Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi și active similare

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2528
Mărime: 15.02KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosif Anda
cursul respectiv intra in materia de examen la contabilitate financiara, anul 2 finante-banci

Extras din document

2.1.3 Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi şi active similare

În această categorie se disting 2 structuri: cea a concesiunilor şi cea a brevetelor, licenţelor, mărcilor şi a altor drepturi şi active similare.

A. Contabilitatea concesiunilor

Regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile comerciale pot valorifica o parte din bunurile atribuite şi prin procedura de administrare indirectă, prin care acestea îşi menţin dreptul de proprietate, dar cedează condiţionat dreptul de folosinţă unor persoane, asigurându-şi pe această cale valorificarea potenţialului elementelor cedate. O asemenea procedură este concesiunea. Concesiunea este convenţia între părţi, care constă în cedarea condiţionată pe timp limitat a dreptului de exploatare a unor active, servicii, bunuri sau terenuri în schimbul unui preţ numit redevenţă. În contractul de concesiune, partea care trimite spre administrare obiectul sau activitatea se numeşte concedent, iar partea care preia bunurile sau activitatea se numeşte concesionar.

Operaţiunile ce decurg din derularea contractului de concesiune se vor înregistra în contabilitate în funcţie de prevederile contractuale astfel:

- în cazul în care contractul nu prevede o valoare amortizabilă a concesiunii, ci doar plata unor redevenţe lunare, concesiunea nu se recunoaşte ca activ, respectiv ca imobilizare necorporală;

- în cazul în care contractul prevede o durată şi o valoare totală a concesiunii concesiunea se reflectă ca imobilizare necorporală; în acest caz amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de utilizare a acesteia, stabilită potrivit contractului.

Cazul 1 nu se utilizează contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” (la concesionar);

Cazul 2 se utilizează la concesionar contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” (A). În debit se înregistrează valoarea totală a concesiunii primite în corespondenţă cu creditul contului 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”. În credit se înregistrează valoarea amortizată a concesiunilor scoase din evidență. Soldul contului debitor reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale existente.

În creditul contului 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se înregistrează valoarea concesiunilor primite, iar în debit se înregistrează redevenţa datorată (de concesionar) şi facturată de proprietarul bunului cedat în concesiune ce trebuie achitată la termenul scadent prevăzut în contract (ex: trimestrial). Soldul contului creditor reprezintă contravaloarea pe care entitatea (concesionarul) pe care le are de achitat până la expirarea perioadei de concesionare.

B. Contabilitatea brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi şi active similare

Brevetele, licenţele, mărcile de comerţ etc. constituie valori de natura drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, pe care le deţine entitatea ca urmare a achiziţiei sau obţinerii cu resurse proprii, precum şi ca aport la capitalul acesteia.

Invenţia este creaţia ştiinţifică şi tehnică ce constituie noutate şi progres faţă de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, care nu a mai fost brevetată sau făcută public în ţară sau străinătate. Brevetul, ca titlu de protecţie al invenţiei, prin care se asigură titularului, dreptul de folosinţă exclusivă a acesteia se concretizează într-un document oficial prin care se certifică de către organul de stat competent, calitatea de inventator.

Licenţa este contractul prin care posesorul unui brevet cedează cuiva dreptul de exploatare asupra invenţiei sale

Mărcile de fabrică sunt semne distinctive folosite de entitate pentru deosebirea produselor, lucrărilor sau serviciilor sale, de cele identice sau similare ale altor entităţi. Se prezintă sub forma certificatelor de origine, constituite din cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice

Mărcile de comerţ indică faptul că un anumit bun e comercializat de o anumită entitate comercială care garantează compărătorului calitatea acestuia

Contabilitatea acestor valori se realizează cu ajutorul contului 205. Rolul contului este de a evidenţia această componentă de imobilizări necorporale aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi. În debitul contului se înregistrează brevetele, mărcile comerciale şi alte active similare achiziţionate în corespondenţă cu creditul contului 404 „Furnizori de imobilizări”, aportate în corespondenţă cu creditul contului 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul” sau dobândite pe alte căi (primite cu titlu gratuit), precum şi imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor în corespondenţă cu creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare” .

În creditul contului se înregistrează:

- valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor, mărcilor şi a altor drepturi şi active similare scoase din evidenţă în corespondenţă cu debitul contului 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”;

- amortizarea brevetelor, licenţelor, mărcilor şi a altor drepturi şi active similare scoase din evidenţă în corespondenţă cu debitul contului 2805 „Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”.

Soldul debitor reprezintă brevetele, licenţele, mărcile şi alte drepturi şi active similare existente.

Preview document

Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi și active similare - Pagina 1
Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi și active similare - Pagina 2
Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi și active similare - Pagina 3
Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi și active similare - Pagina 4
Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi și active similare - Pagina 5
Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și a altor drepturi și active similare - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Concesiunilor, Brevetelor, Licentelor, Marcilor Comerciale si a Altor Drepturi si Active Similare.doc

Alții au mai descărcat și

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Contabilitatea Imobilizărilor

1.Conţinutul, evaluarea, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate Activele reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Activele Imobilizate

1. Obiective Identificarea categoriilor de imobilizări în cadrul unei entităţi şi a importanţei pe care o au în derularea activităţii; 2....

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Activelor Imobilizate la Entitatea Patrimonială

INTRODUCERE Motto: “ Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă ! ” Leonardo da Vinci Complexitatea...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE Este important de reţinut că, până la finele anului 2003, în România activele imobilizate existente în...

Imobilizările Necorporale

Cap.I Noţiuni generale privind imobilizările necorporale I.1 Conceptul de imobilizări necorporale Activele necorporale există de foarte mult...

Concepte Teoretice Privind Organizarea și Conducerea Contabilității

CAPITOLUL I Concepte teoretice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 1.1 Definirea şi structura imobilizărilor. Locul...

Contabilitatea Imobilizărilor

1.Conţinutul, evaluarea, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate Activele reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat...

Contabilitate financiară - partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Ai nevoie de altceva?