Contabilitatea de Gestiune

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 37863
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.univ.drd. Anton Carmen
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

Modulul 1. Conţinutul şi importanţa contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor

Introducere 9

Obiectivele modului 9

M1.U1. Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune 10

M1.U1.1. Introducere 10

M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 11

M1.U1.3. Aspecte privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune 11

M1.U1.4. Etape în evoluţia contabilităţii de gestiune şi obiectivele acesteia 16

M1.U1.5. Funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune 19

M1.U1.6. Rezumat 21

M1.U1.7. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 22

M1.U2. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea costurilor 24

M1.U2.1. Introducere 24

M1.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 24

M1.U2.3. Noţiunea şi sfera de cuprindere a costurilor şi contabilităţii de gestiune 25

M1.U2.4. Clasificarea cheltuielilor care formează costul producţiei 28

M1.U2.5. Rezumat 32

M1.U2.6. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 33

Bibliografie Modul 1 35

Modulul 2. Organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor

Introducere 36

Obiectivele modului 36

M2.U1. Premisele organizării contabilităţi de gestiune şi a calculaţiei costurilor 37

M2.U1.1. Introducere 37

M2.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 38

M2.U1.3. Locurile (sectoarele) de cheltuieli şi rolul lor în calculaţia costurilor 38

M2.U1.4. Purtătorii de costuri şi rolul lor în calculaţie 42

M2.U1.5. Factorii care determină organizarea contabilităţii de gestiune 44

M2.U1.6. Rezumat 46

M2.U1.7. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 48

M2.U2. Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor 49

M2.U2.1. Introducere 49

M2.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 50

M2.U2.3. Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei

costurilor 50

M2.U2.4. Sistemul de conturi de gestiune pentru evidenţa cheltuielilor şi a producţiei 52

M2.U2.5. Rezumat 58

M2.U2.6. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 59

M2.U3. Clasificarea calculaţiilor privind costul producţiei; etape ale calculaţiei pe baza sistemului de conturi 60

M2.U3.1. Introducere 60

M2.U3.2. Obiectivele unităţii de învăţare 60

M2.U3.3. Clasificarea calculaţiilor privind costul producţiei. Metode de calculaţie a costurilor 61

M2.U3.4. Calculaţia costurilor pe baza sistemului de conturi 66

M2.U3.5. Rezumat 81

M2.U3.6. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 83

Bibliografie Modul 2 85

Modul 3. Procedee de calculaţie a costurilor

Introducere 86

Obiectivele modului 87

M3.U1. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte 88

M3.U1.1. Introducere 88

M3.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 89

M3.U1.3. Forma clasică a procedeului suplimentării 89

M3.U1.4. Forma cifrelor relative de structură a procedeului suplimentării 91

M3.U1.5. Rezumat 93

M3.U1.6. Test de evaluare a cunoştinţelor 94

M3.U2. Procedee de delimitare a cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe 95

M3.U2.1. Introducere 95

M3.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 96

M3.U2.3. Procedeul celor mai mici pătrate 96

M3.U2.4. Procedeul punctelor de maxim şi minim 101

M3.U2.5. Rezumat 102

M3.U2.6. Test de evaluare a cunoştinţelor 103

M3.U3. Procedee de evaluare şi calculare a costurilor privind producţia de fabricaţie interdependentă

M3.U3.1. Introducere 105

M3.U3.2. Obiectivele unităţii de învăţare 107

M3.U3.3. Procedeul calculelor iterative (reiterării) 107

M3.U3.4. Procedeul calculului algebric 111

M3.U3.5. Rezumat 113

M3.U3.6. Test de evaluare a cunoştinţelor 113

M3.U4. Procedee de calcul al costului pe unitatea de produs 114

M3.U4.1. Introducere 114

M3.U4.2. Obiectivele unităţii de învăţare 115

M3.U4.3. Procedeul diviziunii simple 115

M3.U4.4. Procedeul cantitativ 116

M3.U4.5. Procedeul indicilor de echivalenţă 119

M3.U4.6. Procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal

124

M3.U4.7. Procedeul deducerii valorii produselor secundare (procedeul restului, procedeul valorii rămase) 127

M3.U4.8. Rezumat 130

M3.U4.9. Test de evaluare a cunoştinţelor 132

Bibliografie Modul 3 133

Modulul 4. Bugetul şi controlul bugetar

Introducere 135

Obiectivele modului 135

M4.U1. Bugetul şi controlul bugetar 136

M4.U1.1. Introducere 136

M4.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 136

M4.U1.3. Conţinutul şi clasificarea bugetelor 137

M4.U1.4. Elaborarea bugetului privind activitatea de producţie 140

M4.U1.5. Elaborarea bugetului costului unitar 142

M4.U1.6. Controlul bugetar 143

M4.U1.7. Rezumat 145

M4.U1.8. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 145

Bibliografie Modul 4 147

Rezumat final 148

Extras din document

Contabilitatea de gestiune

Introducere

Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simpla tehnică de înregistrare a schimburilor comerciale, într-un mijloc de control şi prevedere, apoi într-un instrument de gestiune, iar în zilele noastre constituie din ce în ce mai mult o garanţie socială

Contabilitatea este în general prezentată ca un instrument de măsura a profitului, sau, mai bine zis, a rezultatului, mijloc de apreciere a situaţiei patrimoniale şi, în consecinţă, ca instrument de gestiune şi de calcul economic.

Cu toate avantajele pe care le prezintă contabilitatea financiară sau generală, se poate aprecia că nu este adaptată pentru a răspunde noilor informaţii născute din complexitatea structurilor economice şi juridice contemporane. Ea nu contribuie la clarificarea naturii şi calităţii produselor, eficienţei comerciale, performanţelor tehnice ale capacitaţilor de producţie, productivităţii muncii. Prin urmare, apare necesitatea dezvoltării unor instrumente complementare, cum ar fi contabilitatea analitică şi de gestiune.

Contabilitatea analitica şi de gestiune, prin obiectul său de studiu, procedează la cunoaşterea costurilor, studiul lor continuu, analiza şi estimarea evoluţiei lor, oferind informaţiile utile pentru diagnostic, luarea deciziilor şi previzionarea viitorului.

Contabilitatea analitica şi de gestiune se instituie ca un instrument util şi, în acelaşi timp, ca o metodă modernă de conducere. Organizarea contabilităţii de gestiune nu este facultativă; în spiritul Legii contabilităţii este obligatorie, dar, spre deosebire de contabilitatea financiară, prezintă o anumita supleţe în utilizarea regulilor şi metodelor care răspund cel mai bine managementului întreprinderii. Contabilitatea de gestiune beneficiază de un anumit grad de libertate sporit în ceea ce priveşte posibilitatea de adaptare de către fiecare unitate patrimonială, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoile de informare în vederea fundamentării actului decizional.

Contabilitatea de gestiune se organizează de administratorul persoanei juridice fie utilizînd conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară, fie cu ajutorul evidenţei tehnico-operative proprii. Contabilitatea analitică şi de gestiune analizează rezultatul exploatării aferent producţiei obţinute şi vândute sau destinate vânzării.

Prin prezentul curs se doreşte crearea unei viziuni de ansamblu asupra utilităţii cunoaşterii costurilor în cadrul unei întreprinderi, şi de asemenea, acreditarea ideii că o gestionare adecvată a unei afaceri presupune identificarea unui cost relevant pentru activitatea respectivă.

Acest curs prezintă interes pentru profesioniştii în contabilitate, precum şi pentru cei interesaţi în cunoaşterea avantajelor generate de utilizarea corectă a tehnicilor şi metodelor specifice contabilităţii de gestiune.

Obiectivele cursului

Studierea Contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor reprezintă una dintre cele mai bune investiţii de afaceri pe care o poate efectua un student, întrucât la finalul cursului aceştia vor fi capabili să:

- opereze cu noţiuni precum: costuri, calculaţia costurilor, planificare şi control bugetar, management financiar;

- aplice mecanismele şi conceptele privitoare la bugetarea activităţilor companiei;

- ia anumite decizii bazate pe conceptele teoretice;

- facă parte din echipele responsabile de luarea deciziilor în procesul de implementare a strategiilor în afaceri;

- valorifice în practică momentele legate de aplicarea managerială a informaţiilor legate de cost;

- utilizeze informaţiile privind costurile în procesele de negocieri de afaceri în vederea realizării cu succes a obiectivelor stabilite;

- dezvolte abilitatea de a transmite eficient informaţii de costuri managementului companiei;

- stabilească metoda cea mai adecvată de calculaţie a costurilor la condiţiile specifice întreprinderii;

- înveţe să aibă atitudinea potrivită pentru succesul în afaceri.

Cerinţe preliminare

Să comunice în scris şi verbal, în limba română şi în cel puţin o limbă europeană.

Stăpânirea limbajului economic.

Aptitudini de execuţie prin stăpinirea metodelor şi tehnicilor specifice specializării.

Aptitudini practice de utilizare a calculatorului în lucrări specifice.

Iniţiativă în analiză şi rezolvare de probleme.

Mijloace de lucru

Parcurgerea unităţilor de învăţare nu necesită existenţa unor mijloace sau instrumente de lucru.

Structura cursului

Cursul Contabilitatea de gestiune este structurat în patru module, astfel: primul modul cuprinde două unităţi de învăţare, al doilea modul trei unităţi de învăţare, al treilea modul cuprinde patru unităţi de învăţare, iar ultimul modul are o singură unitate de învăţare. La rândul său, fiecare unitate de învăţare cuprinde: obiective, aspecte teoretice privind tematica unităţii de învăţare respective, exemple, teste de evaluare şi autoevaluare precum şi probleme propuse spre discuţie şi rezolvare.

La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare este indicată câte o temă de control. Rezolvarea acestor teme este obligatorie. Acestea vor fi încărcate de către studenţi pe platforma e-learning până la o dată prestabilită.

Preview document

Contabilitatea de Gestiune - Pagina 1
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 2
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 3
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 4
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 5
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 6
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 7
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 8
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 9
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 10
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 11
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 12
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 13
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 14
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 15
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 16
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 17
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 18
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 19
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 20
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 21
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 22
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 23
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 24
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 25
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 26
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 27
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 28
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 29
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 30
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 31
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 32
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 33
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 34
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 35
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 36
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 37
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 38
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 39
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 40
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 41
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 42
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 43
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 44
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 45
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 46
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 47
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 48
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 49
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 50
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 51
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 52
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 53
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 54
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 55
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 56
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 57
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 58
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 59
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 60
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 61
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 62
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 63
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 64
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 65
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 66
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 67
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 68
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 69
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 70
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 71
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 72
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 73
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 74
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 75
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 76
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 77
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 78
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 79
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 80
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 81
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 82
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 83
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 84
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 85
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 86
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 87
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 88
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 89
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 90
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 91
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 92
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 93
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 94
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 95
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 96
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 97
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 98
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 99
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 100
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 101
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 102
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 103
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 104
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 105
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 106
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 107
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 108
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 109
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 110
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 111
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 112
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 113
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 114
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 115
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 116
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 117
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 118
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 119
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 120
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 121
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 122
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 123
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 124
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 125
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 126
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 127
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 128
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 129
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 130
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 131
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 132
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 133
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 134
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 135
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 136
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 137
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 138
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 139
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 140
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 141
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 142
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 143
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 144
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 145
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 146
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 147
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 148
Contabilitatea de Gestiune - Pagina 149

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L....

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?