Contabilitatea Financiara

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Contabilitatea Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CURSUL NR. 1

07.10.2005

Exista in România doua sisteme contabile:

1) Sistemul de contabilitate cu un singur circuit care presupune organizarea conturilor într-un singur flux precum si înregistrarea precum si înregistrarea operatiilor într-o singura partida.

2) Sistemul de contabilitate cu dublu circuit care presupune organizarea conturilor astfel încât au ca obiect delimitarea în doua circuite distincte.

În cadrul primului circuit se înregistreaza acele elementele si operatiile patrimoniale apa-rute in relatiile cu terti (persoane în afara întreprinderii).

În cadrul celui de al doilea circuit se înregistreaza productia, costul si rentabilitatea produ-selor si serviciilor obtinute în cadrul întreprinderii.

Se formeaza astfel în carul întreprinderii pe de o parte Contabilitatea Financiara iar pe de alta parte Contabilitatea Interna de Gestiune.

1) Contabilitatea interna de gestiune: are ca obiect evidentierea calculul si controlul costuri-lor si rezultatele analitice pe seama activitatilor consumatoare de resurse dar si acelor producatoare de venituri.

2) Contabilitatea financiara: are în vedere înregistrarea acelor operatii care afecteaza patri-moniul întreprinderii si de asemenea calculul rezultatului contabil si financiar.

Contabilitatea financiara este obligatorie pentru toti agentii economici spre deosebire de con-tabilitatea interna de gestiune care este facultativa.

Reglementarile privind sistemul contabil în România legea de baza e legea contabilitatii 82/1991. Pentru aplicarea legii a fost elaborat regulile de aplicare a legii contabilitatii.

În vederea armonizarii sistemul contabil romanesc cu cel european si international au fost elaborate doua acte normative: legea 306 si Ordinul Ministerul Finantelor nr. 94 . pentru armoniza-rea sistemului contrabil român cu directivele comunitatii economice europene si cu standardele in-ternationale de contabilitate.

Întreprinderea, sfera de actiune a contabilitatii financiare:

Din punct de vedere juridic întreprinderea poate îmbraca mai multe forme. Averea unei în-treprinderi poarta denumirea de PATRIMONIU.

Sub aspect juridic întreprinderile se împart în:

1) Întreprinderi private

2) Întreprinderi publice(de stat).

În cadrul întreprinderilor private principalul obiectiv al persoanelor care le+au constituit este acela de a obtine profit. Spre deosebire de întreprinderile private cele publice nu urmaresc obtinerea de profit. Rolul întreprinderilor de stat este acela de a gestiona resursele primite de la bugetul de stat.

Principalul obiectiv si produsul finit al contabilitatii financiare îl constituie situatiile financi-are, ce sunt compuse din: bilant; contul de profit si pierdere; situatia modificarilor capitalului pro-priu; situatia fluxurilor de trezorerie; note explicative.

Utilizatori ai situatilor financiare:

1) INVESTITORII: ca furnizorii de capital sunt interesati de performanta capitalului dar si de riscurile care pot aparea la un moment dat.

Ei sunt interesati de informatiile contabile generate de situatiile financiare în momentul luarii deciziei de a cumpara, de vinde sau de a pastra capitalul investit.

2) STATUL: este interesat de rezultatele obtinute de o întreprindere întrucât aceasta este plati-toare de impozite si taxe.

3) ANGAJATII: sunt interesatii de bunul mers al întreprinderii prin prisma stabilitatii locului de munca. Angajatii sunt interesatii nu numai sa-si primeasca salariul ci sa si aiba si continuitate.

4) CREDITORII: pot fii pe de o parte financiari iar pe de alta parte comerciali.

a) Creditorii financiari: includ bancile sau acele investitii financiare care furnizeaza împrumut si garantii bancare. Acestia sunt interesati de capacitatea întreprinderii de a rambursa împrumutul primit.

b) Creditorii comerciali: includ furnizorii care sunt interesati de capacitatea întreprinderii de a-si achita datoriile.

5. CLIENTII: sunt interesatii de acele informatii obtinute din situatiile financiare care sa le asi-gure continuitatea activitatii întreprinderii si respectiv sustinerea succesului de fabricatie.

6. CONDUCEREA: întreprinderea are nevoie de informarea pentru a se asigura de faptul ca re-sursele puse au fost bine utilizate.

Obiectivul situatiei financiare este acela de a furniza informatii privind: pozitiei fi-nanciare a întreprinderii; rezultatele sau performantele acesteia; si modificarile pozitiei financiare se stabileste prin analiza bilantului.

Ecuatia de calcul : CP = A – D

Performantele întreprinderii sunt reflectate în contul de profit si pierdere:

Rezultatul exercitiului = Venitul exercitiului – Cheltuielile exercitiului

Caracteristicile calitative ale situatiei financiare:

1. Credibilitatea:- reprezinta o informatie prezentata în situatiile financiare, este de încredere atunci când nu are erori;

- este nedeformata si nepartinitoare.

2. Comparabilitate: este informatia prezenta în situatiile financiare, trebuie sa poata fi compa-rata în timp ( de la un exercitiu la altul ) si spatiu ( între întreprinderii de aceeasi ramura economica).

3. Inteligibilitatea: informatiile prezente în situatiile financiare trebuie prezentate astfel încât sa fie pe întelesul tuturor utilizatorilor ( mai mult sau mai putin cunoscator).

4. Relevanta: informatiile prezente în situatiile financiare trebuie sa fie prezentate astfel încât sa îi ajute pe utilizatorii în luarea deciziilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Financiara.doc