Contabilitatea Instituțiilor Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 54702
Mărime: 173.72KB (arhivat)
Publicat de: Benone Scurtu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hlaciuc

Extras din curs

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA

CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

1.1. Felul, importanţa şi trăsăturile instituţiilor publice din România

Instituţiile publice sunt reprezentate de acele unităţi prin care statul îşi realizează funcţiile sale în domeniul administraţiei, în sfera acţiunilor social – culturale, justiţiei, procuraturii, apărării ţării, etc.

Legea finanţelor publice nr. 72/ 1996 şi Legea finanţelor publice locale nr. 189/1998 cuprind anumite precizări cu privire la formarea, administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ – teritoriale şi ale instituţiilor publice.

În marea majoritate a cazurilor, resursele financiare publice se constituie prin încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale de la persoanele juridice şi fizice în baza criteriilor stabilite de lege.

În categoria instituţiilor care participă la constituirea resurselor financiare publice şi utilizarea lor intră:

• Parlamentul României;

• Preşedinţia României;

• Guvernul României;

• Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale;

• Alte autorităţi publice;

• Autoritatea judecătorească,

• Instituţiile de stat de subordonare centrală sau locală, ş. a.

Resursele financiare ale instituţiilor publice pentru întreţinere şi funcţionare cât şi pentru investiţii se asigură astfel:

- finanţarea integrală din bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora;

- finanţarea din veniturile extrabugetare şi subvenţii acordate de la bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale, în funcţie de subordonarea instituţiilor;

- finanţarea integrală din veniturile extrabugetare;

- finanţarea din veniturile extrabugetare cu destinaţie specială pentru anumite cheltuieli stabilite de lege ce se finanţează din aceste venituri;

- autofinanţarea integrală a instituţiilor publice pe seama veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate.

Ţinându - se seama de specificul activităţii desfăşurate, instituţiile publice din domeniul social –cultural cum sunt şcolile de artă, casele universitarilor, policlinicile cu plată şi unele cluburi sportive, pot să-şi finanţeze în întregime cheltuielile din veniturile proprii.

Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţii lor, mijloace materiale şi băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice prin transmiterea gratuită potrivit prevederilor legale. Aceste valori materiale şi băneşti se utilizează pe destinaţiile stabilite de transmiţător.

Finanţarea cheltuielilor unor instituţii din domeniul social cultural, indiferent de subordonare se asigură atât din bugetul administraţiei centrale de stat cât şi din bugetul unei unităţi administrativ –teritoriale numai în cazuri în care prin lege se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanţează din fiecare buget.

Veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice se încasează, administrează şi contabilizează de instituţiile în cauză potrivit normelor pentru finanţele publice, fără a se efectua vărsăminte din acestea la bugetele administraţiei centrale de stat sau bugetele locale dacă legea nu prevede altfel.

Veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice provin din taxe, chirii, manifestări culturale, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, concursuri artistice, publicaţii, impresariat, exploatarea filmelor, prestaţii editoriale, consultaţii şi servicii medicale, studii, proiecte, prestaţii de servicii, lucrări, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare şi latele stabilite de legile de organizare a instituţiilor sau de Guvern.

Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate din mijloace extrabugetare se preiau ca venituri în anul următor.

Bugetele instituţiilor publice finanţate din mijloacele extrabugetare se include în bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite.

Plăţile pentru investiţiile publice se efectuează prin băncile care, potrivit legii, execută aceste operaţii pe bază de listă de lucrări, utilaje, mobilier şi late obiecte de investiţii, a documentaţiei tehnice prevăzute de lege şi a mijloacelor depuse de către instituţie, cu respectarea dispoziţiilor legale privind investiţiile şi decontarea acestora.

Mijloacele fixe rezultate ca urmare a cheltuielilor de investiţii sau primite prin transfer gratuit majorează fondul social al instituţiilor publice.

Instituţiile publice prezintă anumite trăsături caracteristice care le diferenţiază de agenţii economici. În acest sens reţinem următoarele caracteristici mai semnificative:

a)Instituţiile publice sunt unităţi care în general nu desfăşoară activităţi productive ci activităţi de conducere, îndrumare, coordonare şi control în domeniul administraţiei de stat şi prestează servicii cu anumite funcţii sociale în sfera acţiunilor social – culturale, justiţiei, procuraturii şi apărării ţării;

b)Instituţiile publice nu îţi acoperă cheltuielile generale de întreţinerea şi funcţionarea acestora din veniturile proprii realizate;

c)Acele instituţii publice care realizează unele venituri din activitatea desfăşurată, au obligaţia de a le vărsa la buget sau în baza dispoziţiilor legale beneficiază de dreptul de a le reţine – parţial sau integral, ca sursă de autofinanţare a activităţii;

d)Pentru activitatea desfăşurată întocmesc bugete de venituri şi cheltuieli;

e)În raport de subordonarea lor instituţiile publice primesc alocaţii bugetare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii, de la bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale, după caz;

f)Instituţiile publice nu pot efectua cheltuieli din veniturile încasate;

g)Nu calculează indicatori de rentabilitate;

h)Nu înregistrează uzura obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi nici amortizarea mijloacelor fixe deoarece primesc integral de la buget în funcţie de subordonare, fondurile necesare.

Pe parcursul exerciţiului bugetar, în procesul de elaborare a proiectelor de buget şi de execuţie a bugetului aprobat, un rol deosebit de important îl au ordonatorii de credite.

Prin ordonatori de credite trebuie să înţelegem conducătorii instituţiilor de stat mandataţi prin lege să contribuie la proiectarea bugetului public şi la executarea acestuia. Ordonatorii de credite sunt ierarhizaţi pe următoarele trei nivele:

a)anumite funcţii sociale în sfera acţiunilor social-culturale, justiţiei, procuraturii şi apărării ţării; h) Instituţiile publice nu îşi acoperă cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea acestora din veniturile proprii realizate;

c) Acele instituţii publice care realizează unele venituri din activitatea desfăşurată, au obligaţia de ti /c vărsa la buget sau în baza dispoziţiilor legale beneficiază de dreptul de a le reţine - parţial sau integrai, ca sursă de autofinanţare a activităţii;

d) Pentru activitatea desfăşurată întocmesc bugete de venituri şi cheltuieli:

e) în raport de subordonarea lor instituţiile publice primesc alocaţii bugetare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii, de la bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale, după caz;

f) Instituţiile publice nu pot efectua cheltuieli din venituri neîncasate;

g) Nu calculează Indicatori de rentabilitate.

Preview document

Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 5
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 6
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 7
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 8
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 9
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 10
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 11
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 12
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 13
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 14
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 15
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 16
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 17
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 18
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 19
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 20
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 21
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 22
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 23
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 24
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 25
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 26
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 27
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 28
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 29
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 30
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 31
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 32
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 33
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 34
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 35
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 36
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 37
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 38
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 39
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 40
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 41
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 42
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 43
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 44
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 45
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 46
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 47
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 48
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 49
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 50
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 51
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 52
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 53
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 54
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 55
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 56
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 57
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 58
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 59
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 60
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 61
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 62
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 63
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 64
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 65
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 66
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 67
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 68
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 69
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 70
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 71
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 72
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 73
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 74
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 75
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 76
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 77
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 78
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 79
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 80
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 81
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 82
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 83
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 84
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 85
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 86
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 87
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 88
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 89
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 90
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 91
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 92
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 93
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 94
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 95
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 96
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 97
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 98
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 99
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 100
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 101
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 102
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 103
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 104
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 105
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 106
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 107
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 108
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 109
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 110
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 111
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 112
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 113
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 114
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea contabilității la administrația finanțelor publice Reșița

CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE MUNICIPALE CA UNITATE A MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 1.1.Rolul Administraţiei...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Contabilitatea instituțiilor publice

1. Institutiile publice. Trasaturi, particularitati, clasificare. Institutiile publice sunt unitati patrimoniale create si organizate de stat...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?