Contabilitatea Decontarilor cu Bugetul Asigurarilor Sociale

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Decontarilor cu Bugetul Asigurarilor Sociale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor: Lect. univ. drd. Bogdan MÂRZA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL I
IMPOZITE SI TAXE
1.1. Aspecte generale privind impozitele si taxele mobilizate la bugetul de stat.5
1.1.1. Clasificarea impozitelor si taxelor.5
1.1.2. Obligatiile platitorilor de impozite si taxe .8
1.1.3. Documente folosite pentru raportari fiscale.8
1.2.Impozite si taxe directe mobilizate la bugetul statului.9
1.2.1. Datorii catre bugetul asigurarilor sociale, protectie sociala si conturi asimilate.9
1.2.2. Impozitul pe profit.9
1.2.3. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor.14
1.3. Impozite si taxe indirecte mobilizate la bugetul statului.15
1.3.1. Taxa pe valoarea adaugata.15
1.3.2. Taxele vamale.20
1.3.3. Impozitul pe venitul din salarii.21
1.3.4.
1.3.5. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.23
1.3.5.1. Impozitul pe dividende.23
1.3.5.2. Accizele sau taxele speciale de consumatie.24
1.3.5.3. Impozite si taxe locale.26
1.3.6. Fonduri speciale.27
1.3.7. Alte datorii si creante cu bugetul statului.27
CAPITOLUL II
CONTABILITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR
2.1.Contabilitatea datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale si protectie sociala.28
2.2. Contabilitatea impozitului pe profit/venit.31
2.3. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata.32
2.4. Contabilitatea impozitului pe salarii.35
2.5. Contabilitatea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate.35
2.6. Contabilitatea fondurilor speciale.36
2.7. Contabilitatea altor datorii si creante cu bugetul statului.36
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ
3.1.Prezentarea si functionarea societatii.38
3.1.1. Date de identificare.38
3.1.2. Scurt istoric.38
3.1.3. Obiect de activitate.39
3.1.4. Scopul societatii comerciale.39
3.1.5. Capitalul social.40
3.1.6. Organizarea societatii conform act constitutiv.40
3.1.7. Piata si competitia.43
3.1.7.1. Clienti.43
3.1.7.2. Furnizori.44
3.1.8. Managementul practicat.46
3.1.9. Compartimentul financiar  contabil: atributii si flux informational.46
3.2. Taxa pe valoarea adaugata.47
3.2.1. Documente utilizate.47
3.2.2. Exemplu de calcul.48
3.3. Impozitul pe profit.49
3.3.1. Determinarea profitului impozabil.49
3.3.2. Declararea si plata impozitului pe profit.50
3.4. Impozitul pe dividende.51
3.5.Impozitul pe venitul din salarii.51
CONCLUZII.54
BIBLIOGRAFIE.55

Extras din document

Lucrarea de fata isi propune sa aduca în actualitate principalele aspecte teoretice si practice în legatura cu asezarea, urmarirea si perceperea principalelor impozite si taxe în România, cu impact economico-social atât asupra agentilor economici cât si asupra persoanelor fizice.

Continutul lucrarii aduce informatii cu privire la aspectele concrete ale mecanismului de administrare fiscala a celor mai importante venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, respectiv: taxele vamale, accizele, taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venitul microîntreprinderilor, impozitul pe venitul din salarii, contributii, impozitele si taxele locale, impozitul pe dividende.

Întreaga problematica este abordata atât din punctul de vedere al contribuabililor platitori cât si al activitatii desfasurate de aparatul fiscal, cunoscut fiind faptul ca impozitele si taxele influenteaza, pe de o parte - în mod direct sau indirect persoanele fizice si juridice, indiferent de modul de desfasurare a activitatii si de sursa de realizare a veniturilor impozabile - iar pe de alta parte veniturile fiscale ale bugetului de stat si bugetelor locale.

În acest sens primul capitol aduce informatii teoretice cu privire la impozite si taxe si anume: definirea si clasificarea lor, obligatiile platitorilor de impozite si taxe, documente utilizate pentru raportari fiscale, prezentarea principalelor impozite directe si indirecte.

În capitolul doi este prezentata contabilitatea principalelor impozite si taxe respectiv contabilitatea datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale si protectie sociala, contabilitatea impozitului pe profit/venit, contabilitatea taxei pe valoarea adaugata, contabilitatea impozitului pe salarii, contabilitatea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, contabilitatea fondurilor speciale, contabilitatea altor datorii si creante cu bugetul statului.

O aplicatie practica a elementelor teoretice din capitolele anterioare este realizata în partea a treia, prin prezentarea în detaliu a activitatii societatii S.C. SPECIAL S.A.( prezentarea si functionarea societatii, obiectul de activitate, scopul, managementul practicat, date despre capitalul social, principalii indicatori economico-financiari în perioada 2004-2006, samd).Concluziile si bibliografia încheie lucrarea.

CAPITOLUL I

IMPOZITE SI TAXE

1.1.ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE MOBILIZATE LA BUGETUL DE STAT

Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor sale.

Impozitul este o prelevare care se face în mod obligatoriu, definitiv si nerambursabil, pentru care statul nu presteaza nici un contraserviciu.Impozitele sunt plati care se fac catre stat cu titlu definitiv si nerambursabil.

Sarcina achitarii impozitelor revine tuturor persoanelor fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevazuta de lege.

Taxele reprezinta platile banesti efectuate la institutiile publice ale statului pentru care acestea se obliga sa presteze un echivalent direct si imediat.

Taxele si impozitele denumite venituri bugetare, se caracterizeaza fiecare în parte prin anumite trasaturi, determinate de modul de asezare, provenienta, percepere, rolul lor etc.

1.1.1 CLASIFICAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Impozitele si taxele care compun sistemul fiscal se pot clasifica dupa mai multe criterii, însa foarte importanta este clasificarea acestora conform clasificatiei bugetare, care corespunde si ordinii în care acestea sunt înscrise în bugetul de stat si în bugetele locale.

Conform clasificatiei bugetare, impozitele, taxele si celelalte venituri bugetare se clasifica în venituri curente si venituri din capital.

I.Venituri curente - cea mai mare parte a veniturilor curente o constituie veniturile cu caracter fiscal, respectiv impozitele directe si impozitele indirecte.

A. Impozitele directe sunt platite de contribuabil în cunostinta de cauza, în categoria acestora incluzându-se, de exemplu : impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din salarii, activitati independente, dividende si dobânzi, impozitul pe cladiri, etc.La categoria impozite directe sunt incluse si contributiile reprezentând contributia individuala de asigurari sociale si contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap.

În cazul impozitelor directe, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana.

În functie de criteriile care stau la baza lor, impozitele directe pot fi :

" Impozite reale (obiective)

" Impozite personale (subiective)

1. Impozitele directe reale sunt cunoscute sub denumirea de impozite obiective sau de produs si se caracterizeaza prin faptul ca sunt aplicate unor obiecte materiale (terenuri, cladiri, magazine, ateliere, fabrici, etc.), adica asupra materiei impozabile brute, respectiv asupra produsului brut al obiectului impunerii.

Impozitele reale cuprind :

" impozitul funciar;

" impozitul pe cladiri;

" impozitul pe activitati industriale, comerciale si profesii libere;

" impozitul pe capitalul mobiliar.

2. Impozitele directe personale (impozitele subiective) s-au nascut din necesitatea asigurarii unor venituri cât mai mari la dispozitia statului, pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Dupa obiectul impunerii, impozitele directe personale sunt clasificate în :

" impozite pe venit : impozitul pe venitul persoanelor fizice; impozitul pe veniturile societatiilor de capital;

" impozite pe avere : impozitul pe averea propriu-zisa; impozitul pe circulatia averii; impozitul pe sporul de avere.

Impozitele directe reprezinta cea mai veche forma de impozitare.

Aceste impozite sunt nominative, reglementate în functie de marimea veniturilor sau averii si au termene de plata stabilite.

Avantajele impozitelor directe :

- constituie un venit sigur catre stat;

- sunt usor de calculat si de perceput;

- exista un minim neimpozabil;

Dezavantajele impozitelor directe :

- nu sunt agreate de catre platitor;

- se considera ca nu sunt productive;

- pot conduce la abuzuri în ceea ce priveste asezarea si încasarea impozitelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Decontarilor cu Bugetul Asigurarilor Sociale.doc