Contabilitatea Institutiilor Publice

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 39772
Mărime: 868.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
SCOALA NATIONALÃ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ

Cuprins

Modulul 1: Introducere în contabilitatea instituţiilor publice 7

1.1. Concepţia socială privind contabilitatea 7

1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii 9

1.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 11

1.3.1. Ordonatorii de credite 11

1.3.2. Organizarea contabilităţii 13

1.4. Sisteme de contabilitate 13

1.5. Moneda şi cursul de înregistrare 15

1.6. Forma de înregistrare în contabilitate 15

1.7. Documente justificative şi registrele de contabilitate 16

1.8. Balanţa de verificare 17

1.9. Principiile şi convenţiile contabile 18

1.10. Politici contabile 20

1.11. Informaţii şi proceduri utile 20

1.12. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor 22

1.13. Sistemul informatic 22

1.14. Exerciţiul financiar 22

Modulul 2: Evidenţa activelor în contabilitatea publică 24

2.1. Active fixe 30

2.1.1. Active fixe necorporale 30

2.1.2. Active fixe corporale 33

2.1.3. Active financiare 35

2.2. Active curente (circulante) 36

2.2.1. Stocurile 36

2.2.2. Creanţe 37

2.2.3. Investiţii pe termen scurt 38

2.2.4. Casa şi conturi la bănci 38

Modulul 3: Contabilitatea trezoreriei şi a disponibilităţilor 40

3.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci 40

3.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor 41

sociale de stat şi bugetelor locale 41

3.3. Casa şi alte valori 41

3.4. Acreditive 42

3.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 42

3.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau 42

parţial din venituri proprii 42

3.7. Disponibil al fondurilor speciale 42

3.8. Viramente interne 43

3.9. Fonduri externe nerambursabile 43

Modulul 4: Decontări cu terţii 45

4.1. Furnizori 45

4.2. Clienţi 45

4.3. Personal 46

4.4. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor 46

sociale de stat 46

4.5. Asigurări sociale, protecţia socială 46

4.6. Decontări cu Comunitatea Europeană 47

4.6.1. PHARE, ISPA, SAPARD etc 47

2

4.6.2. Decontări cu bugetul U.E. 56

4.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai 47

bugetelor 47

4.8. Conturi de regularizare 48

4.9. Decontări 48

Modulul 5: Datorii şi capitaluri 49

5.1. Datorii 49

5.1.1. Datorii pe termen scurt (curente) 49

5.1.2. Datorii pe termen lung (necurente) 49

5.1.3. Datoria publică 49

5.1.3.1. Datoria publică guvernamentală 49

5.1.3.2. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale 50

5.1.4. Datoria publică locală 50

5.2. Provizioane 51

5.3. Capitaluri 51

5.3.1. Fonduri 51

5.3.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat 53

5.3.3. Rezerve din reevaluare 53

5.3.4. Fonduri cu destinaţie specială 53

5.4. Cheltuieli 56

5.4.1. Grupele de cheltuieli 57

5.4.2. Administrarea cheltuielilor bugetare 59

5.4.3. Structura conturilor de cheltuieli 60

5.5. Venituri şi finanţări 61

5.5.1. Grupele de venituri 61

5.5.2. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu 64

destinaţie specială 64

5.5.3. Veniturile bugetare 66

5.5.4. Execuţia de casă bugetară 68

5.5.5. Administrarea veniturilor bugetare 81

5.5.6. Structura conturilor de venituri 68

5.6. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere 69

Modulul 6: Situaţiile financiare anuale 69

6.1. Componenţa situaţiilor financiare 70

6.1.1. Bilanţul 71

1. Definiţie. Componenţă 71

2. Modificările bilanţului 75

6.1.2. Contul de rezultat patrimonial 76

6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor 76

6.1.4. Anexele la situaţiile financiare 76

6.1.5. Contul de execuţie bugetară 77

Extras din planul de conturi general pentru instituţii publice

Bibliografie selectivă

Extras din document

Date de identificare a cursului

Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii

entităţilor din sectorul bugetar. Conţinutul cursului a fost organizat astfel încât să reprezinte un ghid

în activitatea desfăşurată la curs, iar exemplele fiind corelate cu legislaţia în vigoare.

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: MANEA ION

Birou: Str. Povernei, nr.6, Bucureşti

Telefon: 021 3180897

Fax: 021 314 6507

E-mail:

adelina_dumitrescu2005@yahoo.com

Consultaţii: Miercuri, orele 12-16

Date de identificare curs şi contact tutori:

Contabilitatea instituţiilor publice

Anul II, Sem. II

Curs obligatoriu

www.cvapid.snspa.ro

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Disciplina „Contabilitatea instituţiilor publice” necesită parcurgerea şi promovarea cursurilor

aferente anului I, în special cele de „Drept financiar şi fiscal”, „Drept administrativ” şi

„Administrarea finanţelor publice şi a bugetului”

Descrierea cursului

Cursul a fost structurat astfel încât să abordeze de o manieră cât mai pragmatică toate categoriile de

elemente raportate de instituţiile publice în situaţiile financiare întocmite periodic: active, datorii,

capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli. Prezentarea tranzacţiilor cu aceste elemente în funcţie de

momentul evaluării lor a avut drept punct de plecare faptul că pentru a recunoaşte contabil un activ

sau o datorie, un venit sau o cheltuială, este necesar ca acestora să le fie atribuită o valoare.

Organizarea temelor în cadrul cursului

o Sursele relevante de informaţii se regăsesc în bibliografia anexată suportului de curs.

o Logica privind abordarea temelor este explicată studenţilor pentru a înţelege:

- însuşirea noţiunilor, conceptelor şi procedurilor contabile;

- fixarea rolului contabilităţii în instituţiile publice;

- identificarea elementelor patrimoniale, exersarea principalelor aplicaţii contabile

necesare întocmirii unui bilanţ contabil;

4

- aspecte specifice aflate în relaţie de interdependenţă cu misiunea de ţinere a

contabilităţii în cadrul unei instituţii publice: controlul financiar preventiv, procedura

de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor.

o Temele aferente modulelor cursului pot fi accesate electronic din textul suportului de curs

sau din cărţile cuprinse în bibliografie disponibile la biblioteca SNSPA.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

În cadrul cursurilor se utilizează ca metode de predare prelegerea, explicaţia şi dialogul cu studenţii,

printr-o prezentare sub aspect teoretic şi practico-aplicativ, ceea ce presupune prezenţa obligatorie

la sediul facultăţii.

Pregătirea pentru fiecare modul va cuprinde 40 de ore studiu individual prealabil pentru iniţierea

studentului în materia studiată, participarea obligatorie la orele de curs prevăzute în programarea

modulelor.

Preview document

Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 5
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 6
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 7
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 8
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 9
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 10
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 11
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 12
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 13
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 14
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 15
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 16
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 17
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 18
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 19
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 20
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 21
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 22
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 23
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 24
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 25
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 26
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 27
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 28
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 29
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 30
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 31
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 32
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 33
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 34
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 35
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 36
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 37
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 38
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 39
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 40
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 41
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 42
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 43
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 44
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 45
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 46
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 47
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 48
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 49
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 50
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 51
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 52
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 53
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 54
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 55
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 56
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 57
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 58
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 59
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 60
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 61
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 62
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 63
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 64
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 65
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 66
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 67
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 68
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 69
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 70
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 71
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 72
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 73
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 74
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 75
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 76
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 77
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 78
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 79
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 80
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 81
Contabilitatea Institutiilor Publice - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Gestiunea și contabilitatea remunerării salariaților

1.1. PIAŢA MUNCII 1.1.1. MUNCA - FACTOR ACTIV ŞI DINAMIZATOR Funcţionarea oricărui sistem de producţie este de neconceput fără prezenţa şi...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul. Studiu de Caz la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Ai nevoie de altceva?