Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14090
Mărime: 78.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petris
Curs 5

Extras din document

5.1. STRUCTURA TITLURILOR ŞI A OPERAŢIUNILOR BANCARE CU TITLURI

Planul de conturi şi normele metodologice de aplicare a acestuia, prevăd operaţiuni specifice privind deţinerea de către instituţiile de credit a portofoliului propriu de titluri, emisiuni de titluri în scopul atragerii de resurse băneşti necesare desfăşurării activităţii lor, precum şi operaţiuni cu titluri în numele clientelei (cum ar fi gestionarea portofoliului de titluri al clientelei, punerea în legătură a vânzătorului cu cumpărătorul etc.)

Printre principalele operaţiuni cu titluri menţionăm:

- vânzări şi cumpărări de titluri;

- dări şi primiri în pensiune;

- împrumuturi de titluri;

- emisiuni de titluri etc.

Titlurile care fac obiectul operaţiunilor instituţiilor de credit pot fi clasificate după mai multe criterii:

a) - în funcţie de calitatea emitentului:

- valori mobiliare emise în ţară şi străinătate;

- titluri de creanţă negociabile, titluri de stat;

- alte titluri negociabile.

Valorile mobiliare, la rândul lor, se pot clasifica, în funcţie de natura lor, în: acţiuni, obligaţiuni, instrumente financiare ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi orice alte instrumente financiare derivate, încadrate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în această categorie.

Acţiunile reprezintă titluri de valoare purtătoare de venituri variabile sub formă de dividende.

Obligaţiunile reprezintă titluri de valoare purtătoare de venituri fixe sub formă de dobânzi.

Obligaţiunile pot fi:

- obligaţiuni ordinare, a căror răscumpărare se realizează la o dată stabilită şi la o valoare de cumpărare egală cu valoarea de emisie şi valoarea nominală;

- obligaţiuni cu primă de emisie, care generează obţinerea de valoare suplimentară în momentul cumpărării, deoarece valoarea de emisie este mai mică decât valoarea nominală. Răscumpărarea la scadenţă se face la valoarea nominală;

- obligaţiuni cu primă de rambursare, generează obţinerea de venituri suplimentare în momentul răscumpărării. Valoarea de răscumpărare este mai mare decât valoarea de emisie. Valoarea de emisie este egală cu valoarea nominală;

- obligaţiuni cu primă de emisie şi rambursare, generează obţinerea de venituri suplimentare în momentul cumpărării şi răscumpărării. Valoarea de emisie este mai mică decât valoarea nominală. Valoarea de răscumpărare este mai mare decât valoarea de emisie.

Titlurile de stat se emit de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, de regulă sub formă dematerializată. Din punct de vedere contabil acestea sunt cunoscute sub denumirea de efecte publice.

Sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice. Proprietatea acestor titluri se înregistrează la BNR, iar orice schimbare a titularului se anunţă.

Includem aici:

- certificate de trezorerie;

- bonuri de tezaur.

Ele sunt efecte publice emise de către stat cu scopul acoperirii cheltuielilor bugetare curente. Sunt purtătoare de dobânzi şi pot fi negociate şi transformate în lichidităţi înainte de scadenţă. Se emit pentru cel puţin un an calendaristic, iar tranzacţionarea lor se face numai prin BNR.

Titlurile pieţei interbancare se emit de instituţiile de credit şi sunt negociabile pe piaţa interbancară. Din această categorie face parte şi biletul la ordin de mobilizare, emis de către instituţia de credit, prin care acestea se obligă la plata unei sume, la termen sau la prezentare, în favoarea unei alte persoane denumită beneficiar.

În categoria altor titluri negociabile se includ titlurile puse în circulaţie din iniţiativa emitentului, negociabile pe o piaţă reglementată, având drept de creanţă pe o perioadă determinată, cum ar fi bonurile de trezorerie şi alte titluri emise pe baza reglementărilor specifice.

b) - în funcţie de veniturile pe care le generează distingem:

- titluri cu venituri variabile;

- titluri cu venituri fixe.

Titlurile cu venituri variabile sunt acţiunile care dau dreptul la dividende, a căror mărime variază în funcţie de profiturile realizate de emitent şi alte titluri de această natură.

Titlurile cu venituri fixe sunt cele cu rată fixă a dobânzii, printre care:

- obligaţiunile, certificatele de trezorerie şi alte titluri cu dobândă fixă.

Preview document

Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 1
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 2
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 3
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 4
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 5
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 6
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 7
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 8
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 9
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 10
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 11
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 12
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 13
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 14
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 15
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 16
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 17
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 18
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 19
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 20
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 21
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 22
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 23
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 24
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 25
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 26
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 27
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 28
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 29
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 30
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 31
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 32
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 33
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 34
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 35
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 36
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 37
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 38
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 39
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 40
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 41
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 42
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 43
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 44
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 45
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 46
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 47
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 48
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 49
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 50
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 51
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 52
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 53
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 54
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 55
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 56
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 57
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 58
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 59
Contabilitatea Operațiunilor Bancare cu Titluri - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiunilor Bancare cu Titluri.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare

INTRODUCERE Plăţile electronice sunt un stimulator important al creşterii economice şi al vitalităţii unei economii, iar guvernele trebuie să fie...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de...

Contabilitatea Operatiilor Fara Numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate de- contarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Lucrare Sinteza - Practica SC BCR Asigurari SA

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1. Înfiinţare, denumire, capital. BCR ASIGURĂRI a fost înfiinţată în 2001 şi face parte dintre societăţile...

Bazele Contabilitatii

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITATII DECONTARILOR CU PERSONALUL 1.Analiza sistemului de calcul, evidenta si control a salariilor...

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit....

Ai nevoie de altceva?