Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2739
Mărime: 22.36KB (arhivat)
Publicat de: Agata Vintilă
Cost: Gratis
conturi in afara bilantului, capitolul 8

Extras din curs

8. CONTABILITATEA OPERATIILOR ÎN AFARA BILANTULUI

8.1. NOTIUNI GENERALE

Activele si datoriile contingente sunt elemente extrapatrimoniale care apar ca urmare a unor evenimente trecute, iar existenta lor se confirma numai în cazul aparitiei sau neaparitiei unor evenimente incerte si care nu pot fi controlate de catre întreprindere.

Elementele extrapatrimoniale sunt angajamente acordate, angajamente primite precum si alte elemente în afara bilantului. Angajamente acordate.

Angajamentele acordate de catre întreprindere tertilor sunt girurile, cautiunile, garantiile si alte angajamente nascute în urma relatiilor între parteneri, care reprezinta eventuale creante ale întreprinderii fata de terti, în cazul în care ea va fi obligata sa achite în locul acestora suma ce constituie obiectul angajamentului. Angajamente primite.

Angajamentele primite de catre întreprindere din partea tertilor sunt giruri, cautiuni, garantii si alte angajamente nascute în urma relatiilor între parteneri, care reprezinta eventuale datorii ale întreprinderii fata de terti, în cazul în care acestia vor fi obligati sa achite în locul acesteia suma ce constituie obiectul angajamentului. Alte elemente în afara bilantului sunt:

- imobilizari corporale luate în chirie ;

- valori materiale primite spre prelucrare sau reperare;

- valori materiale primite în pastrare sau custodie;

- debitori scosi din active, urmariti în continuare;

- debitori din amenzi si penalitati;

- redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate;

- efecte scontate neajunse la scadenta;

- stocuri de natura obiectelor de inventar;

- alte valori în afara bilantului.

8.2. CONTURI UTILIZATE

Contabilitatea operatiilor în afara bilantului se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 8 „Conturi speciale” din planai general de conturi. Conturile din aceasta clasa de conturi se numesc si conturi extrapatrimoniale. Conturile speciale se pot grupa în conturi în afara bilantului si conturi de bilant.

a) Grupa 80 „Conturi în afara bilantului” contine conturi pentru evidenta contabila a angajamentelor acordate, a angajamentelor primite si a altor elemente extrapatrimoniale:

801 „Angajamente acordate”

802 „Angajamente primite”

803 „Alte conturi în afara bilantului”

804 „Amortizare aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”

Conturile de gradul I enumerate mai sus se dezvolta în conturi sintetice de gradul II formate din 4 cifre.

Conturile din grupa 80 functioneaza în partida simpla, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 801 „Angajamente acordate”

- se utilizeaza pentru evidenta girurilor, cautiunilor, garantiilor si altor angajamente acordate de catre întreprindere;

- reflecta creanta eventuala a întreprinderii asupra tertilor, în cazul în care ea va fi obligata sa plateasca în locul tertilor suma care constituie obiectul angajamentului;

- se organizeaza pe feluri de angajamente acordate grupate cu ajutorul conturilor sintetice de gradul II:

8011 „Giruri si garantii acordate”

8018 „Alte angajamente acordate”

- se debiteaza cu valoarea angajamentelor în momentul acordarii lor de catre întreprindere;

- se crediteaza cu valoarea angajamentelor în momentul încetarii lor;

- soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre întreprindere, existente la un moment dat.

Contul 802 „Angajamente primite”

- se utilizeaza pentru evidenta girurilor, cautiunilor, garantiilor si altor angajamente primite de catre întreprindere;

- reflecta datoria eventuala a întreprinderii fata de terti în cazul în care cestia vor fi obligati sa plateasca în locul întreprinderii suma care constituie obiectul angajamentului;

- se organizeaza pe feluri de angajamente acordate grupate cu ajutorul conturilor sintetice de gradul II dupa cum urmeaza:

8021 „Giruri si garantii primite”

8028 „Alte angajamente primite”

- se debiteaza cu valoarea angajamentelor în momentul primirii lor de catre întreprindere;

- se crediteaza cu valoarea angajamentelor în momentul încetarii lor;

- soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre întreprindere, existente la un moment dat;

Contul 803 „Alte conturi în afara bilantului”

- se utilizeaza pentru evidenta:

- imobilizarilor corporale luate în chirie de la terti în baza contractelor încheiate în acest scop;

- valorilor materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare pe baza de contract, apartinând tertilor, care pot fi imobilizari corporale, obiecte pretioase precum si alte materii, materiale si valori materiale;

- valorilor materiale primite temporar spre pastrare sau în custodie pe baza de act de predare - primire în custodie în acest scop;

- debitorilor care au fost scosi din activele întreprinderii ca insolvabili sau disparuti, potrivit dispozitiilor legale, care se urmaresc în continuare pâna la reactivare sau împlinirea termenului de prescriptie;

- imobilizarilor primite în leasing, a contractelor de închiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre întreprindere pentru bunurile luate în concesiune, locatii sau chirie precum si a bunurilor predate în leasing financiar si a altor valori în afara bilantului; o efectelor de comert scontate, depuse la banca, dar neajunse la scadenta;

- stocurilor de natura obiectelor de inventar trecute pe cheltuieli si a caror natura necesita urmarirea lor extrabilantiera;

Preview document

Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 1
Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 2
Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 3
Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 4
Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 5
Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 6
Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 7
Contabilitatea Operațiilor în Afara Bilanțului - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiilor in Afara Bilantului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Bazele Teoretico-Metodologice ale Analizei Economico-Financiare

1.1. Continutul, particularitatile si rolul analizei economico-financiare a) A ANALIZA (româna) = ANALISI (greaca) b) ANALIZA ECONOMICA = O...

Analiza Activității de Producție și Comercializare a Agentului Economic

ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU ÎNTRE INDICATORII VALORICI INDICATORII VALORICI cifra de afaceri volumul vânzarilor sau facturarilor unui...

Analiza Potențialului Intern al Întreprinderii

Potentialul intern al întreprinderii reprezinta resursele acesteia umane, materiale si financiare. De marimea lor, respectiv modul um sunt alocate...

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Costul - instrument important din categoria tehnicilor de diagnosticare a firmei. - studiul cheltuielilor în mod sistematic permite întelegerea...

Analiza Producției

ANALIZA PRODUCTIEI Concepte :Q fizica (q) ’ ansamblul valorilor de întrebuintare rezultate din activitatea industrial productiva, care pot fi...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Doctrina dreptului contabil

DOCTRINA DREPTULUI CONTABIL 1.1. Originea si sursele dreptului contabil 1.1.1. Definitii si concepte privind doctrina dreptului contabil...

Te-ar putea interesa și

Analiza dinamică a bilanțului contabil

Analiza financiară a activităţii agentului economic urmăreşte reflectarea echilibrului financiar pe termen scurt şi lung sub două aspecte: a...

Contabilitatea Stocurilor

Capitolul I CONTABILITATEA STOCURILOR 1.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale stocurilor Stocurile sunt active...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit....

Contabilitate aprofundată

2.1. Delimitari privind capitalurile Raportata la terminologia contabilitatii europene notiunea de capitaluri delimiteaza resursele (sursele)...

Tehnica Operațiunilor Bancare

1.1. Organizarea platilor si încasarilor fara numerar Platile fara numerar se concretizeaza, din punct de vedere al tehnicii si evidentei bancare,...

Bazele contabilității - note de curs

1. SCURT ISTORIC Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element...

Economie

4.12. Operatii contabile privind stocurile 4.12.1. Operatii contabile privind materiile prime si materialele A. În cazul utilizarii inventarului...

Ai nevoie de altceva?