Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6814
Mărime: 37.96KB (arhivat)
Publicat de: Abel Jianu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1. Structura capitalurilor proprii şi asimilate 2
 2. 2. Contabilitatea capitalului social şi a elementelor asimilate 2
 3. 2.1. Contabilitatea majorării capitalului social 4
 4. 2.2. Contabilitatea micşorării capitalului social 10
 5. 3. Contabilitatea primelor legate de capital 12
 6. 4. Contabilitatea rezervelor 15
 7. 5. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii 16
 8. 6. Contabilitatea rezultatelor financiare 17
 9. 7. Contabilitatea provizioanelor asimilate capitalului 19
 10. 8. Contabilitatea datoriilor subordonate 22

Extras din curs

1. Structura capitalurilor proprii şi asimilate

Capitalurile băncilor sunt formate din totalitatea fondurilor aflate la dispoziţie cu caracter de permanenţă sau de lungă durată.

Capitalul propriu al băncilor este format din totalitatea elementelor de capital aparţinând acţionarilor sau asociaţilor, adică din următoarele: capital social, prime şi rezerve de capital, fondurile constituite din profit, diferenţele de reevaluare, profitul nerepartizat, subvenţiile şi fondurile publice alocate şi provizioanele reglementare şi pentru riscuri şi cheltuieli.

Se asimilează capitalului propriu datoriile subordonate reprezentând împrumuturi pe lungă durată de care banca se foloseşte ca şi de cele proprii, unele dintre ele putându-se converti în acţiuni sau părţi sociale.

Având în vedere componenta variată a capitalurilor pentru evidenţa lor a fost rezervată o întreagă clasă de conturi, clasa 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", în cadrul căreia conturile sunt sistematizate pe grupe, reprezentând structurile definitorii ale capitalurilor.

2. Contabilitatea capitalului social şi a elementelor asimilate

Capitalul social este egal cu suma valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale, a primelor şi rezervelor încorporate în capital sau a altor elemente care duc la modificarea valorii acestuia.

În cadrul acţiunii de constituire şi de mărire a capitalului social se remarcă două operaţiuni: subscrierea şi vărsarea. De aceea distingem două componente ale capitalului: capitalul subscris nevărsat şi capitalul subscris vărsat.

Capitalul subscris nevărsat nu are în contrapartidă o componenţă materială, el reprezentând doar un angajament care se traduce într-o creanţă faţă de acţionari sau asociaţi.

Contabilitatea capitalului se realizează cu ajutorul contului 501 "Capital social", detaliat în două conturi sintetice de gradul al doilea pe componentele sale:

- 5011 "Capital subscris nevărsat" şi

- 5012 "Capital subscris vărsat".

Evidenţa creanţelor constiuite faţă de acţionari sau asociaţi, la subscriere, se realizează cu ajutorul contului 508 ''Acţionari sau asociaţi", care pot fi în lei sau în devize.

În timp ce subscrierea în lei se înregistrează printr-o singură formulă:

508 "Acţionari sau asociaţi" = 5011 "Capital subscris nevărsat"

subscrierea în devize necesită două formule contabile astfel:

- reflectarea creanţei în devize:

508 "Acţionari sau asociaţi" = 3721 "Poziţie de schimb"

- includerea în capital a echivalentului în lei a devizelor subscrise:

3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" = 5011 "Capital subscris nevărsat"

Aportul acţionarilor sau asociaţilor poate să fie în natură (în imobilizări) sau în bani şi se poate înregistra astfel:

%

Conturile curente sau de lichidităţi, pentru aportul în bani

442 "Imobilizări corporale ale

activităţii de exploatare" = 508 "Acţionari sau asociaţi"

Odată cu acestea se înregistrează transformarea capitalului nevărsat în capital vărsat:

5011 "Capital subscris nevărsat" = 5012 "Capital subscris vărsat"

Capitalul social mai poate fi majorat şi prin înglobarea în capital a altor elemente ale capitalului propriu: rezerve şi prime de capital, a profitului reportat sau a profitului net realizat la închiderea exerciţiului financiar şi prin convertirea obligaţiunilor în acţiuni, operaţiuni care se pot înregistra astfel:

%

51 Conturile privind primele

şi rezervele de capital înglobate

581 "Rezultatul reportat"

592 "Repartizarea profitului"

3251 "Obligaţiuni" = 5012 "Capital subscris vărsat"

Capitalul social poate fi diminuat prin acoperirea pierderilor reportate sau a celor realizate la închiderea exerciţiului financiar, precum şi prin anularea acţiunilor proprii răscumpărate:

5012 "Capital subscris vărsat" = %

581 "Rezultatul reportat"

591 "Profit sau pierdere"

508 "Acţionari sau asociaţi"(anulare acţiuni)

Răscumpărarea acţiunilor se înregistrează în debitul contului 508 "Acţionari sau asociaţi", în corespondenţă cu conturile curente sau de lichidităţi.

Se asimilează capitalului social, contravaloarea în lei a fondurilor puse la dispoziţia sucursalelor din România, sub formă de datorii, de către băncile cu sediul în străinătate, care se reflectă în creditul contului de pasiv 502 "Elemente asimilate capitalului".

Primirea resurselor în devize de către sucursalele din România se înregistrează astfel:

- primirea devizelor:

111 "Cont curent la BNR" (sau 121, 122) = 3721 "Poziţie de schimb"

- încorporarea contravalorii în lei, în elemente de capital:

3722 "Contravaloarea poziţiei schimb" = 502 "Elemente asimilate capitalului"

În elementele de capital se pot îngloba şi profiturile sucursalelor reportate sau cele realizate la închiderea exerciţiului.

Contul 502 "Elemente asimilate capitalului" se debitează cu diminuări ale fondului (sume retrase de centrala bancară din străinătate) în corespondenţă cu contul 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb". Această operaţie implică, desigur, şi înregistrări în contul 3721 "Poziţie de schimb".

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor Proprii și Asimilate - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii si Asimilate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitate Financiară

Bibliografie: • Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.1, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2002 (pag. 57-60; 61-63; 64-66;...

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Contabilitatea capitalului social

ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care...

Operații cu clasele de conturi

SC. Pata De Culoare.SRL Florile…ne înconjoară în orice situaţie ne-am afla: botez, nuntă, înmormantare. Ele reprezintă de multe ori “pata de...

Aspecte teoretice și practice privind înregistrarea în contabilitate a veniturilor

INTRODUCERE Instituțiile de credit sunt reprezentate de: bănci, organizații cooperatiste de credit, bănci de economisire și creditare în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea Societăților Bancare

Capitolul I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN SOCIETĂŢILE BANCARE 1.1. REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ŢINEREA...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului La O Entitate

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate Financiară

I. Operaţiuni privind contabilitatea capitalurilor 1. Reflectarea modalităţilor de evaluare a capitalului social În principiu, capitalurile se...

Ai nevoie de altceva?