Contabilitatea Grupurilor de Societăți

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19066
Mărime: 1.27MB (arhivat)
Publicat de: Anatolie Neacșu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Vlad
Contabilitatea grupurilor de societăţi

Cuprins

 1. CAP 1 ASPECTE PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETÃtI 3
 2. 1.1. Înfiintarea grupurilor de societãti 3
 3. 1.2. Societãtile de grup: tipuri si structurã 5
 4. 1.3. Tipuri de control exercitat în cadrul grupului 9
 5. 1.4. Relatiile în cadrul grupurilor de societãti 11
 6. 1.5. Procentaj de control si procentaj de interes 14
 7. CAP 2 CONSOLIDAREA CONTURILOR 23
 8. 2.1. Definitia consolidãrii, rolul si locul acesteia în sistemul de informare
 9. financiarã privind grupurile de întreprinderi 23
 10. 2.2. Perimetrul de consolidare. Exceptii de la consolidarea conturilor 25
 11. 2.3. Succesiunea pasilor în consolidare 28
 12. 2.3.1. Alegerea metodei de consolidare 28
 13. 2.3.2. Omogenizarea situatiilor financiare anuale individuale 29
 14. 2.3.3.Cumularea conturilor individuale care se consolideazã. 36
 15. 2.3.4. Eliminãrile în consolidare 36
 16. CAP 3 METODE DE CONSOLIDARE 46
 17. 3.1. Metoda integrãrii globale 48
 18. 3.2. Metoda integrãrii proportionale 50
 19. 3.3. Punerea în echivalentã 52
 20. BIBLIOGRAFIE: 55

Extras din curs

CAP 1 ASPECTE PRIVIND GRUPURILE DE SOCIETÃtI

1.1. Înfiintarea grupurilor de societãti

În economia modernã, adesea se formeazã grupuri de societãti cu interese comune si

cu centru de comandã, chiar dacã întreprinderile respective sunt independente, din punct de

vedere juridic.

Întreprinderea - în mãsura în care încearcã sã fie, pe de o parte, mai putin vulnerabilã

si, pe de altã parte, mai performantã - are tendinta naturalã de a se supune procesului de

concentrare. Acest proces poate fi:

• de naturã verticalã, atunci când se urmãreste integrarea tuturor fazelor ciclului de

productie si desfacere pentru o singurã categorie de produse;

• de naturã orizontalã, atunci când se urmãreste integrarea de activitãti de naturã

diferitã, complementare sau similare.

Procesul de concentrare, industrialã si financiarã, se poate realiza prin modalitãti

economice, juridice si financiare diferite, dar, de cele mai multe ori, complementare:

• dezvoltarea internã a întreprinderii (în cadrul aceleiasi entitãti juridice);

• stabilirea de legãturi, mai mult sau mai putin strânse, cu alte întreprinderi, fãrã ca

aceste legãturi sã fie obligatoriu de naturã juridicã;

• fuziunea cu alte întreprinderi în vederea realizãrii unei entitãti unice (fuziunea prin

absorbtie);

• dezvoltarea externã prin preluarea controlului asupra unor societãti existente sau

prin crearea de noi societãti.

Aceastã ultimã modalitate de concentrare duce la constituirea grupurilor a cãror

aparitie este legatã de strategia de dezvoltate a întreprinderii.

Grupul de societãti reprezintã ansamblul constituit din douã sau mai multe societãti,

fiecare cu propria personalitate juridicã, unite prin legãturi în temeiul cãrora una dintre ele –

societatea dominantã, le dominã pe celelalte fãcând sã se manifeste o unitate de decizie.

O entitate economicã datoritã unitãtii de decizie a societãtii dominante, a relatiilor de

dependetã ce existã între societãtile grupului se poate evidentiatã astfel:

Dependetã financiarã

Dependetã directorialã

Grup personal

Grup financiar

4

Structura de grup poate oferi întreprinderilor avantaje considerabile în raport cu

alte structuri:

• structura de grup permite societãtii mamã un control asupra unui capital mai mare

decât cel investit de ea;

• structura de grup permite accesul la împrumuturi mai mari;

• prin structura de grup se faciliteazã o mai bunã circulatie a capitalurilor;

• structura de grup permite, în general, sã se plãteascã mai putine impozite;

• structura de grup oferã posibilitãti mai bune de organizare.

Aparitia grupurilor poate avea loc ca urmare a unor operatiuni precum:

• achizitia de actiuni sau pãrti sociale emise de diferite întreprinderi de cãtre o firmã

care devine societate mamã;

• înfiintarea de societãti ca asociat sau actionar majoritar sau unic;

• încheierea de acorduri de asociere cu alte întreprinderi.

Preluarea controlului asupra unor întreprinderi care devin apoi filiale este o

componentã a politicii de crestere externã a unor grupuri. Motivatiile principale care stau

la baza creãrii de grupuri sunt:

• integrarea orizontalã si/sau verticalã a afacerilor; integrarea orizontalã constã în

combinarea unor întreprinderi din acelasi sector de activitate, în timp ce

integrarea verticalã constã în achizitia de întreprinderi care reprezintã furnizori

sau clienti ai firmei care cumpãrã;

• diversificarea activitãtilor în scopul mai bunei gestionãri a riscului aferent

afacerilor (cum ar fi, de exemplu, riscurile legate de ciclul de viatã al produselor,

de schimbãrile de pe piatã, de evolutia cursului de schimb valutar etc.);

• evitarea preluãrilor ostile de cãtre alte întreprinderi, în urma unor oferte publice de

cumpãrare sau de schimb;

• retragerea unor actionari sau a unor manageri importanti.

În procesul de concentrare care conduce la formarea grupurilor, accentul cade pe

dimensiunea economicã si mai putin pe aspectele juridice izvorând din dreptul de

proprietate. Ceea ce conteazã la nivelul grupurilor este, în primul rând, unitatea puterii de

decizie de care se fondeazã acest tip de entitate.

Preview document

Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 1
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 2
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 3
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 4
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 5
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 6
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 7
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 8
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 9
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 10
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 11
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 12
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 13
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 14
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 15
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 16
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 17
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 18
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 19
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 20
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 21
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 22
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 23
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 24
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 25
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 26
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 27
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 28
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 29
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 30
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 31
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 32
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 33
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 34
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 35
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 36
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 37
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 38
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 39
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 40
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 41
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 42
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 43
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 44
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 45
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 46
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 47
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 48
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 49
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 50
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 51
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 52
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 53
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 54
Contabilitatea Grupurilor de Societăți - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Grupurilor de Societati.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Reglementări privind consolidarea conturilor în România - trecut, prezent și perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Fuziunea prin absorbție

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE Consolidarea conturilor este un proces pe care fiecare grup de societăți îl organizează în funcție de structura sa, de fluxul de...

Grupuri de societăți

1. CONSIDERENTE GENERALE Întreprinderea caută din ce în ce mai mult să fie cât mai puţin vulnerabilă şi în acelaşi timp cât mai performantă....

Aspecte Teoretice și Practice Privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

INTRODUCERE Primele publicări de conturi consolidate s-au realizat în Statele Unite, încă de la începutul secolului trecut. Structurile economice,...

Consolidarea conturilor

Structura grupului Soc. mama Filiala Cap. Soc. Fil. Procent detinut Valoare titluri M A 1000 90% 900 M B 300 35% 105 M C 1400 20% 280 M E 800...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Cap I Conturile consolidate 1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe...

Particularitățile analizei performanței pe baza fluxurilor de trezorerie la nivel de grup

Introducere În mediul de afaceri contemporan, asocierile de grupuri se remarcă printr-o evoluţie crescîndă fie că sunt naţionale sau nu. Fiecare...

Contabilitate consolidată

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Necesitatea normalizării contabilității consolidate

CAPITOLUL I Introducere Societǎţile contemporane evolueazǎ într-un mediu economic dinamic impus de accentuarea competivitǎţii economice tehnico...

Politici și opțiuni contabile la nivelul grupurilor de societăți - SC GruzinExport SA

1 INTRODUCERE SC GRUZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior GRUZINEXPORTIMPORT, este...

Cum a afectat criza economică și financiară grupurile de societăți

Rezumat Criza economico-financiara din 2007-2013 este considerata a fi cea mai profunda criza de pana acum. Cauzele fiind atat de natura...

Contabilitatea și raportarea grupurilor de societăți într-o economie bazată pe cunoaștere

Introducere Strategiile de concentare economică pe care societățile le adoptă pentru a-și păstra și consolida poziția pe piață au determinat...

Ai nevoie de altceva?