Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 10250
Mărime: 84.25KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I.1 Delimitări privind lucrările de închidere a exerciţiului financiar

Realizarea funcţiilor contabilităţii implică sintetizarea şi generalizarea informaţiilor din contabilitatea curentă, în vederea stabilirii periodic a situaţiei patrimoniale cu ajutorul bilanţului şi a rezultatelor obţinute cu ajutorul contului de profit şi pierdere.

Legea contabilităţii nr.82/1991 aplicată împreună cu , reglementările Cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale prevede forma şi conţinutul situaţiilor financiare. Acestea cuprind:

1. Bilanţul contabil

2. Contul de profit şi pierderi

3. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

4. Situaţia fluxurilor de trezorerie

5. Politici contabile şi notele explicative

Situaţiile financiare anuale constituite un tot unitar; ele sunt auditate conform legii.

Fiind un document de sinteză complex, bilanţul contabil trebuie să dea o imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatului obţinut de unitatea patrimonială.

Semnificaţia bilanţului ca principal instrument de sintetizare şi generalizare la un moment dat, pe baza principiului partidei duble, a informaţiilor contabilităţii curente, poate fi relevată prin abordările contemporane ale sale :

- Pornind de la patrimoniu „...format din ansamblul bunurilor, al drepturilor şi obligaţiilor ce caracterizează situaţia unei entităţi patrimoniale la un moment dat, rezultă că bilanţul prezintă capitalurile titularului de patrimoniu, reprezentate sub dublu aspect: al originii lor - resurse şi al modului de utilizare.

Rezultă ecuaţia economică a bilanţului:

Utilizări = Resurse

Respectiv, pe plan procedural:

Active = Pasive

- Pornind de la finalitatea bilanţului — asigurarea informaţiei necesare analizei economico-financiare, bilanţul poate fi abordat din punct de vedere funcţional:

Prezentarea funcţională a bilanţului2

Funcţia de investiţii Activ imobilizat Capitaluri proprii Funcţia

de

finanţare

Funcţia de exploatare (+) Stocuri

(+) Creanţe clienţi

(-) Datorii faţă de furnizori Datorii financiare

Funcţia de trezorerie Titluri de plasament

disponibilităţi

I.2 Conţinutul şi structura bilanţului

Bilanţul contabil este compus din bilanţul propriu-zis, contul de rezultate, anexa la bilanţ şi raportul de gestiune, potrivit Legii contabilităţii.

Bilanţul este documentul de sinteză în care se prezintă, elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.

În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

Un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.

O datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimentele trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.

Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale.

Structurile activului şi pasivului bilanţier rezultă prin agregarea şi consolidarea informaţiilor din contabilitatea curentă, soldurile conturilor sintetice, privind elementele de activ şi pasiv astfel:

A. Active imobilizate;

B. Active circulante;

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Activele circulante nete / datorii curente nete

F. Total active minus datorii

G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

J. Capital şi rezerve

Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 prezintă următoarea formă pentru bilanţ:

BILANŢ conform IAS 1

ACTIVE

1) Active necurente

Imobilizări corporale

Imobilizări necorporale

Goodwill

Licenţe de fabricaţie

Participaţii puse în echivalenţă

Alte active financiare restricţionate

(2) Active curente

Stocuri

Creanţe comerciale şi de altă natură

Investiţii financiare pe termen scurt

Cheltuieli constatate în avans

Disponibilităţi băneşti şi echivalente

TOTAL ACTIVE (1 + 2)

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII

(1) Capitaluri proprii

Capital emis

Rezerve

Rezultatul reportat

Rezultatul curent

Interese minoritare

(2) Datorii necurente

Datorii purtătoare de dobânzi

Datorii privind impozitele amânate

Datorii privind pensiile personalului

(3) Datorii curente

Datorii comerciale şi de altă natură

Datorii financiare pe termen scurt

Datorii pe termen scurt purtătoare de dobânzi

Provizioane pentru garanţii

TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII (1 + 2 + 3)

Preview document

Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 1
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 2
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 3
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 4
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 5
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 6
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 7
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 8
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 9
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 10
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 11
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 12
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 13
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 14
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 15
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 16
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 17
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 18
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 19
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 20
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 21
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 22
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 23
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 24
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 25
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 26
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 27
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 28
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 29
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 30
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 31
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 32
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 33
Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea de Inchidere a Exercitiului.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar

Exercitiul financiar incepe la 1.01 si se incheie la 31.12. In acest scop se intocmesc documentele contabile de sinteza prin care se determina...

Monografie Contabila la SC Napolact

INTRODUCERE Proiectul de contabilitate si informatică reflecta un ansamblu de cunoştinţe de specialitate din domeniul financiar-contabil,dobândite...

Bilantul Contabil ca Model in Gestiunea Patrimoniului

În anul 1494, la data de 10 noiembrie, la Veneţia, călugărul franciscan Fra Luca di Borgo San Sepulcri publica un tratat ce cuprinde rezumatul...

Ai nevoie de altceva?