Contabilitatea si Fiscalitatea privind TVA

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea si Fiscalitatea privind TVA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 127 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Principii generale

Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii.

Din punct de vedere economic valoarea adaugata este un indicator care permite masurarea valorii nou create de întreprindere în urma activitatii sale.

Valoarea adaugata poate fi definita ca diferenta între valoarea bunurilor si serviciilor produse de întreprindere si cea a serviciilor si bunurilor utilizate pentru realizarea lor – numite consumuri intermediare.

Din punct de vedere contabil valoarea adaugata este definita ca diferenta între productia exercitiului cu marja comerciala si consumurile provenite de la terti.

Marja comerciala se calculeaza ca diferenta între vânzarile de marfuri si costul de cumparare al marfurilor vândute.

Productia exercitiului este data de suma între productia vânduta, productia stocata si productia imobilizata.

Consumurile provenite de la terti reprezinta ansamblul cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile, cu serviciile efectiv prestate de terti, inclusiv personalul angajat din afara întreprinderii.

Valoarea adaugata permite remunerarea factorilor: forta de munca (salarii), stat (prin impozite, taxe varsate la stat, creditari (prin dobânzi varsate) si proprietarii întreprinderilor private (prin beneficii).

Pornind de la aceasta definitie, calculam valoarea adaugata pentru a determina baza de impozitare a TVA.

Pentru exemplificare consideram urmatorul caz ipotetic:

Întreprinderea “x” este specializata în productia de confectii pentru camasi. în cursul lunii februarie 2000 în evidenta contabila au fost înregistrate urmatoarele operatii:

Venituri din productia vânduta 15.000.000 lei

Cheltuieli cu materii prime 6.350.000 lei

Cheltuieli cu energia electrica 1.120.000 lei

Cheltuieli cu telefonul 1.030.000 lei

Cheltuieli cu salariile 21.700.000 lei

Cheltuieli cu impozitul pe cladiri 2.300.000 lei

Nota: Cheltuielile si veniturile nu contin taxa pe valoarea adaugata .

Valoarea adaugata în luna februarie 2000 va fi de:

Venituri din productia vânduta 15.000.000 lei

Cheltuieli cu materii prime 6.350.000 lei

Cheltuieli cu energia electrica 1.120.000 lei

Cheltuieli privind serviciile de la terti 1.030.000 lei

Total 8.500.000 lei 15.000.000 lei

Valoarea adaugata colectata = 15.000.000 – 8.500.000 = 6.500.000 lei

Taxa pe valoarea adaugata de plata = 6.500.000 ´ 19% = 1.235.000 lei

Cheltuieli cu materii Venituri din vânzarea

prime si servicii = 8.500.000 lei productiei ( fara TVA ) = 15.000.000 lei

primite de la terti

Valoarea adaugata = 6.500.000 lei

Acest calcul s-a efectuat din punct de vedere teoretic.

In practica, determinarea TVA nu este realizata dupa fiecare operatie, ci separat asupra cumpararilor si respectiv asupra vânzarilor.

Din punct de vedere fiscal, TVA are anumite reguli specifice în care suma valorii adaugate este efectiv realizata în întreprindere, precum si modalitatile sale de calcul.

Aceasta înseamna aplicarea TVA în aval, asupra operatiilor realizate în întreprindere cu clientii sai si admiterea, din punct de vedere fiscal, a deducerii TVA ocazionate de tranzactiile din amonte cu furnizorii sai. Prin diferenta, se obtine TVA datorata sau de plata de catre întreprindere la bugetul de stat.

In România, TVA de plata se determina lunar prin diferenta între TVA colectata asupra vânzarilor si TVA deductibila înregistrata pe facturile furnizorului de bunuri si servicii, inclusiv asupra intrarilor de imobilizari.

TVA de plata = TVA colectata - TVA deductibila

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/15.03.2000, privind TVA, precizeaza cum pot fi operate deducerile. .

Reluând exemplul precedent, determinam TVA datorata de întreprindere la bugetul de stat .

Cheltuieli privind = 8.500.000 lei Venituri din productia vânduta = 15.000.000 lei

materiile prime – fara TVA

si servicii prestate

Valoarea adaugata = 6.500.000 lei

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si Fiscalitatea privind TVA.doc

Alte informatii

CONTABILITATEA SI FISCALITATEA PRIVIND T.V.A. -aplicatii ale fiscalitatii in contabilitate