Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4611
Mărime: 29.37KB (arhivat)
Publicat de: Fabiana Costea
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adriana Florina Popa

Extras din curs

Legislaţie:

Legea 487/2006 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 – MO 1.047/2006

OUG 158/2005 modificata de Legea 399/2006 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

OUG 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri în domeniul cheltuielilor de personal – MO 941/2006

Legea 399/2006 pentru aprobarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – MO 901/2006

OUG 91/2006, publicata in Monitorul Oficial 958/20006 (se aduc corecţii textului Legii nr. 399/2006).

HG 1.825/2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata – MO 1.025/2006

HG 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale - MO 1.038/2006

Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajaţilor - MO 1.006/2006

Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – MO 1006/2006

HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului – MO 1.046/2006 ( înlocuieste pe HG 543/1995)

OUG 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii - MO 788/2006

L 76/2004 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată şi modificată

L 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, modificată şi completată

Standarde Internaţionale legate: IAS 19 Beneficiile angajaţilor şi IAS 26 Planurile de pensii.

Nota: Cade în sarcina studentului sa citească cele 2 standarde.

IMPOZITUL PE VENIT

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit:

- venituri din activitati independente;

- venituri din salarii;

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

- venituri din investitii;

- venituri din pensii;

- venituri din activitati agricole;

- venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

- venituri din alte surse.

Venituri neimpozabile

- ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

- sumele încasate din asigurari de orice fel reprezentând despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

- pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;

- contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare;

- sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;

- drepturile în bani si în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de învatamânt din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;

- bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare în cadru institutionalizat;

- sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie.

- veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia prevăzute de lege;

- subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate în conformitate cu legislatia în vigoare;

- premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice.

- premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor desfasurate în România;

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile de mai sus

Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

Preview document

Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 1
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 2
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 3
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 4
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 5
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 6
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 7
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 8
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 9
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 10
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 11
Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Fiscalitatea Remunerarii Factorului Uman.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor bugetare

Unitatile de invatamant cu personalitate juridica trebuie sa aiba 200 elevi sau 100 de prescolari inscrisi in cursul unui an sau mai putinde 200 si...

Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Structurile Situațiilor Financiare

Situatiile financiare sunt bilantul si contul de profit si pierdere. În continuare vom prezenta elementele care compun cele doua situatii...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I Institutia publica – domeniul de aplicare a contabilitatii publice Definitia si clasificarea institutiilor publice Conform Legii...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Informatic Privind Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor cu Personalul

Introducere Există o importanţă a veniturilor de natura salariilor atât la nivelul microeconomic cât şi macroeconomic. Reglementările impuse de...

Contabilitatea și Fiscalitatea Remunerării Factorului Uman

CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA REMUNERĂRII FACTORULUI UMAN 1. IMPOZITUL PE VENIT Următoarele persoane datorează plata impozitului conform...

Contabilitate și Gestiune Fiscală

Fiscalitatea ramane in atentia intreprinderii indiferent de sistemul contabil pe care tara noastra il aplica. Ea a fost dezvoltata mult de textele...

Ai nevoie de altceva?