Contabilitatea IMM

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea IMM.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 123 de pagini .

Profesor: Stefan Florea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAPITOLUL I

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

I. SINTEZE TEORETICE

1.1. Continutul si structura Capitalurilor

Capitalul unei entitati comerciale, reprezinta totalitatea surselor stabile si permanente de finantare a activului patrimonial. Sunt denumite si capitaluri permanente deoarece se afla la dispozitia societatii o perioada mai lunga de timp.

Structura capitalurilor:

a) Capitaluri proprii (pasiv-intern)-sunt acele capitaluri aflate în proprietatea detinatorilor de patrimoniu (actionari, asociati).

Aceste capitaluri cuprind: capitalul social, prime legate de capital rezerve din reevaluare, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului (profitul nerepartizat).

b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

c) Capitaluri straine (pasiv-extern)- sunt împrumuturi si datorii pe termen mediu si lung, este denumit si capital permanent.

Aceste capitaluri cuprind: împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, credite bancare pe termen mediu si lung, datorii ce privesc imobilizarile financiare, alte datorii si împrumuturi asimilate.

1.2 Contabilitatea capitalurilor proprii

1.2.1 Contabilitatea capitalului social

A. Constituirea capitalului social

- La S.A(societati pe actiuni), capitalul social se constituie din valoarea nominala a actiunilor detinute de actionarii societatii, iar la S.R.L. (societati cu raspundere limitata), se constituie din valoarea nominala a partilor sociale detinute de asociati, ca urmare a aducerii efective a aporturilor în natura sau lei.

- Se face prin subscrierea si varsarea de aport de catre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

- Subscrierea- reprezinta un angajament al actionarilor sau asociatilor de a contribui cu bani sau în natura, pentru constituirea capitalului social la înfiintarea societatii. Capitalul constituit din aceasta subscriere poarta denumirea de capital subscris nevarsat.

- Varsarea- reprezinta depunerea efectiva a capitalului subscris (promis).

- Capitalul constituit dupa aducerea efectiva a aportului, poarta numele de capital subscris varsat.

- Varsarea capitalului se face astfel:

- la constituirea societatii pe actiuni (S.A) cel putin 30% din capitalul subscris;

- daca constituirea se face prin licitatie publica, cel putin 50%;

- restul capitalului se varsa în termen de 12 luni de la înmatriculare;

- la societatile cu raspundere limitata (S.R.L.), capitalul subscris se varsa integral înainte de începerea formalitatilor de constituire.

Tipul de societate determina marimea minima a capitalului social astfel:

- la societatile în nume colectiv si în comandita simpla, nu este stabilita limita minima a capitalului social,

- la societati pe actiuni (S.A.), capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei, iar valoarea minima a unei actiuni este de

1.000lei. Trebuie sa fie minim 5 actionari,

- la societatile cu raspundere limitata (S.R.L.), capitalul minim social este de 2.000.000 lei. Trebuie sa fie maxim 50 asociati.

Orice modificare a capitalului social se face numai prin hotarârea A.G.A.

Evaluarea actiunilor se poate face la urmatoarele valori:

- Valoare nominala- rezulta raportând capitalul social la numarul de actiuni emise,

- Valoare contabila- se face raportând activul net contabil la numarul de actiuni:

- activul net = activ total- datorii- active fictive,

- active fictive- sunt alcatuite din cheltuielile de constituire si primele privind rambursarea obligatiunilor.

- Valoarea de emisiune(sau de piata), este pretul la care se pune în vânzare actiunile emise.

B. Majorarea capitalului social

Apare atunci când societatea are nevoie de noi fonduri banesti si prefera sa le procure prin majorare de capital, decât sa apeleze la împrumuturi.

Aceste situatii apar atunci când:

- societatile întâmpina dificultati financiare,

- societatea are o situatie prospera si vrea sa-si extinda activitatea.

Este obligatorie majorarea capitalului social atunci când acesta scade sub limita legala indiferent de motivul scaderii.

Majorarea se poate realiza prin urmatoarele cai:

1. Majorare prin noi aporturi în numerar si/ sau în natura:

- presupune emisiune de noi actiuni sau sub forma de parti sociale;

- operatiunea conduce la cresterea activului patrimonial (stocuri, mijloace banesti, imobilizari, etc) si corespunzator o crestere a pasivului, respectiv a capitalului social;

- în contabilitate aceasta majorare se reflecta prin aceleasi operatiuni ca la constituirea capitalului.

2. Majorare prin încorporarea în capitalul social al unor elemente ce apartin capitalului propriu:

- elementele ce se încorporeaza în capitalul social sunt: rezervele, rezervele din reevaluare, prime legate de capital si profitul net din anii precedenti si anul curent;

- cresterea propriu zisa a capitalului social, se realizeaza prin emiterea de actiuni noi care se repartizeaza gratuit vechilor actionari;

- cresterea valorii nominale a vechilor actiuni.

3. Majorare prin conversia unor datorii, în actiuni:

- se urmareste anularea unor datorii fara a se apela la trezorerie;

- se face numai cu acordul creditorului, care devine actionar sau asociat;

- se refera la datorii din obligatiunii, datorii fata de furnizori, credite pe termen lung, dividente etc.

C. Diminuarea capitalului social

Reducerea capitalului social survine în urmatoarele situatii:

1. În cazul acoperirii pierderilor din anii precedenti sau din exercitiul curent:

- Reducerea capitalului se face numai daca au fost epuizate toate rezervele constituite anterior;

- Reducerea se poate realiza prin:

- micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

- reducerea valorii nominale a actiunilor;

- recuperarea si anularea propriilor actiuni.

- Reducerea capitalului se face cu un anumit procent, iar suma absoluta a diminuarii nu poate fi egala cu pierderea realizata în anii precedenti, putând sa apara diferente în plus sau în minus care se solutioneaza prin diminuarea sau majorarea, dupa caz, a primelor de emisiune.

2. Reducerea capitalului social prin retragerea aporturilor de catre unii actionari sau asociati, caz în care actionarii primesc o suma proportionala cu numarul de actiuni pe care le detin.

3. Rascumpararea propriilor actiuni în vederea anularii lor. Se face de regula la o valoare diferita de cea nominala mai mare sau mai mica, functie de conjunctura de la bursa.

Contabilitatea capitalului social se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi:

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea IMM.doc

Alte informatii

Universitatea „spiru Haret” Facultatea De Management Financiar Contabil ConstanTa Specializarea: Contabilitate Si Informatica De Gestiune Disciplina: Contabilitatea Imm Anul Iii Zi, Fr, Id Conducatorul Disciplinei: Prof. Univ. Dr. Florea Stefan