Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 16290
Mărime: 818.33KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a principalelor componente ale acestuia.

Tăria construcţiilor contabilităţii este dată şi de faptul că domeniul contabilităţii are, în sens larg, o practică socială multimilenară, care merge de la însemnările pe răboj şi până la utilizarea inteligenţei artificiale în prelucrarea informaţiei de astăzi, cu o jumătate de mileniu de literatură contabilă, cu o tradiţie multiseculară de predare a contabilităţii în universităţi, cu comunităţi ştiinţifice constituite la nivel naţional şi internaţional, care dispune de reviste, organizaţii şi instanţe de dialog ştiinţific.

1. Evoluţia şi rolul contabilităţii

Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică, preocupările de a reţine şi ordona datele şi informaţiile cu privire la gestiunea averii personale sau a celei publice născându-se atunci când nu se mai putea ţine evidenţa existenţei şi a mişcării bunurilor decât în scris.

Arheologia a furnizat numeroase dovezi din care rezultă că popoarele lumii antice au folosit anumite tehnici contabile.

Din codul regelui caldeean Hammurabi, care a domnit între anii 1792 şi 1750 î.e.n., rezultă că asiro-caldeenii utilizau documente justificative, aplicau tehnica calculării dobânzilor şi foloseau conturile.

Printre ruinele marilor temple orientale, unde se acumulau importante bunuri materiale şi bani de la credincioşi, s-au găsit însemnări contabile în scriere cuneiformă pe tăbliţe de lut arse spre a putea fi mai bine păstrate.

Contabilitatea, de la începuturile sale şi până în Epoca Renaşterii, a folosit ca tehnică de lucru partida simplă şi contul, cu ajutorul cărora se sintetizau existenţa şi mişcarea bunurilor şi banilor.

Dezvoltarea schimburilor şi înflorirea comerţului au dus la acumularea de mari bogăţii de către oraşele Italiei, unde se realizează un semnificativ progres în domeniul arhitecturii, a artelor în general, care caracterizează Epoca Renaşterii.

În aceste condiţii, profesiunea de contabil începe să fie considerată o îndeletnicire superioară.

În statul papal, de pildă, însuşi Papa Grigore I, zis cel Mare, conducea contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor.

Rolul din ce în ce mai important al contabilităţii în condiţiile dezvoltării comerţului şi al acumulării de valori în această perioadă a determinat înfiinţarea, încă din secolul al XVI-Iea, la Veneţia, a unui colegiu al contabilităţii, unde admiterea ca membru se făcea pe baza unor examene riguroase, organizate cu exigenţă şi în baza unui regulament

Forma iniţială de organizare a contabilităţii în Evul Mediu a fost contabilitatea memorială, constând din însemnări cu caracter contabil, care substituiau memoria, în condiţiile creşterii operaţiunilor economice şi financiare.

Registrele folosite pentru contabilitatea memorială au stat la baza organizării contabilităţii în partidă simplă.

Într-o primă etapă a evoluţiei sale, contabilitatea în partidă simplă se limita la înregistrarea raporturilor cu terţe persoane, neglijând operaţiile care generau schimburi în structura patrimoniului propriu.

Practic, în această fază de organizare, contabilitatea scotea în evidenţă ceea ce diferitele persoane trebuiau „să dea” sau „să ia” din unitatea pentru care se ţinea evidenţa.

În aceste condiţii, câştigurile sau pierderile se determinau prin inventare succesive, care se comparau între ele.

O dată cu creşterea dimensiunilor activităţii economice şi financiare, contabilitatea în partidă simplă a devenit nesatisfăcătoare.

În noile condiţii create de dezvoltarea comerţului se naşte contabilitatea în partidă dublă.

Istoriografii sunt unanimi în a recunoaşte că Italia este patria contabilităţii în partidă dublă, iar Veneţia este leagănul acestui sistem, ţinând cont de faptul că, în secolul al XV-lea, se utiliza contabilitatea după metoda veneţiană.

Este momentul când un spirit erudit ca acela al lui Paciolo observă şi formalizează aceste practici, dând omenirii prima lucrare de literatură contabilă „Tratatus de computis et scripturis”, adică „Tratat de contabilitate în partidă dublă”, apărută la Veneţia în anul 1494, în care se prezintă, pentru prima dată, într-o manieră coerentă, descrierea partidei duble, elementul cel mai caracteristic sub raport tehnic.

Treptat, între secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea, noua metodă de contabilitate, contabilitatea în partidă dublă, începe să aibă o aplicabilitate generală, îndeosebi în Europa Occidentală.

Astfel, începe să se contureze şi o literatură contabilă.

În Italia acelor timpuri, profesia de contabil era considerată ca fiind superioară tuturor celorlalte, iar păstrarea secretului asupra partidei duble a contribuit la cultivarea prestigiului de care se bucurau aceşti profesionişti.

Iată ce menţiona autorul primei lucrări de contabilitate în partidă dublă tipărită în limba germană în anul 1549: „Nu vreau să afirm că înaintea mea n-ar fi existat contabili buni; aceştia sunt şi astăzi, dar ei ţin contabilitatea în secret şi nu o dau la lumina zilei sau nu-şi dau osteneala să o arate şi altora”.

Multiplicarea societăţilor pe acţiuni, care separă conducerea de proprietarii acestora, revoluţia industrială şi apariţia concurenţei vor face ca, începând cu a doua jumătate a secolului al XlX-lea, să se contureze conţinutul contabilităţii de gestiune, care era destinată conducerii şi nedivulgabilă.

Aceasta se delimitează de contabilitatea generală, care produce bilanţul şi contul de profit şi pierdere, destinată acţionarilor.

Începând cu primele decenii din secolul al XX-lea, contabilitatea de întreprindere devine o practică socială normalizată. Sub raport ştiinţific, contabilitatea se prezintă astăzi ca o disciplină matură, bazată pe paradigme multiple.

Preview document

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 1
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 2
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 3
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 4
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 5
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 6
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 7
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 8
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 9
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 10
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 11
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 12
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 13
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 14
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 15
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 16
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 17
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 18
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 19
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 20
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 21
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 22
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 23
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 24
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 25
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 26
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 27
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 28
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 29
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 30
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 31
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 32
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 33
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 34
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 35
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 36
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 37
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 38
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 39
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 40
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 41
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 42
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 43
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 44
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 45
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 46
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 47
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 48
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 49
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 50
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 51
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 52
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 53
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 54
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 55
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 56
Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism si Servicii .doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea Marfurilor

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor în Unitatea SC Nicolzoe Impex SRL

Argument În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist , adică cuprinde contabilitatea financiară şi...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la SC Autotrans SA Adjud

INTRODUCERE ÎN LUMEA CONTABILITĂŢII În antichitate s-a folosit contabilitatea pentru a ţine evidenţa vânatului. La Muzeul de Antichităţi Naţionale...

Ai nevoie de altceva?

''