Contabilitatea în comerț

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5799
Mărime: 28.14KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

TEMA 1: Contabilitatea activelor nemateriale

Active nemateriale reprezintă active nepecuniare identificate,care nu îmbracă o formă materială,sunt controlate de către întreprindere, pot fi utilizate o perioadă mai mare de un an în activitatea de producţie,comerţ sau în alte tipuri de activitate,precum şi in scopuri administrative sau sunt destinate pentru a fi predate în folosinţă persoanelor juridice sau fizice.Pentru contabilizarea activelor nemateriale la întreprindere este destinat contul de active 111”Active nemateriale”.

Componenţa, modul de constituire, evaluare şi contabilizare a activelor nemateriale se reglementează de prevederile SNC 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”.

În activitatea economică se folosesc diverse forme de active nemateriale, care se clasifică după două criterii:

1. Conţinutul economic şi destinaţie:

2. brevete

3. licenţe

4. embleme

5. programe informatice

6. dreptul de autor

7. goodwill

8. După gradul de finisare:

9. active nemateriale finite, care pot fi utilizate după destinaţie

10. active nemateriale în curs de execuţie, care includ cheltuieli aferente creerii activelor nemateriale.

Evidenţa analitică a activelor nemateriale se ţine pe feluri de surse de intrare. Pentru evidenţa sintetică este destinat contul de active 111”Active nemateriale”. În debitul contului dat se reflectă valoarea de intrare sau valoarea reevaluată a activelor nemateriale procurate de la terţi şi create de întreprindere, în credit – valoarea de bilanţ a activelor ieşite şi casarea amortizării calculată la ieşirea acestora. Soldul debitor reprezintă valoarea activelor nemateriale la finele perioadei de gestiune.

Activele nemateriale sînt evaluate în momentul procurării la valoarea de procurare, care constă în preţul de procurare şi cheltuielile legate de preţul de procurare şi cheltuielile legate de procesul procurării şi pregătirii activelor pentru utilizare, perfectarea documentelor, serviciile de consulting, taxe şi impozite.

Conform politicii de contabilitate adoptate la întreprindere, amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda stabilita, luîndu-se ca bază durata de funcţionare utilă a acestora. Durata de funcţionare utilă se determină pentru fiecare la momentul punerii acestuia în funcţie.

Amortizarea activelor nemateriale se calculează lunar şi se contabilizează în contul 113”Amortizarea activelor nemateriale” în conformitate cu S.N.C. 13”Contabilitatea activelor nemateriale”.

Conform calculului lunar al amortizării suma amortizării calculate a activelor nemateriale se repartizează şi se include în componenţa cheltuielilor.

Dt 713 „Cheltuieli generale şi administrative”, subcontul 713.2”Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale”

Ct 113”Amortizarea activelor nemateriale”

Ieşirea activelor nemateriale din circuitul economic al întreprinderii din cauza expirării de exploatare utilă se reflectă prin decontarea amortizării acumulate în mărimea valorii de intrare, reevaluate sau corectate astfel:

Debit 113”Amortizarea activelor nemateriale”

Credit 111”Active nemateriale”

TEMA 2: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung.

Activele materiale pe termen lung reprezintă active ce sînt în majoritatea cazurilor absolut necesare pentru a începe o afacere, pentru a menţine procesul de activitate şi chiar pentru a lichida în caz de necesitate afacerea.

Activele materiale pe termen lung reprezintă activele care îmbracă o formă materială, cu o durată de funcţionare utilă mai mare de un an, care pot fi utilizateîn activitatea întreprinderii pentru a obţine un avantaj economic sau care se află în proces de creare şi nu sînt destinate vînzării.

După componenţă şi omogenitate activele materiale pe termen lung se divizează în următoarele grupe principale:

1. active materiale în curs de execuţie

2. terenuri

3. mijloace fixe

4. resurse naturale

Preview document

Contabilitatea în comerț - Pagina 1
Contabilitatea în comerț - Pagina 2
Contabilitatea în comerț - Pagina 3
Contabilitatea în comerț - Pagina 4
Contabilitatea în comerț - Pagina 5
Contabilitatea în comerț - Pagina 6
Contabilitatea în comerț - Pagina 7
Contabilitatea în comerț - Pagina 8
Contabilitatea în comerț - Pagina 9
Contabilitatea în comerț - Pagina 10
Contabilitatea în comerț - Pagina 11
Contabilitatea în comerț - Pagina 12
Contabilitatea în comerț - Pagina 13
Contabilitatea în comerț - Pagina 14
Contabilitatea în comerț - Pagina 15
Contabilitatea în comerț - Pagina 16
Contabilitatea în comerț - Pagina 17
Contabilitatea în comerț - Pagina 18
Contabilitatea în comerț - Pagina 19
Contabilitatea în comerț - Pagina 20
Contabilitatea în comerț - Pagina 21
Contabilitatea în comerț - Pagina 22
Contabilitatea în comerț - Pagina 23
Contabilitatea în comerț - Pagina 24
Contabilitatea în comerț - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea in Comert.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie contabilă

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Monografie contabilă - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Monografie contabilă

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Monografie contabilă la SC Napolact

INTRODUCERE Proiectul de contabilitate si informatică reflecta un ansamblu de cunoştinţe de specialitate din domeniul financiar-contabil,dobândite...

Sc Cavior SRL Iași - lucrare practică

1. Scurta prezentare a organizatiei 1.1 Scurt istoric Activitatea de producere si industrializare a laptelui in judetul Iasi are vechi traditii,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Evidența și comercializarea mărfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Contabilitatea Mărfurilor

ARGUMENT Contabilitatea este instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute. Activele...

Contabilitatea mărfurilor în sistem en-detail

Capitolul 1 1.1. Caracteristici ale comerţului cu amănuntul Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume,...

Organizarea Contabilității Importului de Mărfuri

INTRODUCERE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi...

Evaziune fiscală

1.1 - Definitie, elemente teoretice. Evaziunea fiscala se poate defini prin totaliatea procedeelor licite si ilicite cu ajutorul carora cei...

Ai nevoie de altceva?