Contabilitatea Institutiilor de Credit

Imagine preview
(7/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Institutiilor de Credit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si .

Arhiva contine 1 fisier doc de 146 de pagini .

Profesor: Popovici Laurentiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe , cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1
ORGANIZAREA CONTABILITATII ÎN INSTITUTIILE DE CREDIT
Activitatea bancara în România se desfasoara prin institutii de credit
autorizate, în conditiile legii.
În conformitate cu legea 58/1998 privind activitatea bancare, republicata în M.
Of. partea I nr. 78/24.01.2005, institutia de credit reprezinta:
a) entitatea care desfasoara cu titlu profesional activitate de atragere de
depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont
propriu;
b) entitatea emitenta de moneda electronica, alta decât cea prevazuta la lit. a),
denumita în continuare institutie emitenta de moneda electronica.
Prin public se întelege orice persoana fizica, persoana juridica ori entitate fara
personalitate juridica, ce nu are capacitatea si experienta necesare pentru evaluarea
riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intra în categoria de public: statul,
autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentiile guvernamentale, bancile
centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si alte institutii similare.
În România institutiile de credit se pot constitui si pot functiona ca banci,
organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de moneda electronica si case de
economii pentru domeniul locativ.
În întelesul legii 58/1998, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
1. activitate bancara - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de
la public si acordarea de credite în cont propriu;
2. institutie financiara - o entitate, alta decât o institutie de credit, al carei
obiect principal de activitate consta în dobândirea de participatii sau în efectuarea
uneia sau mai multora dintre urmatoarele activitati :
- contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum,
credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de
factoring, scontare, forfetare;
- leasing financiar;
- servicii de transfer monetar;
- emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit,
cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda
electronica;
- emitere de garantii si asumare de angajamente;
- tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii,
cu: instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la
ordin, certificate de depozit; valuta; contracte futures si options;
instrumente având la baza cursul de schimb si rata dobânzii; valori
mobiliare si alte instrumente financiare;
- intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte
instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin
plasament si prestarea de servicii aferente;
- acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de
afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de
servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale;
- intermediere pe piata interbancara;
- administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Institutiilor de Credit.doc