Contabilitatea Datoriilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Datoriilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 27 de pagini .

Profesor: Dna Grigoroi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Contabilitatea datoriilor comerciale

Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori, antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, serviciile de care a beneficiat şi avansurile primite;

Datoriile comerciale se constată şi se contabilizează la valoarea nominală în baza facturii fiscale sau contului de plată prezentat;

Achitarea datoriilor poate fi efectuată cu mijloace băneşti prin transfer, ce se confirmă de extrasul de la bancă însoţit de dispoziţia de plată, sau cu mijloace băneşti în numerar din casierie confirmate de dispoziţia de plată de casă, sau prin intermediul titularului de avans prezentându-se decontul de avans împreună cu documentele justificative;

Datoriile comerciale

Evidenţa analitică a datoriilor comerciale se ţine pe fiecare furnizor, antreprenor pe termene de apariţie şi de stingere a datoriilor;

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale sunt destinate conturile 521, 522, 523.

Datoriile comerciale în valută străină se reflectă în contabilitate în lei la cursul oficial de schimb la data efectuării operaţiei;

În rapoartele financiare datoriile comerciale în valută străină se reevaluează la cursul oficial la data întocmirii acestora.

Contabilitatea datoriilor privind facturile comerciale

Achitarea datoriei:

prin transfer de la conturile curente Dt 521 Ct 242, 243, 244

in numerar Dt 521 Ct 241, 227

pe seama creditelor bancare Dt 521 Ct 411, 411

prin decontarea reciproca a datoriilor cu creantele Dt 521 Ct 221

Pe seama avansurilor primite Dt 521 Ct 224

Sold initial

Formarea datoriei:

la procurarea activelor Dt 111, 112, 121, 123, 211, 213, 217 Ct 521;

la serviciile primite Dt 112, 121, 211, 213, 217, 811, 813, 812, 712, 713, 721, 723 Ct 521;

Reflectarea TVA Dt 534 Ct 521

Exemplu

Întreprinderea „Olanta” SRL la 15 ianuarie a acordat întreprinderii „Altex - Grup” SRL avans în mărime de 42 000 lei în contul procurării ulterioare a materiilor prime. La 30 ianuarie a avut loc aprovizionarea cu materiale în valoare de 55000 lei, TVA – 20%. Achitarea definitivă cu furnizorul a fost efectuată la 10 februarie.

Se cere: de contabilizat operaţiile economice privind aprovizionarea cu materiale şi efectuarea decontărilor cu furnizorul.

Exemplu (rezolvarea)

Contabilitatea avansurilor pe termen scurt primite

Trecerea avansului in contul stingerii creantelor

Dt 523 Ct 221, 228, 229;

Restituirea avansului primit

Dt 523 Ct 241, 242, 243;

Casarea avansului primit, la expirarea duratei de prescriptie

Dt 523 Ct 612

Sold initial

Primirea avansurilor:

la conturile curente*

Dt 242,243 Ct 523;

In numerar*

Dt 241 Ct 523

*Dt 225 Ct 534-reflectarea TVA de la avansul primit

Exemplu

Întreprinderea comercială „Acozatex” SRL expediază mărfuri unui cumpărător, în valoare de 45000 lei, TVA – 20 %. Cumpărătorul s-a achitat în prealabil în mărime de 60 % din valoarea livrării, ulterior s-a achitat definitiv, toate achitările se fac prin contul de decontare. Costul mărfurilor vândute este de 38000 lei.

Se cere: de contabilizat operaţiile economice privind primirea avansului de la cumpărător, livrarea mărfurilor şi încasarea mijloacelor băneşti din vânzare.

Exemplu (rezolvarea)

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Datoriilor Comerciale.ppt

Alte informatii

Este o prezentare in Power Point,la cursul Contabilitatea intreprinderii