Contabilitatea Capitalurilor

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 74 în total
Mărime: 162.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: POPA IOAN
ARE CA SI OBIECTIVE Exprimarea conţinutului, rolul şi structura capitalurilor

Extras din document

1. Obiectivele cursului

Înţelegeţi şi cunoaşteţi obiectivele contabilităţii financiare a capitalurilor;

Analizaţi şi detaliaţi formele de constituire, majorare şi micşorare a capitalului social al entităţilor economice;

Explicaţi modalităţile de formare şi repartizare a rezultatul financiar degajat

de activităţile entităţilor economice;

Descrieţi formele de capitalizare externă a entităţilor economice prin diferite

modalităţi cum ar fi: împrumutul obligatar, împrumutul bancar, intersocietar

şi alte forme de finanţare;

Cunoaşteţi şi să aplicaţi diferitele forme de acoperire a riscurilor prin

mecanismul provizioanelor;

Rezolvaţi aplicaţiile cu caracter practic ce privesc contabilitatea financiară a

capitalurilor.

2. Conţinutul, rolul şi structura capitalurilor

Noţiunea de capital are cel puţin trei accepţiuni principale:

O accepţiune economică, potrivit căreia capitalul este o categorie economică care exprimă totalitatea resurselor materiale, acumulate şi reproductibile, care, prin asociere cu ceilalţi factori de producţie participă la realizarea de noi bunuri economice, în scopul obţinerii unui profit (capital real, capital tehnic sau fizic, bunuri investiţionale, bunuri capital, bunuri instrumentale, capital echipament).

2. O accepţiune financiară, potrivit căreia capitalul este resursa care, cu timpul, produce avantaje(profit). Este în relaţie pozitivă cu investirea şi negativă cu consumul.

3. O accepţiune juridică, potrivit căreia capitalul este un drept, o relaţie între individ sau grup de indivizi si ansamblul de bunuri cuprinzând: bani, maşini, echipamente, clădiri, materii prime şi materiale, pământ, hârtii de valoare, creanţe, deci total active.

2. Delimitări, clasificări, evaluare, prezentare

Potrivit accepţiunii juridice, cu largi implicaţii financiar-contabile, categoria economică de capital cuprinde:

- Capitalurile proprii;

- Patrimoniul propriu şi public al regiilor autonome;

- Capitalurile împrumutate şi datoriile asimilate, pe termen lung;

Corelat cu această ultimă accepţiune, “din punct de vedere financiar-contabil capitalurile deţinute de asociaţi sau acţionari (agenţi economici) reprezintă componente ale pasivului patrimonial destinat a finanţa de o manieră durabilă activul patrimonial.

Pe considerentul că ele se află la dispoziţia agenţilor economici pe o perioadă mai mare de timp, de regulă mai mare de un an, ele poartă denumirea de capitaluri permanente”.

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.ppt

Alții au mai descărcat și

Riscul Valutar Bancar

CAPITOLUL 1 ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI 1.1 Noțiunea de risc bancar 1.1.1Scurt istoric Caracteristica...

Contabilitatea Capitalurilor

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la...

Contabilitate Curs Nr3

1.Capitalul delimiteaza sursele de finantare cu caracter stabil, ale valorilor economice constituite ca Activ patrimonial ale întreprinderii....

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitate consolidată

Capitolul I. Aspecte generale privind grupurile de societati 1.1.Definitia grupurilor de societati Grupul = un ansamblu de societati format din...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?