Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 381 în total
Cuvinte : 84204
Mărime: 1.24MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diana Ighian

Extras din document

CAP. 1. CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND

CONTABILITATEA

ÎNTREPRINDEREA – este unitatea economică de bază a organizării şi conducerii

economiei naţionale, cu personalitate juridică, delimitată din punct de vedere

administrativ, teritorial, tehnic, şi economic (mulţimea operaţiilor economico-financiare

efectuate), dispunând de un patrimoniu propriu pe care-l foloseşte pentru realizarea

obiectivelor sale.

O întreprindere devine persoană juridică în momentul înmatriculării ei la Registrul

Comerţului. Pentru a fi o persoană juridică, o întreprindere trebuie să îndeplinescă

următoarele condiţii:

- să aibă o organizare de sine stătătoare, denumire proprie, sediu propriu, o structură

proprie de organizare, producţie, funcţiune şi conducere, un mod propriu de încetare a

existenţei ei prevăzut în statut;

- să aibă un patrimoniu propriu care să-i permită să participe în nume propriu la

raporturile juridice civile;

- să aibă un scop licit.

Întreprinderile economice pot fi clasificate la rîndul lor în funcţie de mai multe criterii

şi anume:

- după forma de proprietate: întreprinderi proprietate de stat sau publice;

întreprinderi proprietate privată sau particulară; întreprinderi proprietate mixtă,

privată sau particulară; întreprinderi proprietate autohtonă; întreprinderi proprietate

străină; întreprinderi proprietate mixtă româno-străină;

- după forma de organizare: întreprinderi cu statut de regii autonome; întreprinderi cu

statut de societăţi comerciale; întreprinderi cu statut cooperatist; întreprinderi cu statut

de asociaţii economice;

- după ramura de activitate: întreprinderi industriale; întreprinderi agricole;

întreprinderi de construcţii montaj; întreprinderi de transporturi; întreprinderi

comerciale; întreprinderi financiare de pe piaţa de capital, piaţa monetară şi piaţa

asigurărilor;

- după obiectul activităţii – întreprinderile se clasifică pe ramuri de activitate conform

C.A.E.N.;

- după destinaţia produselor obţinute: întreprinderi producătoare de mijloace de

producţie; întreprinderi producătoare de bunuri de consum;

- după mărimea lor: întreprinderi mari; întreprinderi mijlocii; întreprinderi mici.

- după caracterul producţiei: întreprinderi cu activitate sezonieră; întreprinderi cu

activitate continuă;

- după modul de organizare al producţiei: întreprinderi producătoare de unicate;

întreprinderi cu producţie de serie; întreprinderi cu producţie de masă.

INSTITUŢIILE PUBLICE – sunt unităţi ale statului care desfăşoară activităţi social

culturale.

2

Ele pot fi grupate astfel: unităţi de învăţământ; unităţi sanitare; unităţi culturale; unităţi

ale administraţie de stat; unităţi ale organelor de ordine; unităţi ale organelor de apărare;

unităţi ale justiţiei; unităţi ale cultelor religioase.

La nivelul oricărei entitati economice, indiferent de forma ei, exercitarea procesului

şi a relaţiilor de management se realizează prin sistemul de management.

Acesta reprezintă ansamblul elementelor cu caracter organizatoric, informaţional,

decizional, motivaţional etc. din întreprindere cu ajutorul cărora se realizează funcţiile şi

relaţiile de management în vederea atingerii obiectivelor economice planificate de către

întreprindere.

Orice sistem de management, indiferent de întreprinderea unde este aplicat,

cuprinde următoarele componente între care există o multitudine de relaţii şi care se

intercondiţionează reciproc:

- subsistemul organizatoric,

- subsistemul informaţional,

- subsistemul decizional,

- subsistemul de metode şi tehnici de management,

- alte elemente de management.

Sistemul informaţional este reprezentat de către totalitatea datelor, informaţiilor,

circuitelor informaţionale, fluxurilor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare

a informaţiilor existente într-o întreprindere, utilizate ca şi suport informaţional în

stabilirea şi aplicarea deciziilor ce trebuie luate în vederea atingerii obiectivelor propuse

de către fiecare întreprindere.

Informaţia este o ştire, o comunicare referitoare la felul, caracteristicile, mărimea

obiectelor ce formează mediul înconjurător.

Dacă sistemul informaţional este utilizat pentru conducerea unei structuri

economice atunci acesta devine sistem informaţional economic, iar informaţiile vor

deveni informaţii economice.

Informaţia contabilă este o componentă a informaţiei economice care are anumite

trăsături specifice şi care rezultă din prelucrarea datelor contabile prin procedee şi metode

specifice contabilităţii.

In vederea obtinerii acestor informatii economice la nivelul fiecarei entitati

economice, trebuie tinuta o evidenta economice. Aceasta la randul ei prezinta mai multe

forme si anume: evidenta operativa, statistica si contabilitatea.

Preview document

Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 1
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 2
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 3
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 4
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 5
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 6
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 7
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 8
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 9
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 10
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 11
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 12
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 13
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 14
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 15
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 16
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 17
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 18
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 19
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 20
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 21
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 22
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 23
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 24
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 25
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 26
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 27
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 28
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 29
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 30
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 31
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 32
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 33
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 34
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 35
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 36
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 37
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 38
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 39
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 40
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 41
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 42
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 43
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 44
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 45
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 46
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 47
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 48
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 49
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 50
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 51
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 52
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 53
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 54
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 55
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 56
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 57
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 58
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 59
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 60
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 61
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 62
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 63
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 64
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 65
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 66
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 67
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 68
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 69
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 70
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 71
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 72
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 73
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 74
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 75
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 76
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 77
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 78
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 79
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 80
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 81
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 82
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 83
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 84
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 85
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 86
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 87
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 88
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 89
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 90
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 91
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 92
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 93
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 94
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 95
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 96
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 97
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 98
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 99
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 100
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 101
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 102
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 103
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 104
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 105
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 106
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 107
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 108
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 109
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 110
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 111
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 112
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 113
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 114
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 115
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 116
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 117
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 118
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 119
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 120
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 121
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 122
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 123
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 124
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 125
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 126
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 127
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 128
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 129
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 130
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 131
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 132
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 133
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 134
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 135
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 136
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 137
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 138
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 139
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 140
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 141
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 142
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 143
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 144
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 145
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 146
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 147
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 148
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 149
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 150
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 151
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 152
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 153
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 154
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 155
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 156
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 157
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 158
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 159
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 160
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 161
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 162
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 163
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 164
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 165
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 166
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 167
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 168
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 169
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 170
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 171
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 172
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 173
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 174
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 175
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 176
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 177
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 178
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 179
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 180
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 181
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 182
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 183
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 184
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 185
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 186
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 187
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 188
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 189
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 190
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 191
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 192
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 193
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 194
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 195
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 196
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 197
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 198
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 199
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 200
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 201
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 202
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 203
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 204
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 205
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 206
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 207
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 208
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 209
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 210
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 211
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 212
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 213
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 214
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 215
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 216
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 217
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 218
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 219
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 220
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 221
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 222
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 223
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 224
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 225
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 226
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 227
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 228
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 229
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 230
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 231
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 232
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 233
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 234
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 235
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 236
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 237
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 238
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 239
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 240
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 241
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 242
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 243
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 244
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 245
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 246
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 247
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 248
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 249
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 250
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 251
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 252
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 253
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 254
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 255
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 256
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 257
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 258
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 259
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 260
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 261
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 262
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 263
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 264
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 265
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 266
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 267
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 268
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 269
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 270
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 271
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 272
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 273
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 274
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 275
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 276
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 277
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 278
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 279
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 280
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 281
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 282
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 283
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 284
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 285
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 286
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 287
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 288
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 289
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 290
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 291
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 292
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 293
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 294
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 295
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 296
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 297
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 298
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 299
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 300
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 301
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 302
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 303
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 304
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 305
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 306
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 307
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 308
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 309
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 310
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 311
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 312
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 313
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 314
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 315
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 316
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 317
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 318
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 319
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 320
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 321
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 322
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 323
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 324
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 325
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 326
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 327
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 328
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 329
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 330
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 331
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 332
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 333
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 334
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 335
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 336
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 337
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 338
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 339
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 340
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 341
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 342
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 343
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 344
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 345
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 346
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 347
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 348
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 349
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 350
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 351
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 352
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 353
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 354
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 355
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 356
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 357
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 358
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 359
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 360
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 361
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 362
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 363
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 364
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 365
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 366
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 367
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 368
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 369
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 370
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 371
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 372
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 373
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 374
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 375
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 376
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 377
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 378
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 379
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 380
Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor - Pagina 381

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Financiara a Intreprinderilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalau

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU 1.1. DATE GENERALE SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA...

Ai nevoie de altceva?

''