Contabilitatea Intreprinderii de Comert Exterior

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Intreprinderii de Comert Exterior.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor: Marian Covlea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Negociere Internationala

1. Contabilitatea financiara a întreprinderii ;

2. Contabilitatea de gestiune ;

3. Contabilitatea comertului exterior .

Asemanari si deosebiri dintre contabilitatea financiara C.F. si contabilitatea de gestiune C.G.

Asemanari – Genul proxim (ce se aseamana) :

1) Amândoua studiaza patrimoniul íntreprinderii ( A – P) ;

2) Au caracter obligatoriu prin lege (82/91 republicata 2005) ;

3) Folosesc conturi din acelsi plan de conturi general ;

4) (Schimbând ceea ce este de schimbat, sunt ghidate de aceleasi principii contabile);

5) Folosesc date si informatii din aceleasi documente si de pe aceasi perioada ;

6) Informatia contabila emanata trebuie sa aiba aceleasi caracteristici calitative : inteligibilitate, comparabilitate, relevanta, credibilitate.

Deosebiri – Diferenta specifica :

1) Caracter legal

C.F.- publica si transparenta

C.G. – interna si translucida

2) La nivelul conturilor

C.F. – clasele 1-8

C.G. – la alegerea conducerii : clasa 9, dezvoltarea în analitic (desfasurarea) a claselor 1-8 sau evidenta tehnico-operativa proprie (extracontabila).

3) La nivelul caracterului

C.F. - nivel sintetic si totalizator, evidenta globala

C.G. – caracter analitic de detaliu, de amanunt, pe obiecte de calculatie – sunt acele repere, criterii pe care se tine evidenta cheltuielilor si veniturilor :

i) pe produse, servicii realizate, clienti, piete ;

ii) pe activitati, locuri, agentii, magazine

7 magazine ’ profit : 100 mil. RON / an

1 +50

2 -100

3 + 200

4 -100 centre de profit

5 +100

6 +50

7 -100

iii) pe faze de fabricatie

1) La nivelul scopului

C.F. – calculeaza cifra de afaceri, profitul, tine evidenta patrimoniului si întocmeste raportarile financiare si calculeaza taxele si impozitele datorate

C.G. – calculeaza costurile si eficienta pe obiecte de calculatie (O.C.)

5) La nivelul beneficiarilor informatiei contabile

C.F. – utilizatori ai informatiei contabile – 13 interni (4), externi

C.G. – utilizatori preponderent interni

Utilizatori ai informatiei contabile

STAKEHOLDERS (miza – detin miza ’ grup de interese)

CORPORATE GOVERNANCE (guvernatie corporatista)

1. actionarii(SA), asociatii(SRL), proprietatrii firmei

a) cresterea profitului

b) cresterea valorii firmei (capital propriu)

A = P , P = D + C (datorii+capital)

A = D + C => C = A – D activ net contabil ANC = valoarea firmei

Interes rezidual

2. managerii(66/93), administratorii(31/90), gestionarii(31/90), împuterniciti

mandatati

3. salariatii si sindicatele

4. finantatorii si creditorii (fonduri de investitii, banci)

5. institutiile statului de control (mediu, sanitar) si fiscale (taxe si impozite)

6. furnizorii

7. clientii

8. concurenta

9. presa (cea de specialitate)

10. investitorii (altii decât actionarii – contract de asociere în participatiune

- de obligatiuni

- de asociatiune în participatiune

11. comunitatea locala

12. analistii, expertii

13. publicul larg

6) C.F. – foarte normata, standardizata

C.G. - nenormata, nestandardizata

301.1.1 brânza

.2 cascaval

.3

7) La nivel de principii

C.F. – 9 principii

Conceptie – monista – 1 circuit al informatiei contabile (Franta) – exclude auditul

(verificare ulterioara) ;

- dualista – 2 circuite C.F., C.G. => IAS / IPRS <- UK, USA => GAAP

Generaly accepted accounting principals – include auditul

IAS / IPRS – directivele U.E. IV, VII, IX =>

=> OMFP 1752/2005

Principiile contabilitatii financiare

Sunt reguli, norme cu caracter general, care se schimba mai greu (foarte greu chiar).

1) PRINCIPIUL PRUDENTEI – sa nu supraevaluam elementele de activ si de venituri si sa nu subevaluam elementele de pasiv si de cheltuieli, deasemenea sa luam în considerare numai veniturile si profiturile certe, recunoscute pâna la data încheierii exercitiului financiar, în schimb sa luam în considerare datoriile sau pierderile chiar daca provin din exercitiul anterior si chiar daca ele devin evidente între data încheierii exercitiului financiar si data încheierii bilantului contabil ; prudenta este în contradictie cu imaginea fidela, deoarece prudenta este mai pesimista.

2) PRINCIPIUL CONTINUITÍTII ACTIVITÍTII – managerii trebuie sa mentioneze la anexele la bilant toate evenimentele previzibile într-o perioada rezonabila de timp (1-2 ani), care pot modifica decisiv continuitatea activitatii

Evenimente : - incapacitate de plata – restructurare, relansare

- lichidare

- divizare

- fuziune – comasare

- absorbtie

- cotarea la bursa

- initierea unui parteneriat strategic (asociere)

- schimbarea semnificativa a actionarilor sau a obiectului de

activitate

- privatizarea, renationalizarea

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Intreprinderii de Comert Exterior.doc

Alte informatii

Curs 1