Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri

Curs
6.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4189
Mărime: 26.34KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Vasilescu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adriana Tiron Tudor

Extras din curs

Capitalurile unei institutii publice cuprind: fonduri, rezultatul patrimonial (economic), rezultatul reportat din anii precedenti, rezervele din reevaluare.

1. Fonduri

Fondurile unei institutii publice includ: fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului, fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fondul activelor fixe necorporale.

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale – dispozitii generale

Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public, in limitele si in conditiile legii.

Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art.35 alin. (4) din Constitutie, prevazute cu caracter exemplificativ in anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege.

Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art.35 alin. (4) din Constitutie, prevazute cu caracter exemplificativ in anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege

Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute cu caracter exemplificativ in anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national

Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute cu caracter exemplificativ in anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean

Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata.

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeste, dupa caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri.

Centralizarea inventarului mentionat se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si se supune spre aprobare Guvernului.

Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se întocmeste, dupa caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.

Inventarele astfel întocmite se însusesc, dupa caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale si se aproba prin hotarare de guvern.

Capitalurile unei institutii publice cuprind: fonduri, rezervele din reevaluare, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului, provizioane, împrumuturi si datorii asimilate, venituri in avans.

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeste, dupã caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri.

Centralizarea inventarului mentionat se realizeazã de cãtre Ministerul Finantelor Publice si se supune spre aprobare Guvernului.

Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al unitãtilor administrativ-teritoriale se întocmeste, dupa caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.

Inventarele astfel întocmite se însusesc, dupã caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale si se aproba prin hotarâre de guvern.

Trecerea bunurilor dintr-un domeniu in altul

Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora , se face dupa caz prin hotarâre a Guvernului , a consiliului judetean , respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local.

Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorialã este actionar, se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective. În lipsa acordului mentionat, bunurile societa

comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire.

Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarâre a Guvernului.

Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

Dreptul de proprietate publicã înceteazã, dacã bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat.

Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.

Evidenta contabila a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale se tine distinct, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului.

Preview document

Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor publice curs 3 capitaluri - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice Curs 3 Capitaluri.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor bugetare

Unitatile de invatamant cu personalitate juridica trebuie sa aiba 200 elevi sau 100 de prescolari inscrisi in cursul unui an sau mai putinde 200 si...

Evaluarea Afacerilor

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari,...

Contabilitatea instituțiilor publice

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform...

Bazele contabilității

Legea Contabilitatii Dispozitii generale Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome,...

Bazele contabilității

2. Procedeele specifice metodei contabilitatii: - Bilantul - Contul - Balanta de verificare BILANTUL contabil este cel mai reprezentant...

Curs Contabilitate

1.1 Obiectul contabilitatii 1.1.1 Patrimoniul ca obiect de studiu al contabilitatii Prin patrimoniu se întelege totalitatea bunurilor, a...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

IAS 12 - Impozit pe Profit

INTRODUCERE IN TEMATICA IMPOZITULUI PE PROFIT Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr. 414/2002 privind...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului de stat

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 au fost aprobate Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii...

Organizarea gestiunii financiare la o instituție publică din domeniul sanitar

1.1 Scurt istoric Dispensarul Policlinic Militar cu Stationar Buzau a fost înfiintat în anull 1973, 23 octombrie, în baza articolului 31 din...

Influențe ale informatizării asupra firmei Express Finance SA

1. Descrierea Firmei si structura organizatorica Express Finance S.A. este o societate de microcreditare, instituţie financiară nebancară,...

Ai nevoie de altceva?