Contabilitatea de gestiune - 2020

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 37330
Mărime: 381.90KB (arhivat)
Publicat de: Leonard Tomescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M.Oana

Cuprins

 1. 1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 4
 2. 1.1. Conceptul contabilității de gestiune 4
 3. 1.2. Comparație între contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune 5
 4. 1.3. Prevederi generale privind contabilitatea de gestiune 7
 5. 1.4. Obiectivele generale ale contabilității de gestiune 8
 6. 1.5. Factorii care determină organizarea contabilității de gestiune 9
 7. 1.6. Funcțiile și rolul contabilității de gestiune și ale calculației costurilor 11
 8. 1.7. Teste grilă de autoevaluare 12
 9. 2) CAPITOLUL II STUDIUL GENERAL AL COSTURILOR 15
 10. 2.1. Costurile - definiție, concept, clasificare 15
 11. 2.1.1. Noțiunea, conținutul și clasificarea costurilor 15
 12. 2.1.2. Clasificarea cheltuielilor care formează costul producției 23
 13. 2.1.3. Clasificarea calculațiilor privind costul producției 33
 14. 2.1.4. Principiile calculației costurilor 35
 15. 2.2. Producția - generatoarea costurilor 38
 16. 2.2.1. Clasificarea producției și importanța acesteia pentru contabilitatea de gestiune și calculația costurilor 39
 17. 2.2.2. Obiectul și unitatea de calculație a costurilor 40
 18. 2.3. Costul de producție - instrument al conducerii firmei 42
 19. 2.4. Teste grilă de autoevaluare 46
 20. 3) CAPITOLUL III ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ȘI PROCEDEELE UTILIZATE ÎN CALCULAȚIA COSTURILOR 51
 21. 3.1. Organizarea sistemului de conturi de gestiune pentru evidența cheltuielilor și a producției. 51
 22. 3.2. Etapele metodologice privind contabilitatea de gestiune și calculația costurilor de producție 60
 23. 3.3. Aplicație privind înregistrarea cheltuielilor în contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune și calcularea costurilor efective. 64
 24. 3.4. Procedee utilizate în calculația costurilor 67
 25. 3.5. Teste grilă de autoevaluare 86

Extras din curs

1) CAPITOLUL I

OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE

1.1. Conceptul contabilității de gestiune

Un management eficient al oricărei entități economice se sprijină pe existența unui sistem informațional economic, bine structurat care se alimentează cu informații din interiorul și exteriorul unității economice.

Principala sursă sistemului informațional economic, dar și componentă a acestuia o reprezintă contabilitatea. În calitate de disciplină științifică, cu obiect și metodă proprie de studiu, contabilitatea este considerată activitatea specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor juridice și fizice prevăzute în lege, prin înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Conform cadrului legislativ din țara noastră, unitățile patrimoniale trebuie să organizeze și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității. Rezultă necesitatea și utilitatea practică, dar și presiunea administrativă de a organiza și conduce contabilitatea în două circuite, contabilitate financiară și contabilității de gestiune sau managerială sau contabilitate internă.

Contabilitatea de gestiune poate fi definită ca fiind procesul de identificare, măsurare, interpretare și de comunicare a informației contabile (financiară și de exploatare) utilizată de conducere pentru a planifica, evalua și controla întreprinderea și pentru a asigura utilizarea cu bună știință a resurselor sale . Prin urmare contabilitatea de gestiune face parte integrantă din procesul de management și furnizează informații esențiale pentru management în cel puțin trei direcții :

a. conducerea și controlul activităților curente întreprinderii,

b. planificarea strategiilor, tacticilor și activităților viitoare și orientarea asupra deviației de la plan;

c. alegerea celor mai bune soluții ale problemelor operaționale cu care se confruntă întreprinderea;

1.2. Comparație între contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune

Sistemul de contabilitate aplicat în unitățile economice din România, în baza Legii Contabilității nr. 82/1991 este conceput ca un sistem dualist, în sensul alcătuirii lui din două subsisteme: contabilitatea generală sau financiară și contabilitatea de gestiune. Aceasta asigură:

- pe de o parte, transparența informațiilor contabile, accesul nestingherit al tuturor utilizatorilor la aceste informații în concordanță cu imperativele democratizării vieții economice;

- pe de altă parte, confidențialitatea datelor, secretul economic, avându-se în vedere că economia de piață este o economie concurențială.

Contabilitatea financiară oferă informații publice, necesare utilizatorilor externi, respectiv: asociați; acționari; clienți și furnizori; organele financiare și de credit; administrația de stat; organele fiscale. Organizarea și conducerea unei contabilități financiare, relativ unitare, care să asigure oferirea acestor informații oficiale este impusă prin reglementări normative emise de la organismele naționale cu atribuții în domeniul normării contabilității. Furnizarea informațiilor publice constituie atributul principal și scopul declarat al organizării și conducerii contabilității financiare. Ea are ca obiect înregistrarea cronologică și sistematică a fluxurilor reale, financiare și monetare ale unităților patrimoniale cu exteriorul, precum și întocmirea situațiilor anuale ale întreprinderii: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative.

Deci, contabilitatea financiară oglindește consumul de resurse după natura lor, prezintă prin lucrările de sinteză contabilă rezultatele întreprinderii în ansamblul lor, fără a asigura calculul costului produselor, lucrărilor și serviciilor, și nu permite nici analiza rezultatelor acestora.

Contabilitatea de gestiune oferă informații confidențiale, care servesc gestionarilor sau managerilor, din interiorul entității economice, care urmăresc procesul de transformare a resurselor în rezultat. Această contabilitate asigură informații privind gestiunea internă a unității, destinația consumului de resurse, modalitățile de calcul ale costurilor, performanțele realizate de decupajele întreprinderii până la nivelul obiectelor de evidență și de calcul al costurilor, respectiv, până la nivel de produs, lucrare, serviciu, acțiune, prestație turistică. Informațiile furnizate de către contabilitatea de gestiune sunt sistematizate, de regulă în documente și analize destinate uzului intern, decidenților, gestionarilor de la diferite nivele organizatorice, devenind un instrument de modelare a întreprinderii.

Numai pe baza acestor informații este posibilă luarea în timp oportun a deciziilor ce permit adaptabilitatea unității economice la condițiile pieței concurențiale, la contracararea factorilor perturbanți endogeni și exogeni a fiecărei unități patrimoniale.

Confidențialitatea acestei categorii de informații reprezintă o recunoaștere a autonomiei agenților economici într-o economie de piață concurențială. Prin urmare, organizarea și conducerea unei contabilități de gestiune care să ofere această categorie de informații nu poate fi impusă agenților economici prin acte administrative ale organismelor naționale cu atribuții în domeniul normării contabilității.

Preview document

Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 1
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 2
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 3
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 4
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 5
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 6
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 7
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 8
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 9
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 10
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 11
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 12
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 13
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 14
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 15
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 16
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 17
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 18
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 19
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 20
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 21
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 22
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 23
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 24
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 25
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 26
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 27
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 28
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 29
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 30
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 31
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 32
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 33
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 34
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 35
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 36
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 37
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 38
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 39
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 40
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 41
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 42
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 43
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 44
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 45
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 46
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 47
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 48
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 49
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 50
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 51
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 52
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 53
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 54
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 55
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 56
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 57
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 58
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 59
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 60
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 61
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 62
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 63
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 64
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 65
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 66
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 67
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 68
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 69
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 70
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 71
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 72
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 73
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 74
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 75
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 76
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 77
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 78
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 79
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 80
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 81
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 82
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 83
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 84
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 85
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 86
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 87
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 88
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 89
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 90
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 91
Contabilitatea de gestiune - 2020 - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea de gestiune - 2020.docx

Alții au mai descărcat și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Standardul internațional de contabilitate 33 - rezultatul pe acțiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru...

Metoda ABC din cadrul SC Boromir Prod SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA S.C.BOROMIR PROD.S.A. 1.1.Date generale Societatea comercială S.C.Boromir Prod S.A.Buzău a fost întemeiată ca...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Aspecte Privind Contabilitatea Stocurilor

1.Obiective Obiectivele Standardului IAS 2 respectiv O.M.F.P.nr 3055/2009 este acela de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. Acestea...

Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL

Introducere S.C. Pampy S.R.L. se ocupă cu producerea de haine bussiness,de ocazii şi elegante atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Pe lângă...

Gestiunea Stocurilor

CONTABILITATEA STOCURILOR Contabilitatea stocurilor Stocurile de valori materiale şi comenzile în curs de execuţie cuprind totalitatea bunurilor...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea turismului în contextul managementului dezvoltării durabile. Cercetare la Hotel Ambient

Introducere Sejururile la hotel reprezintă majoritatea vacanțelor în Europa, din cauza creșterii cererii din partea turiștilor, industria...

Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL

INTRODUCERE Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea...

Veniturile și cheltuielile la S.C. Steinel SRL

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR În acest capitol vor fi prezentate câteva considerente privind obținerea rezultatelor...

Contabilitatea rezultatului din exploatare la o societate comercială pe exemplul TIN - COMPANY SRL

Introducere Orice entitate desfășoară activități atât consumatoare de resurse, cât și generatoare de rezultate. În contabilitate, consumurile de...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii SC Life is Hard SA

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1. 1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității A. Obiect de...

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal:...

Aspecte contabile și fiscale privind leasingul

Introducere În ultimii ani, serviciile financiare au parcurs faze impunătoare datorate oportunităților furnizate de conjunctura economică. Este...

Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrari voi aborda tema sistemului de venituri publice ale Romaniei, perioada analizată fiind 2014-2019. Se vor...

Ai nevoie de altceva?