Contabilitatea din Republica Moldova

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 28318
Mărime: 175.97KB (arhivat)
Publicat de: Marin M.
Cost: Gratis

Extras din curs

1.1 Definirea, necesitatea și rolul comerțului în dezvoltarea economico-socială

Comerțul este o ramură a economiei naționale, obiectul căruia este schimbul de mărfuri, cumpărarea-vânzarea mărfurilor, deservirea cumpărătorilor în procesul vânzării. Activitatea comercială poate fi desfășurată de către persoane fizice și juridice, care au obținut autorizația corespunzătoare conform legii.

Comerțul are drept scop activitatea de intermediere între producător și consumatorul final. Comerțul constă în cumpărarea de mărfuri și revînzarea lor la un preț mai mare în scopul obținerii unui profit.

Obiectul relațiilor de comerț constituie marfa care reprezintă bunurile economice achiziționate de către agenții economici cu scopul revînzării în aceeași stare indiferent de forma de vînzare, fie ea cu amănuntul sau cu ridicata.

Întreaga activitate de comerț interior se desfășoară în cadrul unităților economice a căror activitate de bază o constituie realizarea la nivel microeconomic a procesului circulației mărfurilor. Acest proces distinge următoarele trăsături de bază:

- constituie obiectul de activitate al unor întreprinderi comerciale diferențiate tipologic cum ar fi: întreprinderi comerciale cu ridicata, cu amănuntul, de alimentație publică;

- se realizează permanent sub forma operațiilor de vînzare-cumpărare.

Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societății, comerțul are o importanță strategică pentru dezvoltarea echilibrata și viabilă a sistemelor economice și sociale din orice tară. Respectivul comerț este un sector de activitate precisă, cu un ridicat grad de complexitate, structurat pe domenii interioare multiple, în cadrul carora roluri importante revin distribuției cu amănuntul, depozitarii mărfurilor și aprovizionării cu ridicata, precum și activitaților de import-export. Într-o asemenea accepțiune, comerțul reprezintă una dintre cele mai importante laturi ale economiei moderne, devenind elementul principal al economiei de piață, indiferent de forma acesteia.

Pornind de la asemenea premise, cunoașterea domeniului respectiv, interpretarea fenomenelor care stau la baza actelor de schimb și conturarea proceselor manageriale specifice ridică probleme deosebit de complexe pentru a căror rezolvare sunt necesare cunoștințe și analize știintifice de amploare, în cadrul carora trebuie apelat atât la vastul instrumentar teoretic oferit de disciplinele de specialitate, cât si la experiența practică acumulată de-a lungul veacurilor, comerțul reprezentând una din cele mai vechi îndeletniciri omenesti.

La toate acestea se adauga faptul că, în viitor, modificarea schimburilor care vor crea noi și importante oportunitati de afaceri, va impune reacții deosebit de rapide din partea firmelor, capacitatea de a interpreta corect noile schimbări și puterea de a înfrunta o piață puternic concurentială și generatoare de continui restructurări. Toate acestea necesită o bună cunoaștere a problematicii comerciale, a comerțului și a structurilor sale.

1.2 Obiectivele și principiile organizării contabile, operațiunilor cu mărfuri în comerț

Obiectivul fundamental al contabilității îl reprezintă furnizarea de informații care să ofere o imagine fidelă asupra patrimoniului, asupra evoluției situației financiare și a rezultatelor, în scopul utilizării acestora de către diferite tipuri de utilizatori, atît pentru cerințele interne ale acestora, cît și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Astfel, obiectivele contabilității operațiunilor comerciale la momentul actual pot fi expuse prin:

1. Controlul continuu asupra integrității patrimoniului entității;

2. Verificarea respectării condițiilor contractului economic, având ca scop menținerea relațiilor economice cu partenerii prin îndeplinirea reciprocă a obligațiilor asumate;

3. Organizarea corectă a întocmirii documentelor și înregistrarea operațiunilor economice aferente eperațiunilor comerciale;

4. Verificarea oportunităților și corectitudinii aprovizionărilor și vânzării de mărfuri;

5. Controlul asupra prețurilor applicate și inventarierea periodică a stocului de marfă;

6. Constatarea, înregistrarea și stabilirea rezultatelor financiare generate de activitatea comercială;

7. Calculul și reflectarea valorilor impozabile și executarea corectă și la termen a decontărilor cu bugetul.

Entitățile au obligația să organizeze și să conducă contabilitate proprie. În acest scop trebuie să asigure:

- întocmirea documentelor justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul;

- înregistrarea în contabilitate a operațiilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului;

- întocmirea, anuală și în situația fuziunii sau încetării activității, a rapoartelor financiare;

- furnizarea publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și rezultatele obținute de entitate.

Preview document

Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 1
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 2
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 3
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 4
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 5
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 6
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 7
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 8
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 9
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 10
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 11
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 12
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 13
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 14
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 15
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 16
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 17
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 18
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 19
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 20
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 21
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 22
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 23
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 24
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 25
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 26
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 27
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 28
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 29
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 30
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 31
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 32
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 33
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 34
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 35
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 36
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 37
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 38
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 39
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 40
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 41
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 42
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 43
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 44
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 45
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 46
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 47
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 48
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 49
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 50
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 51
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 52
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 53
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 54
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 55
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 56
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 57
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 58
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 59
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 60
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 61
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 62
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 63
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 64
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 65
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 66
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 67
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 68
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 69
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 70
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 71
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 72
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 73
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 74
Contabilitatea din Republica Moldova - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Suport orientativ Contabilitate de gestiune

Contabilitatea de gestiune Furnizează: toată informația contabilă care este cuantificată, prelucrată și transmisă pentru utilizarea internă de...

Sisteme contabile

Curs 1 Scurt istoric al evoluției situațiilor financiare Trei fenomene caracterizează evoluția contemporană a contabilității: Normalizarea -...

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia

Introducere MOTO: ”Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e...

Raportul de practică la Victoria Bank

INTRODUCERE Banca, în esenţa sa, reprezintă o instituţie financiar-creditară care atrage de la persoane fizice şi juridice depozite sau...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Analiza rapoartelor financiare ale agenților economici

Introducere Rapoartele financiare reprezintă documentele ce finalizează procesul contabil pentru o anumită perioadă de gestiune şi reflectă...

Contabilitatea Veniturilor Firmei

1. Definirea noţiunii de venituri Veniturile ca şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului...

Ai nevoie de altceva?