Contabilitatea Consumurilor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Consumurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Galina Badicu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Ca proces de bază al întreprinderilor producătoare se consideră procesul de producţie. În acest proces bunurile depozitate se utilizează şi în contabilitate se prezintă sub forma consumurilor de producţie. Conform prevederilor SNC 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, consumurile care se atribuie produsului fabricat formează costul de producţie al acestora. În componenţa costului se include:

- Consumuri directe de materiale;

- Consumuri directe privind retribuirea muncii;

- Consumuri privind contribuţiile la asigurări sociale;

- Consumuri indirecte de producţie;

Consumurile de materiale cuprind: la întreprinderile de producţie - consumurile directe de materiale, la întreprinderile de prestări servicii - consumurile de materiale. La întreprinderile comerciale consumurile de materiale nu se includ în costul mărfurilor, ci se trec la cheltuielile perioadei.

Consumurile privind retribuirea muncii includ: la întreprinderile de producţie consumurile directe privind retribuirea muncii, la întreprinderile de prestări servicii - consumurile privind retribuirea muncii. La întreprinderile comerciale consumurile produselor fabricate şi soldurilor producţiei în curs de execuţie în sumă totală, indiferent de nivelul utilizării efective a capacităţilor de producţie.

Consumurile indirecte de producţie sunt legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunilor de producţie (secţiilor, sectoarelor, unităţilor de producţie). Acestea apar la întreprinderile activităţii de producţie şi de prestări servicii şi se subdivizează în:

- consumuri variabile, a căror mărime depinde de modificarea volumului producţiei (retribuirea muncii prestată de muncitorii auxiliari, costul materialelor consumate etc.);

- consumuri constante, a căror mărime nu depinde relativ de volumul producţiei (uzura calculată, consumurile privind întreţinerea şi exploatarea clădirilor şi utilajului).

La calcularea costului de producţie se ia în consideraţie şi producţia în curs de execuţie, dacă există. Producţia în curs de execuţie reprezintă consumurile de materie primă sau materiale, care nu au trecut toate stadiile de prelucrare conform procesului tehnologic.

Pentru evidenţa consumurilor de producţie se utilizează următoarele conturi de activ: 811 „Producţia de bază”; 812 „Producţii auxiliare”(în cazul acordării serviciilor reciproce de către însăşi întreprindere. La activităţile auxiliare se pot referi: secţia de scule, transport, energie electrică, termică, reparaţie, cazangeria); 813 „Consumuri indirecte de producţie”. Aceste conturi n – au sold, iar la sfârşitul fiecărei perioade ele se închid:

- Conturile 811 „Producţia de bază” şi 812 „Producţii auxiliare” cu contul 215 „ Producţia în curs de execuţie”;

- Contul 813 „Consumuri indirecte de producţie” cu conturile 811 „Producţia de bază” şi 812 „Producţii auxiliare”.

1. Contabilitatea consumurilor activităţii de bază

Contul 811„Producţia de bază” este destinat generalizării informaţiei privind consumurile pentru fabricarea produselor, prestarea de servicii şi determinarea costului lor efectiv.

În debitul acestui cont se reflectă soldul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune (care se trece din contul contabilităţii financiare 215 „ Producţia în curs de execuţie” ), consumurile pentru fabricarea produselor în perioada de gestiune,

iar în creditul contului – costul efectiv al produselor fabricate, rebutului definitiv, deşeurilor recuperabile, precum şi soldul producţie în curs de execuţie la sfârşitul perioadei de gestiune (care se trece în contul contabilităţii financiare 215 „ Producţia în curs de execuţie” ).

Costul de producţie se poate calcula:

- Pe producţia totală;

- Pe feluri de produse;

- Pe o unitate de produs.

Costul producţiei totale (C. Pt) se determină în felul următor:

(C. Pt) = Producţia în curs de execuţie + consumurile pentru fabricarea produselor în perioada de gestiune - producţie în curs de execuţie la sfârşitul perioadei de gestiune

Costul unui fel de produs (C.Fp) se calculează pe baza aceloraşi consumuri, dar în baza datelor pe fiecare produs separat (analitic).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Consumurilor.doc