Contabilitatea Capitalurilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8343
Mărime: 52.65KB (arhivat)
Publicat de: Mia-Agata Popovici
Cost: Gratis

Extras din curs

Contabilitatea financiara a entitatilor economice este o contabilitate de angajamente, potrivit careia efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atinci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce trezoreria este incasata sau platita. Deci, aparitia angajamentului (suma de plata/de incasat) este inregistrata in contabilitate intr-o prima etapa, urmand ca decontarea acestuia (plata/incasare) sa aiba loc intr-o etapa ulterioara.

Obiectul contabilitatii financiare a entitatilor economice il formeaza: resursele economice controlate de intreprindere, performanta si modificarile in performantele economice ale intreprinderii.

Metoda contabilitatii contureaza modul de studiu si de cercetare a obiectului contabilitatii, precum si mijloacele utilizate pentru realizarea sarcinilor sale. Astfel, se infaptuieste interdependenta si conditionarea dintre obiectul si metoda contabilitatii, intrucat obiectul arata ce trebuie studiat si cercetat, iar metoda ne spune cum trebuie realizat obiectul sau de studiu, cu ajutorul principiilor fundamentale: principiul dublei reprezentari, principiul dublei inregistrari, principiul inregistrarii cronologice si sistematice, principiul inregistrarii sintetice si analitice, principiul generalizarii si sintetizarii.

Obiectivul fundamental al contabilitatii il reprezinta furnizarea de informatii care sa ofere o imagine fidela asupra pozitiei financiare, performantelor si modificarilor in pozitia si performantele financiare ale entitatii. In acest sens, principiile ce trebuie avute in vedere la organizarea contabilitatii financiare, cuprinse in legislatia romaneasca, in conformitate cu directivele contabile europene, sunt:

• Continuitatea activitatii

• Permanenta metodelor

• Prudenta

• Independenta exercitiului

• Evaluarea separata a elementelor de active economnice, datorii si capitaluri proprii

• Intangibilitatea bilantului de deschidere

• Necompensarea

• Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

• Principiul pragului de semnificatie

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1. Contabilitatea capitalului social

2. Contabilitatea primelor legate de capital

3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare

4. Contabilitatea rezervelor

5. Contabilitatea rezultatului reportat

6. Contabilitatea rezultatului exerciţiului

CONCEPTE DE BAZĂ Capital social, capital propriu, capital străin, capital permanent, subvenţii, provizioane, acţiuni, obligaţiuni, prime legate de capital, rezerve cu caracter general, rezerve din reevaluare, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat, imprumuturi pe termen lung.

OBIECTIVE a) Definirea şi explicarea conceptelor menţionate mai sus; b) Inregistrarea tranzacţiilor care implică modificări ale capitalurilor entităţii economice şi explicarea implicaţiilor pe care le generează asemenea tranzacţii; c) prezentarea diferitelor modalităţi de finanţare a unei entităţi.

RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL

Pentru o bună inţelegere a textului propus in acest modul se recomandă analizarea sa in ordinea prezentată, concomitent cu rezolvarea unor studii de caz absolute necesare datorită pragmatismului accentuat al contabilităţii

REZULTATE AŞTEPTATE a) Inţelegerea rolului capitalurilor in cadrul entităţii, a implicaţiilor pe care o anumită structură a acestora le poate avea asupra echilibrului financiar;

b) Contabilizarea corectă a tranzacţiilor de constituire, majorare sau diminuare a capitalurilor entităţii, in condiţii

diferite;

c) Inţelegerea din punct de vedere contabil a noţiunilor de rezultat al exerciţiului şi rezultat reportat;

d) Inţelegerea din punct de vedere contabil a operaţiilor privind creditele bancare şi alte imprumuturi atrase pe termen lung.

Noţiunea de capital are cel puţin trei accepţiuni principale:

1. O accepţiune economică potrivit căreia capitalul este o categorie economică care exprimă totalitatea resurselor materiale, acumulate şi reproductibile, care prin asociere cu ceilalţi factori de producţie, participă la realizarea de noi bunuri economice, in scopul obţinerii unui profit.

2. O accepţiune financiară potrivit căreia capitalul este o resursa care generaza cu timpul profit.

3. O accepţiune juridică potrivit căreia capitalul este un drept, o relaţie intre individ sau grup de indivizi şi ansamblul de bunuri cuprinzand: bani, maşini, echipamente, clădiri, materii prime şi materiale, pămant, hartii de valoare, creanţe, deci total active.

Corelat cu această ultimă accepţiune “din punt de vedere financiar – contabil capitalurile deţinute de asociaţi sau acţionari reprezintă componente ale pasivului patrimonial destinat a finanţa de o manieră durabilă activul patrimonial. Pe considerentul că ele se află la dispoziţia agenţilor economici pe o perioadă mai mare de timp, de regulă mai mare de un an, ele poartă denumirea de capitaluri permanente.” In viziunea cadrului conceptual contabil IASB, capitalul propriu „reprezintă dreptul acţionarilor (interesul rezidual) in activele intreprinderii, după deducerea tuturor datoriilor acesteia”.

În funcţie de provenienţa şi apartenenţa sa, capitalul poate fi structurat în:

- capitaluri proprii;

- subvenţii pentru investiţii (legate de capital);

- provizioane pentru riscuri şi cheltuieli;

- datorii pe termen lung.

Capitalurile proprii - reprezintă totalitatea capitalurilor asociaţilor şi(sau) acţionarilor, care corespund sumei algebrice a următoarelor elemente:

- capitalul propriu-zis (social, patrimoniul regiei, patrimoniul public);

- primele legate de capital;

- rezervele din reevaluare;

- rezervele;

- acţiunile proprii;

- profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită, reportate din anii precedenţi;

- rezultatul exerciţiului.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea rapoartelor financiar-contabile

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE SCHAEFFLER ROMÂNIA S.R.L. 1.1. Denumire, înființare, capital Grupul Schaeffler este una dintre cele mai...

Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

Societatea pe actiuni poate emite obligatiuni la purtator sau nominative pt o suma care san u depaseasca trei patrimi din capitalul varsat si...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?