Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3527
Mărime: 25.51KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Modul de calcul şi reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată este reglementat de către prevederile:

• capitolului 15 ”Reţinerea impozitului la sursa de plată” al Codului Fiscal

• Regulemantului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului nr. 10 din 19.01.2010

• Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul, conform anexei nr.3 la hotîrirea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30.01.2008

Conform acestora se fac reţineri la sursa de plată în următoarele situaţii:

• Reţineri a impozitului pe venit la plata salariilor;

• Reţinerea impozitului din dobînzi şi royalty;

• Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului;

• Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit ;

• Reţinerile din veniturile nerezidentului.

Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată poate fi grupat sub aspectul recalculării impozitului şi declarării venitului în:

• Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată care este declarat şi recalculat ulterior;

• Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată care nu urmează a fi declarat şi recalculat ulterior numit reţinere finală;

Reţinerea finală a impozitului înseamnă că aceste venituri deja impozitate nu includ în componenţa venitului brut şi nu de declară anual.

Reţinerea finală a impozitului se face din următoarele venituri :

• cîştiguri de la la campaniile promoţionale;

• veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole ;

• dividende, cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi;

• suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010;

• veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

• cîştiguri de la jocurile de noroc;

Obiect al impunerii la sursa de plată este:

1. pentru cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii:

a) venitul îndreptat spre achitare în folosul lor, altul decît cel sub formă de salarii, inclusiv în formă nemonetară, care reprezintă surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului;

b) sumele dobînzilor şi royalty achitate în folosul lor;

c) veniturile indicate la art. 90.1 din Cod, achitate în folosul lor, din care se efectuează reţinerea finală la sursa de plată.

2. pentru agenţii economici rezidenţi şi reprezentanţele permanente ale nerezindentului pe teritoriul Republicii Moldova:

a) sumele royalty achitate în folosul lor;

b) sumele plăţilor pentru serviciile indicate în alin. (2) art. 90 din Cod, achitate în folosul lor;

3. pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente

a) sumele veniturilor indicate în art. 71 al Codului.

Reţinerea impozitului la sursa de plată se efectuează, indiferent de forma achitării venitului, fie în formă bănească (monetară), fie în formă nemonetară, spre exemplu, achitarea cu marfă, acţiuni, prestarea de servicii.

Preview document

Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 1
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 2
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 3
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 4
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 5
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 6
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 7
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 8
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 9
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 10
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 11
Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Impozitului pe Venit la Sursa de Plata.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor în Unitatea SC Nicolzoe Impex SRL

Argument În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist , adică cuprinde contabilitatea financiară şi...

Fiscalitatea Veniturilor din Munca în Anul 2010

Frecventele modificări ale legislaţiei fiscale, inclusiv prin legile anuale ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat,...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Tipuri de Monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Analiza Cheltuielilor Întreprinderii

1. Abordari conceptuale privind cheltuielile Caracterizarea starii de performanta a intreprinderii presupune analiza a doua categorii de baza de...

Registre Contabile

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Întocmirea, editarea si pastrarea...

Bazele Contabilității

CURSUL 1 I. Definiţia contabilităţii Prima definiţie a contabilităţii a fost dată de italianul Luca Paciolo în lucrarea sa, „Summa de...

Ai nevoie de altceva?

''