Contabilitatea de Gestiune

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 149 de pagini .

Profesor: Asist.univ.drd. Anton Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Modulul 1. Conţinutul şi importanţa contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor
Introducere 9
Obiectivele modului 9
M1.U1. Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune 10
M1.U1.1. Introducere 10
M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 11
M1.U1.3. Aspecte privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune 11
M1.U1.4. Etape în evoluţia contabilităţii de gestiune şi obiectivele acesteia 16
M1.U1.5. Funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune 19
M1.U1.6. Rezumat 21
M1.U1.7. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 22
M1.U2. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea costurilor 24
M1.U2.1. Introducere 24
M1.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 24
M1.U2.3. Noţiunea şi sfera de cuprindere a costurilor şi contabilităţii de gestiune 25
M1.U2.4. Clasificarea cheltuielilor care formează costul producţiei 28
M1.U2.5. Rezumat 32
M1.U2.6. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 33
Bibliografie Modul 1 35
Modulul 2. Organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor
Introducere 36
Obiectivele modului 36
M2.U1. Premisele organizării contabilităţi de gestiune şi a calculaţiei costurilor 37
M2.U1.1. Introducere 37
M2.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 38
M2.U1.3. Locurile (sectoarele) de cheltuieli şi rolul lor în calculaţia costurilor 38
M2.U1.4. Purtătorii de costuri şi rolul lor în calculaţie 42
M2.U1.5. Factorii care determină organizarea contabilităţii de gestiune 44
M2.U1.6. Rezumat 46
M2.U1.7. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 48
M2.U2. Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor 49
M2.U2.1. Introducere 49
M2.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 50
M2.U2.3. Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei
costurilor 50
M2.U2.4. Sistemul de conturi de gestiune pentru evidenţa cheltuielilor şi a producţiei 52
M2.U2.5. Rezumat 58
M2.U2.6. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 59
M2.U3. Clasificarea calculaţiilor privind costul producţiei; etape ale calculaţiei pe baza sistemului de conturi 60
M2.U3.1. Introducere 60
M2.U3.2. Obiectivele unităţii de învăţare 60
M2.U3.3. Clasificarea calculaţiilor privind costul producţiei. Metode de calculaţie a costurilor 61
M2.U3.4. Calculaţia costurilor pe baza sistemului de conturi 66
M2.U3.5. Rezumat 81
M2.U3.6. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 83
Bibliografie Modul 2 85
Modul 3. Procedee de calculaţie a costurilor
Introducere 86
Obiectivele modului 87
M3.U1. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte 88
M3.U1.1. Introducere 88
M3.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 89
M3.U1.3. Forma clasică a procedeului suplimentării 89
M3.U1.4. Forma cifrelor relative de structură a procedeului suplimentării 91
M3.U1.5. Rezumat 93
M3.U1.6. Test de evaluare a cunoştinţelor 94
M3.U2. Procedee de delimitare a cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe 95
M3.U2.1. Introducere 95
M3.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 96
M3.U2.3. Procedeul celor mai mici pătrate 96
M3.U2.4. Procedeul punctelor de maxim şi minim 101
M3.U2.5. Rezumat 102
M3.U2.6. Test de evaluare a cunoştinţelor 103
M3.U3. Procedee de evaluare şi calculare a costurilor privind producţia de fabricaţie interdependentă
M3.U3.1. Introducere 105
M3.U3.2. Obiectivele unităţii de învăţare 107
M3.U3.3. Procedeul calculelor iterative (reiterării) 107
M3.U3.4. Procedeul calculului algebric 111
M3.U3.5. Rezumat 113
M3.U3.6. Test de evaluare a cunoştinţelor 113
M3.U4. Procedee de calcul al costului pe unitatea de produs 114
M3.U4.1. Introducere 114
M3.U4.2. Obiectivele unităţii de învăţare 115
M3.U4.3. Procedeul diviziunii simple 115
M3.U4.4. Procedeul cantitativ 116
M3.U4.5. Procedeul indicilor de echivalenţă 119
M3.U4.6. Procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal
124
M3.U4.7. Procedeul deducerii valorii produselor secundare (procedeul restului, procedeul valorii rămase) 127
M3.U4.8. Rezumat 130
M3.U4.9. Test de evaluare a cunoştinţelor 132
Bibliografie Modul 3 133
Modulul 4. Bugetul şi controlul bugetar
Introducere 135
Obiectivele modului 135
M4.U1. Bugetul şi controlul bugetar 136
M4.U1.1. Introducere 136
M4.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 136
M4.U1.3. Conţinutul şi clasificarea bugetelor 137
M4.U1.4. Elaborarea bugetului privind activitatea de producţie 140
M4.U1.5. Elaborarea bugetului costului unitar 142
M4.U1.6. Controlul bugetar 143
M4.U1.7. Rezumat 145
M4.U1.8. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 145
Bibliografie Modul 4 147
Rezumat final 148

Extras din document

Contabilitatea de gestiune

Introducere

Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simpla tehnică de înregistrare a schimburilor comerciale, într-un mijloc de control şi prevedere, apoi într-un instrument de gestiune, iar în zilele noastre constituie din ce în ce mai mult o garanţie socială

Contabilitatea este în general prezentată ca un instrument de măsura a profitului, sau, mai bine zis, a rezultatului, mijloc de apreciere a situaţiei patrimoniale şi, în consecinţă, ca instrument de gestiune şi de calcul economic.

Cu toate avantajele pe care le prezintă contabilitatea financiară sau generală, se poate aprecia că nu este adaptată pentru a răspunde noilor informaţii născute din complexitatea structurilor economice şi juridice contemporane. Ea nu contribuie la clarificarea naturii şi calităţii produselor, eficienţei comerciale, performanţelor tehnice ale capacitaţilor de producţie, productivităţii muncii. Prin urmare, apare necesitatea dezvoltării unor instrumente complementare, cum ar fi contabilitatea analitică şi de gestiune.

Contabilitatea analitica şi de gestiune, prin obiectul său de studiu, procedează la cunoaşterea costurilor, studiul lor continuu, analiza şi estimarea evoluţiei lor, oferind informaţiile utile pentru diagnostic, luarea deciziilor şi previzionarea viitorului.

Contabilitatea analitica şi de gestiune se instituie ca un instrument util şi, în acelaşi timp, ca o metodă modernă de conducere. Organizarea contabilităţii de gestiune nu este facultativă; în spiritul Legii contabilităţii este obligatorie, dar, spre deosebire de contabilitatea financiară, prezintă o anumita supleţe în utilizarea regulilor şi metodelor care răspund cel mai bine managementului întreprinderii. Contabilitatea de gestiune beneficiază de un anumit grad de libertate sporit în ceea ce priveşte posibilitatea de adaptare de către fiecare unitate patrimonială, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoile de informare în vederea fundamentării actului decizional.

Contabilitatea de gestiune se organizează de administratorul persoanei juridice fie utilizînd conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară, fie cu ajutorul evidenţei tehnico-operative proprii. Contabilitatea analitică şi de gestiune analizează rezultatul exploatării aferent producţiei obţinute şi vândute sau destinate vânzării.

Prin prezentul curs se doreşte crearea unei viziuni de ansamblu asupra utilităţii cunoaşterii costurilor în cadrul unei întreprinderi, şi de asemenea, acreditarea ideii că o gestionare adecvată a unei afaceri presupune identificarea unui cost relevant pentru activitatea respectivă.

Acest curs prezintă interes pentru profesioniştii în contabilitate, precum şi pentru cei interesaţi în cunoaşterea avantajelor generate de utilizarea corectă a tehnicilor şi metodelor specifice contabilităţii de gestiune.

Obiectivele cursului

Studierea Contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor reprezintă una dintre cele mai bune investiţii de afaceri pe care o poate efectua un student, întrucât la finalul cursului aceştia vor fi capabili să:

- opereze cu noţiuni precum: costuri, calculaţia costurilor, planificare şi control bugetar, management financiar;

- aplice mecanismele şi conceptele privitoare la bugetarea activităţilor companiei;

- ia anumite decizii bazate pe conceptele teoretice;

- facă parte din echipele responsabile de luarea deciziilor în procesul de implementare a strategiilor în afaceri;

- valorifice în practică momentele legate de aplicarea managerială a informaţiilor legate de cost;

- utilizeze informaţiile privind costurile în procesele de negocieri de afaceri în vederea realizării cu succes a obiectivelor stabilite;

- dezvolte abilitatea de a transmite eficient informaţii de costuri managementului companiei;

- stabilească metoda cea mai adecvată de calculaţie a costurilor la condiţiile specifice întreprinderii;

- înveţe să aibă atitudinea potrivită pentru succesul în afaceri.

Cerinţe preliminare

Să comunice în scris şi verbal, în limba română şi în cel puţin o limbă europeană.

Stăpânirea limbajului economic.

Aptitudini de execuţie prin stăpinirea metodelor şi tehnicilor specifice specializării.

Aptitudini practice de utilizare a calculatorului în lucrări specifice.

Iniţiativă în analiză şi rezolvare de probleme.

Mijloace de lucru

Parcurgerea unităţilor de învăţare nu necesită existenţa unor mijloace sau instrumente de lucru.

Structura cursului

Cursul Contabilitatea de gestiune este structurat în patru module, astfel: primul modul cuprinde două unităţi de învăţare, al doilea modul trei unităţi de învăţare, al treilea modul cuprinde patru unităţi de învăţare, iar ultimul modul are o singură unitate de învăţare. La rândul său, fiecare unitate de învăţare cuprinde: obiective, aspecte teoretice privind tematica unităţii de învăţare respective, exemple, teste de evaluare şi autoevaluare precum şi probleme propuse spre discuţie şi rezolvare.

La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare este indicată câte o temă de control. Rezolvarea acestor teme este obligatorie. Acestea vor fi încărcate de către studenţi pe platforma e-learning până la o dată prestabilită.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea de Gestiune.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE