Contabilitatea instituțiilor publice

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 39772
Mărime: 868.77KB (arhivat)
Publicat de: Estera Marina Vieru
Cost: Gratis
SCOALA NATIONALÃ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ

Cuprins

 1. Modulul 1: Introducere în contabilitatea instituţiilor publice 7
 2. 1.1. Concepţia socială privind contabilitatea 7
 3. 1.2. Obiectul şi metoda contabilităţii 9
 4. 1.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 11
 5. 1.3.1. Ordonatorii de credite 11
 6. 1.3.2. Organizarea contabilităţii 13
 7. 1.4. Sisteme de contabilitate 13
 8. 1.5. Moneda şi cursul de înregistrare 15
 9. 1.6. Forma de înregistrare în contabilitate 15
 10. 1.7. Documente justificative şi registrele de contabilitate 16
 11. 1.8. Balanţa de verificare 17
 12. 1.9. Principiile şi convenţiile contabile 18
 13. 1.10. Politici contabile 20
 14. 1.11. Informaţii şi proceduri utile 20
 15. 1.12. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor 22
 16. 1.13. Sistemul informatic 22
 17. 1.14. Exerciţiul financiar 22
 18. Modulul 2: Evidenţa activelor în contabilitatea publică 24
 19. 2.1. Active fixe 30
 20. 2.1.1. Active fixe necorporale 30
 21. 2.1.2. Active fixe corporale 33
 22. 2.1.3. Active financiare 35
 23. 2.2. Active curente (circulante) 36
 24. 2.2.1. Stocurile 36
 25. 2.2.2. Creanţe 37
 26. 2.2.3. Investiţii pe termen scurt 38
 27. 2.2.4. Casa şi conturi la bănci 38
 28. Modulul 3: Contabilitatea trezoreriei şi a disponibilităţilor 40
 29. 3.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci 40
 30. 3.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor 41
 31. sociale de stat şi bugetelor locale 41
 32. 3.3. Casa şi alte valori 41
 33. 3.4. Acreditive 42
 34. 3.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 42
 35. 3.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau 42
 36. parţial din venituri proprii 42
 37. 3.7. Disponibil al fondurilor speciale 42
 38. 3.8. Viramente interne 43
 39. 3.9. Fonduri externe nerambursabile 43
 40. Modulul 4: Decontări cu terţii 45
 41. 4.1. Furnizori 45
 42. 4.2. Clienţi 45
 43. 4.3. Personal 46
 44. 4.4. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor 46
 45. sociale de stat 46
 46. 4.5. Asigurări sociale, protecţia socială 46
 47. 4.6. Decontări cu Comunitatea Europeană 47
 48. 4.6.1. PHARE, ISPA, SAPARD etc 47
 49. 2
 50. 4.6.2. Decontări cu bugetul U.E. 56
 51. 4.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai 47
 52. bugetelor 47
 53. 4.8. Conturi de regularizare 48
 54. 4.9. Decontări 48
 55. Modulul 5: Datorii şi capitaluri 49
 56. 5.1. Datorii 49
 57. 5.1.1. Datorii pe termen scurt (curente) 49
 58. 5.1.2. Datorii pe termen lung (necurente) 49
 59. 5.1.3. Datoria publică 49
 60. 5.1.3.1. Datoria publică guvernamentală 49
 61. 5.1.3.2. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale 50
 62. 5.1.4. Datoria publică locală 50
 63. 5.2. Provizioane 51
 64. 5.3. Capitaluri 51
 65. 5.3.1. Fonduri 51
 66. 5.3.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat 53
 67. 5.3.3. Rezerve din reevaluare 53
 68. 5.3.4. Fonduri cu destinaţie specială 53
 69. 5.4. Cheltuieli 56
 70. 5.4.1. Grupele de cheltuieli 57
 71. 5.4.2. Administrarea cheltuielilor bugetare 59
 72. 5.4.3. Structura conturilor de cheltuieli 60
 73. 5.5. Venituri şi finanţări 61
 74. 5.5.1. Grupele de venituri 61
 75. 5.5.2. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu 64
 76. destinaţie specială 64
 77. 5.5.3. Veniturile bugetare 66
 78. 5.5.4. Execuţia de casă bugetară 68
 79. 5.5.5. Administrarea veniturilor bugetare 81
 80. 5.5.6. Structura conturilor de venituri 68
 81. 5.6. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere 69
 82. Modulul 6: Situaţiile financiare anuale 69
 83. 6.1. Componenţa situaţiilor financiare 70
 84. 6.1.1. Bilanţul 71
 85. 1. Definiţie. Componenţă 71
 86. 2. Modificările bilanţului 75
 87. 6.1.2. Contul de rezultat patrimonial 76
 88. 6.1.3. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor 76
 89. 6.1.4. Anexele la situaţiile financiare 76
 90. 6.1.5. Contul de execuţie bugetară 77
 91. Extras din planul de conturi general pentru instituţii publice
 92. Bibliografie selectivă

Extras din curs

Date de identificare a cursului

Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii

entităţilor din sectorul bugetar. Conţinutul cursului a fost organizat astfel încât să reprezinte un ghid

în activitatea desfăşurată la curs, iar exemplele fiind corelate cu legislaţia în vigoare.

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: MANEA ION

Birou: Str. Povernei, nr.6, Bucureşti

Telefon: 021 3180897

Fax: 021 314 6507

E-mail:

adelina_dumitrescu2005@yahoo.com

Consultaţii: Miercuri, orele 12-16

Date de identificare curs şi contact tutori:

Contabilitatea instituţiilor publice

Anul II, Sem. II

Curs obligatoriu

www.cvapid.snspa.ro

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Disciplina „Contabilitatea instituţiilor publice” necesită parcurgerea şi promovarea cursurilor

aferente anului I, în special cele de „Drept financiar şi fiscal”, „Drept administrativ” şi

„Administrarea finanţelor publice şi a bugetului”

Descrierea cursului

Cursul a fost structurat astfel încât să abordeze de o manieră cât mai pragmatică toate categoriile de

elemente raportate de instituţiile publice în situaţiile financiare întocmite periodic: active, datorii,

capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli. Prezentarea tranzacţiilor cu aceste elemente în funcţie de

momentul evaluării lor a avut drept punct de plecare faptul că pentru a recunoaşte contabil un activ

sau o datorie, un venit sau o cheltuială, este necesar ca acestora să le fie atribuită o valoare.

Organizarea temelor în cadrul cursului

o Sursele relevante de informaţii se regăsesc în bibliografia anexată suportului de curs.

o Logica privind abordarea temelor este explicată studenţilor pentru a înţelege:

- însuşirea noţiunilor, conceptelor şi procedurilor contabile;

- fixarea rolului contabilităţii în instituţiile publice;

- identificarea elementelor patrimoniale, exersarea principalelor aplicaţii contabile

necesare întocmirii unui bilanţ contabil;

4

- aspecte specifice aflate în relaţie de interdependenţă cu misiunea de ţinere a

contabilităţii în cadrul unei instituţii publice: controlul financiar preventiv, procedura

de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor.

o Temele aferente modulelor cursului pot fi accesate electronic din textul suportului de curs

sau din cărţile cuprinse în bibliografie disponibile la biblioteca SNSPA.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

În cadrul cursurilor se utilizează ca metode de predare prelegerea, explicaţia şi dialogul cu studenţii,

printr-o prezentare sub aspect teoretic şi practico-aplicativ, ceea ce presupune prezenţa obligatorie

la sediul facultăţii.

Pregătirea pentru fiecare modul va cuprinde 40 de ore studiu individual prealabil pentru iniţierea

studentului în materia studiată, participarea obligatorie la orele de curs prevăzute în programarea

modulelor.

Preview document

Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 8
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 9
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 10
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 11
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 12
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 13
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 14
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 15
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 16
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 17
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 18
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 19
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 20
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 21
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 22
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 23
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 24
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 25
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 26
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 27
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 28
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 29
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 30
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 31
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 32
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 33
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 34
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 35
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 36
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 37
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 38
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 39
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 40
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 41
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 42
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 43
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 44
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 45
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 46
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 47
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 48
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 49
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 50
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 51
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 52
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 53
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 54
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 55
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 56
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 57
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 58
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 59
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 60
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 61
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 62
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 63
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 64
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 65
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 66
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 67
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 68
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 69
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 70
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 71
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 72
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 73
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 74
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 75
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 76
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 77
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 78
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 79
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 80
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 81
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Institutiilor Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?