Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 44967
Mărime: 740.39KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAP. 1 NATURA ŞI SCOPUL CONTABILITĂŢII - o sinteză a cunoştinţelor de bazele contabilităţii - 4

1.1 Definiţia contabilităţii 4

1.2 Obiectul contabilităţii şi sfera sa de acţiune (domeniul de aplicare) 9

1.3 Metoda contabilităţii 15

1.4 Obiectivul fundamental al contabilităţii 43

CAP. 2 INSTITUŢIA PUBLICĂ CA ENTITATE CONTABILĂ 47

2.1 Instituţia publică – concept, tipologie 47

2.2 Resursele financiare publice 48

2.3 Clasificaţia bugetară – cadru unic de prezentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 48

2.4 Ordonatorii de credite bugetare – rol şi responsabilităţi 49

2.5 Obiectul şi organizarea contabilităţii publice 50

CAP. 3 OBŢINEREA INFORMAŢIEI ÎN CONTABILITATEA CURENTĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE 53

3.1 Contabilitatea finanţării bugetare a instituţiilor publice 53

3.2 Contabilitatea capitalurilor 56

3.3. Contabilitatea datoriilor pe termen lung (necurente) 63

3.4 Contabilitatea activelor fixe 69

3.5 Contabilitatea stocurilor 84

3.6 Contabilitatea creanţelor şi datoriilor curente 93

3.7 Contabilitatea trezoreriei 109

3.8 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 118

CAP. 4 DOCUMENTELE CONTABILE DE SINTEZĂ ŞI DE RAPORTARE FINANCIARĂ 121

4.1 Prevederi generale 121

4.2 Componenţa situaţiilor financiare 121

4.3 Întocmirea situaţiilor financiare 126

4.4 Depunerea, analiza şi aprobarea situaţiilor financiare 138

Extras din document

CAP. 1 NATURA ŞI SCOPUL CONTABILITĂŢII

- o sinteză a cunoştinţelor de bazele contabilităţii -

1.1 Definiţia contabilităţii

Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În legătură cu aceste bunuri, persoana respectivă are drepturi şi obligaţii, aceasta întrucât orice valoare economică are o dublă natură: ca utilitate indicând destinaţia sa şi ca resursă indicând provenienţa, respectiv relaţiile juridice în cadrul cărora s-a obţinut.

Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoarea economică aparţinând unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile la care se referă, constituie patrimoniul. Patrimoniul, în această accepţie, se constată, are o dublă natură: economică şi juridică.

Ştiinţa care studiază modificările ce au loc, în timp, în patrimoniul unei persoane juridice (organizaţii), adică mişcările de valori, explicând cauzele şi consecinţele lor este contabilitatea. Pentru cuantificarea şi evidenţa acestor modificări se foloseşte o anumită tehnică contabilă, intervenind deci contabilitatea ca activitate practică. Aşadar, în cadrul procesului general al cunoaşterii, contabilitatea s-a afirmat şi se manifestă în dublă ipostază: ca activitate practică şi ca disciplină ştiinţifică.

1.1.1 Contabilitatea ca activitate practică

Nevoia omului de a cuantifica şi memora obiectele şi faptele observate în mediul său existenţial a dus la ceea ce se cheamă evidenţă. În acest sens, încă înaintea descoperirii numerelor, ei au făcut diferite însemnări folosind pentru aceasta mijloace precum: pietricele (calculus, în latină) asociind fiecărui obiect sau fapt câte o pietricică, crestături pe beţe sau pajuri, funii înnodate, însemnări pe table cerate, foi de papirus, etc. Apăruse aşadar o evidenţă, dar într-o formă rudimentară şi având un caracter sporadic. Cu timpul, pe măsura progresului obţinut de societatea omenească în domeniul economic şi în cel al cunoaşterii, evidenţa a cunoscut şi ea un proces de dezvoltare, căpătând un caracter tot mai organizat. Dintre momentele mai semnificative în această evoluţie menţionăm descoperirea numerelor, trecerea de la numărat la socotit, descoperirea scrierii, inventarea hârtiei şi a tiparului.

Odată cu perfecţionarea sa, evidenţa economică a cunoscut şi un proces de diferenţiere, în funcţie de obiectul şi metodele utilizate. Se delimitează astfel în cazul evidenţei economice, cele trei forme ale acesteia: evidenţa tehnic-operativă, evidenţa statistică şi evidenţa contabilă sau contabilitatea ca practică socială.

În definirea contabilităţii, în ipostaza acesteia de activitate practică, în literatura de specialitate se întâlnesc mai multe soluţii. Dennis Patz grupează aceste soluţii în paradigme:

• paradigma instrumentului de măsurare;

• paradigma instrumentului de informare;

• paradigma instrumentului de intermediere socială.

A. Paradigma instrumentului de măsurare

Potrivit acestei paradigme contabilitatea este văzută ca o activitate de măsurare cu scopul de a reflecta realitatea economică a întreprinderii.

În cadrul acestei paradigme contabilitatea este definită fie ca o artă a înregistrărilor, fie ca o tehnică de gestiune.

a) Contabilitatea ca artă

Cei ce definesc contabilitatea ca artă (a înregistrărilor contabile) au în vedere sensul de activitate umană care necesită pricepere şi îndemânare, măiestrie, şi nu pe acel, cel mai utilizat, de activitate umană care produce valori estetice şi care utilizează mijloace de exprimare cu caracter sensibil. Având în vedere confuziile pe care le-ar putea provoca, definirea contabilităţii ca o artă nu se justifică.

Era de înţeles considerarea contabilităţii ca artă, la un moment dat, pe parcursul evoluţiei sale, atunci când în această îndeletnicire, în absenţa unor reguli şi principii bine statuate, contabilul, „maestrul” se baza pe cunoştinţele empirice pentru care avea priceperea, măiestria de a le aplica. În acest sens Luca Paciolo, în 1514, vorbeşte despre partida dublă în termenii „dell’arte della scriitura venezziana”.

b) Contabilitatea ca tehnică

Prin tehnică se înţelege, în general, un ansamblu de procedee îmbinate cu o anumită măiestrie personală şi aplicate în executarea unei operaţiuni sau lucrări sau în practicarea unei profesiuni. Contabilitatea definită ca o tehnică este redusă numai la înregistrările contabile (ceea ce nu e cazul). Ea este văzută ca o tehnică de măsurare (exprimare cifrică, în special în etalon valoric) a realităţii economice.

B. Paradigma instrumentului de informare

Potrivit acestei paradigme, contabilitatea este o activitate de informare, scopul său fiind satisfacerea nevoilor informaţionale ale diferitelor categorii de utilizatori.

În cadrul acestei paradigme, contabilitatea este definită în principal ca un sistem informaţional.

a) Contabilitatea ca sistem informaţional

Sistemul informaţional este una dintre cele trei componente ale unei entităţi, văzută ca un sistem cibernetic, stând practic alături de celelalte două, sistemul decizional şi cel de execuţie, şi mai mult decât atât, constituind puntea lor de legătură.

Definit drept „un ansamblu de elemente (resurse materiale şi umane) care permite culegerea, prelucrarea, stocarea şi comunicarea informaţiilor” (I. Ionaşcu, 1997) , aplicabilitatea sa în luarea deciziilor depinde de calitatea componentelor sale, componente ce se prezintă astfel :

• resurse informaţionale, ce iau forma informaţiilor generate, obţinute, disponibile şi refolosibile, de la nivelul fiecărei funcţii a întreprinderii;

• fluxuri şi circuite informaţionale, ce definesc cantitatea de informaţii vehiculate între emiţătorii acestora şi receptori, pe o direcţie (drum) bine stabilită;

• proceduri şi mijloace de tratare a informaţiei, astfel încât aceasta să corespundă nevoilor de informare ale utilizatorilor. Acestea se concretizează în metode, tehnici şi mijloace de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare, operaţiile componente, suporturile materiale ale informaţiilor, de a căror număr, structură şi calitate depinde obţinerea unor rezultate finale în timp real.

Preview document

Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 1
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 2
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 3
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 4
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 5
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 6
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 7
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 8
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 9
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 10
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 11
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 12
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 13
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 14
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 15
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 16
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 17
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 18
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 19
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 20
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 21
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 22
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 23
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 24
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 25
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 26
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 27
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 28
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 29
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 30
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 31
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 32
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 33
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 34
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 35
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 36
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 37
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 38
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 39
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 40
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 41
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 42
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 43
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 44
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 45
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 46
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 47
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 48
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 49
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 50
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 51
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 52
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 53
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 54
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 55
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 56
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 57
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 58
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 59
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 60
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 61
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 62
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 63
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 64
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 65
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 66
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 67
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 68
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 69
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 70
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 71
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 72
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 73
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 74
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 75
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 76
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 77
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 78
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 79
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 80
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 81
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 82
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 83
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 84
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 85
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 86
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 87
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 88
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 89
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 90
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 91
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 92
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 93
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 94
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 95
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 96
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 97
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 98
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 99
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 100
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 101
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 102
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 103
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 104
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 105
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 106
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 107
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 108
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 109
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 110
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 111
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 112
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 113
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 114
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 115
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 116
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 117
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 118
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 119
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 120
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 121
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 122
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 123
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 124
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 125
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 126
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 127
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 128
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 129
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 130
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 131
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 132
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 133
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 134
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 135
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 136
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 137
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 138
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 139
Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Principii si Reguli ale Organizarii si Conducerii Contabilitatii in Institutiile Publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Monografie Contabila - Institutii Publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Politici si Tratamente Contabile privind Investitii Imobiliare si Imobilizarile Corporale Detinute de Institutiile Publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Ai nevoie de altceva?