Contabilitatea IMM

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 58842
Mărime: 220.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Florea
Universitatea „spiru Haret” Facultatea De Management Financiar Contabil ConstanTa Specializarea: Contabilitate Si Informatica De Gestiune Disciplina: Contabilitatea Imm Anul Iii Zi, Fr, Id Conducatorul Disciplinei: Prof. Univ. Dr. Florea Stefan

Extras din document

CAPITOLUL I

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

I. SINTEZE TEORETICE

1.1. Continutul si structura Capitalurilor

Capitalul unei entitati comerciale, reprezinta totalitatea surselor stabile si permanente de finantare a activului patrimonial. Sunt denumite si capitaluri permanente deoarece se afla la dispozitia societatii o perioada mai lunga de timp.

Structura capitalurilor:

a) Capitaluri proprii (pasiv-intern)-sunt acele capitaluri aflate în proprietatea detinatorilor de patrimoniu (actionari, asociati).

Aceste capitaluri cuprind: capitalul social, prime legate de capital rezerve din reevaluare, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului (profitul nerepartizat).

b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

c) Capitaluri straine (pasiv-extern)- sunt împrumuturi si datorii pe termen mediu si lung, este denumit si capital permanent.

Aceste capitaluri cuprind: împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, credite bancare pe termen mediu si lung, datorii ce privesc imobilizarile financiare, alte datorii si împrumuturi asimilate.

1.2 Contabilitatea capitalurilor proprii

1.2.1 Contabilitatea capitalului social

A. Constituirea capitalului social

- La S.A(societati pe actiuni), capitalul social se constituie din valoarea nominala a actiunilor detinute de actionarii societatii, iar la S.R.L. (societati cu raspundere limitata), se constituie din valoarea nominala a partilor sociale detinute de asociati, ca urmare a aducerii efective a aporturilor în natura sau lei.

- Se face prin subscrierea si varsarea de aport de catre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

- Subscrierea- reprezinta un angajament al actionarilor sau asociatilor de a contribui cu bani sau în natura, pentru constituirea capitalului social la înfiintarea societatii. Capitalul constituit din aceasta subscriere poarta denumirea de capital subscris nevarsat.

- Varsarea- reprezinta depunerea efectiva a capitalului subscris (promis).

- Capitalul constituit dupa aducerea efectiva a aportului, poarta numele de capital subscris varsat.

- Varsarea capitalului se face astfel:

- la constituirea societatii pe actiuni (S.A) cel putin 30% din capitalul subscris;

- daca constituirea se face prin licitatie publica, cel putin 50%;

- restul capitalului se varsa în termen de 12 luni de la înmatriculare;

- la societatile cu raspundere limitata (S.R.L.), capitalul subscris se varsa integral înainte de începerea formalitatilor de constituire.

Tipul de societate determina marimea minima a capitalului social astfel:

- la societatile în nume colectiv si în comandita simpla, nu este stabilita limita minima a capitalului social,

- la societati pe actiuni (S.A.), capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei, iar valoarea minima a unei actiuni este de

1.000lei. Trebuie sa fie minim 5 actionari,

- la societatile cu raspundere limitata (S.R.L.), capitalul minim social este de 2.000.000 lei. Trebuie sa fie maxim 50 asociati.

Orice modificare a capitalului social se face numai prin hotarârea A.G.A.

Evaluarea actiunilor se poate face la urmatoarele valori:

- Valoare nominala- rezulta raportând capitalul social la numarul de actiuni emise,

- Valoare contabila- se face raportând activul net contabil la numarul de actiuni:

- activul net = activ total- datorii- active fictive,

- active fictive- sunt alcatuite din cheltuielile de constituire si primele privind rambursarea obligatiunilor.

- Valoarea de emisiune(sau de piata), este pretul la care se pune în vânzare actiunile emise.

B. Majorarea capitalului social

Apare atunci când societatea are nevoie de noi fonduri banesti si prefera sa le procure prin majorare de capital, decât sa apeleze la împrumuturi.

Aceste situatii apar atunci când:

- societatile întâmpina dificultati financiare,

- societatea are o situatie prospera si vrea sa-si extinda activitatea.

Este obligatorie majorarea capitalului social atunci când acesta scade sub limita legala indiferent de motivul scaderii.

Majorarea se poate realiza prin urmatoarele cai:

1. Majorare prin noi aporturi în numerar si/ sau în natura:

- presupune emisiune de noi actiuni sau sub forma de parti sociale;

- operatiunea conduce la cresterea activului patrimonial (stocuri, mijloace banesti, imobilizari, etc) si corespunzator o crestere a pasivului, respectiv a capitalului social;

- în contabilitate aceasta majorare se reflecta prin aceleasi operatiuni ca la constituirea capitalului.

2. Majorare prin încorporarea în capitalul social al unor elemente ce apartin capitalului propriu:

- elementele ce se încorporeaza în capitalul social sunt: rezervele, rezervele din reevaluare, prime legate de capital si profitul net din anii precedenti si anul curent;

- cresterea propriu zisa a capitalului social, se realizeaza prin emiterea de actiuni noi care se repartizeaza gratuit vechilor actionari;

- cresterea valorii nominale a vechilor actiuni.

3. Majorare prin conversia unor datorii, în actiuni:

- se urmareste anularea unor datorii fara a se apela la trezorerie;

- se face numai cu acordul creditorului, care devine actionar sau asociat;

- se refera la datorii din obligatiunii, datorii fata de furnizori, credite pe termen lung, dividente etc.

C. Diminuarea capitalului social

Reducerea capitalului social survine în urmatoarele situatii:

1. În cazul acoperirii pierderilor din anii precedenti sau din exercitiul curent:

- Reducerea capitalului se face numai daca au fost epuizate toate rezervele constituite anterior;

- Reducerea se poate realiza prin:

- micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

- reducerea valorii nominale a actiunilor;

- recuperarea si anularea propriilor actiuni.

- Reducerea capitalului se face cu un anumit procent, iar suma absoluta a diminuarii nu poate fi egala cu pierderea realizata în anii precedenti, putând sa apara diferente în plus sau în minus care se solutioneaza prin diminuarea sau majorarea, dupa caz, a primelor de emisiune.

2. Reducerea capitalului social prin retragerea aporturilor de catre unii actionari sau asociati, caz în care actionarii primesc o suma proportionala cu numarul de actiuni pe care le detin.

3. Rascumpararea propriilor actiuni în vederea anularii lor. Se face de regula la o valoare diferita de cea nominala mai mare sau mai mica, functie de conjunctura de la bursa.

Contabilitatea capitalului social se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi:

Preview document

Contabilitatea IMM - Pagina 1
Contabilitatea IMM - Pagina 2
Contabilitatea IMM - Pagina 3
Contabilitatea IMM - Pagina 4
Contabilitatea IMM - Pagina 5
Contabilitatea IMM - Pagina 6
Contabilitatea IMM - Pagina 7
Contabilitatea IMM - Pagina 8
Contabilitatea IMM - Pagina 9
Contabilitatea IMM - Pagina 10
Contabilitatea IMM - Pagina 11
Contabilitatea IMM - Pagina 12
Contabilitatea IMM - Pagina 13
Contabilitatea IMM - Pagina 14
Contabilitatea IMM - Pagina 15
Contabilitatea IMM - Pagina 16
Contabilitatea IMM - Pagina 17
Contabilitatea IMM - Pagina 18
Contabilitatea IMM - Pagina 19
Contabilitatea IMM - Pagina 20
Contabilitatea IMM - Pagina 21
Contabilitatea IMM - Pagina 22
Contabilitatea IMM - Pagina 23
Contabilitatea IMM - Pagina 24
Contabilitatea IMM - Pagina 25
Contabilitatea IMM - Pagina 26
Contabilitatea IMM - Pagina 27
Contabilitatea IMM - Pagina 28
Contabilitatea IMM - Pagina 29
Contabilitatea IMM - Pagina 30
Contabilitatea IMM - Pagina 31
Contabilitatea IMM - Pagina 32
Contabilitatea IMM - Pagina 33
Contabilitatea IMM - Pagina 34
Contabilitatea IMM - Pagina 35
Contabilitatea IMM - Pagina 36
Contabilitatea IMM - Pagina 37
Contabilitatea IMM - Pagina 38
Contabilitatea IMM - Pagina 39
Contabilitatea IMM - Pagina 40
Contabilitatea IMM - Pagina 41
Contabilitatea IMM - Pagina 42
Contabilitatea IMM - Pagina 43
Contabilitatea IMM - Pagina 44
Contabilitatea IMM - Pagina 45
Contabilitatea IMM - Pagina 46
Contabilitatea IMM - Pagina 47
Contabilitatea IMM - Pagina 48
Contabilitatea IMM - Pagina 49
Contabilitatea IMM - Pagina 50
Contabilitatea IMM - Pagina 51
Contabilitatea IMM - Pagina 52
Contabilitatea IMM - Pagina 53
Contabilitatea IMM - Pagina 54
Contabilitatea IMM - Pagina 55
Contabilitatea IMM - Pagina 56
Contabilitatea IMM - Pagina 57
Contabilitatea IMM - Pagina 58
Contabilitatea IMM - Pagina 59
Contabilitatea IMM - Pagina 60
Contabilitatea IMM - Pagina 61
Contabilitatea IMM - Pagina 62
Contabilitatea IMM - Pagina 63
Contabilitatea IMM - Pagina 64
Contabilitatea IMM - Pagina 65
Contabilitatea IMM - Pagina 66
Contabilitatea IMM - Pagina 67
Contabilitatea IMM - Pagina 68
Contabilitatea IMM - Pagina 69
Contabilitatea IMM - Pagina 70
Contabilitatea IMM - Pagina 71
Contabilitatea IMM - Pagina 72
Contabilitatea IMM - Pagina 73
Contabilitatea IMM - Pagina 74
Contabilitatea IMM - Pagina 75
Contabilitatea IMM - Pagina 76
Contabilitatea IMM - Pagina 77
Contabilitatea IMM - Pagina 78
Contabilitatea IMM - Pagina 79
Contabilitatea IMM - Pagina 80
Contabilitatea IMM - Pagina 81
Contabilitatea IMM - Pagina 82
Contabilitatea IMM - Pagina 83
Contabilitatea IMM - Pagina 84
Contabilitatea IMM - Pagina 85
Contabilitatea IMM - Pagina 86
Contabilitatea IMM - Pagina 87
Contabilitatea IMM - Pagina 88
Contabilitatea IMM - Pagina 89
Contabilitatea IMM - Pagina 90
Contabilitatea IMM - Pagina 91
Contabilitatea IMM - Pagina 92
Contabilitatea IMM - Pagina 93
Contabilitatea IMM - Pagina 94
Contabilitatea IMM - Pagina 95
Contabilitatea IMM - Pagina 96
Contabilitatea IMM - Pagina 97
Contabilitatea IMM - Pagina 98
Contabilitatea IMM - Pagina 99
Contabilitatea IMM - Pagina 100
Contabilitatea IMM - Pagina 101
Contabilitatea IMM - Pagina 102
Contabilitatea IMM - Pagina 103
Contabilitatea IMM - Pagina 104
Contabilitatea IMM - Pagina 105
Contabilitatea IMM - Pagina 106
Contabilitatea IMM - Pagina 107
Contabilitatea IMM - Pagina 108
Contabilitatea IMM - Pagina 109
Contabilitatea IMM - Pagina 110
Contabilitatea IMM - Pagina 111
Contabilitatea IMM - Pagina 112
Contabilitatea IMM - Pagina 113
Contabilitatea IMM - Pagina 114
Contabilitatea IMM - Pagina 115
Contabilitatea IMM - Pagina 116
Contabilitatea IMM - Pagina 117
Contabilitatea IMM - Pagina 118
Contabilitatea IMM - Pagina 119
Contabilitatea IMM - Pagina 120
Contabilitatea IMM - Pagina 121
Contabilitatea IMM - Pagina 122
Contabilitatea IMM - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea IMM.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Alinierea TVA la Cerintele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Intocmirea si Prezentarea Situatiei Financiare la IMM

Argument În România, ca si în multe alte tari central si est europene, trecerea la economia de piata a însemnat, în esenta, evolutia a doua...

Finantarea Afacerii prin Majorari de Capital Social

Apectele finantarii prezinta importanta cruciala pentru supravietuirea si dezvoltarea intreprinderii. In primul rand, intreprinderea trebuie sa...

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

INTRODUCERE Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau...

Cadrul General al IASB și Directivele Europene - Referential și Bază de Armonizare și Conformitate a Situatiilor Financiare

CADRUL GENERAL AL IASB SI DIRECTIVELE EUROPENE - REFERENTIAL SI BAZA DE ARMONIZARE SI CONFORMITATE A SITUATIILOR FINANCIARE 1. Necesitatea...

Aspecte Tehnice si Practice ale Contabilitatii Manageriale la SC Danone SRL

1.1. Scurt istoric Danone este deja un brand arhicunoscut pe piaţa mondială, cât şi pe cea românească, reprezentând excelenţa în domeniul...

Ai nevoie de altceva?