate

Figura 1.1. Structura capitalului

Figura 1.2. Împărţirea capitalului social

Figura 1.3. Formarea capitalului social

I.1. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU

Contabilitatea capitalului propriu se ţine distinct pe componentele sale (figura 1.1).

Contabilitatea sintetică a capitalului propriu se ţine cu ajutorul conturilor:

- 10 „Capital şi rezerve”: 101 „Capital”, 104 „Prime de capital”, 105 „Rezerve din reevaluare”, 106 „Rezerve”

- 11 „Rezultatul reportat”: 117 „Rezultatul reportat”

- 12 „Rezultatul exerciţiului financiar”: 121 „Profit şi pierdere”, 129 „Repartizarea profitului”

- 13 „Subvenţii pentru investiţii”: 131 „Subvenţii pentru investiţii”

1) Contabilitatea capitalului social

Capitalul social se împarte în capital social subscris şi nevărsat (CSSN) şi în capital social subscris şi vărsat (CSSV): capitalul social subscris şi nevărsat este capitalul pe care asociaţii sau acţionarii s-au angajat să îl pună la dispoziţia întreprinderii (este reflectat în documentele constitutive), iar în măsura în care capitalul este eliberat sau capitalizat efectiv în bani şi/sau în natură, el devine capital social subscris şi vărsat (este reflectat în documentele justificative privind vărsămintele de capital: chitanţă, foaie de vărsământ, extras de cont, proces-verbal de preluare).

Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi evidenţiind numărul şi valoarea acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate.

Contabilitatea sintetică se ţine cu ajutorul contului 101 „Capital social”.

Contul 101 „Capital social” ţine evidenţa capitalului subscris şi vărsat de către acţionari sau asociaţi şi se împarte pe conturi sintetice de gradul doi, dintre care cele mai uzuale sunt: 1011 „Capital subscris nevărsat” şi 1012 „Capital subscris vărsat”.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 51
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 52
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 53
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Amortizarea

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Impozitul pe Profit

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?